Uspešna ličnost, drugi deo

Što manje živite za sebe, to više živite za svet. Što više živite za svet, to više postajete svet i svet postaje vi.

Zoom satsang sa Mohanđijem, drugi deo
7. juli 2019.

P:  Da li ljudi koji praktikuju Kriju redovno, ali nisu aktivni učesnici u Fondaciji ili nemaju potrebu da budu u vašoj fizičkoj blizini, i dalje mogu da se duhovno razvijaju?

M: Fizička blizina je iluzija. Sedeći pored mene verovatno nećete dobiti puno. Ako je vaš um povezan sa mnom gde god se nalazite, ako je vaš um povezan sa mnom, vi ste sa mnom. Ima puno ljudi koji mogu biti sa mnom fizički, ali njihov um je negde drugde. Ti ljudi nisu sa mnom. Dakle, veza je uvek veza uma. Kada vidimo naše roditelje, bake i deke, naše rođake, kada je naš um sa njima, mi smo sa njima. Kad je um negde drugde, mi nismo tamo. Mnogi ljudi žive zajedno, a nisu bliski, i to uvek vidite u životu. Kada nekoga zaista volimo – šaputaćemo, a kad nam se neko ne dopada – vičemo. Posmatrajte ton našeg glasa. On je uglavnom vezan za dubinu naše naklonosti. Skoro da ga možete uzeti kao merilo. Kada vičete ili vrištite, to znači da ste već razdvojeni. Kad ste zaista bliski sa nekim, vi ćete šaputati, takav izraz će biti prisutan.

Krija je alat. To je metoda da se stabilišete i uskladite. Dete koje se rodi je već usklađeno. Nije potrebno da se dovodi u red. Šta vi usklađujete? Um, intelekt i ego nazivaju se materijom uma. Materija uma je sposobnost percepcije. Tako vidimo svet. Postoje milioni stvari na ovom svetu. Da bismo ih iskusili, imamo um, intelekt i ego. Naravno, kroz čula vida, sluha, mirisa, ukusa i dodira doživljavamo život oko nas. A da ga zaista osetimo, imamo um koji su emocije, intelekt, analiza, ego i ličnost kroz koju doživljavamo život. Osećamo život, uživamo u njemu ili ga doživljavamo čulima. Na ovaj način, ono što ste vi ustvari, taj nedostatak usklađivanja je kada je sve rasuto. Telo je već usklađeno, duh, energija koja upravlja telom je usklađena. Um, intelekt i ego su svuda, ponekad u prošlosti, ponekad u budućnosti, a teško u sadašnjosti. Dakle, mi povezujemo ovaj um, intelekt i ego. Telo, um, intelekt, ego i duh postaju jedna celina. U tom trenutku, kada pogledate, sve vaše sposobnosti gledaju. U suprotnom, vaše će oči gledati, a ako je um negde drugde, nećete videti. Ako vaše oči gledaju, a um takođe gleda kroz vaše oči, vi doživljavate stvarnost. Kad jedete hranu, konzumirate nešto, kada je hrana u vašim ustima, a um sa vašim jezikom, onda zapravo osećate ukus hrane. U suprotnom, kada jedete, a vaš um je na TV-u, potpuno ste zauzeti, oči su na TV-u, i um je na TV-u, čak ni ne znate koliko ste pojeli.

Vaš život zavisi od toga na šta se fokusirate. Gde vam je um. Krija i sve meditacije i brojne metode su sve radi prilagođavanja nivou na kome ste potpuno prisutni, upravo sada, ovde, sve vreme. Ovo je u budnom stanju. U stanju snova imate aktivno stanje, ali nemate nikakvu kontrolu nad tim stanjem. U stanju sna, podaci koje koristite su sačuvani podaci, ono što ste sakupili ili što se skladišti unutra. Svi su potekli iz iskustava. Iskustva postaju sećanje, sećanje postaje utisak, utisak se čuva i manifestuje se na ekranu snova ili na ekranu budnog stanja. Stanje dubokog sna isto je kao i stanje smrti; čak ne znate ni da li ste muškarac ili žena, ne znate ni vreme ni prostor. Potpuno ste mrtvi, onda se ujutru probudite, opet ste ličnost i tu ličnost održava ego. Ja sam to i to i ovo je moje postojanje. Ja sam povezan sa svim svojim položajima i imanjima i odnosima. Sve ove stvari dolaze kad se probudite. Kad sanjate, to je sve drugačije. Verovatno ste predsednik Amerike u snu. Dakle, granice se menjaju, stvari se menjaju. Sve se menja u stanju sna, a stanje sna ima izvorište u onome što je skladišteno unutra. Stanje budnosti je obično povezano sa svetom spolja.

Zato je u tom trenutku meditacija veoma važna. To zači da dok ste u budnom stanju i dok ste budni, okrećete um, intelekt i ego ka unutra. Kada su sve te sposobnosti okrenute ka unutra, to znači da su čula zatvorena, ne postoji spoljašnji svet, dok smo budni svešću. Kada ste usmereni unutra, sve što vidite je ono što ste sačuvali tokom određenog vremena, iz svojih iskustava. Iskustva imaju veze sa postupcima, mislima i rečima, sa hronologijom života.

Da biste to prevazišli, da biste vertikalno razmišljali, povezujete se sa višom svešću putem Krije ili meditacije i svih ovih stvari. Ako to radite, to je za vas. Vaša veza sa mnom se zove integracija. To znači da ste Mohanđija prepoznali kao osobu koja je stabilna ili koja je usklađena, to je verovatno ono što vas dovodi do mene. Ako ste toga svesni, i razmišljate o meni, sećate me se ili se povezujete sa mnom svojim umom, intelektom ili egom, kojom god sposobnošću ili materijom uma, onda ste sa mnom. Ne morate da budete fizički sa mnom; a ako ste fizički sa mnom, to nije garancija da ste zaista sa mnom.

Takođe, ne insistiram da treba da radite u okviru ove Fondacije; samo kažem – budite dobri i činite dobro u svom društvu i što je više moguće vedrine donesite svom društvu, svom okruženju. To je sve što treba da radite. Ne morate da radite preko Fondacije, preko bilo koga. Možete da delate na način na koji možete. Zato sam rekao – nahranite ptice, životinje, ljude, bolesne i stare. Uradite šta god možete u svom društvu da poboljšate život ljudi i bića oko vas. Ja sve nazivam osobama. Postoje ljudi svake vrste. Svaka vrsta ima svoju ličnost. Mačka ima svoju ličnost, pas ima svoju ličnost. Sva bića imaju svoju ličnost. Kada biće ima ličnost, to je osoba. Osoba ima ličnost. Tako da, time što ste dostupni i korisni ovom društvu, vi ste sa mnom, povezujete se sa mnom, to je aktivnost koju tražim od vas. Ne tražim od vas da budete u Fondaciji ili da radite samo preko Fondacije, ali biće korisno zato što u Fondaciji ljudi inspirišu jedni druge, podržavaju se međusobno, i shvatićete, u redu, to je ono što radimo u svetu.

Kao što sam rekao, ove godine glavna tema je vežbanje pozitivnosti. To je zato što je toliko mnogo stvari negativno. Otvorite novine ili upalite televizor, i sve što vidite su negativne vesti. Ljudi koji ubijaju ljude, ljudi na ivici rata, ljudi koji se ne slažu međusobno, koji viču, vrište i čine život jadnim. To je ono što vidimo u ovom svetu. Pa kako ostati pozitivan? Kroz pozitivna dela, kroz pozitivne misli i pozitivne radnje. Zbog toga sam rekao da je ove godine glavna praksa vežbanje pozitivnosti u toku budnih sati. Tako da vaše samopoštovanje raste i vaša vrednost u ovom svetu se povećava. I na taj način ste veoma uspešni u ovom životu.

Kao što sam ranije rekao, efektivne godine su veoma bitne. Efektivni trenuci su bitni. Efektivno vreme je bitno. Efektivno vreme je kada ste zapravo dostupni za ovaj svet i kada dajete. Ne kada jedete, pijete, spavate i kada ste samo uronjeni u svoje sopstvene aktivnosti. Vidite, to je jako udobno. Danas se svet sveo na tablet ili mobilni telefon. Naš svet je mobilni telefon. Čak nam ne treba ni kontakt očima. Ne morate da gledate ljude i veoma ste srećni što ste emotivni sa nekim šaljući emotikone. Mi samo pošaljemo znak ljubavi i kažemo ljudima da ih volimo. Ako nekog mrzite, vi ga uklonite sa lista prijatelja na Fejsbuku. Mi smo učinili zapravo naše granice toliko malim, postali smo još introvertniji. I to je u stvari stvorilo bezosećajan svet. Današnji svet je postao veoma bezosećajan.

Kada sam ja odrastao, nije bilo ni tableta ni mobilnih telefona, tako da smo neko vreme provodili sa drugom decom. Igrali smo se i provodili vreme napolju. Bilo da je bio izuzetno uspešan ili neuspešan, postojao je odnos sa ljudima, postojala je interakcija. A danas, evo gde je. Naš fokus je na telefonu. I mi smo srećni što se zaljubljujemo putem telefona, razvodimo putem telefona, razgovaramo i ne razgovaramo, prenosimo ljutnju, mržnju i ljubomoru putem telefona. Sve je virtualno. U realnosti, čak ni ne gledamo ljude u oči. Bojimo se da pogledamo ljude u oči. Ne znamo šta ćemo videti i radije ne gledamo. Tehnologija je neverovatna, pomoću nje vidimo jedni druge. Siguran sam da svi sedite u različitim delovima sveta. I slušate me, razgovaramo pomoću tehnologije. To je dobra strana. Ali, takođe imamo istu tu tehnologiju koja nas zapravo kontroliše i koja je preuzela naše živote. To takođe moramo razumeti.

Zbog toga je usklađivanje sa samim sobom najbolje što možete učiniti u ovom životu. Um, telo, intelekt, ego i duh zajedno kao jedna unutrašnja celina. To znači da ste postali potpuna celina, niste ni u prošlosti ni u budućnosti, upravo ste ovde upravo sada. Tada se automatski događa ekspanzija, svest se širi. Ta celina  spontano postaje univerzum, božja svest. Tada se aktualizuje, to je stanje samadija o kome govorimo. Ono prevazilazi budno stanje, prevazilazi stanje snova, prevazilazi stanje dubokog sna i ulazi u zonu turije, četvrtog stanja, gde svedočite svim ostalim trima stanjima. Zatim prelazite dalje u turijatita stanje, gde svedočite čak i stanju turije. Kako vaše svedočenje raste, tako se i ekspanzija spontano događa. Tada ne proširujete situaciju, svoj položaj, ili ono što ste, već spontano raste, širi se. Dakle, poenta je, ako je vaša veza sa mnom čvrsta, onda nema problema. Vi razmišljate o meni. Sećate me se, povezujete se sa mnom. Ne morate ništa drugo da radite da biste se povezali sa mnom. Kada se uključite u utičnicu, imaćete struju, tek tako. Vi pomislite na mene, setite me se, povezani ste sa mnom. Aktivnosti su sve radi vas. Nijedan bog ni guru ne kaže da treba da uradite ovo ili ono. Nijedan bog ne čeka u hramu kako biste mogli da dođete i da ga vidite, niti neki idol na ijednom mestu obožavanja to radi. Ni bog ni guru ne zavise ni od koga. Kada govorite o guruu, to samo znači usklađena ličnost. Kada govorite o bogočoveku, on je neko ko se proširio i on vidi samo svoj odraz u svetu. To znači da on samo vidi energetski nivo, ne fizičku ravan. Kada oni gledaju u drugu osobu, nema druge osobe, samo njihov izraz. I oni se uvek tako osećaju.  

Karl Marks je isto to rekao: „Vaša ličnost se preliva iz sebe i stapa se sa ličnošću društva, vi vidite svoj sopstveni odraz u svačijim očima.“ To je ista ta filozofija, ovde se putem energije povezujemo sa svim ljudima. Mi vidimo svakog kao izraz iste svesti, svi smo jedno. Tada osećamo sebe u drugom telu. Svaka ličnost ima važnost, svrhu, a takođe i vreme i trajanje. Shvatite da izražavate stanje boga u koje se bog nikad ne meša, baš kao ni vaša duša. Duša je poput benzina u vašem automobilu. Nikad ne brine o vašem odredištu, ali vam pomaže na putu. Ako nema benzina, ne možete voziti auto. Ako nema duše, to nazivamo mrtvim telom. Boga ili dušu ne interesuje vaš život. Ali vam pomaže u životu. Struju ne zanima vaš frižider ili mašina za veš, ali je neophodna da bi oni radili.

Upravo tako, kada ste uvek povezani sa mnom, i kada ste povezani sa mnom tokom života, možda ćete biti povezani sa mnom i u budućim životima. Ja kao osoba imam trajanje, ovo telo će takođe umreti, ja ću možda umreti jednog dana u budućnosti. Ali to ne zaustavlja priču, priča će se nastaviti, energija će se nastaviti, prisustvo će se nastaviti. I to je upravo tako. Kako osigurati da se prisustvo nastavi? Prestanite da postojite zbog sebe i počnite da postojite za univerzum, vaša besmrtnost počinje tamo. Ovo putovanje ili put besmrtnosti počinje tamo. Što manje živite za sebe, to više živite za svet. Što više živite za svet, to više postajete svet i svet postaje vi. U suprotnom, to je mali obim postojanja gde gledate sliku i mislite da poznajete osobu, ali nemate pojma ko je to. Slika nam govori samo o formi. Ali postoji i energija, postoji svrha, razlog, a takođe i trajanje, mi to ne vidimo.

Kada se povezujete sa nekim, pokušajte da se povežete sa energijom te osobe i videćete sebe. Nema razlike. Svi su isti. Svi ljudi su isti. Niko nije viši, niko nije niži. Ja nisam poseban. Ja sam isti kao i vi. Ali stvar je u tome što sam odlučio da, ako dišem, ako moje srce kuca, to će biti za svet. Ne živim za sebe. To je jedina odluka koju sam doneo. Odlučio sam da nemam materijalno bogatstvo samo za sebe, odlučio sam da ću deliti svoje bogatstvo tako da svi postanu bogati. Kada ste povezani sa mnom, vaša praksa će vam pomoći da se više uskladite sa sobom. Sve vaše vežbe su za usklađivanje vas samih. Uskladite se, postanite celina, i spontano ćete postati univerzum, za to nema napora. Napor je da unesete svoj raspršeni um u sebe. Sklonite svoj um od svih anksioznosti, strahova, veština, fobija, svih tih stvari i uđite unutra.

Ali, molim vas da shvatite, sećanje na kompulsivne navike koje ste nakupili tokom prošlosti će definitivno pokušati da vas izvlače napolje sve više i više. Kada odete u restoran, probate hranu, hrana je odlična. Sledeći put ponovo osećamo – o, voleo bih da odem u restoran. Zato što vas sećanje primorava na tu radnju. To će tako biti dok nakon nekog vremena ne izgubite interesovanje za sve te stvari. Ako je hrana tamo, u redu, ako nije tamo, u redu. Sve je u redu. A u isto vreme vi uvek ostajete nevezani, niste vezani ni za šta. U tom trenutku počinje sloboda.  

Sloboda se dešava samo onda kada nismo vezani. Ako se ne možete odvojiti ni od čega, sve vaše veze su stvarne, sav vaš imetak i pozicije su stvarne, onda je sve stvarno. Vaša veza sa svim onim što je stvarno mora da postoji. Ali u određenom trenutku ta veza se menja, osećaj se menja. I vi kažete u redu, dobro sam, dobro sam kao ja u ovoj inkarnaciji, i svi spoljašnji faktori samo nadopunjuju ovo postojanje. Ta spoznaja će doći, ta svest će rasti, i onda shvatite, ja sam Mohanđi, a Mohanđi nije odvojen od mene. Kada sebe osetite kao svest, znaćete da ste povezani sa mnom.

Kada osetite sebe kao svoj um, možete se povezati, prekinuti vezu, povezati i prekinuti vezu. Kada me posmatrate svojim umom, nikada me nećete razumeti. Ali, posmatrajte me svojom svešću, svojom sopstvenom svešću, videćete me tamo. Zato sam rekao da je moje mesto unutar vas, ne izvan vas. Ako me vidite spolja, ne povezujete se, povezujete se sa muškarcem, osobom, ličnošću, i to je privremeno. Jer ja mogu takođe umreti jednog dana, uskoro. Dakle, to nije prava povezanost. Povezanost je ona veza sa svešću, sa energijom, gde me možete videti unutar sebe, baš kao što niste slika na vašem zidu. A onda ono što vidite unutra ste pravi vi. To znači da ja živim u vašem srcu. Ja ostajem tamo. A onda shvatite da ne postoji Mohanđi spolja. Ne postoji Mohanđi, to sam ja i to smo svi mi. To je sve jedna svest u mnogim, mnogim telima. Mnoge dimenzije, čak i drvo, biljka, ptica, životinja, u svemu vidite svoj vlastiti odraz. Dakle, sve ste vi, to je istina.

To vas integriše. Zbog toga ćete biti stabilni. To će vas u potpunosti stabilisati. Onda se ne razdvajamo. Ako se povežete sa mnom svojim umom, upoređivaćete, analiziraćete, sudićete, i onda ćete se odvojiti, pitanje je vremena. Ako se povezujete sa mnom svojim srcem, nećemo se razdvajati. Oni ljudi koji vole iznutra, nikada se ne razdvajaju. Ljudi koji se povezuju umom, onda je to opcija. Ako se povežete umom, um se promeni, odnos se promeni, to nije uopšte trajno. Povežite se sa mnom svojim srcem. I ne menjajte svoje mišljenje i ne dopustite da se um menja. Neka um ne utiče na vas. Neka um uradi šta god je potrebno. Ne morate brinuti oko toga. Vaša veza je stvarna, veza sa mnom je stvarna. Kad god me posmatrate kao opciju, shvatite da je samo pitanje vremena kada ćete otići. Zato što je to opcija.

Takođe, kada me posmatrate u pogledu očekivanja – očekivanje i opcija su isto – ako se očekivanje ne ostvari, nešto nije dato prema vašem očekivanju, ili se rezultat nije desio prema vašem očekivanju, shvatite da se rezultat uvek dešava prema podobnosti, a ne prema očekivanju. A ako o nečemu mislite, ja želim da se ovo dogodi putem Mohanđija i to se ne dogodi, onda ćete se odvojiti. Jer očekivanje se našlo na putu. Očekivanje vodi do razočaranja. Razočaranje vodi u otuđenost. Otuđenost vodi u zbunjenost, zbunjenost vodi u nedostatak samopoštovanja. Zablude, ljutnja, mržnja, ljubomora i osveta se mogu dogoditi. Možemo skliznuti kao kada se spuštamo niz tobogan do kraja, do krajnje situacije očaja. Proverite svoje očekivanje, u redu, predao sam ga. To je ono što je rekao Gospod Krišna. Imate prava samo na svoje postupke, ne na rezultate svojih postupaka. Zato što rezultat nije u vašim rukama, to je prema vašim podobnostima. Rezultati se dešavaju prema vašoj podobnosti.

Vi imate kontrolu nad svojim postupcima. Kontrola znači da možete da delate ili ne delate, da ili ne. Kada delate, imajte pozitivne postupke, dajte sve od sebe, ostavite ostalo, onda će se sve dogoditi.  Dakle, vaša veza sa mnom, ako je iz srca, zagarantovano, nema razdvajanja. Nećemo se razdvojiti. Zamislite da vaša veza sa mnom dolazi iz vašeg uma, onda je samo pitanje vremena, zato što sva poređenja, očekivanja, razočaranja, bes ili mržnja, bilo šta se može desiti. Shvatite uvek, kad prosuđujete nekoga, niste se povezali sa tom osobom. To je jedino merilo koje možete tražiti. Da li ste prosuđivali ljude, da li ste kritikovali ljude, da li ste upoređivali ljude? To je sve iz vašeg uma, niste povezani srcem. Ako ste zaista povezani sa nekim iz srca, nećete suditi o njima. Nećete ih kritikovati, nećete čak ni misliti o njima kao o odvojenima, prihvatićete ih. Dogodiće se savršeno prihvatanje.

Za povezivanje srcem, merilo ili znak povezanosti je potpuno prihvatanje. Ako je ta povezanost iz uma, imaćete sve ove stvari. Pogledajte putem koje telesne sposobnosti to radite. Važno je i zanimljivo videti. Možda ćete misliti: „O, ja volim ovu osobu, zaista je volim.“ Reći ćete sve ove stvari, ali onda se zapitajte: „Kako se ja vezujem?“ Ako se vezujete umom, shvatite da će doći do razdvajanja pre ili kasnije. A um nikad nije stabilan. Um je majmunski um. On se stalno menja. Na osnovu čega se vaši odnosi menjaju, ukus se menja, život se menja, mišljenja, sve ove stvari se menjaju. Na osnovu toga, i vaša veza se menja.

Zapamtite to veoma dobro, ako se povezujete svojim srcem, to je totalno prihvatanje. Kada prihvatite nekoga, morate pre svega prihvatiti slabosti te osobe, ne snagu. Svi volimo da prikazujemo svoju jaču stranu. Isto tako, svi volimo da prihvatimo nečije vrline. Ali, slabosti su one koje moramo da prihvatimo. Svako ima mane, svako ima vrline, svi smo mi mešavina. Ne idite za savršenstvom. Savršenstvo je potpuno hipotetička stvar. Ono je individualno, zasnovano na sposobnosti. Možda nemaju svi sposobnost da rade sve onako kako neko drugi očekuje. To je nemoguće.

Svaka osoba doprinosi ovom svetu prema svojevrsnim sposobnostima. I to je jedina stvar koju možete da donesete, samo na osnovu sposobnosti. Zamislite da mogu da podignem težinu od 100 kilograma. Kažem vam da podignete 100 kilograma, a vaš kapacitet je 20 kilograma. Dakle, na osnovu onoga što vi jeste, što je vaša orijentacija, bez obzira na vaše sposobnosti, vi doprinosite ovom svetu i to treba prihvatiti tako kako jeste. Nemojte reći – o, on je jadan, ne može podići sto kilograma. To je naše shvatanje, naše poređenje. To uopšte nije pravi način da se uspostave ove veze. Ako vam se neko zaista dopada,  povežite se sa njima iz srca i nemojte da sudite, ne kritikujte. Prihvatite ih onakve kakvi jesu, sa dobrim i lošim stranama. Dobro, loše, ružno, sve. Neka sve bude tamo, zato što je to ličnost, to je njihova orijentacija, ličnost onoga što jesu. Prihvatite ih onakve kakvi oni jesu. Onda će sve biti stabilno.

Želim svima divan Guru Purnima. I dalje sijajte punim sjajem, svetu je potrebna svetlost.

Šaljem vam puno ljubavi.

Hvala vam.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prvo deo satsanga možete pročitati ovde.

Prevela: A.T.R.
Lektorisala: Dejana Vojnović

Podelite ovu objavu

X