MG59 – Važnost predaka

Pitru Pakša je pravo vreme da se izrazi zahvalnost i poštovanje precima, da bismo olakšali nasleđene suptilne aspekte.

U Indiji se održava Pitru Pakša. To je vreme da se setimo predaka i odamo im svoju zahvalnost.

Kako to da uradimo? Kako da izrazimo zahvalnost preminulima? Obično to radimo kroz određene rituale, kroz određene mantre i rituale zajedno, koje sprovode sveštenici koji poznaju te metode. Takođe, služimo hranu svim bićima oko nas, počevši od mrava i insekata, do ljudi i svih vrsta životinjskog/ptičjeg carstva koliko god možemo.

Ne postoji bolja metoda od hranjenja gladnih. Vi to znate, a mi to radimo. Sada, hajde da razmislimo o nauci iza ovog misaonog procesa.  Važno je znati. Mi smo naslednici, svi mi.

Šta smo nasledili? Pre svega, nasledili smo sebe.

Odakle smo došli? Od dvoje ljudi, oca i majke. Dakle, mi smo od njih nasledili sebe. Ako razmislite unazad, ko su nam otac i majka? Oni su predstavnici loze iz koje smo potekli. Kao što smo sebe nasledili od predaka, nasledili smo i svoje roditelje kao žive predstavnike naše porodične loze. Ovo je veoma važno razumeti. Kada brinete o svom ocu i majci, vodite računa o precima.

Pretpostavimo da brinete o svom ocu i majci sa ljubavlju, brigom, iskrenom odanošću i istinskom ljubavlju, što automatski prenosi ili prebacuje vašu zahvalnost na pretke, jer većina ljudi u porodičnoj lozi verovatno sada ne postoji. Mnogi ljudi, poput vaših baba i deda ili čukunbaba i čukundeda, svi su napustili svoje fizičko telo. Kako im možete izraziti zahvalnost? Kako možete izraziti dobrotu, ljubav, saosećanje i poštovanje? Ne možete jer njih nema.

Ispravna stvar koju treba da uradite je da smatrate oca i majku živim predstavnikom svojih predaka i poštujete ih. Izrazite zahvalnost, izrazite ljubav i dobrotu. Uradite sve što možete za njih.

Mnogi od nas rade van svoje domovine,  ili se ne nalazi u svom rodnom gradu. Možda čak nismo ni u našem komšiluku gde možemo da odemo i provedemo vreme sa njima. Verovatno su daleko, satima i letovima daleko. Kako možete da budete sigurni da su vam otac i majka srećni i da su zbrinuti? Trebalo bi da angažujete podršku. Morate angažovati pomoć. Iskoristite deo svojih resursa da osigurate da su vaši roditelji srećni. Naša je odgovornost da pazimo na oca i majku jer oni predstavljaju naše pretke. Kad ih pazite, a oni su zadovoljni, preci su zadovoljni. To je jedina stvar koju možete učiniti u bilo kom trenutku u vezi sa svojom porodičnom lozom.

Ako su vaši baba i deda živi, pobrinite se i za njih. Pazite na njih, usrećite ih, pružite im najbolje što možete u okviru svojih mogućnosti. Kao što sam ranije napomenuo, mi smo naslednici. Nismo se desili sami od sebe. Dakle, kada nasledite, odgovorni ste. Nasleđe dolazi sa odgovornošću. Ljudi rade svašta, samo zarad bogatstva, ponekad stvari koje su potpuno neprikladne, zarad bogatstva. To je veoma štetno, ne samo za osobu, već i za pretke. Zapamtite, vaša deca će naslediti od vas.

Šta ćete preneti svojoj deci? Ako ne očistite svoje pretke najbolje što možete, preneli biste kontaminaciju na svoju decu. Imaće težak teret loše karme, odnosno loših postupaka. Loša reprezentacija bilo čega je težak teret za nas same. Moramo to očistiti. Treba da očistimo naše misli i treba da očistimo naše postupke. Moramo sve da počistimo kao što svakodnevno čistimo svoj dom. Ovo se ne radi samo jedanput. Radi se dok ste živi, dok ste aktivni, dok imate kapaciteta, morate brinuti o vašim precima. Isto važi i za decu.  Deca su takođe nastavak naše porodične loze. Moramo da brinemo o njima.

Dakle, naša odgovornost nije samo da brinemo o sebi. Kao prefinjena vrsta, sa sposobnošću razumevanja i sposobnošću asimilacije suptilnog, čak i sposobnošću da iskusimo vrhovnu svest, moramo se ponašati u skladu sa tim.

Nasledili smo dve značajne stvari iz naše loze. Jedno je opipljivo, a drugo je suptilno. Svi znamo šta je opipljivo. Opipljivo se sastoji od bogatstva, imovine, imena, slave i svega što smo nasledili od naših predaka. Šta je suptilno? Suptilne su težnje, želje, dobre i loše stvari koje su činili u društvu, kao efekat sve to dolazi u porodičnu lozu. Sve je nasleđe. Ne možete samo da kažete “uzeću samo imovinu i bogatstvo, ne treba mi ništa drugo ni od koga”

To nije istina. To je kao ogromna riznica u kojoj sve radnje koje je svaka osoba učinila ostavljaju talog ili neku vrstu bankovnog bilansa, koji svi članovi loze nasleđuju. To se posebno odnosi na ljude koji su vođe klana, najstariji ljudi ili donosioci odluka i takvi ljudi će verovatno dobiti veći udeo. Ali kao princip, to važi za sve. Dobro i loše koje činite definitivno idu vašoj deci u svom suštinskom obliku, zajedno sa bruto nasledstvom koje prenosite. Dakle, suptilno se takođe prenosi ili prebacuje, kao i opipljivo. Oba se nasleđuju.

Prema astrološkim proračunima Pitru Pakša je pravo vreme da se izrazi zahvalnost i poštovanje precima, da bismo olakšali nasleđene suptilne aspekte. To čini talog dobrih i loših postupaka naših predaka malo lakšim, što će se u stvari odraziti u vašem sopstvenom životu kao lakoća postojanja.

Šta bi trebalo da uradimo? Kao što sam pomenuo na početku, postoje rituali koje sprovode sveštenici, svi rituali su izrazi zahvalnosti i izrazi poštovanja. I, to automatski olakšava situaciju.

Ne radi se o jednoj osobi. Nemojte misliti  ”ja to radim za svog pretka”. Naravno, vi to radite za svog pretka jer treba da postoji tačka kontakta,  nešto sa čim se možete povezati i raditi. U tu svrhu, vi to činite za preminule, poznate pokojnike. Ali, ima mnogo nepoznatih preminulih u vašoj porodičnoj lozi verovatno ih ni ne poznajete, ali svi imaju koristi.

Dakle, to je kao provodnik, kao cev. Kada to uradite, kada učinite prave stvari, to ide svima. Kao što je dobro i zlo koje su vaši preci počinili došlo do vas. A ono što vi radite ili ono što su oni uradili, zajedno sa onim što radite, ide vašoj deci. Dakle, ovo je približna slika. Onda kroz hranjenje siromašnih, hranjenje gladnih, rasterećujete sebe, to je u suštini deljenje svog bogatstva sa siromašnima. Čak i sve vrste okolo, sve one zaslužuju da budu srećne, zadovoljne.  Pomažemo im da budu srećni i zadovoljni, što nas čini lakšim i svetlijim.

Kao što sam prethodno rekao, roditelji su živa reprezentacija naših predaka. Oni su živi predstavnici.  Kada se brinete o svojim roditeljima, automatski će imati koristi i ljudi koji su otišli, i ljudi koji će biti – i jedni i drugi, jer su oni važna karika sa precima, kao što smo mi važna karika za našu porodičnu lozu.  Poštujte ih i pazite na njih najbolje što možete. Služite ih sa zahvalnošću.

Zahvalnost je veoma moćna stvar. Verovatno se reč zahvalnost toliko koristi da je postala kliše, ali  zahvalnost ima ogromnu moć, baš kao i poštovanje. Poštovanje je trenutno. Odraz toga u društvu možete videti skoro odmah. Kada nekoga poštuješ, automatski dobijaš više poštovanja, to je opipljivije.

Ali, zahvalnost je stav. Ako imate stav zahvalnosti, to nekako čisti vazduh. Zahvalnost je kao prečišćivač. Pročišćava ne samo unutrašnjost, već uklanja i sve negativnosti iz okoline. Zahvalnost nikada ne treba potceniti. Zahvalnost je veoma moćna.

Ova aktivnost za vreme Pitru Pakše je zapravo izraz vaše zahvalnosti svima koji su živeli u vašoj porodičnoj lozi i otišli, plus svim ljudima koji će doći i roditi se u vašoj porodičnoj lozi u budućnosti. Dakle, zahvalnost je izuzetno važna. Ovo je jasan znak izražavanja zahvalnosti.

Kada dajemo hranu svim bićima, izuzetno smo zahvalni što je primaju. Postoje bića kojima možemo služiti. Kada oni postanu zadovoljni, mi postajemo zadovoljni. A kada nastavite da dajete, vi nastavljate da rastete. Kada delite, postajete svetli, postajete lagani.

Ovo je vreme za ekstremno pročišćenje, gde izražavate izuzetnu zahvalnost svojim precima, a za godinu dana ovaj period treba smatrati jednim od najvažnijih perioda da postanete svetliji i lakši, gde se duboko integrišete sa precima, izražavajući poštovanje, izražavajući ljubav i saosećanje. Izražavajući svaki vaš pozitivan aspekt u vezi sa vašim pretcima. I što je više moguće, prenesite ovo svojoj sledećoj generaciji.

Ako vas deca budu pitala: „Zašto to moramo da radimo, oni nisu među živima, ne možemo da ih vidimo?“

Treba da kažete: “Možete ih videti. A gde? U sebi.”

Vi ste predstavnici svojih predaka, živi predstavnici. Ne postoji ništa nevidljivo. Ljudi su dolazili i odlazili, ali vi niste otišli.  Ako ste danas živi, ako vam danas srce kuca, vi predstavljate pretke hteli to ili ne. Ne postoji drugi način.

Neki ljudi ne poznaju svoje roditelje. To su osobe koje su kao bebe i deca ostavljeni u ustanovama o kojima brine država. I oni to moraju da urade, jer im je ovo prilika da očiste svoj put. Umesto mržnje ili umesto kajanja ili nepoštovanja predaka, ako izaberu da poštuju, zahvale se i rade šta mogu i za koga god mogu, uvek kažem ljudima da sve stare ljude treba smatrati svojim roditeljima. Sve starije treba poštovati kao sopstvenog oca i majku.

Svi ljudi se mogu smatrati svojim, i to vas promeni. To menja frekvenciju vaših predaka, to menja vašu sopstvenu frekvenciju. To vas čini lakšim i efikasnijim u svetu.

Majka – sa kojom ste u vezi  duže nego sa ostalim svetom za bar devet meseci, Otac – zaštitnik i hranitelj koji vam je pomogao da stanete na noge, Guru – koji vas je vodio do unutrašnje istine, koja se nalazi u vama i konačno Bog – vaš energetski aspekt.

Dakle, Majka, Otac, Guru i Bog su četiri sastavna dela vašeg života, naročito važna za vašu stabilnost. Ako se povežete sa ova četiri aspekta, sa poštovanjem, zahvalnošću, izuzetnom ljubavlju i saosećanjem, dobrotom, nesebičnošću, imaćete sjajan život. Imaćete veoma stabilan život.

Ako ih samo posmatrate kao pojedince (naravno da su pojedinci), onda imate nešto sa njima, a i oni su imali neke veze sa vama.

Dakle, preci su imali neke veze sa vama. Bez predaka ne biste bili ovde. Morate učiniti nešto za pretke. Kaže se da je karmička kombinacija svakog pojedinca mešavina.

Jedna su neostvarene želje koje ste došli ovde da ispunite, a to znači šta ste želeli da uradite sa novim životom, sa novim telom. Drugo je predstavljanje predaka, težnje predaka, ostataka dobrog i lošeg koje su ljudi iz porodične loze počinili u svoje vreme.  

Karma postaje složenija, kada razmislite o ove dve glavne vrste koje su vas napravile. Vaše neispunjene želje, kao i nasleđene želje predaka, dolaze i mešaju se kao mleko i voda.

Kada služite pretke, kada odajete poštovanje porodičnoj lozi, kada se posvetite blagostanju predaka, a ne samo blagostanju svoje porodice (kao što sam ranije rekao, posmatrajući svaku vrstu kao svoju odgovornost), tada porodična loza postaje čistija, lakša, a to će poboljšati vaše postojanje na Zemlji.

To možete videti u svojoj stabilnosti, u svom misaonom procesu. Ako ispunite svoje srce zahvalnošću, možete prebroditi svaku oluju.

Ostavljam vam ovu misao na razmatranje. Razmislite o ovome i razgovarajte o ovome.

Želim vam sreću, uvek.

Mohanđi

Originalni podkast na engleskom možete poslušati ovde. 

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Lana Simić
Lektorisala: Branislava Turinski

Podelite ovu objavu

X