Koncept Šive

 

Satsang sa Mohanđijem u Novom Sadu, Srbija, 17. Maj, 2015.

                                                                  Blagoslov za dete

 

P: Voleo bih da vas pitam o duhovnoj zrelosti i značaju da se  unutar sebe ostane u sadašnjosti i da se shvati koliko je važno postići duhovnu posvećenost.

O: Koliko je vas čulo za Šivu? Objasniću koncept Šive.

KONCEPT ŠIVE

U indijskoj tradiciji vreme je podeljeno na četiri dela, a ta četiri dela (juge) zajedno pripadaju jednoj grupi koja se tokom vremena ponavlja.

Prva era u grupi je Zlatno doba koje traje 1,7 milijardi godina. U tom vremenu nema konfuzije, svi ljudi su veliki majstori. Nema ni učenika ni majstora. Svi se sve vreme nalaze u aspektu Boga, pa imaju svu moć koju možete imati kao majstor samog sebe. Um nije prisutan, živite koliko želite, sami birate kad ćete se roditi i kad ćete napustiti telo. Potpuna fleksibilnost, potpuna sloboda. To je period kad ne brinete o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti, stalno ste u stanju neprekidne svesnosti. A platforma sa koje funkcionišete je bezuslovna ljubav. Nema očekivanja, samo ljubav zbog ljubavi. Ovu eru odlikuje: veoma mali broj stanovnika, savršena harmonija i nepostojanje zla. Ovo je jedan aspekt i mi trenutno ka tome idemo.

Druga era je Treta juga koja traje 1,4 miliona godina. To je vreme u kome su živeli Bog Rama, Hanumanđi i svi ti ljudi. U ovom vremenu se pojavila dualnost. Bog i zlo su postojali na različitim mestima. Dostigli su mnoge moći i životni vek je trajao 10.000 godina (naš je 100 godina, njihov je 10.000). Svaka osoba je imala potencijal da se direktno poveže sa Bogom, ili je imala to stanje, ali su takođe imali potencijal i da budu u negativnosti. Negativnost znači pohlepu, tj. “Ja hoću sve da imam. Hoću da posedujem.” Druga strana je bila: “Sve je moje, ne želim ništa.” To je bilo ono u čemu su se razlikovali.

Treća era je Dvapara juga i traje 800.000 godina. To je vreme Boga Krišne. Ovde ste mogli videti dobro i loše u okviru iste porodice.

Četvrta era je Kali juga koja traje 400.000. Ovo je naše vreme. Dobro i loše se nalaze u jednoj osobi. Zlo je inercija, pasivnost, nebriga, nedovoljno činjenje za druge ljude, sebičnost, to je ono što svako nosi.

U prvoj eri tj. Zlatnom dobu, svi ljudi su bili u svesti Šive. Znali su sve i bili su potpuno smireni. Nisu postojali zlo i negativnosti, i svi su uživali u Šivinoj svesti. Šiva nije čovek, to je svest.

Zatim u sledećoj eri, mnogi svesci su meditirali i nisu poznavali potpunu sliku – kako je biti u svesti Šive. U ovoj eri, imamo učenike i majstore. Pre toga nije bilo ni učenika ni majstora, svi su bili majstori. Kad je došlo do pojave učenka i majstora, učenik je morao da dostigne stanje majstora ili stanje Šive. Zato su meditirali, bili su povezani, radili su različite stvari, ali nisu stizali do onog konačnog.

Bog Šiva

  • Trozubac predstavlja tri moći: znanje, želju i ostvarenje.
  • Bubanj simbolizuje zvuk koji predstavlja reči Veda, svetih spisa koje nam je dao Bog da bi nas vodio kroz život.
  • Zmija na vratu označava ego koji kad se jednom savlada može biti nošen kao ukras.
  • Rudakša brojanica znači čistotu. Mala ili brojanica u desnoj ruci simbolizuje koncentraciju.
  • Lice na glavi predstavlja Gangu, svetu reku koja ukazuje na protok učenja svetih spisa, koji prenose mudrost s jedne generacije na drugu.
  • Mesec na čelu simbolizuje da je Bog gospodar vremena i da je On sam večan.
  • Velika ovalna tačka na čelu je treće oko znanja, koje ako se otvori pretvara u pepeo osobu u svojoj viziji. To je simbol Rušioca zla i neznanja.
  • Tigrova koža koju je Šiva nosio je znak njegove neustrašivosti

U to vreme, na Hilmalajima se pojavio jedan čovek koji je bio potpuno go, na glavi je nosio dredove (*umršene namotaje kose), držao je koplje u ruci i igrao je. Nije sedeo i meditirao, već je samo pevao i igrao. Mnogi ljudi su govorili da je lud. On ništa nije radio. Ali je nekoliko ljudi shvatilo da bi on mogao biti moćan. Neki ljudi bi mu prilazili da vide ko je, a on bi ih oterao: “Odlazite, ne prilazite mi!” Mnogi ljudi su pobegli jer nisu želeli da budu sa ludim čovekom. Ali se nekoliko njih zapitalo: “Kako ovaj čovek može biti ovako srećan?” Zato što smo svi mi srećni samo pod određenim uslovima. Ne možemo da budemo trajno srećni. Zato se za nekog ko je neprestano srećan misli da ima nešto u sebi. Postojala je jedna stvar, a to je da se nikad nije zadržavao na jednom mestu. Dok je većina ljudi srećna na jednom mestu, sa nekim ljudima, situacijama ili vremenom, ovaj čovek nije brinuo za mesto, ljude, situacije ili vreme. Bio je potpuno slobodan. Ovu potpunu slobodu bilo je veoma teško razumeti. Nekoliko njih ga je i dalje pratilo gde god da je išao. Ponekad bi rekao: “Dođite, sedite. Povežite se sa vašom kičmom.” Potom bi otišao. Nije bio tamo da ih uči sve vreme. Onda je otišao na neko vreme, ali ti ljudi koji su ga pratili su počeli da postaju veoma moćni. Počeli su da se uzdižu zato što su počeli da ga imitiraju (on im je bio uzor). Kako su postigli svesnost? Samo tako što je njihov um bio fokusiran na njega? Mislili su na njega, pratili su ga. Nije bilo bitno šta se spolja dešava. Njihov um je bio potpuno okupiran tom moći, te je moć počela da prolazi kroz njih.

Vidite, svi vi sedite ovde i gledate u mene. Ali umovi nekih od vas su na nekom drugom mestu. Da li ste onda sa mnom ili ste negde drugde? Ha ha ha. S truge strane, neki ljudi su u drugim zemljama, ali je njihov um i dalje sa mnom. Da li su onda oni sa mnom ili negde drugde? Ovo je bila jednačina. Um onih ljudi koji su ga pratili je bio potpuno okupiran njime, tako da su i oni počeli da imaju ista iskustva, npr. nisu bili vezani za mesto, osobu, vreme. Postali su večno slobodni. Počeli su da ga zovu Šiva. To znači oslobođenje. Počeli su da ga zovu Šiva, Šiva je oslobođenje, pa su počeli da se osećaju oslobođeno povezujući se sa tim. Šta je u stvari ova osoba donela svetu? Najveći pokolon koji svaki guru može dati svom učeniku – slobodu. To je najveći poklon koji majstor može dati bilo kom učeniku, a to znači oslobođenje čak i od njega, tj. oslobođenje od ljudi, vremena, prostora, oslobođenje od svakog koncepta. To je sloboda.

Tako je ovaj majstor postao Šiva u ljudskim umovima, i to je slika koju vidimo kao Šivu, Kajlaš i druge stvari. Može li se iko zaljubiti u takvog čoveka? U nekoga ko ne boravi na jednom mestu, ko ne nosi nikakvu odeću, ko nije pristojan u tom smislu, i ko je potpuno nepredvidiv kao vetar. Ali to se dogodilo. Ha ha ha. Zašto? Zato što je ljudima bilo isuviše teško da ga razumeju, izuzetak je osoba koja je takva po prirodi, nivo evolucije može se povezati samo sa onom osobom koja je oličenje slobode. U suprotnom govorimo o slobodi, ali ne znam šta je sloboda. Osoba koja zaista funkcioniše u slobodi se ne može lako razumeti i zato mora da postoji neko između. Mnogi sveci su prilazili i meditirali na boga ljubavi da bi rastopili srce ovog čoveka. Okruženje je veoma važno. Npr. ako se nalazite usred pustinje, ne osećate ljubav ni za šta. Tamo je vrelo sunce i verovatno biste mislili na vodu. U suprotnom, ako ste u prelepom vrtu, gde je prijatan miris, i toliko mnogo stvari povoljno, tada se ljubav rascveta u vama. Zato su oni kreirali takvu atmosferu oko mesta gde je on meditirao.  Ova osoba nije imala um izvan sebe. Sve je bilo u njemu. Nije bio svestan ničega što se dešava spolja. Nije čak bio svestan ni svog tela, niti je bio zainteresovan da zna šta se okolo dešava.  U tom stanju, primamljivo dozivanje spolja prijatnim mirisom, muzikom, zvukom, izvelo ga je napolje. Nije morao da otvori oči da bi video šta se napolju dešava. Mogao je sve da vidi svojim trećim okom. Sve što se u okolini nalazilo postalo je pepeo. Jer je bilo suviše moćno. To je bilo kao vatra koja gori iznutra. Kada se treće oko otvorilo, vatra je izašla napolje i sve uništila kao atomska bomba. Uključujući i boga ljubavi. Gotovo. Ha ha ha. Šta se onda dogodilo? Situacija je bila gora nego pre. Sveci su želeli da ta osoba prenese znanje ljudima u svetu, ali šta se na kraju desilo? Čak je i bog ljubavi bio uništen. Zaključili su da se ne mogu s njim igrati. Kako doći do nekoga? Svako ima neke slabosti, je l‘ tako? Odlučili su da pronađu slabosti te osobe. Ali on nije delovao kao neko ko ima bilo kakve slabosti. To je bio problem. Neki ljudi imaju mnogo slabosti, neki ljudi kao da ih uopšte nemaju. Treblo bi da postoji nešto. Zato su pokušali da shvate koja je njegova slabost. Onda su otkrili – njegova slabost je bila privrženost. Ako bi mu neko postao suviše privržen, bakti (bhakti), privrženost ga je slabila. Postao bi bespomoćan.

Jedna žena je odlučila da to uradi. Sedela je na Dolma Pasu i meditirala na Šivu vekovima. Šiva ju je ignorisao jer bi to mogla da bude zaluđenost. Neko je rekao: “U redu, on je veliki majstor.” A ona je možda pomislila: “U redu, dozvolite mi da ga ispitam.” Šiva je želeo da bude veoma siguran da je ova žena bila jasna u tome šta je želela. Šta osobu obično privuče? Dobar izgled, veliki novac, lepe materijalne stvari, ugodan život. Obično ovakve stvari privlače ljude. Šiva nije imao ništa. Pre svega bio je go i nosio je zmiju oko sebe, otrovnu zmiju. Bio je posut pepelom po telu. A pepeo ima dva značenja. Prvo značenje je potpuno odricanje, što znači da se u stvari svega odričete. Drugo značenje je da kad sve izgori postaje pepeo. Drugi aspekt pepela je da vas nijedan insekt neće ujesti J. On se nije često kupao, ha ha ha, tako prirodno, nije prao ni zube. Kako bi se onda neko mogao zaljubiti u njega? Šiva ju je testirao. Došao je kod nje prerušen kao svetac. Pitao je: “Zašto meditiraš na Šivu? Poznajem ga prilično dobro. Video sam ga mnogo puta. Čak se oko njega ne može osetiti ni prijatan miris. Nema ni novac, ni kuću. Nema ništa što bi moglo biti privlačno ni jednoj ženi tako lepoj kao ti.” Ali ona se jako naljutila: “Ako još jednom budeš ružno pričao o onome čemu se duboko divim i šta duboko poštujem, postaću nasilna. Gubi se odavde!” Onda se Šiva pojavio i rekao: “Šta mogu da učinim za tebe?” Ona je rekla: “Ja želim tebe.” On se istopio, je l‘ tako? Nije bilo moguće kreirati okruženje oko njega u uhvatiti ga. Ali sa čistom posvećenošću i 100% uverenjem, on se istopio. Posao urađen. Ha ha ha. Pristao je da se oženi, a ona je rekla: “Imam jedan uslov. Treba da imamo pravo venčanje. Kad dođeš na venčanje, treba da budeš stvarno lep.” On se složio. Došao je na venčanje, ali je poveo veliku vojsku sa sobom. Šiva obično ima veliku vojsku i oni ne izgledaju najbolje. Njegovo vozilo je bik. Naravno Šiva kad je došao izgledao je lepo i svi su bili zaslepljeni njegovom lepotom. Ali su ljudi iza njega izgledali prilično stravično. Ha ha ha. Tu je bilo svakakvih ljudi. To je bio njegov tim, njegova vojska. Oni su se venčali, a njegovo vozilo, njegov bik, koji u stvari nije bio bik, već je izabrao formu bika kako se niko ne bi zaljubio u njega, nije želeo nikakva udaljavanja u svom klanjanju Šivi. To je bio razlog. Rekao je da ga ništa nikada ne bi trebalo odvratiti. On i Šiva, ta povezanost nikada ne treba da bude odvojena. Zbog toga je uzeo formu bika. Plan sveca je uspeo. Venčanje se dogodilo. Od tada pa nadalje, svo znanje, većina znanja koje vodi ljude danas je razgovor između Šive i njegove žene.

Ako dobro razumete ovu priču, onda vidite kako je tradicija počela. Tradicija je počela bez ikakvog puta. Ne postoji put za koji se možete uhvatiti. Šta se tada dešava? Bićete potpuno oslobođeni. 100% sloboda. Onda je Šiva dao različite metode da biste dostigli 100% slobodu. Postoje različite priče, Šiva sutre, Išvara joga, čak i Kašmir sutre, Guru Gita,… sve ove stvari su Šivini razgovori sa ženom i sve je to predstavljeno svetu. Dao sam celu sliku. Ako znate odakle je poteklo, bolje ćete razumeti. Ako ste razumeli celu poruku, šta je suština celog učenja?

Budite ono što jeste. Ne pokušavajte da budete neko drugi. Onda ćete morati da stavite masku. Vi niste drugi ljudi. Mohanđi

Budite prirodni. Budite vi. To je ono što Šiva govori ljudima. Budite ono što jeste. Ne pokušavajte da budete neko drugi. Onda ćete morati da stavite masku. Vi niste drugi ljudi. Vi niste druga osoba. Ako odaberete da budete ono što jeste, bićete veoma moćni. Garantujem vam da ćete 90% vremena govoriti: “Nisam prirodan.” U suprotnom ćete glumiti. To je pod broj jedan. Pod broj dva, da li prihvatate sebe? 90% vremena ne prihvatamo sebe. Treće je, da li se opiremo situacijama oko nas? 90% vremena opiremo se svemu oko nas uključujući i našu odeću. Samo se prilagođavamo stvarima. Ovo stvara konflikt. Gde leži konflikt? Zašto se ovo dešava? Zašto? Um je odgovor. Mi odlučujemo da treba takvi da budemo. Mi odlučujemo da bi tako trebalo da bude. Kada tako počnemo da razmišljamo ignorišemo ono što jesmo. Jer usvajamo spoljašnje informacije i pobude, i kažemo: “Hoću da budem takav” ili “Hoću da budem tamo”. Onda je to konflikt. To je borba između onoga što jeste i onoga što želite da budete.

Sledeća stvar – priroda je prirodna, priroda je spontana. Kada ste spontani, vi ste jedno s prirodom. Svaki dan postajemo sve stariji, ne postajemo mlađi. To je prirodno. Nemamo izbora. Ako razumete sebe, razumete celu kreaciju. To je ono što Šiva predstavlja – celu svest predstavljenu unutra. Vi ste cela svest.

Hoćete li još priča? Vreme je za priču 🙂

PRIČA o Hanumanđiju i Rami

Postojao je Šri Rama (Bog Rama), njegov tim i tim koji su činili majmuni. Rama je ratovao da bi povratio svoju ženu Situ iz Ravaninog pritvora. Rat su dobili Rama i porodica zajedno, i vraćali su se avionom. U to vreme postojala je tehnologija za letenje. Vraćali su se preko mora, preko okeana, u svoj rodni grad. Rama, Sita, Hanumanđi i Lakšmi su bili u avionu. Sita se igrala sa svojim prstenom, on je skliznuo i pao u more. Hanumanđi, koji je bio veoma odan sluga, skočio je u more kako bi pronašao prsten. Išao je skroz dole, međutim tamo je našao mnogo prstenja, pa nije znao koji je njen. Kad bi se danas to desilo, neko bi uzeo svo prstenje, jer to je dobra ideja, ostatak možete prodati. Ha ha ha. Međutim, Hanumanđi je jako vodio računa o darmi i bio je veoma pošten, pa se vratio nazad u avion i rekao: “Nisam mogao da pronađem tvoj prsten. Našao sam ih nekoliko, ali nisam znao koji je tvoj.”

Dakle, savki put kad dođe Zlatno doba, dolazi do degeneracije. Frekvencije se menjaju u Treta jugi, onda opet idu naniže do doba Krišne, potom tonu veoma nisko u naše vreme, u pohlepu, moć, mučenje i sve takve odlike. Onda se ponovo vraćamo u Zlatno doba. Ponovo ponavljamo proces. Ovako već sedmi put prolazimo kroz isti proces. Većina anđela, bogova, demona bogova, i svega toga uključujući ljude biva transformisano. Menjaju se u svakoj eri. Grupa anđela koja deluje u ovom vremenu će potpuno nestati i doći će druga grupa. Isto tako mi se reinkarniramo. I ono o čemu pričam danas, verovatno sam pričao i sedam puta pre. Istoj publici 🙂 Ha ha ha. I još uvek nismo jedno drugo razumeli.

P: Šta će se desiti posle toga?

O: Desiće se promena osnova. Ne mogu svi ljudi preći u sledeću eru. Ono kako mi danas funkcionišemo je iz četvrtog nivao, emotivne osnove. Za vreme promene od emotivnog do intelektualnog nivoa, jedna trećina ljudi će biti uništena i uklonjena sa Zemlje, jer ne mogu da promene svoju frekvenciju. Oni koji mogu da evoluiraju do te frekvencije koja se podudara sa tim vremenom, moći će da pređu. Ostali će tu završiti.

Postoje dva faktora za izbor koja se mogu koristiti kao merilo. Jedan je unutrašnja praznina. Vi ste kao voda. Prazni ste iznutra te ne brinete o imidžu, egu, identifikacijama, samo se osećate prirodno u svetu. Takvim ljudima je lako da se prebace na drugačiju frekvenciju. Međutim, ako ste kruti u okviru jedne frekvencije, ono što se tada dešava je da je najkruće drvo najspremnije za sečenje. Sledeći faktor je fleksibinost. Ako ste izuzetno fleksibilni, možete lako skliznuti na sledeći nivo vibracije, iz pete u šestu što je duhovna promena, a to vas vodi do Zlatnog doba.

Sa četvrtog nivoa možete videti da sada ima sedam milijardi ljudi, sedam milijardi bića, od čega će jedna trećina otići. Jedna trećina će biti sistematski uklonjena. Pogledajte prirodne katastrofe koje se trenutno dešavaju. To je nečuveno. Toliko mnogo ljudi umire. Šta danas vidite u Nepalu – broj mrtvih koji je objavljen je oko 10% onoga što se zaista desilo. Jer ni oni sami ne mogu da odu u unutrašnjost sela, pa niko ne zna koliko je preživelih. Ovo je jedno. Zatim od intelektualnog do duhovnog nivoa, opet će jedna trećina otići. Ostatak će preći na duhovni nivo. Duhovni nivo se skoro poklapa sa Zlatnim dobom. Ovako ide filtriranje.

Postoje ljudi poput mene, u telu i izvan tela, koji pomažu ljudima da evoluiraju. Ne morate da budete u telu da biste pomogli. Možete da vodite telepatski. Možete da vodite kroz energiju. Npr. mnogi ljudi koji se povežu sa mnom u energetskom smislu dobijaju poruke. Vi u stvari ne morate da govorite. Vibracija se poklapa. Kao kad upalite TV na određenu frekvenciju, dobijete grupu kanala tako da svaki majstor može da razgovara sa vama. Svaki majstor može da vas vodi. Nije važno. U početku ćete misliti da li to govori Mohanđi ili neko drugi. Kasnije ćete reći: “Nije važno. Da li je ono što mi se govori korisno? Da li je poruka značajna za mene?” Ono što nas često blokira je to što očekujemo da primimo poruku od određene osobe u fizičkoj formi. Tada zaustavljamo sve ostale poruke. Fleksibilnost je veoma važna za evoluciju. Čak i ako je poruka od malog deteta, treba je prihvatiti, i tada tečemo. Na kraju dana nećete biti vezani ni jednim konceptom. Danas nemamo ljude, imamo samo koncepte sa licima. Kad preterano govorimo o onome šta se sme i šta se ne sme, ovo je u redu, ovo nije u redu, naše obrazovanje, naša religija, naše društvo nam daju mnogo takvih stvari. U redu, verujem da nasilje nije dobro, zato što nekoga povređuje. To nije u redu. Ali izuzev toga, šta je u redu, a šta nije u redu? Kada imamo puno toga za šta smo ZA i PROTIV, šta uništavamo? Našu prirodnost. A pogledajte našu moralnost. Gledao sam jedan program. Pre nekoliko godina vlada u Francuskoj je pozvala mnogo ljudi da diskutuju kako da obnove ekonomiju. Prisustvovali su državni ministri i biznismeni. Ministar odbrane je ustao i rekao predsedniku ili kome već: “Vi me vređate. Sedim pored proizvođača porno filmova. Sramota me je što sedim pored njega.” Taj čovek je ustao I rekao: “Ja samo učim ljude kako da vode ljubav. Šta ti radiš? Svi ljudi koje ti podržavaš i koji tebe podržavaju proizvode ratne mašine. One ubijaju ljude. One uništavaju čovečanstvo. I šta ti sponzorišeš? Sponzorišeš ratove. O kakvoj moralnosti pričaš? Zbog mojih filmova niko nikoga nije ubio.” Ovo je jedna strana.

Pogledajte naš svet danas. Lekovi, vakcine, takve stvari uništavaju buduće generacije. Ali mi radije gledamo program o tome s kim je Tom Kruz spavao ili ko spava sa Bred Pitom, nego o ovim realnim stvarima gde se buduće generacije uništavaju. Ali mi zbog toga nismo zabrinuti. Trošimo puno novca za kupovinu knjiga ili časopisa da vidimo sa kim poznate ličnosti spavaju. Dolazim iz zemlje gde imamo prirodan sistem medicine koji se zove Ajurveda. Moja mama je uvek bila tradicionalno za Ajurvedu. Deda moje mame je nekad bio glavni lekar kraljevske porodice Misore. Pričao sam sa jednim od ujaka moje mame. Njega više nema. Pitao sam ga o značaju Ajurvede. Rekao je: “Mi nikada nismo smatrali ljudska bića kao jedina vredna bića. Uvek smo davali isti značaj i drvetu i ptici i životinji i čoveku. Nikada nismo eksploatisali prirodu. Ljude smo naučili da budu u skladu sa prirodom.” U to vreme kad biste otišli kod lekara, oni bi proverili vaš horoskop. Prvo bi pogledali u horoskop da vide šta zvezde kažu, a potom bi to povezali sa Ajurvedom. Dakle, sve je integrisano u jednom momentu. Zašto moramo da ubrizgavamo inekcije životinjama i uništavamo njihov život da bismo napravili lek? Postoji visok nivo potencijalnih lekova direktno iz prirode koji bi mogli sve da izleče, čak i da ojačaju imunitet. Nezainteresovanost nije rešenje za današnju moralnost, sistem. Budite svesni. Potrebno je da budemo svesni. Koliko možete da uradite u vezi s tim, ne znate, ali možete da radite u okviru svojih kapaciteta. Važno je biti svestan i važno je biti dostupan.

P: Što se tiče ovih sedam ciklusa što se ponavljaju tokom vremena, ako smo sve to uradili sedam puta pre, ima li nekog progresa kroz neki od ovih ciklusa? Postoji li bar mala razlika? Ili zašto se dešavaju iznova sedam puta ako su potpuno isti?

O: Upravo tako. Koja je poenta? Pitam ja vas. Svesnost je poenta. Igrati ulogu je poenta. Shvatite da se čak i ovaj naš život danas ponavlja. Iste stvari se dešavaju. Čak se i naše emocije događaju u istom krugu. Iste stvari se dešavaju i kada sagledamo širu sliku. Život se dešava u istom ciklusu. Ispričao sam priču kako biste razumeli. Na niskom nivou svih naših emocija, privlačimo iste ljude u život. Privlačimo iste situacije, privlačimo toliko mnogo stvari koje se ponavljaju. Jedan životni vek se isto odvija na taj način. Ispričao sam priču da bih izneo poentu. Koja je onda poenta ove drame? Da biste razumeli da je ovo drama. Dok ne shvatite da je ovo drama, nećete naći rešenje. Kad jednom shvatite da je ovo šala, počećete da se smejete. U suprotnom postoji, kao što smo rekli, pritisak zbog ispita. Kad znamo da je to šala, smejaćemo se: “Kakva smejurija, ja živim!” Ha ha ha. Mala varnica je dovoljna sa izazove požar. Nizak nivo svesnosti, udarcem na pravo mesto, postaje potpuno osvešćen.

Vaše stanje je apsolutna tišina i svaki zvuk je privremen i neprirodan, a vi ste ga dopustili zbog takvog iskustva. – Mohanđi

P: Imam pitanje koje ću iskazati kroz svoje iskustvo. Jednog dana kad sam video poruku da ćemo imati satsang sa vama, zaspao sam u toj prijatnoj veseloj vibraciji i imao sam živopisam san. Mi smo sa Mohanđijem i iznenada on ulazi u sobu u društvu mladog svamija. Njihovom pojavom cela soba je zasijala. Ustao sam i dotakao stopala mladog svamija. Osetio sam potrebu da se potpuno predam. Dok sam ustajao, osetio sam njegovu ruku na mojim leđima. Odlučno me je držao u tom položaju duže vreme kad sam počeo da ponavljam sebi “heidakan Babađi”. Osetio sam da postoji neka svrha u tome. Posle toga desilo se nekoliko eksplozija u mojoj srčanoj čakri. Kad sam se probudio, ta svest je bila sa mnom i znao sam da je on nešto uradio. Takođe, imam znatno manje problema sa srcem.

O: Fizičko prisustvo uopšte nije neophodno. Poenta je da je povezanost sa svešću u astralnoj ravni važna. Takođe nije važno koja forma vam je od pomoći. Važno je da do pomoći dođe. To je važnije. Kao što se nedavno desilo glumici iz Bolivuda (*deo filmske industrije u Indiji karakteristične po svom specifičnom stilu). Snimala je film na ostrvu u Pacifiku. Imala je problem jer nije mogla kontinuirano da snima. Plakala je Babi govoreći: “ Molim te pomozi!” Odgovorio sam ja. Ona mi je poslala poruku: “Nikad ti se ne molim, zašto si odgovorio?” Rekao sam: “Da li je odgovor ispravan?” Odgovorila je: “Veoma veoma ispravam.” To je to.

P: U kvantnoj fizici ne postoji koncept vremena. Možete li to prokomentarisati?

O: Da, to je apsolutno istina. Koncept vremena postoji samo kad postoji materija. Vreme je vezano za prostor. Ne postoji prostor gde se ja ne nalazim. Kad nema prostora, nema ni vremena. Prostor je kreirao vreme. Vreme je kreirano zbog iskustva. Kad nema iskustva, nema ni vremena.

P: Znači vi se s tim slažete?

O: Da, apsolutno. Nije važno da li se slažem ili ne, činjenice su činjenice. Slaganje s nečim ima koren u egu, je l‘ tako? Volim da vas zbunjujem 🙂

P: U svakidašnjim životnim situacijama, kad imam ispit, dugo učim, a kad ispit dođe, imam veliku tremu, ne mogu da se koncentrišem i osećam se uplašeno. Mentalno znam da za to nema razloga, ali je to jače od mene. Šta da radimo u takvim situacijama, i kako da se izborimo sa takvim emocijama i stresom?

P: Um je veoma dobar sluga, ali veoma loš gospodar. Promena mora da se desi ka intelektu. Um je grub aspekt, koji je žarište emocija. Intelekt je suptilan aspekt. U momentu kad se prebacite na intelekt, to je potpuno drugačija igra. Nećete se zbog toga uzrujati niti ćete biti zabrinuti. Važno je da sednete opušteno, da se povežite sa svojom kičmom, i da se radije sve više i više povlačite ka unutrašnjoj, a ne ka prednjoj strani. Obično ste uznemireni kad ste usmereni ka prednjoj strani. Što se više povezujete sa vašom kičmom, manje ćete biti uznemireni. Zbog toga imamo meditaciju 360 stepeni.

 

Prevod: Staša Mišić
Lektura i uređivanje: Jelena Fassbender

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Podelite ovu objavu

X