Mai-Tri

Mai-Tri  energetski tretman čišćenja je sveta tehnika uklanjanja energetskih blokada i karmičkog prtljaga u kojoj praktičar koristi moć i energiju Mohanđija kao izvor za čišćenje.

Ova tehnika koristi božanske isceljujuće karakteristike Mohanđijeve milosti i dozvoljava im da prodru duboko unutra, sa ciljem da dopru do najsuptilnijeg sloja postojanja – kauzalnog tela, u kojem se skladište semena karmi. Uspešnost tretmana energetskog čišćenja zavisi od prijemčivosti primaoca, kao i od njegove karmičke prošlosti, pa je nemoguće predvideti krajnji ishod tretmana.

Ljudsko postojanje je dragoceno i kompleksno. Mi smo sačinjeni od tri sloja koji, spojeni u celinu, čine ljudsko telo: Fizičko telo – opipljivo telo koga smo svi svesni; Astralno ili energetsko / eterično telo – sistem Prane (suptilne životne energije) koja je ključna za naš život koji obuhvata naš um i emocije i najzad, Kauzalno ili karmičko telo, u kojem su uskladištene sve naše impresije odnosno semena karmi. Mai-Tri tretman cilja na izvor problema, u samo kauzalno / karmičko telo, rešavajući probleme trajno. Ako je isceljeno samo energetsko telo, karma tog iskustva vremenom može ponovo kreirati isto iskustvo. Ako je isceljeno samo fizičko telo i dalje postoji mogućnost da će snažne impresije u astralnom telu kreirati i manifestovati bolest ponovo. Ali, ako je efekat karme premošćen unutar samog karmičkog tela, ono filtrira naniže i uklanja efekte koji leže u preostalim telima i samim tim dovodi do krajnjeg isceljenja i na fizičkom nivou.

Devi Mohan offering Mai-Tri to participant

Međutim, važno je naglasiti da Mai-Tri praktičari u ovom procesu ne krše suptilne zakone karme. Oni deluju sa namerom da uklone blokade, stvarajući uslove za isceljenje na mentalnom, emotivnom, fizičkom i duhovnom nivou, ali  samo onoliko koliko je to karmički dozvoljeno.

Mai-Tri tretmani mogu se sprovoditi individulano i grupno, u ličnom prisustvu (direktno) i na daljinu (putem Skype): Individualno energetsko čišćenje radi se uživo i traje oko 30 minuta. Efekti ovog tretmana se osećaju odmah, kao i u periodu od 2-3 dana nakon tretmana. Često dolazi do potrebe za plakanjem i poželjno je ne potiskivati je. Ovo se događa kada se određene bolne impresije iz prošlosti oslobađaju iz podsvesti i pri tom procesu isplivaju na površinu svesnog uma. Odmah nakon tretmana osoba se oseća duboko opušteno i blaženo opijeno od tople energije prepune ljubavi.

X