Odavde do večnosti

Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um
Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um

Ima odstupanja od uobičajenog izlaganja. Pokušavam da odgovorim ovde na neka pitanja. Krajnji cilj svega ovoga je, jasnoća i kontinuitet. Kada je odredište jasno, putovanje je bez napora. Čulni predmeti nas zaista mame. To je darma (dužnost) čulnih predmeta. Darma čula je da trče za čulnim predmetima. Darma uma je da doživljava čulne predmete, tako što pomaže čulima. Darma duše za vreme boravka na Zemlji, je da pomogne umu, telu i čulima i olakša ulogu koju trenutno igramo. I tako, različite darme se nalaze u osnovi našeg postojanja.

Avatar se dogodi da bi izlečio propadanje darme
Avatar se dogodi da bi oporavio  darmu koja propada

Avatar se ne pojavljuje samo da bi ponovo uspostavio ili ponovo izumeo darmu. Darma je uvek dobro uspostavljena. Darma uvek postoji i aktivna je u nama i van nas. Darma nikada ne izlazi iz toka. Darma mora da postoji da bi postojao svet. Darma bi mogla propasti tokom vremena i ponavljanjem i zloupotrebom. Kada nešto mnogo puta koristimo, ono se pohaba i pocepa. Avatari se pojavljuju da bi popravili ovo pohabano i pocepano i vratili generaciju nazad na njen prirodni put. Avatari su odlični mehaničari. Oni naprave veliko vozilo, zvano darma, kako dolikuje i možda isto tako dobro kao da je novo novcato!!!

Pitanja i odgovori

Dragi Mohanđi,

Dan za danom Tvoje lice sija i oči se pune sa sve više božanske moći. Zahvalna sam Ti na pravovremenom razumevanju i pomoći.

P1:

Razumevanje je – kada čovek meditira, ili je u kontaktu sa majstorom, neke karme sagore. Čovek uzima fizičko telo s nekim spiskom stvari koje će obaviti u tom životu i naša individualna duša (đivatma) i sutratma (duša koja zauzima telo za telom, traje iz života u život, sazrevajući pritom do prosvetljenja, duša je kao konac na koji se nižu perle života) su prethodno utvrđeni. Pitanje je: Da li se algoritam đivatma i sutratma preuređuje kada karme sagore u meditaciji, ili je i to ranije određeno kada čovek počne putovanje duhovnosti uz meditaciju? Da li se putovanje ka Parabrahma unapređuje/ ubrzava meditacijom ili uz majstora, uprkos predodređenom algoritmu?

O:

Meditacija, ako se redovno praktikuje, očekuje se da usmerava naš po prirodi lutajući um ka nama samima. Inače, um luta širom univerzuma zajedno sa čulima. Čula takođe postaju korisna tek kada je um prisutan. Meditacija ima efekat katarze. Kada je um miran, i unutrašnje sklonosti (vasane) su mirne. Misli su mirne. To oslobađa od nagona da se rezultati nečijih postupaka iz prošlosti dese (prarabda), makar privremeno. Kao opšte nepisano pravilo, karme moraju da se potroše kroz odgovarajuće delovanje, na isti način na koji smo ih i nakupili. Viši Majstori mogu da sagore neko seme karme iz kauzalnog sloja, jer mogu da vide prošlost, sadašnjost i budućnost svog subjekta. Za ovo, subjekt treba da ima čvrstu veru i totalno se preda Majstoru. Ispevavanje i nesebično služenje smanjuju efekte karme. Majstori uvek vode svoje učenike tako da vežbaju prisustvo uma, da prihvate život tako kako dolazi, jer smo mi izabrali ta iskustva, znajući ili ne znajući, baš kao što to radimo sada.

Karma se formira kada se emocija prilepi za misao, reč ili delo. Emocija je zajednički faktor – lepak koji lepi misao, reč ili delo za naše nesvesno. Onda dolazi kolektivna svest koja bi mogla da postane individualna karma. Kada sve odreda uništavamo mnoge živote, čak i ako savest uništitelja nije pogođena, kolektivna agonija žrtava će postati njegova karma. To će uticati na njegove dalje živote. Kao što sam ranije rekao, karma se može efikasno iskoreniti samo ispunjavanjem urođenih želja koje se formiraju od nečije karme i kroz njeno sistematsko trošenje. Onda se ona poništi zauvek. Potiskivanje nikada neće pomoći. Ono što se potiskuje će ojačati i pre ili kasnije se vratiti.

Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost
Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost

Kada je došlo do našeg rođenja, isprovociranog našim prarabda karmama (skup karmi iz prošlih života spremnih da se ispune u ovom), doneli smo dovoljno životnog goriva da završimo celo putovanje. Na tom putovanju, mi smo takođe jednako rasporedili sve što treba da obavimo do smrti ovog našeg života. To nema veze s novim dodacima koje smo nakupili tokom ovog života. Dodaci mogu da se potroše ili ne u ovom životu, što zavisi od toga da li predodređeno putovanje može opravdano da nađe mesta za taj dodatak. Dakle, pošto je putovanje predodređeno, novi dodaci bi se mogli prebaciti u novi život. Promene su samo kao podmazivanje bicikla dok se penjemo uzbrdo. To marginalno pomaže putovanju. Svi događaji su predodređeni. Naš izbor je ograničen. To je sudbina.

Aspekt slobodne volje je u vezi sa sadašnjošću. Imate izbor da vam um uvek bude prisutan. Imate izbor da odlučite šta biste mogli da uradite s datim vremenom, prostorom, situacijom. Situacija je predodređena. Intelekt i um su vaši. Oprema koju koristite je vaša i možete da se ponašate u situaciji u skladu s vašim karakterom. Neki paniče, neki su opušteni.To je na vama.

Dakle, ukratko, naš odgovor na sadašnjost odlučuje naše buduće živote, dok je naša budućnost ovog života manje-više predodređena.

Kada stalno funkcionišemo u sadašnjosti, onemogućavajući nagomilavanje žalosti zbog prošlosti i brige za budućnost,  nagomilavanje novih karmi je pod kontrolom. To je zbog toga što se ne stvaraju emocije. Mi smo u objektivnoj ravni. Održavamo ravnotežu nad dobrim i lošim aspektima svog života. Dobro i loše određuje naš svesni um. Ta funkcija ne radi kada smo u dubokom snu. Dakle, način kako da pobedimo nagomilavanje nove karme je da naučimo da budemo potpuno svesni svake svoje misli, reči, dela. Isto tako, meditacija je trening da se bude u stanju ničega. Sve to će prorediti gustu karmu. Kontrolisaće intenzitet.

Karmičkog intenziteta se možemo osloboditi mnogim duhovnim praksama. Ali, shvatite da je karma platforma sa koje se vasane (urođene osobine) javljaju. Vasana izazove misao, misao izazove reč, ili izraz. Reči dovode do delovanja. Delovanje dovodi do uživanja – bez obzira na to da li je dobro ili loše uživanje. Uživanje ima emociju prilepljenu za sebe, bez obzira da li je dobro ili loše uživanje. Ipak, glavna karma zbog koje ste došli treba da se istroši tako što ćete je iživeti. Niko to ne može da promeni, a kamoli vi.

P2:

Juče smo porazgovarali o tome, čovek se oseća težak, lenj ili ošamućen posle meditacije. Ne pomera mu se…itd. Ako sam dobro razumela, to je zbog jakog čišćenja i opuštanja. Međutim, većina pacijenata koje vidim u ordinaciji takođe dolaze žaleći se na slične simptome. Tretiramo ih kao fizičke simptome! Kako ja, lekar, da razlikujem uzrok između sličnih simptoma? Osećam da simptomi posle meditacije ostaju još kratko vreme a posle je čovek vrlo energičan. Međutim, oni koji imaju fizičke simptome će se stalno žaliti na njih.

O:

Kako evoluiramo u meditaciji, u zavisnosti od individualne konstitucije, doživljaj će varirati. Početna faza je ogroman impuls da otvori oči i pomeri vaš položaj. Telo se nevoljno buni. Um luta. Misli napadaju sa svih strana. Kako napredujemo, um prihvata. Telo ostaje mirno. Misli na nas neće imati mnogo uticaja. Onda, kada se tišina produbi, doživljavaju se stanja bez uma. Postajemo svesni kretanja energije.  Tako, od nesuptilnog polako prelazimo na suptilno. Što suptilniji postajemo, to više uživamo u našoj meditaciji. U isto vreme, naša zavisnost od spoljašnjih stvari se takođe smanjuje. Postajemo  srećni u svojoj introvertnosti. Dakle, još jednom, promene se dešavaju prema našoj individualnoj konstituciji. Neki su vizuelno orijentisani, oni vide stvari. Neki su auditivno orijentisani, oni čuju tajanstvene zvuke. Neki su orijentisani na osećaje, oni doživljavaju prisustvo svojih sopstvenih anđela čuvara ili viših duhovnih majstora.

Svako ima više ja. Svako ima anđela čuvara. Obično brkamo svoje više ja sa anđelom čuvarom. Mogli bismo da ih slušamo i komuniciramo s njima. Oni takođe igraju ulogu pri usmeravanju čoveka na majstore. Oni nikada nisu ljuti ili nesrećni, koliko god puta da idete obilaznicama i odstupate od svog puta duhovnog napretka. Dobro, to sad nije tema.

Večni točak života
Večni točak života

U svakom slučaju, vaše shvatanje je tačno. U prisustvu viših majstora, ljudski je biti kao sunđer i upijati energiju. Kada podsvesno pokušavamo da upijemo više energije nego što možemo zadržati, naročito kada je viši majstor prisutan, iako padamo u iskušenje da to uradimo, možemo osećati težinu ili vrtoglavicu. To prođe i izbalansira se u toku nekoliko sati. Nije štetno, ako je vodič pravi duhovni majstor i ako učenik ide prirodnom evolucijom. Štetno je kada pokušavamo da trčimo pre nego što prohodamo; ili pokušamo da pojedemo više nego što možemo da svarimo. U prisustvu dobrog majstora, o tome se vodi računa. Neće vam se ništa loše desiti ako ste Njegova odgovornost. Intenzivno čišćenje dovodi do relaksacije na ćelijskom nivou. Želite da se opustite i pustite sve. To je simptom savršenog stanja oslobođenog od napetosti i stresa.

Bolest je stečena. Bolesti su spoljašnji izrazi pogrešnih shvatanja negovani iznutra tokom mnogih života. One se formiraju godinama pod pritiskom, u nečijem podsvesnom umu. Unutrašnja promena bi možda mogla, ili bi teoretski mogla, da otpusti bolest s lakoćom. To se ne dešava jer je ovo pogrešno shvatanje takođe deo čovekove ukupne konstitucije. S tom bolešću, čovek je kompletan. Ili, drugim rečima, on je izabrao svoj karakter uključujući i bolest. Na primer, jedan čovek je stalno ponavljao: “O, Bože, kakva je ovo glavobolja.” Pod glavoboljom je mislio na probleme. Na kraju, razvio je hroničnu glavobolju jer je njegova podsvest bukvalno shvatila njegove reči i negovala za njega tu stvarnost.

Dakle, svaka misao, reč ili delo koje stvorimo nikada ne prođu tek tako. Njihovi rezultati se pojavljuju u jednom ili drugom obliku, u odgovarajuće vreme ili pravom okruženju. Takve stvari je teško očistiti, osim ako se vratimo njihovom korenu i odatle ih očistimo. Moramo da spržimo seme na kauzalnom nivou. Treba da ga onesposobimo da ne proklija. Dakle, najbolje za pacijente bi bilo da im se dozvoli da teku uz vođenu meditaciju, tako da mogu da zamene svoj misaoni proces pacijenta za onaj kod tragaoca. Iako situacija ostaje ista, njihova agonija će biti manja. To će ih učiniti optimističnim. To će pomoći da se izleče. Lekove treba prepisati, ali svako tretiranje simptoma je u stvari kratkoročno. Koren je negde drugde. Simptomi su na površini. Dakle, ako koren ostane, može da proklija svaki čas u budućnosti. Zato, uklanjanje iz podsvesnog nivoa i uklanjanje semenja iz kauzalnog sloja, su najbolji način da se osigura totalno izlečenje.

P3:

Videla sam sjajno zlatno i belo svetlo za vreme meditacije. Ono dolazi iznenada kao bljesak, isunjava me, preplavi me radost, trgnem se i ono nestane. Šta je to? Kako se to razume? Znam, moram da idem izvan tih doživljaja, ali sam radoznala da znam.

O:

To su razna energetska tela koja se stapaju s vašim sistemom. Boje takođe znače izvestan stepen uzdizanja. Istina je da moramo da se otarasimo potrebe za analizom. U isto vreme, pomaže biti svestan. Naročito u prisustvu majstora, svako dobija ono što mu je potrebno. Nedostaci se ponište. To se naročito doživljava u vidu obojenih formi energije. Samo ih prihvatite sa zahvalnošću i dozvolite da odrade svoje.

Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji
Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji

P4:

Šta je zevanje? U medicini još uvek ne znamo razlog za zevanje. Zevanje se dešava za vreme meditacije. U čemu je njegov značaj? Zevamo i u drugim prilikama!

O:

Kada je um opterećen, zevate. Meditacija takođe opušta. Zevanje vodi u spavanje. Zevanje je kao upozorenje da ste umorni i treba da spavate. Um mrzi meditaciju jer ona ima za cilj da zarobi lutajući um. Ko želi da se odrekne svoje slobode? Um ponajmanje. Dakle, um igra mnoge igre da bi vam skrenuo pažnju. Donosi mnoge lepe uspomene, ukusnu hranu, bolove u telu, i čak i zevanje. To remeti vašu koncentraciju. Tako um pobeđuje.

Drugi razlog za zevanje je prirodni mehanizam da doda više kiseonika u vaše telo. Ponekad za vreme intenzivnog vežbanja i znojenja, odjednom se može javiti potreba za zevanjem. To znači da telu (naročito mozgu) treba više kiseonika, ali pošto nam je disanje previše plitko, zevanje je brzo reagovanje kao prirodni lek.

Bog Vas Blagoslovio

M

Svakog momenta se ponovo rađamo
Svakog momenta se ponovo rađamo

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Wordle: Odavde do vecnosti

Podelite ovu objavu

X