Knjige

Udruženje Mohanđi Srbija do sada je izdalo 6 knjiga

Ko sam ja? Odakle dolazim? Zašto sam ovde? Koja je moja svrha? Zašto ljudi pate? Šta je
karma? Šta je reinkarnacija? Takva osnovna egzistecijalna pitanja muče ljude od pamtiveka.
Mnogi tragaoci su proučavali teško razumljive i često tajnovite spise, ili sprovodili zahtevne
duhovne prakse kako bi uvideli istinu. Univerzalni lek za tragaoce, Moć čistote, jeste kompilacija Mohanđijevih spontanih odgovora na pitanja, postavljena tokom raznih satsanga (duhovnih razgovora) i druženja s ljudima širom sveta. Kristalno jasno i mudro, Mohanđi daje čitaocima duboke, suptilne, ali lako razumljive uvide u različite aspekte ljudskog postojanja, objedinjujući naizgled oprečne ciljeve duhovnog majstorstva i svetovnog uspeha. 

Ova knjiga mnogima može da bude vodič u kojem će nasumice otvoriti knjigu i tamo naći odgovore na mnoge životne probleme. Mohanđi je o knjizi izjavio: „Ova knjiga je nastala kako bi vam pomogla da pronađete svoje sopstvo i ostanete sa svojom dušom. Oni koji nisu dorasli da ovo čitaju, neće ni doći u priliku da ovo vide. Oni koji nisu ozbiljni čitaoci, neće ovo razumeti. Oni koji su čekali na ovu poruku, uhvatiće nagoveštaj i sigurno će napraviti sledeći korak… Prema tome, ništa nije slučajno.“ 

“Atmananda je Čaitanja. Ja sam suština. Nemam stalno ime ni oblik. Nemam rođenje ni smrt, rođendane ni godišnjice smrti. Ja sam besmrtan.” – Atmananda Čaitanja
 
Ovo je priča o ostvarenom majstoru koji je prevazišao dualnost postojanja i išao putem samo kao putokaz, kao svetonik i znak pored puta oslobođenog postojanja. Atmananda nije samo osoba. On je poziv za buđenje. Ova knjiga možda probudi ljude iz iluzije aktvnosti u naručje bivstvovanja, potpunosti i kompletnosti. Ovo je priča o mogućem putovanju običnog čoveka od jedinke do univerzuma. On je svako. On je sve. On je TI.

Nakon završenog mastera iz fizike na prestižnom Indijskom tehnološkom institutu (IIT), zaronio sam pravo u svet potpunog materijalizma, gde sam 19 i više godina radio u oblasti informacionih tehnologija. Preko dana sam se vrteo u korporativnom vrzinom kolu, a noću pomalo zavirivao u duhovnu zonu komfora. Inženjer po zanimanju, analitičnog uma, lutalica u srcu, izgubljen kao duša, lepo sam razdvojio duhovni i materijalni svet i ulazio u svaki od njih, onako kako mi je bilo zgodno. Tako je bilo sve dok nisam upoznao svog duhovnog učitelja, Mohanđija, i počeo da putujem s njim.

Petogodišnje putovanje koje i dalje traje, protreslo me je iz temelja. Svetovi su se sudarili, okrenuli naglavačke i izmakli svakoj kontroli. Pridružite mi se na putovanju sa Majstorom, putem kojim se ređe ide, očekujući neočekivano, i nalazeći smisao u besmislu.

Budite ono što jeste. Pronađite svoje pravo ja. Pronađite svoje prvobitno sopstvo. Budite ono što ste u početku bili. U tome je sáma suština duhovnog iskustva. Vi niste ni vaše zanimanje, ni vaša imovina, ni vaše društvene veze. Da biste pronašli sebe, sve što vam je potrebno jeste tišina. Duboka kontemplacija. Potpuna usredsređenost. Duboka tišina. Ono najuzvišenije i najistinitije može se pronaći jedino pomoću tišine. Šivine tišine. Tišine izvora.
Taj izvor je i u vama i izvan vas. Ima ga u svim bićima. Ukoliko je on vaša jedina strast, lako ćete ga doživeti. Kada se vaš doživljaj izvora bude raspršio, postaćete izvor. Tada više neće biti razdvojenosti. Postojaće samo jedinstvo. To je Šivina tišina.
Šiva je prisustvo. Prisustvo koje sámo sija i samo sebe osvetljava, i koje osvetljava sve delove ostajući pritom nepodeljeno.
Prirodno je biti Šiva. Prirodno je biti nesputan. Svest o tome je od suštinske važnosti na putu do tog stanja.
Ova knjiga vam može pomoći u tako dubokoj kontemplaciji.
Divni život i učenja Širdi Sai Babe

Ko je bio Širdi Sai Baba? Baba je ceo svoj odrasli život živeo u Širdiju, malom selu u Indiji. Neznalici se činio običnim prosjakom, obučen u pocepanu odeću, bez potrebe za materijalnim predmetima. Živeo je u napuštenoj džamiji bez krova i svakodnevno je uzimao hranu od nekoliko ljudi, obilazeći sa svojom činijom za prosjačenje, od vrata do vrata.
Šta se zaista dešavalo; On je spaljivao karmu svakoga ko je došao k Njemu, u dhuni (Božanskoj vatri) Baba je stalno održavao plamen. Isceljivao je i davao uputstva na svakom nivou. Stotine hiljada čuda Mu se pripisuju u Njegovom životu i ona su se sada umnožila nakon Njegovog Mahasamadhija. Baba je napustio svoj fizički oblik 1918. godine, ali njegova Božanska energija i moć su uvek dostupni i deluju u svetu.

Šri Sai Sačaritra je knjiga zasnovana na iskustvima koje su Babini poklonici imali sa Njim tokom njegovog života na zemlji i danas, više od sto godina nakon što je napustio svoje fizičko telo, Njegovi posvećenici širom sveta gledaju na ovu knjigu kao sveti tekst.
Knjiga Mohanđijevih citata o Istini, na engleskom jeziku
 
Neverovatno lepa knjiga – kompilacija Mohanđijevih citata o Istini, uz zadivljujuće Mohanđijeve fotografije,  za svakodnevnu motivaciju i povezanost. Dostupna trenutno samo na engleskom jeziku.
X