U čast Širdi Sai Babi

Image

Željan da sazna šta to Baba radi, Nana ga je pitao zašto stalno iznova ispituje iste novčiće. Baba je odgovorio: „Dragi sine, istina je da ponavljam jedno te isto i ono što radim i ono što govorim. Pogledaj drvo manga ispred sebe. Ono je u punom cvetu. Lišće se jedva vidi. Kada bi od svih cvetova nastali plodovi, da li bi grane mogle da podnesu tu težinu? Ali to se ne dešava. Većinu cvetova oduva vetar. Mnogi drugi odustanu od svog dobitnog računa. Samo neki od njih postanu plodovi. Neke pojedu veverice, ptice, ili majmuni. Na ovaj način devedeset posto cvetova se ne razvije u plod. Samo deset procenata ostane na drvetu. Zar ne?“ Složili su se da je tako.
Baba je nastavio: „Isto tako hiljade ljudi dođe kod mene. Da li svi oni sazru u dobre posvećenike? Mnogi otpadnu na pola puta. Neki dođu da im se ispune želje. Neki traže bogatstvo. Mnogi dođu ili zbog studiranja ili u vezi s poslom, brakom ili drugim svojim ličnim željama. U svakom od njih postoji ovaj ili onaj nedostatak. Niko ne dođe radi Mene. Imam nešto dragoceno u svojim koferima. Ali niko to ne traži. Zbog toga ih ispitujem (novčiće). Među tim novčićima neki su izlizani, neki su devalvirani, a neki su iskrivljeni i bezvredni.“ „Baš kao što ispitujem nedostatke u ovim novčićima, takođe tražim i nedostatke kod ljudi koji mi dolaze. Nastojim da otkrijem koji su to nedostaci u tim ljudima i da li oni, s tim nedostacima, mogu da shvate Moju Istinu. Oni žele Mene, ali njihove želje su u vezi s prozaičnim stvarima. Kako mogu da Me dostignu s ovim stavom? Kako možete da stignete na svoje odredište ako uđete u pogrešan voz koji ide u nekom drugom pravcu? Oni žele Mene, ali se ne trude da Me spoznaju. Među onima koji su došli kod Mene, samo je jedan u hiljadu ko se stvarno trudi da Me spozna.“
„Umovi takozvanih posvećenika su usmereni u pogrešnim pravcima. Ako im se želje ispune, oni Me hvale. Ali, čim im se želje ne ispune, idu čak dotle da Me kude. Čak i dok pokušavaju da Me shvate, oni gaje sumnje od glave do pete. Neki Me čak i napuste, kada im se svetovne želje ne ispune. To uopšte nisu iskreni posvećenici. Oni su u stvari najgori grešnici. Kako mogu da Me dostignu?“ Rekao je Baba. (odlomak iz knjige o Širdi Sai Babi “Šri Sai Satčarita”)

 

Tako je govorio Širdi Sai Baba

0 Baba

• Alah (Bog) je zaštitnik siromašnih. Nema ničeg osim Njega.
• Pogledajte me i ja ću pogledati vas. Veruj učitelju sasvim. To je jedina duhovna vežba (sadhana). Svi Bogovi su učitelj.
• Sedite mirno u tišini. Ja ću uraditi što je potrebno. Odvešću vas do cilja.
• Neću dozvoliti da moji posvećenici padnu. Danonoćno mislim na svoje ljude.
• Moj grob će govoriti i ići sa onima koji u njemu nađu utočište. Biću aktivan i energičan i iz groba takođe.
• Moje ime će govoriti. Moj prah (mutti) će odgovoriti.
• Ako neko meditira na Meni, ponavlja Moje ime, peva Moja dela, i tako se transformiše u Mene, njegova karma se uništi. Uvek ću stajati uz njega.
• Ja privlačim svog posvećenika k sebi u vreme njegove smrti, iako on možda umire hiljadu kilometara daleko.
• Ako neko vidi samo Mene, uvek sluša da govori o Meni, i stalno ponavlja “Sao, Sai”, iz sveg srca, potpuno posvećeno, i posvećen je samo Meni, stići će do Boga; ne mora da strahuje ili brine za svoje telo i dušu.
• Ako neko nikada ne okusi hranu a da je prvo ne ponudi Meni, ja sam njegov rob.
• Nikada neću ostaviti nikoga na pola puta.
• U stanu mojih posvećenika, neće faliti hrane i odeće. Kako da dozvolim da moja deca poste ili gladuju?
• Neću dozvoliti da moji ljudi odu od Mene.

Baba o Sebi

Image
Sadguru je izvan svih dualnosti

• Ja sam Božji rob. Bog je Gospodar i Majstor
• Ovo je Brahmin, beli Brahmin, čist Brahmin. Ovaj Brahmin će voditi na stotine hiljada ljudi na Beli put, put Samoostvarenja (subhra marga) i odvešće ih do cilja, pravo do kraja. Ovo je Brahmin Masđid.
• Brahman je moj otac i Maja (svet iluzija) je moja majka. Pošto su se oni spojili, ja sam dobio ovo telo. Ja sam Parvardigar (Bog). Živim u Širdiju i svuda.
• Sve je moje, sve dajem svima.
• Ceo ovaj univerzum je u Meni.
• Šta god vidiš, sve zajedno je Ja. Onaj ko misli da je Baba samo u Širdiju je propustio da vidi Babu.
• Na sve gledam podjednako. Ni list ne može da se pomeri bez Moje milosti.
• Ni na koga se ne ljutim. Da li će majka da se ljuti na svoju decu? Da li će okean da vrati vodu u nekoliko reka?
• Nikoga ne učim preko ušiju. Naše tradicije su drugačije.

 

Babina Učenja

 

Sam život Sadgurua je njegovo učenje
Sam život Sadgurua je njegovo učenje

• Budite realni i istinski sinovi majke (Dvarakamai). I do vrha napunite svoj magacin. Šta će postati od nas? Zemlja će se vratiti zemlji, i vazduh (dah) će se vratiti vazduhu. Ta šanse se neće vratiti.
• Odustanite od svih želja i boravite u svom umu u Bogu-u-svemu. Ako je um tako koncentrisan, cilj je postignut.
• O meditaciji – Meditirajte na meni bez forme, na čistoj unutrašnjoj radosti (Anandi). Ako vam je to teško, onda mislite na moju formu, baš kao što to vidite ovde. Mislite na to danonoćno. S takvom meditacijom, um se rastvara u jedinstvo. Razlika između subjekta, objekta i čina kontemplacije će se izgubiti. To dovodi do stanja gde je učiteljev pogled je hleb i mleko za učenika. (Chaithanya Ghanatha tj. Brahma Samarasata.)
• Ako me učinite jedinim predmetom vaših misli i ciljeva, dostići ćete najviši cilj (paramartha). Gledajte me s nepodeljenom pažnjom; tako ću i ja gledati vas. To je jedina istina koju me je moj učitelj bio naučio. Četiri sadhane i šest sastri nije potrebno. S potpunim samopouzdanjem, verujte svom učitelju. To je dovoljno.
• Držite se svog učitelja s nesmanjenom verom, kakve god da su vrline drugih učitelja i koliko god da su male vaše zasluge.
• Nije učitelj taj koji sebe čini vašim učiteljem. Vi ste ti koji ga morate smatrati svojim učiteljem, tj. imati veru u njega. Uzmite crep i smatrajte ga za svog učitelja i vidite da li je vaš cilj postignut ili nije!
• Moj učitelj, nakon što me je lišio svega, tražio mi je dva novčića. Dao sam mu ih. Nije hteo metalne darove. Ono što je tražio bili su 1. Vera (Nishta) i 2. Strpljenje i vesela izdržljivost (Siburi)
• Čovek ne treba da boravi na mestu gde se loše govori o svecima (ili nečijem učitelju).
• Ako je neko ljut na nekoga, ranjava mene. Ako neko zlostavlja nekoga, ja osećam bol. Ako neko hrabro istrpi uvredu, ja sam jako zadovoljan.
• Ako neko dođe, vređa vas ili vas kazni, ne svađajte se s njim. Ako ne možete to da istrpite, odgovorite prosto reč-dve, ili napustite to mesto. Ali ne upuštajte se u tuču s njim niti vraćajte milo za drago. Muka mi je i grozota kada se svađate s drugima… Ne tucite se ni sa kim; ne skandalizujte nikoga. Kada neko loše govori o vama, pustite kao da vas se to uopšte ne tiče. Njegove reči ne mogu da vam probodu telo. Postupci drugih će uticati samo na njih a ne i na vas. Samo vaši postupci će uticati na vas. Ako nas neko mrzi, zapevajmo Božje Ime (Nama Džapa) i izbegavajmo ih… Ne režite na ljude; ne budite svadljivi. Podnesite prekor drugih. To je put ka sreći.
• Neka se drugi i ceo svet okreću naopačke, ali vas se to ne tiče; držite se svog pravog kursa. Svet održava zid… između sebe i drugih. Uništite ovaj zid. Bog je najviši Gospodar (Alah Malik).
• Veza postoji između svih živih na Zemlji. Poštujte to (Rinanubanda). Ko god ili kakvo god stvorenje vam dođe, ne terajte ga, nego ga primite s odgovarajućom pažnjom. Dajte hranu gladnima, vodu žednima, i odeću golima. Onda će Bog biti zadovoljan.
• Ako neko prosi bilo šta od vas, ako možete to da date dajte, Ne recite ‘Ne’. Ako nemate ništa da date, učtivo recite ‘ne’; ne ljutite se na njega. Ako ne volite da se odvojite od onog što imate, nemojte lagati da nemate šta da date. Odbijte da date ljubaznim rečima i recite da okolnosti i želje stoje na putu.
• Radite, izgovarajte Božje ime, čitajte spise. Ako izbegavate rivalstvo i prepirke, Bog će vas štititi.
• Nikada ne bismo trebali ubiti zmiju. Jer ona nikada neće ubiti osim ako joj je to naredio Bog. Ako je to Bog tako naredio, mi to ne možemo izbeći.
• Ako nam neko uputi deset reči, odgovorimo jednom rečju, ako uopšte odgovorimo. Ni sa kim se ne borite… Ko je čiji neprijatelj? Ne kažite nikome da je on vaš neprijatelj. Svi su jednost.
• Među šest osećanja (vikaras) ljubomoru je najlakše savladati. U tom osećanju, nema pitanja o stvarnom dobitku ili gubitku za nas. Ljubomora (Matsara) je nesposobnost da izdržite tuđ profit i napredak. Ako neko ima sreću i moć, mi to ne možemo da podnesemo i skandalizujemo ga. Kada mu se desi gubitak, mi se radujemo. Ali je li to dobro? Kada taj čovek napreduje, kakav smo mi pretrpeli gubitak? Ali, ljudi ne razmatraju ovu činjenicu. Ako on ima koristi, hajde da uzmemo da i mi imamo koristi; ili hajde da i mi težimo tome da postignemo jednako dobro. To treba da bude naša želja i odlučnost. Šta je on uzeo naše? Ništa! On je primio prosperitet koji je rezultat njegove Karme.
• Nikada ne prihvatite gratis, rad (ili imovinu) drugih. To treba da vam bude pravilo u životu.
• Morate uvek da se držite istine i ispunite obećanja koja ste dali. Imajte vere i strpljenja. Onda ću biti uvek s vama gde god da ste.
• Šta god da radite, radite kako valja. Ili nemojte nikako.
• Budite nepristrasni (vairagja). Žene su velika opasnost za asketu. Mislite na Boga i ubijte ego. Onaj ko nije prevazišao požudu ne može da vidi Boga.
• Nemojte da pozajmljujete da bi pravili gozbu ili festival, ili za hodočašće.
• Gost je svako gladno stvorenje koje vam dođe u vreme ručka, bilo da je ljudsko biće ili ptica, zver ili insekt. Svi oni traže hranu. Pravi athithi koji dobijete, koji ne smatrate za to.. . U vreme Kabalija (davanje hrane vranama), uzmite dosta kuvanog pirinča i odnesite izvan kuće. Ne vičite i ne dozivajte ni jedno stvorenje, niti ga terajte od sebe. Koje god stvorenje dođe da jede, neka to ne uznemiruje vaš um. Tako dobijate zaslugu (vrlinu) hranjenja mnogobrojnih gostiju!
• Jedite vrlo malo. Ne jedite mnogo vrsta hrane odjednom. Jedna namirnica tj. jelo će biti dovoljno.
• Zemlja nosi semenje. Oblaci ih zalivaju. Sunce šalje svoje zrake i pomaže da proklija. Kada proklija, zemlja, oblaci i sunce nastavljaju svoj srećni kurs u svim pravcima. Oni niti likuju što ono raste niti se oneraspolože kad se klice unište. Vi treba da budete takvi, neganuti, kao oni. Ako ste takvi, kada može tuga da vam dođe? Mukti (oslobođenje) je odsustvo tuge.
• Ne treba da nas se tiče je li osoba lepa ili ružna, nego da se koncentrišemo samo na Boga koji boravi u toj formi.
• Ono što Bog da nije nikad izgubljeno i ono što čovek da nikada ne traje.
• Ljudi pogrešno misle da su različiti jedni od drugih. Ja sam u vama i vi ste u meni. Nastavite da mislite na ovaj način. Onda ćete shvatiti.

 

Razno

Pravi duhovni Majstor ostaje jednostavan i skroman
Pravi duhovni Majstor ostaje jednostavan i skroman

• Nikada se ne svađajte. Na 10 reči odgovorite jednom.
• Bog se boji zla i zlo se boji Boga.
• Kad god se 10 osoba okupi, nastane trvenje.
• Novac kaže: ”Ako me dobro koristiš, dobro ću ti služiti.”
• Hrana kaže: “ Dobro me skuvaj i dobro ću ti služiti.”
• Jogi je uvek bolji nego bhogi (hedonista)
• Onaj ko je kralj, a u skromnoj odeći je dobar.
• Ljudi imaju svako po kuću – ja nemam ni jednu.
• Plodovi dobra su veliki; a zla jako mali.
• Putujem na hiljade kilometara da zaštitim na hiljade ljudi.
• Ovo (sam Baba) nije sluga nikome; ovo je rob samo Alaha (Boga)
• Čovek treba da je zadovoljan da ostane onakav kakvim ga drži Bog.
• Čovek treba da zna Učitelja. Inače, zašto ste došli, da skupljate kolačiće?
• Čovek treba da zna zatvorenike Vada
• Ime Alah je večno; Alah je sve u svemu.
• Čim se uzde povere Sadguruu (Apsolutnom učitelju), nema razloga za žalost.
• U telu se nalazi niskorođeni (Mahar); njega treba isterati
• Ili mi moramo da se obratimo nekome ili moramo da pokažemo put drugima.
(Odlomci iz “Baba- The Master” autor: Acharya E. Bharadwaja. S poštovanjem Šri Bharadvaju, samoostvarenom.)

Predajem sve svoje svakovrsne izraze Gospodu Sai Bhagavanu
Predajem sve svoje svakovrsne izraze Gospodu Sai Bhagavanu

 

Podelite ovu objavu

X