tranformativna-edukacija-novembar2019 (24)

Prvi vikend program za mlade

Mohanđi klub mladih (MYC) održao je svoj prvi vikend program u Beogradu, 16. i 17. novembra 2019.

Dvodnevni program “Transformisanje obrazovanja”, osmišljen sa ciljem osnaživanja i motivisanja mladih da dostignu svoj puni potencijal, kako u svakodnevnom životu tako i u dugoročnim ciljevima, po prvi put je održan u prostorijama Unity Space-a  u Beogradu.

Prvi dan programa počeo je jutarnjim časom joge, koji je vodila Monika Dizdarević, nakon kojeg su usledile sledeće radionice: “Eko-transformacija” radioničar Tea Klincov, zatim “Saosećanje kao transformativni metod” radioničar Mina Obradović, “Moć transformacije” radioničar Ivana Kodžić, i “Moć afirmacija” radioničar Milica Mišković.

Tokom prvog dana učesnici su imali prilku da se upoznaju sa različitim aspektima koji utiču na promenu u nama. Počevši od fizičkog aspekta, preko vođenja brige o svom okruženju i drugim bićima, pa do promene u načinu razmišljanja. Svi su bili veoma zainteresovani za upoznavanje sa novim stilom života, kao i sa ljudima koji su kroz transformacije već prošli.

Dan je završen gledanjem filma “Game Changers”, koji se bavi temom veganskog načina života slavnih sportista.

Drugi dan počeo je Svesnim hodanjem, koje je vodila Dragana Tešanović. Ova jednostavna tehnika meditacije u pokretu pomogla je učesnicima da prošire svoju svest i poboljšaju fokus za radionicu koja je usledila.

Sanja Stanković je vodila trening “Emocionalna transformacija “, tokom kojeg je vreme posvećeno emotivnom razvoju, identifikovanju navika koje nam ne služe, kao i razvijanju samosvesti i ljubavi prema sebi. Ovakav vid treninga je za sve one koji imaju dovoljno hrabrosti da preuzmu odgovornost za svoja osećanja i svesno kreiraju promenu u svom načinu razmišljanja i delovanja.

Kako su naše emocije uzrok našeg trenutnog stanja i uslovljene su mnogim zaključcima i odlukama koje smo davno napravili o sebi i drugima, ovaj trening je omogućio učesnicima da se identifikuju sa svojim destruktivnim uverenjiam, preuzmu odgovornost za upravljanje svojim emocijama, i da nauče da ih transformišu u funkcionalne obrasce koji će ih dovesti do novog emocionalnog identiteta. U atmosferi punoj podrške i poverenja, učesnici su kreirali svoje novo “ja” koje će im biti novi oslonac i utočište u životu, a ne kavez iz kog ne vide izlaz.

Dan smo završili otvorenog srca ispunjenim ljubavlju, uz predivnu meditaciju “Procvat ljubavi”, i razgovorom o novostečenim znanjima.

Na kraju programa mogla se videti velika pozitivna promena, zadovoljna lica i osmesi učesnika.

Podelite ovu objavu

X