STVARANJE BOLJEG SVETA ZA BUDUĆNOST NEGUJUĆI ISTINU, ČISTOTU, SAOSEĆANJE, NENASILJE I BEZUSLOVNU LJUBAV

MOHANĐI FONDACIJA

Ono što je počelo kao spontano okupljanje onih koji su bili duboko dirnuti svojim ličnim iskustvom sa Mohanđijem, organski je preraslo pod Mohanđijevim vođstvom i vizijom u globalnu zajednicu. Vizija organizacije je povesti ljude u oslobođeno postojanje, oslobođeno vezanosti uma kroz svesnost, samoprihvatanje i negovanje univerzalnih vrednosti istine, čistote, saosećanja, nenasilja i bezuslovne ljubavi. Sa ciljem stvaranja boljeg sveta za budućnost, sve naše aktivnosti objedinjuje jednostavan moto – DATI DOPRINOS svetu.

Danas su Mohanđi fondacije zvanično registrovane u 15 zemalja na pet kontinenata, dok se aktivnosti sprovode u preko 80 zemalja širom sveta. Sedište Mohanđi Internacionalne Fondacije je u Švajcarskoj, pod direktnim nadzorom švajcarske savezne vlade.

Fondacija Mohanđi osnovala je centre u raznim gradovima širom sveta kako bi se redovno sprovodile meditacije i programi transformacije, okupljajući istomišljenike i radeći na stvaranju pozitivnih promena u njihovim životima, a zauzvrat i u njihovim zajednicama.

Od škola, koledža, preduzeća do bolnica i zatvora, milioni ljudi su imali koristi od tehnika i praksi s dubokim uticajem datih od strane Mohanđija, a koje sprovode obučeni ačarje i volonteri.

OSNOVANO OD STRANE MOHANĐIJA

Vizija, koju je inspirisao Mohanđi, je izgradnja globalnog brenda posvećenog doniranju hrane. Moto ovog brenda je: „Hrana van granica za sve vrste života“, priznanje vrednosti naše tradicije da su sve žive vrste na planeti iste. Takođe, uviđamo da je glad univerzalna emocija, a služenje da se to smanji putem annadaan-a (doniranje hrane) je mahadaan (vrhunska seva). Reč Seva je drugi termin za nesebično služenje.

ACT ZA GLAD je neutralna, sveobuhvatna platforma na kojoj bi razne organizacije vršile donaciju (sevu) hrane. Stoga, ovo bi objedinilo aktivnosti doniranja (seve) hrane Fondacije Mohanđi, ACT fondacije i Ammucare-a. Ovoj platformi može se pridružiti i više partnerskih organizacija, poput World Consciousness Alliance-a i drugih institucija čije su vrednosti u skladu sa našim.

ACT Fondacija je globalna dobrotvorna zajednica koja deluje u sve većem broju zemalja širom Afrike, Azije i Evrope. Prvobitno osnovana u Indiji kao Ammucare Dobrotvorni Fond (Ammucare Charitable Trust) 2003. godine, ACT fondacija je postala globalna 2012. godine, počevši od Južne Afrike.

Osnovao ga je Mohanđi 2003. godine u čast svoje kćerke. Dobrotvorni Fond Ammucare (ACT) je platforma za nesebično služenje van granica koje je stvorio čovek- religija, kasta, rasa, klasa, polova.

Klub ranoranilaca inspiriše i stvara potpuno novu generaciju stabilnih i ljudi sa svrhom koji mogu dati veliki doprinos ovom svetu koristeći „proverenu“ naučnu metodu. Budeći se rano ujutro, oko 4 sata ujutru, i izvodeći ranu jutarnju strukturu, članovi Kluba ranoranilaca unose promenu u fizičkom i mentalnom usklađivanju stvarajući dobar, snažan mentalni sklop koji je u stanju da odgovori izazovima života.

EBC Klub ranoranilaca za tinejdžere je grupa pojedinaca koji prelaze iz detinjstva u mlade odrasle osobe. U svakom od njih postoji lider. Cilj Kluba ranoranilaca je da im pomogne da usmere svoju energiju kako bi prepoznali i doveli svoj potencijal do maksimuma. Tinejdžeri sami upravljaju klubom.

EBC Klub ranoranilaca za decu podržava i neguje decu. Ohrabrujemo decu da budu srećna i da vole život i sve njegove vrste, nežno ih vodeći ka postizanju svog najvećeg potencijala, dajući time pozitivan primer svetu. Uvodimo život svakodnevne discipline, koji se može preneti u mladost i odraslo doba.

Guru Light vam donosi kvalitetne publikacije, proizvode i programe na kućni prag. Suština ove misije je promocija proizvoda i usluga zasnovanih na etičkim vrednostima, koji na pozitivan način doprinose očuvanju životne sredine i životu društva u celini. Nastoji se da se uvedu kvalitetne knjige i literatura kako bi se ljudi nadahnuli i obrazovali po pitanju moralnih i duhovnih vrednosti kroz biografije i filozofska dela različitih autora, duhovnih majstora i eminentnih javnih ličnosti.

Himalajska škola tradicionalnog plesa (HSTD) je globalna inicijativa inspirisana Brahmariši Mohanđijem da tradicionalne plesne forme Barata učini dostupnim svim ljudima u svom izvornom obliku. Himalajska škola predstavlja veliku tradiciju majstora koji su sve vreme vodili čovečanstvo ka oslobođenom postojanju. Ona nam pruža platformu za povezivanje sa samim sobom kroz ples, iskustvo radosti plesa, kako ceniti nijanse i estetiku klasičnog plesa i napredovati ka unutrašnjoj transformaciji.

Himalajska škola tradicionalne joge (HSTY) posvećena je propagiranju tradicionalne joge, odnosno suštine joge prema originalnim učenjima sistematizovanim u svetim spisima Mahariši Patanđalija. HSTY ima misiju da promoviše kulturu joge i učini je pristupačnom celom čovečanstvu, van granica država, religija, pola, klase i imućnosti.

Himalajska škola tradicionalnih jezika (HSTL) je globalna inicijativa inspirisana Brahmariši Mohanđijem, kako bi širila svetlost sanskrita da dopre do svakog kutka sveta i tako učini ljudski um mirnim i usklađenim. HSTL je novo krilo Himalajske škole koja za cilj ima da upozna svet sa drevnom naukom koja je napisana na sanskritu, a ipak nije u celosti otkrivena celom svetu.

Organizacija Iscelitelji bez granica je osnovana sa vizijom da besplatno pruža specijalizovanu medicinsku negu ljudima koji to ne mogu da priušte ili da joj pristupe. To može biti bilo koja vrsta medicinskih specijalizacija, za sve uzraste, i za um i telo – fiziologija, psihologija/psihijatrija, odrasli/pedijatrija. Kao prvi korak, medicinske konsultacije se nude svima kojima je potrebno primarno ili po mogućnosti sekundarno mišljenje o značajnim/ozbiljnim zdravstvenim stanjima.

Mohanđijev klub mladih (MYC) je stvoren zahvaljujući Mohanđijevoj viziji da stvori grupu visoko motivisanih mladih pojedinaca koji bi bili živi primeri bezuslovne ljubavi i nesebične službe. Pod vođstvom Učitelja, rodio se ovaj klub.

Svetski savez svesnosti (WCA) je globalna unija ljudi koji se okupljaju iz svih sfera života, religija i kultura, koji rade kroz medij scenske i vizuelne umetnosti kako bi povećali frekvenciju našeg postojanja na ovoj planeti donoseći pozitivnu transformaciju kroz promovisanje pozitivnosti, poštovanja, harmonije, saosećanja, ljubavi i odgovornog življenja. Misija WCA je inspirisana i potaknuta međunarodno poznatim humanitarcem i filantropom Mohanđijem i njegovim fundamentalnim principima i učenjima o tome kako je postupanje i delovanje sa ljubaznošću, saosećanjem i odgovornošću ljudi jednih prema drugima i prema svim živim bićima oko nas od ključnog značaja za naš rast i razvoj kao vrste, i za opšte blagostanje naše planete.

INSPIRISANO MOHANĐIJEM

Božansko M nasleđe donosi kvalitetne jedinstvene proizvode na vaš prag. Cilj DMH-a je da predstavi utočište i proizvode vrhunskog kvaliteta koji su istinski inspirisani učenjem našeg voljenog Mohanđija i sa misijom širenja učenja u saradnji sa jedinstvenim proizvodima širom sveta. Naši proizvodi su osmišljeni sa velikom složenošću i važnim aspektima, kao što su ahimsa, saosećanje, seva (podržavanje siromašnih). Najvažniji sastojak poduhvata i snaga stuba je guruova milost. Čvrsto verujemo da će svaki od ovih jedinstvenih proizvoda sigurno igrati ključnu ulogu na duhovnom putu pojedinca.

Mohanđi je dobio inspiraciju da cilj Ahimsa Vegan Kafé-a bude obezbeđivanje ukusne sveže napravljene veganske hrane. Pored toga što pokazuje koliko je raznovrsna, zdrava, hranljiva i ukusna veganska hrana, Ahimsa Vegan Kafé ima za cilj da smanji i na kraju eliminiše patnju životinja. Sa čvrstim uverenjem da je naša prelepa planeta zajednički prostor za sva živa bića da uživaju u srećnom i harmoničnom životu i da će ta ista planeta napredovati ako živimo zajedno u ljubavi, poštovanju jednih prema drugima i saosećanjem, Ahimsa Vegan Kafé opravdava Mohanđijeve reči: „Ahimsa je moja religija.”

Veganstvo je stil života. To je više od obične ishrane. Od paste za zube koju koristite do odeće koju nosite, čak i automobila koji kupujete, i još mnogo toga, postoje aspekti veganstva koji su uključeni u svaki od njih. Vegan First želi da prikupi sve ove informacije, da ih lepo upakuje i da vam ih dostavi. Koncept Vegan First kao brenda inspirisan je učenjem Brahmariši Mohanđija. On je dotaknuo milion života širom sveta i pokretačka je snaga ovog veganskog poduhvata. On nas je postavio na put ka životnom stilu bez okrutnosti, životu saosećajnosti, srećnom životnom stilu. Srećni smo što preuzimamo štafetu i širimo njegovu poruku većem broju ljudi.

Cilj Ahimsa prostora je da se pozabavi nenasiljem u sva tri aspekta pojedinca, tj. tela, uma i duše. Nenasilje u telu se rešava kroz hranu koju konzumiramo da bismo dobili energiju i održali se. Um i duša se uravnotežuju kroz wellness programe, radionice joge i isceljivanja, i kroz proizvode koji nisu testirani na životinjama, a koje koristimo u svakodnevnom životu. Cilj je da se ova vizija unapredi stvaranjem integrisanih prostora koji uključuju veganski kafić, studio za vođenje joge, meditacija i drugih wellness programa, i prodavnicu gde postoje opcije – proizvodi zarad kojih nije povređena nijedna životinja niti
naneta šteta životnoj sredini u kojoj živimo.

X