Mohanđi

Mohanđi je duhovni učitelj i filantrop poštovan širom sveta. Sebe smatra običnim čovekom, neuobičajenog temperamenta. Mohanđi prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom. Njegova učenja odišu jednostavnošću i praktičnošću, te su kao takva primenljiva u svakodnevnom životu.

Oni koji ga prate kažu da su se izdigli iznad pohlepe, besa, mržnje i ljubomore na nivo ljubaznosti, saosećajnosti i bezuslovne ljubavi. Besprekoran porodični čovek, nekada korporativni profesionalac. Mohanđi smatra da osoba može duhovno da se razvija dok uporedo uživa u blagodeti svakodnevnog života.

Suština Mohanđijevog učenja je oslobođenje od svih vezanosti, a pre svega koncepata i životnih navika. Kao posebne vrednosti, Mohanđi ističe čistotu, veru, bezuslovnu ljubav i služenje svih živih bića, bez obzira na vrstu.

Mohanđi je objavljivani autor koji redovno piše i govori u vodećim svetskim institucijama i događajima. Stalni je član međunarodnog projekta “Peace Pledge – Zavet mira”. Dobitnik je prestižne “Šivananda nagrade za svestki mir” i “Štapa Zulu ratnika” koji dodeljuje kralj Zulu naroda, u Južnoj Africi, Goodwill Zwelithini.

Mohanđi je osnivač humanitarne “ACT Fondacije” i “Mohanđi Fondacije”, globalne organizaciju koja pomaže ljudima da žive harmoničnim životom. Fondacija je formalno registrovana na 4 kontinenta, a njeni volonteri su prisutni u više od 25 zemalja sveta.

Rekli su o Mohanđiju...

“Srž mog učenja je oslobođenje od svih vezanosti i navika života. Ostanite oslobođeni i živite slobodni.”

Mohanđi

X