Om Nama Šivaja – Mohanđijevo objašnjenje

Image

AUM (OM) – Pranav mantra (Prvobitni zvuk, zvuk tišine, zvuk stvaranja, zvuk vrhunskog. Predstavlja i našu dušu). Stvaranje, Održavanje, Rastvaranje, tri aspekta Parabrahme i onoga što je neprolazno je AUM.

Na= Zemlja je majka, iz koje su se sve zemaljske kreacije oformile i u koju će se opet rastvoriti. Otuda su Zemlja i Brahma jedno. Zemlja zajedno sa Brahmom je neprolazna. Odnosno, duša Zemlje ili suština Zemlje. Zatim označava i zahvalnost Zemlji (Namaskar). “Na” znači i “ne” što znači da se odbacuje sve što nije istina – parabrahma je istina.

Ma= Voda – Majka i gospodarica održavanja, Maha Višnu. “Ma” znači i zaštitu, ljubav itd. Nema života bez vode. Voda je najzastupljeniji element u našem telu. Poštujemo elemenat vode u nama i održavamo njenu ravnotežu.

Ši= Vatra – Rudra (dinamički aspekt Šive) vatra koja guta sve kada je ekstremna i vatra koja neguje život kada je umerena (elemenat vatre u nama i van nas). Bez dinamičkog aspekta Šive, nema kretanja. Postoji samo nepomičnost. Vatra označava i Rudra aspekt Šive ili Đivina rudra aspekt obuhvata vatru koja rastvara maju i stvara pepeo. Ši označava i otklanjanje svega što je nerealno.

Vaa= Vazduh (Vaayu) – Nepobediv, neuhvatljiv vrhunski duh Parabrahme je označen elementom vazduha –sa pet praana. Parabrahma sve označava. Svaki element. Vaayu je sastavni elemenat za opstanak na Zemlji. A ipak niko ne može da poseduje niti skladišti vazduh na Zemlji u svojoj rasprostranje- nosti. Vaayu se kreće i menja. Isto tako, praana unutar našeg tela se menja da bi održavala život u ljudskom telu. Otuda pošto se vaayu ne može kontrolisati niti obuhvatiti, on označava iste aspekte Parabrahme.

Ja= Etar (Aakash) – Život (bez Maje), Sadašiva (trajno stanje Šive). Etar označava potku, potencijal koji se nalazi u nama a koji je neistražen. Potencijal koji nas izjednačava s Bogom – duša, život, Đivatma itd. Aakaš označava prostranu prirodu Parabrahme. “Ja” označava i nepomičnost koja je stanje Šive koji je rastvorio svoj um. Život minus maja je Šiva. Život minus um je Bog.

Tako je sve o životu i van njega sadržano u pančakšari mantri: Aum Nama Šivaja. Pet elemenata koji čine naše telo Zemlja, Voda, Vatra, Vazduh i Etar. Naše budno stanje, stanje sna i stanje dubokog sna. Naša aspiracija – stanje Turija. Stanja Šive ili Parabrahme (koje označava naše “stanje mehurića na vodi”, momentalno postojanje). Takođe označava konstituciju bića na Zemlji – Materiju i Dušu. Ono govori o Maji (obmani) koja je izazvala karmu. Takođe obuhvata značaj elemenata i prinosi molitvu zahvalnosti elementima koji su pomogli da se ova forma stvori. Dovodi u ravnotežu elemente u našem telu. Ravnoteža elemenata stvara dobro zdravlje i blagostanje. Ova petosložna mantra označava sledeće aspekte našeg postojanja – pet elemenata, pet omotača, pet vatri, pet prana. Ovo je molitva uvažavanja, zahvalnosti, i predaje sa svesnošću.

Podelite ovu objavu

X