Dimenzije Svesnog hodanja

Ove godine na Međunarodni dan joge, 21. juna, proslavili smo trogodišnjicu Svesnog hodanja, još jednog Mohanđijevog dara. Povodom te proslave Mohanđi je ovoj praksi dodao tri nove metode kako bi još više pojačao, uobličio i unapredio praksu Svesnog hodanja. Ove metode otvaraju nove dimenzije Svesnog hodanja i imaju velike dobrobiti, koje smo imali priliku da doživimo tokom poslednjeg ritrita, u Berovu u Makedoniji.

METODA 1

5j0a0186

Prva metoda je jedina koja se praktikuje tokom Svesnog hodanja dok se troje ili četvoro ljudi drži za ruke. Ova tehnika pomaže otvaranju srčane čakre, uvećava energiju koja se dobija Svesnim hodanjem i menja energetski obrazac od vertikalne rotacije ka horizontalnim talasima, povezujući srčane centre. Ova metoda proizvodi energetske talase i povećava Ikča Šakti (Iccha Shakti), ili snagu volje, povezanu sa našim srčanim centrom.

Tokom praktikovanja Svesnog hodanja stabilizuje se energija unutar aure i u okviru granica aure našeg ličnog polja. Dok se držimo za ruke i hodamo javlja se talas u srčanom centru svakog praktikanta. Ukoliko je prisutan nedostatak snage volje, inercija ili depresija, ovom metodom se sva ova stanja ublažavaju ili potpuno rastvaraju, u zavisnosti od intenziteta. Ovo se dešava jer energija protiče kao talas koji čisti srčane čakre.

5j0a0232
Sledeća faza ove metode se sastoji u tome da podignemo ruke iz lakta nagore do nivoa grudnog koša. Tada to stvara efekat piramide i energije akcije. Krija Šakti (Kriya Shakti), ili snaga akcije, povećava se.

Naredne dve metode bi trebalo raditi posle minimum 30 minuta Svesnog hodanja. One povećavaju efekat Svesnog hodanja i stabilizuju energiju proizvedenu ovom tehnikom. Ove metode se mogu raditi naizmenično.

METODA 2

Posle 30 minuta hodanja, pošto se energija stabilizuje, sednemo na neko osamljeno mesto, na stolicu ili prostirku, ne na zemlju. Kičma treba da bude uspravljena, oči zatvorene.
5j0a1907
Od korena kičme (perineuma), polako i u sebi, mantramo OM NAMAH ŠIVAJA kroz zadnji deo kičme, sve do vrha glave, centra krunske čakre. Od vrha glave nadole, prednjom stranom kroz grudni koš, sve do perineuma mantramo ŠIVAJA NAMAH OM. Ova metoda se radi 15 minuta.

Osetićete da vam je telo kao Šiva Linga. Dakle, od zadnjeg dela Šiva Linge plovi se celim putem ka gore, a potom se ide ka dole, preko prednjeg dela Šiva Linge. Šiva Linga predstavlja svest izvan granica i dimenzija. Ova metoda nas stabilizuje i energizuje.

METODA 3

5j0a1957

Posle minimum 30 minuta Svesnog hodanja, kad stabilizujemo svoju energiju, sednemo na stolicu ili prostirku, ne na pod. Kičma treba da bude uspravljena, oči zatvorene.

Pogledamo ka dole i glavu savijemo ka napred. Ramena su ispravljena, samo je vrat savijen. Zamislite da sunce izlazi. Kako sunce izlazi, tako i naša glava, takođe, treba polako da se pomera ka gore. Izlazak sunca treba da se odrazi na našem licu, što znači da treba da imamo blag osmeh. Kako se glava sve više podiže, osmeh treba da se povećava. Kad je glava podignuta skroz ka nazad, do granice prijatnosti, zamislite da je sunce u podne, u 12 sati. Oči su ka gore u Šambavi mudri, jezik je u ustima uvijen ka nazad u Ketčari mudri. Lice treba da bude veoma vedro, sa osmehom. Dakle, u 12 sati u podne bi trebalo da bude naš najblistaviji osmeh.

Od 12 sati u podne sunce zalazi, glavu polako iz vrata pomeramo ka napred, sve dok brada ne dotakne grudni koš, a naše lice polako ponovo ne postane normalno. Osmeh na licu treba da nam kaže koliko sunce krasi nebo. I dalje možemo da imamo blagi osmeh posle zalaska. Ovo je jedan ciklus, a treba ga ponoviti bar 18 puta.

Ova metoda nas uči dve stvari. Jedna je da sunce uvek izlazi, tako da ne postoji ništa što se može nazvati trajnim mračnim periodom. Mračni period je deo izlaska sunca. Mračne situacije su odsustvo sunca, ali to ne znači da sunce ne postoji. Dakle, vi postajete svesni da je sunce dostupno i prolazite kroz iskustvo izlaska sunca u svom životu. Druga stvar je da ova metoda može biti pogodna za promenu naših uobičajenih negativnih misli i osećanja u pozitivan stav. Kad svesno mislimo i povezujemo se sa suncem, doživljavamo neverovatnu pozitivnost i manjak inercije.

Ako vam nije jasno kako da praktikujete bilo koju od ovih metoda, molimo vas da pišete na consciouswalking@mohanji.org (na engleskom jeziku), ili svesnohodanje@mohanji.rs (na srpskom).

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Dejana Vojnović
Prevela i uredila: Staša Mišić

Podelite ovu objavu

X