Budimo instrumenti svesti, budimo svetlost

Kada biramo da smo instrumenti svesti, mi automatski biramo nesebične izražaje pune ljubavi, suosećanja, ljubaznosti i dobrote. Zahvalnost je upravo ključ sveg razumevanja i lakoće koračanja na putu oslobođenja.

Mohanđi Ačarja Dragana Tešanović je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti, ima 28 godina, sebe karakteriše kao nekog ko voli prirodu i pobornik je zdravog života i svesnog načina življenja. Duboko veruje u bezuslovnu ljubav. Zalaže se za to da svakim svojim dahom učini nešto što će ostaviti pozitivan trag na planeti Zemlji i pozitivno dotaći sva njena bića. Uživa u suncu, prirodi, harmoniji. Jako voli sva bića i raduje je kada vidi da su ljudi oko nje u miru. Njen put nije bio nimalo lak do trenutka kada je srela Mohanđija. “Istrošiti karmu i dalje ponekad zna biti jako teško, ali nema tereta emocija koje dodatno stvaraju još karme, jer Majstor daje tu jasnoću. Ne kajem se ni zbog čega jer sva iskustva kroz koja sam prošla, i zbog kojih sam došla na ovu ravan, mi daju dublje razumijevanje o tome kako dualnost i materija funkcionišu i samim tim dobijam lakoću da se izdignem izvan toga. Zahvalnost je upravo ključ sveg razumijevanja i lakoće koračanja na putu oslobođenja”, poručuje Dragana. Ona sa Monikom Balenović, takođe Mohanđi ačarjom, vodi Svesno plesanje u okviru programa Moć izbora.

Šta su posebnosti svesnog plesanja, kako je ono ušlo u tvoj život i kako ga oplemenilo?

Svjesno plesanje je dinamička meditacija, vrlo je pogodna za ljude koji ne mogu da sjede i na taj način se povezuju sa sobom. Nekada je nekome potrebna fizička pokretljivost da bi lakše osvijestio svaki dio sebe, i samim tim da bi pažnja bila okrenuta ka sebi. Cilj svake meditacije jeste da se duboko povežemo sa svojim sopstvom i prevaziđemo relativnu, dualnu stvarnost linearnog vremena. Svjesno plesanje nam na vrlo jednostavan način omogućava baš to. Kroz pokret, osvješćujući svaki dio našeg tijela kroz sedam osnovnih energetskih centara i naš centralni energetski kanal tj. našu kičmu, bivamo u mogućnosti svijest premjestiti u vertikalnu osu, gdje se gube sve identifikacije i gdje postajemo upravo ta jednota kojoj svi težimo. U tom stanju ne postoje dualnosti. U njemu, kako naš Mohanđi kaže, “Ples, plesač i otplesano postaju jedno.” Dakle, dobijamo priliku da se izdignemo iznad emocija, čak i intelekta, gdje postoji samo svijest o tome da se stvari dešavaju kroz nas a ne nama.

E, to je ljepota izbora. Moje lično iskustvo je da mi smo svi instrumenti kroz koje se stvari dešavaju i jedini izbor koji istinski možemo da napravimo je onaj da li ćemo biti instrumenti svijesti (svjetlosti) ili neznanja (tame). Kada biramo da smo instrumenti svijesti, mi automatski biramo nesebične izražaje pune ljubavi, suosjećanja, ljubaznosti i dobrote. Kada pak potpadnemo pod iluziju neznanja, mislimo da imamo velike izbore koji su uglavnom sebične prirode i vođeni emocijama nižih vibracija kao što su ljubomora, poređenje, takmičenje i tako dalje.

Da bismo mogli svjesno birati svijest, potrebno je da svjesno radimo na sebi, istrajno.  Imamo tu sreću da su nam dati ovakvi biseri uz pomoć kojih možemo da dostignemo uzvišenija, finija stanja svijesti i da biramo da budemo najbolja verzija sebe.

Sve Mohanđijeve tehnike su jako moćne, i iz ličnog iskustva mogu da kažem da jako dobro mogu da se kombinuju. Komplementarne su jedna drugoj i ja lično volim da kombinujem sve tehnike. Svaka mi donosi upotpunjenje. U slučaju da imate neke preferencije, rekla bih da je svjesno plesanje pogodno za osobe koje su po prirodi više dinamične. Kroz svoju dinamičnost one mogu doprijeti do tog statičnog trenutka u sebi, do više svijesti, našeg višeg ja, povezati se sa svojom dušom.

Zašto je važno učestvovati na ovakvim programima? Ti si bila deo nekolicine njih, kakva su iskustva koja nosiš sa sličnih ritritova i šta ljudi od jednog ovakvog događaja mogu očekivati?

Ovakvi događaji mogu da nam utole žeđ za našom vječnom potragom da našu pažnju, koja je previše usmjerena ka vani, okrenemo ka unutra, odakle mi i dobijamo odgovore na sva svoja pitanja. Kada bi svu tu spoljašnju potragu istrajno premještali ka traženju odgovora od nas samih, zaista ne bi bilo toliko haosa i histerije oko nas. Naš svijet je onakav kakvi smo mi, a mi često zaboravljamo da vidimo kakvi smo zaista, odnosno, kakvi nismo. Kako Mohanđi kaže: “Svi odgovori su unutar vas”, tako i njegovi programi za cilj imaju da nam pomognu da se okrenemo ka sebi i uz vođstvo i podršku više svijesti, pronađemo sebe same.

Podelite ovu objavu

X