Put bez puta

Božansko putovanje života

dscn4185
Postojanje u potpunoj predaji višoj svesti

Beba je rođena. Prelepo dete. Svi su srećni. Radosna atmosfera u kući. Osećaj radosti se širi i na susedstvo. Posetioci dolaze da vide novorođenče. Čestitaju roditeljima, donose im poklone. Tu je počelo novo putovanje duše u novom telu!

Malo telo je pažljivo stvoreno u utrobi majke. Svi organi su pravilno sastavljeni. Nervi, mišići i vene su pravilno povezani. Kičma je stvorena prva, a zatim i ostali organi. Mozak, srce, pluća i creva su postavljeni na pravo mesto. Roditelji, koji su preuzeli zasluge za ovo divno dete, nemaju veze ni sa čim pomenutim. Božanska sila je stvorila sve. Božanska sila je sve postavila na svoje mesto kako bi se postiglo unapred određeno putovanje i osiguralo da će to telo izdržati habanje celokupnog puta do njegovog karmičnog kraja. Proizvod je takođe dobro upakovan i svi su se složili da je zaista atraktivan! Kakav briljantan umetnički rad! Sve je skladno! To je ljudski život. Izuzetno nepostojan, ali briljantno lep.

babies
Blistavi um Kreatora i perfekcija u Kreaciji

Svaki entitet ima svoju lepotu. Čak je i mali mrav specifičan. Sve je “ručno rađeno”, sa izuzetnom brižnošću. Ne postoje dva ista proizvoda! Svaki paket stiže sa preciziranim trajanjem ili, u komercijalnom smislu rečeno, sa rokom trajanja. Rođenje i smrt su istovremeno birani. Nema iznenađenja, nema slučajnosti. Karma je ugovor, lista za kupovinu. Telo, um i intelekt moraju da postoje zajedno sve dok se neka specifična karma ne ispuni. Kada je karma istrošena, telo prestaje sa aktivnošću. Ne postoji tragedija vezana za to. Ne postoji pripadnost Zemlji. Nema razloga za plakanje. Ne možemo ništa posedovati. Mi smo kao turisti ovde.

Roditelji deteta nisu imali nikakve veze sa karmom deteta, niti sa njegovom “šoping listom”. Oni nisu ništa znali. Oni nisu odabrali svoje dete. Pretpostavljajući da im dete pripada, oni su počeli da donose odluke vezano za detetov život nakon njegovog rođenja. Odbili su da prihvate da nemaju nikakvu ulogu u životu deteta, sem da stvore uslove u kojima će dete rasti i izraziti sebe. To je to! Ništa više. Oni nisu mogli da kontrolišu misaone obrasce deteta, niti uobičajene, manje bolesti, koje bi dete zadobilo s vremena na vreme boraveći na Zemlji. Oni nisu znali ništa o detetovim prirodnim ukusima i sklonostima. Oni nisu ništa znali o detetu, čak ni šta će on/ona postati kad odraste. Oni čak nisu znali da li će se njihovo lepo dete ponašati po standardima anđela ili đavola prilikom odrastanja. Oni su probali, najbolje što su mogli, da opterete dete različitim uslovljenostima – društvenim, porodičnim, uslovima zajednice i religije, itd, itd. Dete je neke prihvatilo, neke je odbacilo. Ponekad se bunilo. Nekad se predalo. Na taj način dete je pokazalo svoje uslovljenosti koje je donelo iz prošlih života i koje je fino uklopilo sa nekim novonastalim. Roditelji su naivno pripisali kvalitete i karakteristike deteta sebi i svojim precima. 🙂

Niko nije znao pravu istinu, treću dimenziju entiteta, koji je nadomak ruke!

Svaka duša koja hoda Zemljom mora platiti najam. Na isti način, kada iznajmljujemo bilo koji prostor moramo platiti najam. Iznajmljujemo prostor na Zemlji, prilično privremeno, kako bismo istrošili svoje karme. Moramo platiti prostor koji koristimo. To je dug koji smo dužni Majci Zemlji! Mi koračamo Zemljom kao da je posedujemo. Ali, mi je ne posedujemo. Niko je ne poseduje. Mi smo samo privremeni naseljenici. Mi ćemo umreti i neko drugi će prolaziti istim tim prostorom na Zemlji. Dok smo živi, moramo otplatiti dug kako bismo lagano napustili ovaj svet. Ako ne platimo najam za kuću, stanodavac će tražiti da nas uhapse. Isto tako, dokle god ne platimo najam koji smo dužni Majci Zemlji, mi ćemo nastaviti da se vraćamo. Zemlja će nas vezivati i vraćati nazad. Iz jednog duga obično se stvara još dugovanja, ponekad sa kamatom. Dakle, svaka će nas poseta koštati više.

Jedini način da platimo Majci Zemlji je da nesebično služimo njenoj deci. Društveni rad, ili nesebične akcije bilo koje vrste, oslobodiće vas akumuliranja dugova. Moramo ovo znati uvek. Zato neke religije insistiraju na redovnom, obaveznom društvenom radu i odvajanju dela zarada njihovih subjekata za dobrobit siromašnih. Saosećanje i iskreni izrazi ljubaznosti će, zasigurno, pomoći da očistite dugove. Pričanje i deljenje mišljenja neće. To je takođe sigurno. Ruke koje pomažu bezuslovno su svetije od usana koje se mole.

Bogu ne treba ništa od vas. Bog je samodovoljan. Ni ne pokušavajte da ucenjujete Boga. Njemu nije potreban nijedan od vaših rituala. Formirali ste rituale samo zbog sebe. To je bio vaš trud u identifikaciji aspekta Boga unutar vas samih. Svi rituali i duhovna praksa, uključujući jogu, pranajamu i meditaciju, vaši su pokušaji da dosegnete Boga. On nije van vas. Bog je u vama. Ako vaše duhovne prakse ne mogu da vas odvedu unutar vas samih, odbacite ih. One su samo još jedno opterećenje za vas. I, zapamtite zlatno pravilo putovanja – manje prtljaga, više komfora na putu.

three-stones-and-sand
Vreme je nepostojano poput krugova u pesku

Dragoceno vreme

Sudbina je isto što i originalna lista za kupovinu, agenda postojanja. Vreme je dragoceno. Vreme je određeno. Agenda je određena. Gde je to vreme za odmor i odugovlačenje? Karma se iscrpljuje u tri stanja – budnom stanju, stanju spavanja i stanju dubokog sna. Tamo gde budno stanje ne može da dopre, san može. Stanje dubokog sna podseća čoveka na svoj pravi dom, izvan njegovih trenutno stečenih identiteta.

Svaki bol i svako zadovoljstvo su deo liste za kupovinu. Lista koju smo pažljivo, ili nesvesno, pripremali tokom prošlih života. Bog se nikada nije mešao, baš kao što se vaša duša nikad ne meša u vaš trenutni život. Ona samo obezbeđuje gorivo. Ona je neutralna i bezuslovna. Vaša duša i Bog su jedno. Oboje su bezuslovni. Telo je kao iznajmljena kuća. Iznajmljena na određeni period. Um i intelekt su njegovi operativni alati, kakvi su, na primer, struja i voda. Vreme je dragoceno. Odlaganje je gubljenje vremena. Eskapizam je takođe gubljenje vremena. Smirenost u bolu i zadovoljstvu će osigurati nesmetanu plovidbu. Prihvatanje i prilagodljivost su ključ. Nepružanje otpora je metoda, jer je lista za kupovinu vaša. Vi ste je napravili. Vi je posedujete. Vi u njoj uživate. To je vaš život.

Hrana uma

Hrana uma su objekti čula. Senzori uma ili senzorni receptori su naših pet čula. Ako uklonimo objekte čula, um se rastvara. Bez hrane, naše telo, taj plašt koji nas hrani, ne može postojati. Bez razmnožavanja, zemaljske vrste ne mogu postojati. Isto tako, kada su čula pod kontrolom, kada nas čulni objekti više ne mame, um se rastvara. Stanje bez uma je takođe i stanje bez karme. Um je operativni alat karme. Kada se um rastvori i nestane sva karma, naše postojanje se kreće u maniru darme. Mi postojimo čisto zbog darme, dužnosti prema postojanju.

budhahood

Tajna oslobođenja

Oslobođenje je stanje. Pod oslobođenjem podrazumevamo kraj ciklusa rođenje-smrt. Oslobođenje je proces. Vezivanje je lako. Ne zahteva razmišljanje. To se dešava samo od sebe. Ostati oslobođen zahteva ekstremnu svest, obazrivost i ravnodušnost prema bolu i zadovoljstvu, uključujući fizičke i mentalne bolesti. Oslobođenje je put bez puta. Vezuje nas sve što se ponavlja, jer se um time lako hrani. Svaki ritual je vezivanje. Svaka navika je vezivanje. Svaki odnos, udružen sa očekivanjem, takođe je vezivanje. Ključ je ostati nepristrasan ili nevezan u svim ovim situacijama. To znači savršeno svedočenje u sva tri stanja – budnom stanju, stanju spavanja i stanju dubokog sna. Nepristrasnost nije apatija. Isto tako nije ni pasivnost ili eskapizam. To je perfektna akcija sa 100% posvećenosti, bez vezivanja za rezultate iste te akcije. Osnovne tačke agende za oslobođenje su sledeće:

1. Prihvatite svoj život kakav jeste, jer vi ste ga stvorili. Odigrajte svoju karmu bez otpora. Sve ono što doživljavate sada bio je vaš izbor, svesno ili nesvesno, verovatno na isti način na koji sada upravljate svojim životom. 🙂 A to znači – život delimične svesti i delimičnog nesvesnog stanja. Srećom, svim našim vitalnim funkcijama upravlja aktivni podsvesni um, u suprotnom bismo zaboravili da dišemo ili pumpamo srce; ili bismo doživeli srčani udar zbog stresa oko ovih stvari. 🙂

Karma se dešava, sviđalo vam se to ili ne. Svaka situacija, događaj i iskustvo vašeg života su formirani iz nje. Svaka misao, reč i delo, zajedno sa emocijom kao lepkom, stvorili su vaš život i kontinuirano stvaraju nove živote, upravo sada, dok ste u tome. Imate samo sadašnji trenutak da upravljate svojom karmom. Možete nešto uraditi samo sada. Sutra nikad ne postoji u sadašnjosti, a prošlost je istorija i nepostojeća je u sadašnjosti. Dakle, karma će se dešavati, bez obzira da li vam se to dopada ili ne, u vašem sadašnjem životu, prema vašem nivou individualnog iskustva. Na vama je da to prihvatite staloženo, kao što biste prihvatili sopstveno dete, ili da se odupirete i trpite bolove usled otpora. Otpor takođe vodi daljem uplitanju, odlaganju i možda intenzivnijem iskustvu. Dakle, odigrajte svoju karmu sada, u onom intenzitetu koji joj je namenjen, bez otpora. Ko zna šta vas sutra čeka?! I, koga je uopšte briga za to?

2. Neposredna darma. Uz vašu karmu, koja je svrha vašeg postojanja, postoji i darma, koja predstavlja vaše urođene dužnosti. Karma i darma su često međusobno povezane i teško ih je razdvojiti. Darma majke je da se brine o deci koja su rođena kroz nju. Prva je darma prema članovima porodice, kao što je darma muža prema svojoj supruzi i supruge prema mužu. Isto tako, otac, majka, suprug, žena, deca, brat, sestra, dede i babe, i tako dalje. Svako treba da se nosi sa svojom darmom uz maksimalnu pažnju i angažman. Kad se svi ophode sa ljubaznošću i saosećanjem, vidimo srećne porodice, a srećne porodice čine srećno društvo. Zbog toga u potpunosti treba da odbacimo pretencioznost, a naše izražavanje bi trebalo postati iskreno i pošteno. Kada nešto radimo, trebalo bi da to bude sa 100% posvećenosti, predanosti i iskrenosti. Darma oslobađa čoveka. Izvođenje darme, koristeći maksimum sposobnosti, svakako oslobađa čoveka i čini njegov život vrednim. Žaljenja će nestati i krivica neće vezivati vaše noge poput lanaca koji vas pričvršćuju za Zemlju. Izvođenje darme na nivou jedinke je od suštinskog značaja za oslobođenje.

3. Darma prema društvu. Ovo je treća i poslednja. Kada se na isti način bavimo društvenim potrebama uz maksimum svojih sposobnosti, postajemo potpuno oslobođeni. To znači, kada vodimo računa o siromašnima i onima u nevolji, pticama i životinjama, starim i bolesnim; zaštita životne sredine oko naše kuće, naše ulice, na način na koji možemo. Mi smo samo privremeni staratelji svoje imovine. Ostavićemo sve i otići. Nećemo ništa poneti sa sobom kada umremo. Dakle, pažljivo rukujte njome i vratite je vlasniku u dobrom stanju. To je pod vašom kontrolom. Moraćete da platite sve svoje nasumice odabrane misli, reči i dela. Zapamtite to dobro.

Kada smo zadovoljni sopstvenim postojanjem i kada radimo udobno sa sva tri pomenuta kapaciteta, kao što su individualna karma, individualna darma i društvena darma, bez očekivanja ili osećaja vlasništva nad nečim, ostaćemo oslobođeni dokle god živimo.

Nivoi funkcionisanja

Najjednostavniji nivoi funkcionisanja su čistota i vera. Čistota u mislima, rečima i delima. To takođe znači i nesebičnost u mislima, rečima i delima. Vera u sebe i postojanje i nepružanje otpora, bez obzira na postojeću stvarnost. Ovo će učiniti vaš um sjajnim ogledalom, bez prašine ili otisaka prstiju. Što je sjajnije ogledalo, to je bolji odraz u njemu. Nijedan odraz ne ostaje u ogledalu zauvek. Odraz nestaje kada se objekat skolni. Ogledalo uvek ostaje objektivno. Ogledalo nikada ne prati objekat, niti snima ili čuva sliku, čak i ako je slika ispred njega nebeska. Ono ostaje neutralno sve vreme. Isto tako, ako naš um ostaje potpuno nepristrasan prema bilo kom objektu koji pobuđuje čula, on će uvek ostati oslobođen. Čula takođe neće biti vezana za objekte koji ih pobuđuju. Ona će uživati i ostati nepristrasna, kontinuirano i dosledno. Slike će se smenjivati, ljudi i situacije će se smenjivati. Mi ćemo biti čvrsto ukorenjeni u naše sopstveno postojanje i oslobođenje.

Svi su pojedinci koji ponekad rade na kolektivnom nivou. Ovo je uslovljeno. Ljudi se okupljaju zbog neke svrhe i odlaze kada se projekat završi. Emocije koje su zasnovane na odnosima bolno je prekinuti. Takođe, one večno vezuju stopala bića za tlo Zemlje, kao i druge slične situacije. Stalno se vraćamo. Emocije su protiv oslobođenja. Da, treba da osećamo jer imamo mogućnosti da osećamo. Trebalo bi da postupamo u skladu sa situacijom, ali nikad ne smemo biti “emotivni” na način koji vodi do odugovlačenja i eventualne depresije.

dsc_0689
Oslobađanje je blaženstvo. Oslobađanje je jedinstvo, spontanost i bezuslovnost.

Budite svesni fundamentalne istine. Kada duša preuzme telo, ona funkcioniše u okviru karakteristika tela koje je preuzela. Kada duša radi u telu lava, ona deluje ili se ponaša kao lav, u potpunosti. Svaki entitet u čitavom univerzumu izražava takve karakteristike. Čovek je čovek. Anđeo je anđeo. Nijedno nije slično drugom. U okviru zajednice postoje različitosti. Postoji jedinstvo i različitost. Dakle, kada se entitet izrazi u ljudskom telu, on izražava opštu prirodu ljudi, uključujući propadanje i smrt. Izražavaće sve snage i slabosti ljudi. Niko ne može biti imun na osnovnu prirodu vezanu za određenu vrstu. Kada entitet, koristeći preuzeto telo, evoluira izvan potreba datog tela, on se oslobađa. Međutim, to je kontinuirani proces stalne budne pažnje koja je čvrsto ukorenjena u duši.

Um – intelekt – telo će uvek privući svest. Kad se čovek odmakne od uma, intelekta i tela do svesti, u zavisnosti od nivoa istrajnosti, dolazi do oslobođenja. Dakle, svaki entitet ima svoj uobičajeni obrazac ponašanja. Kao i potrebe ili zahteve. Kravi je potrebna trava. Kravi ne treba meso. Tigru je potrebno meso da preživi. Trava ne odgovara njegovoj potrebi. Anđeo radi u ravni u kojoj bi trebalo da radi. Njegove operativne moći su u skladu sa svrhom koju ima. Svako funkcioniše na nivou koji je u skladu sa njegovom svrhom. Dakle, odbacimo ideju da su neki ljudi na višem evolutivnom nivou imuni na prirodu ljudi. Možemo dopustiti stepen varijacije. Osnovna priroda vrsta se ne može menjati. Kada bi došlo do promene prirode, promenili bi se i telo i vrsta. Kada se tigar rodi kao čovek, on će izgledati i osećati se kao čovek, iako se ponekad može ponašati kao tigar. Međutim, sve ljudske snage i slabosti će definitivno biti ispoljene. Posmatrajući neko telo možemo pretpostaviti njegovu prirodu i osobine. Svako telo obavezuju uobičajeni procesi Majke Prirode, kao što su potrošnost i eventualno uništenje.

my-footsteps
Put je izuzetno jednostavan ako pratite ove korake.

Nekoliko znakova na putu bez puta

 • Ne postoje pravila šta treba uraditi, a šta ne. Samo živite život nesebično, bez otpora, osuđivanja ili kritikovanja sebe i drugih.
 • Ne postoje obavezujuća očekivanja, uključujući i očekivanja određenog rezultata u vezi sa tuđim rečima ili delima.
 • Uvek funkcionišite ukorenjeni u kičmi. Nemojte se uplitati u prolazne emocije.
 • Potpuno nenasilje u mislima, rečima, delima, ishrani, kao i u svim vašim drugim izrazima.
 • Poštujte i izvodite individualnu karmu, kao i darmu (dužnost) prema sopstvenoj porodici i darmu prema društvu, sa savršenom ravnodušnošću i bez očekivanja.
 • Čistota u mislima, rečima i delima. To takođe znači savršenu nesebičnost i ravnodušnost u zadovoljstvu i bolu. Služite nesebično. Bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
 • Božanstvo je jednostavnost. Vodite jednostavan život pun ljubavi i dobrote. Uvek hranite gladne onim što imate. Uvek zaštitite bespomćne, stare i napuštene onim što imate. Vidite Božiju iskru u svakom biću.
 • Nemojte ničim da se razmećete, bilo da je to vaše bogatstvo, stvari koje posedujete, moć, novac, postignuća, odnosi, veze, kontakti ili čak duhovne moći (siddhis). Vodite jednostavan i neupadljiv život. Ostanite prizemni i jednostavni u prikazivanju i postojanju. Budite dobronamerni prema svima i zbrinite sve. Ne postoji ništa na Zemlji što bi trebalo dokazivati. Sve što zaradimo ovde treba da se i potroši (ostavi iza sebe) ovde.
 • Ne brinite o onome što nemate. Radujte se onome što imate. Nikada se ne upoređujte sa drugima.
 • Izbegavajte sve što vas vezuje, bez obzira da li je navika pozitivna ili negativna. Ako ne možete da živite bez nečeg, to je definitivno nešto što vas vezuje. To bi mogao biti čak i čaj u krevetu ili određena osoba. To bi mogao biti i vaš guru. To bi mogla biti i zavisnost od alkohola ili čak meditacija.
 • Živite u sadašnjosti. Delujte u sadašnjem trenutku. Iskoristite vreme. Nemojte trošiti ni trenutak jer je vreme u postojanju određeno, izmereno, i ne može se produžiti. Kakvi god da su vaši zadaci, uradite ih momentalno. Nikada ne odlažite i ne produžavajte rokove.
 • Razumite sve pojedince kao karmička bića. Svako živi svoju karmu. Svaki obrazac je jedinstven. Poštujte to.
 • Nikada ne cenzurišite svoje misli. Vi ste ono što ste. Prihvatite sebe sa svim svojim snagama, slabostima ili “nesavršenostima” koje mislite da imate. U apsolutnom smislu ne postoje nesavršenosti.
 • Budite svedoci sopstvenih misli, reči i dela u svako doba. Ostaćete oslobođeni od svega toga. Objektivno posmatranje je oslobađanje. Uplitanje je vezivanje. Uvek se setite toga.
 • Svako biće na Zemlji ima određenu svrhu. Nijedna kreacija nije slučajna. Poštujte svako biće, živo i neživo. Nikada ne uznemiravajte i ne uništavajte. Živite, i pustite druge da žive.
 • Emocije, krivica i žaljenje su užad koja nas vezuju za Zemlju. Nemojte imati nikakve veze s tim.
 • Ljubav je najlepše od svih osećanja. Iskazujte je bezuslovno.
 • Radite sve sa punim angažovanjem, iskrenošću i objektivnom posvećenošću. Nikad nemojte raditi stvari odsutno, rasejano ili bez entuzijazma. Izbegavajte takva dela. Tada ćete uvek biti iskreni prema sebi i život će vam biti ispunjen, bez kajanja i ega.
 • Na našem putu gurui su samo znakovi pored puta. Gurui su savršeno bezuslovni. Oni nikad ne vezuju tragaoca za sebe. Nikada se ne mešaju u vaše iskustvo ili putovanje. Nikada ne kritikuju, ne osuđuju i ne cenzurišu. Oni su objektivni i istiniti. Gurui nikada ne pokazuju svoje moći da bi privukli i kontrolisali. Gurui nikada ne traže ništa od tragaoca. Gurui vode oslobođeno postojanje i, takođe, vode tragaoca do oslobođenja.
dsc_0669
*Samastha Loka Sukhino Bhavanthu…
Neka sva bića na svim svetovima budu srećna

Želim vam svima oslobođeno postojanje.

Volim sve, služim svima

M

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Biljana Kiprovski
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Podelite ovu objavu

X