Osećaj tokom satsanga sa Mohanđijem

Samo bezuslovna ljubav stvara štit nevidljivosti i zlo ne može da je vidi. Nevidljiva postaje zaštićena Njegovom božanskom energijom.

Autor: Branislava Turinski

Lektorisala: Dejana Vojnović

Bila je samo posmatrač, a upijala je svaku reč i zapisivala u sebi dobijene odgovore na pitanja koja nije izustila. Da li to ukazuje na povezanost i jednotu?

Mnogi su Ga pozdravljali glasno, sa osmehom, sa suzom radosnicom, a ona u šapatu da je samo On čuje, izusti svoju zahvalnost govorom srca.

Nije ništa tražila, a sve je od Njega dobila, ili od Njega kroz neke njoj drage duše. Stiglo je do nje sve što je bilo potrebno.

Nekada se pitala čime zaslužuje toliku milost dok joj neko nije rekao da ne bi do Njega stigla da nije to zaslužila ljubavlju u ovom ili prošlim životima.

Svakog dana razmišlja šta bi Ga pitala, šta bi zamolila nešto lično za sebe, ali nijedno pitanje se ne piše na njenim usnama.

Da joj sada poklone celu večnost da bude u Njegovoj auri, samo to jedno pitanje ili zahtev sada da izusti, opet ne bi imala šta da pita.

Posmatra i svedoči.

U vremenu koje prolazi naučila je da se ne vezuje za prošlost i da otpusti sve lepo i manje lepo. Dopušta da sve odlazi.

Samo bezuslovna ljubav stvara štit nevidljivosti i zlo ne može da je vidi. Nevidljiva postaje zaštićena Njegovom božanskom energijom.

Postala su prošlost i ova tri dana, a njoj se čini kao da su to bila tri treptaja oka.

Udahnula je vazduh i zadržala dah.

U njenom srcu je svetlost i Mohanđijev lik.

Branislava Turinski

07.12.2021.

Svoja iskustva sa Mohanđijem možete poslati na iskustva@mohanji.org

Izjava o isključenju od odgovornosti:

Gledišta, mišljenja i stavovi iskazani od strane autora i onih koji pišu komentare na ovim blogovima pripadaju isključivo njima, i ne reflektuju nužno gledišta, mišljenja ili stavove Mohanđija, Mohanđi Fondacije, njenih članova, zaposlenih ili bilo kog pojedinca ili lica koji je u vezi sa Mohanđijem, Mohanđi Fondacijom ili bilo kojom Mohanđi organizacijom. Ne možemo stajati iza tačnosti, potpunosti, blagovremenosti, prikladnosti ili valjanosti bilo koje informacije koju je predstavio individualni autor ili komentator na našem blogu, i ne snosimo odgovornost za bilo kakve greške, propuste ili zakašnjenja ove informacije ili bilo kakve gubitke, povrede ili štete nastale njenom objavom ili upotrebom, prema autoru ili bilo kojoj drugoj strani.

Zadržavamo pravo da obrišemo, korigujemo ili na bilo koji način izmenimo tekstove ili komentare na blogu,ukoliko isti kontrolišemo, ako po svom ličnom saznanju, smatramo da su nejasni, uvredljivi, pogrdni, preteći, u sukobu sa zaštitnim propisanim pravilima, autorskim pravima ili drugim zakonima, ukoliko su izričito komercijalne prirode, ili na drugi način neprihvatljivi.

Podelite ovu objavu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X