Mai-Tri

Šta je Mai-Tri metod?

Energetski poravnajte i oporavite svoje telo, um i duh

Mai-Tri metod je jedinstveni metod dubinskog čišćenja i harmonizacije u kom se uklanjaju duboko usađene podsvesne blokade, čak i iz najsuptilnijeg sloja našeg postojanja – kauzalnog (uzročnog) tela. Na sanskrit jeziku se ovaj sloj zove Karana Sharira. Tu se nalaze sama semena karmičkih utisaka. Iako čišćenje seže duboko u energetske zapise, važno je napomenuti da Mai-Tri metod ne zadire u sudbinski aspekt karme (jer je to ono što je izabrano na nivou duše, bilo da je to prijatno ili neprijatno našem umu).

Sa stanovišta Mai-Tri praktičara, Mai-Tri metod je meditacija sa višom svrhom. Putem intenzivne koncentracije (dharana na sanskrit jeziku) tokom samog procesa prenosa energije, praktičar dostiže meditativno stanje (dhyana) u kome praktičar ne postoji kao zasebna jedinica svesti, već samo kao čisti instrument prenosa energije koja teče putem Mohanđijeve svesti, od samog Izvora. Ovakav tok energije omogućava da dođe do oporavka ukoliko je to karmički dato i u skladu sa nivoom prijemčivosti primaoca, uvek u skladu sa njegovom/njenom slobodnom voljom. Zato se može reći da je za svakog Mai-Tri praktičara sam Mai-Tri metod meditacija sa višom svrhom i duhovna praksa (sadhana).

Značenje reči 'Mai-Tri'

Stvarno značenje reči „Mai-Tri“ je prijateljstvo, druženje, saradnja ili jednostavno – zajedništvo.

„Mai“ znači majka. Reč majka predstavlja bezuslovnu ljubav, zaštitu, negu, doslednost emocija, kontinuitet, život, stvaranje itd. Majka, takođe, predstavlja osećaj lakoće, kao što je iskustvo boravka u materici. Materica predstavlja stvaranje kao i isceljenje. Dete pronalazi utehu, udobnost, slobodu i mir u društvu svoje majke, kod svih vrsta. Svako dete žudi za svojom majkom. Prisustvo majke je samo po sebi lekovito za dete. Majčinstvo ima spontani isceljujući uticaj na dete. Ovo isceljenje je umirujuće i s ljubavlju, jer energija majke oslobađa blokade i omogućava da se odvija izlečenje.

„Tri“ predstavlja trojstvo. Tri aspekta stvaranja su rođenje, život i smrt. Trojstvo takođe predstavlja tri moći – moć volje, moć znanja (ili moć svesnosti) i moć akcije (ili stvaranja). Dakle, reč „Tri“ predstavlja sve aspekte postojanja. Kada se čisti i večni izvor energije spoji sa snagom volje za stvaranjem, nastaje život. Tako su muški i ženski aspekt svakog postojanja ujedinjeni u stvaranju, kao i u isceljivanju.

Devi Mohan offering Mai-Tri to participant

Prednosti

Ovaj metod dovodi do samoisceljenja i obnavljanja unutrašnje ravnoteže na svim nivoima. Postoje tri dela svakog Mai-Tri tretmana, od kojih svaki ima posebnu korist:

  • Čišćenje bolnih utisaka i sećanja i njihovih efekata nagomilanih u ovom životu, počev od ranog detinjstva;
  • Čišćenje utisaka iz prošlosti koji se nalaze u podsvesnom i nesvesnom delu uma;
  • Čišćenje centralnog meridijana kako bi se uklonile blokade i poboljšao protok energije kroz njega.

Kako se ovi duboki obrasci oslobađaju, dolazi do jasnoće na nivou uma. Primalac tretmana je na taj način osnažen da postane svestan ključnih utisaka koji izazivaju neravnotežu i da razume koje nezdrave navike, obrasce ponašanja i razmišljanja treba promeniti. Nakon tretmana, kada se veliki teret duboko unutra smanji, ulazi se u stanje energetskog poravnanja i samoisceljenja na nivou tela, uma i duha.

Osim pojedinačnih Mai-Tri tretmana, postoji grupna verzija Mai-Tri metode, koju sprovode samo odabrani dugogodišnji Mai-Tri praktičari. Grupni tretmani imaju drugačiju dinamiku i metodologiju. Mogu se raditi uživo ili onlajn, uz invokaciju Mohanđijevog suptilnog prisustva radi zaštite i delotvornosti. Ne postoji dodir ruke na čakre, već samo energetski rad zasnovan na usmenom vođenju. Grupna energija tokom ovih sesija je veoma jaka i procesi čišćenja su duboki.

Pojedinačne sesije traju 30 minuta. U celini, tretman traje do sat vremena, uključujući objašnjenja i razmenu iskustava, dok grupne sesije mogu trajati od 60 do 90 minuta.

Često postavljana pitanja

Mai-Tri metod izvode inicirani praktičari koji se povezuju sa svešću Mohanđija, prenoseći energiju kroz svoje dlanove na čakre (energetske centre) primaoca sa prednje i zadnje strane tela.

Mai-Tri metod mogu iskusiti pojedinci svih starosnih grupa – od male dece (5 godina i više) do starijih osoba, u bilo kom zdravstvenom stanju. Za trudnice i decu, Mai-Tri je blaži i radi se prvenstveno u zdravstvene svrhe, radi osnaživanja i zaštite.

Utisci

Kao Mai-Tri praktičarka, bila sam svedok mnogih neverovatnih čuda. Tako smo blagosloveni što smo povezani sa Mohanđijem i što nam je data ova platforma da služimo. Osećam da moja vera i predaja eksponencijalno rastu otkako sam inicirana u Mai-Tri metod. Moja veza sa Mohanđijevom svešću je postala dublja.
Tina Aria
USA

Kako zakazati Mai-Tri tretman

Ukoliko želite da zakažete Mai-Tri tretman ili imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte na mai-tri@mohanji.org

X