Udruženje građana
"Mohanđi Srbija"

Udruženje građana “Mohanđi Srbija” promoviše mir, nenasilje i skladan život svih bića na planeti kao ključne poruke učenja njegovog osnivača, duhovnog majstora i filantropa Mohanđija.

Kao deo globalne Fondacija registrovane na 4 kontinenta i u više od 25 zemalja sveta, naša je misija da doprinesemo slobodnom postojanju bez stega uma i kroz razvoj svesnosti, (samo)prihvatanja i negovanje univerzalnih vrednosti: istine, čistote, saosećanja, nenasilja i bezuslovne ljubavi, postavljajući na taj način temelje za bolji svet u budućnosti.

U tom smislu, UG “Mohanđi Srbija” organizuje predavanja, radionice, rekreativne skupove i programe i sarađuje sa drugim organizacijama i pojedincima koji se bave filantropijom i humanitarnim radom.

Udruženje građana “Mohanđi Srbija” formalno je registrovano 2016. godine i u njegovom radu učestvuje preko 40 aktivnih volontera.

X