Sušta istina

Dragi Svi,

Mohanđi dobija mnoga pitanja. Pitanja nastaju iz uma, jer je on taj koji pati u mnogim situacijama i učestalim neprijatnostima. Evo nekih direktnih odgovora od Mohanđija na neka česta pitanja.

S ljubavlju,

BTW tima

Image

Voljena moja otelotvorenja čiste ljubavi,

Naši odnosi nisu slučajni. Mi smo povezani kroz nekoliko prethodnih života i ostajemo povezani i kroz buduće. To znači da ta prisnost koju doživljavate danas ima dublje korene nego što vaš ograničeni um može da opazi. Zato vas molim da zanemarite ako je ono što sledi suviše neformalno ili direktno. Znam da će ovo prouzrokovati mnoge misli u vama. Ovo je presek nekih od redovnih pitanja koje dobijam svaki dan. Zapamtite, Volim VAS

Image

P: Odnos sa (nekim) ne funkcioniše. (Muž, žena, sin, ćerka, komšija, šef…)

O: Da li vaš odnos sa vama samima funkcioniše? Sredite prvo to i svi spoljašnji odnosi će biti harmonični. Prvo se povežite sa sobom. Ne mislim na odraz u ogledalu. Mislim na ono “Ja” bez oblika koje ono što vidite u ogledalu održava živim. Povežite se sa onim bez forme u vama i sve ostalo će funkcionisati.

P: Šta dalje?

O: To je na vama. Sudbina je naša kreacija. Možete napraviti od nje prelepu baštu ili zapušteni korov.

P: Zbunjen sam!

O: Niste vi zbunjeni. Vaš um je zbunjen. Razumite svoj um i distancirajte se od njega. Pustite ga da bude zbunjen, ali znajte da vi niste vaš um. Budite ono što zaista jeste i neće biti konfuzije.

P: Koji je uzrok prekomernog stresa u životu?

O: Prisvajanje imovine i dela. Nerazumevanje ili neshvatanje da “sve prolazi”, i situacije i ljudi. Kada se ovo shvatanje duboko ukoreni u nečijem umu, život postaje svakog svog momenta igra i svaki momenat i treba da bude prijatan i bez stresa.

P: Mnogo je puteva, koji izabrati?

O: Prosto, staza je pred vama. Ne možete zapravo ni izabrati ništa drugo (neku drugu stazu).

P: Mnogo je Gurua. Koji je Moj Guru?

O: Nijedan od njih. Vaš Guru je vaša sopstvena duša. Sve drugo su podsetnici. Ništa što se nalazi izvan vas vama zaista ne pripada.

P: Zašto postoji različitost?

O: Razlikovanje ne postoji. To je iskrivljena slika koju stvara um. Sve je jedno. Samo u drugačijoj formi. Um stvara razlike. Vi niste svoj um.

P: Zabrinut sam.

O: Um je zabrinut. Vi niste svoj um.

Image
Shvati svoj um i odveži se od njega

P: Možete li mi pomoći?

O: Da li vam je pomoć zaista potrebna? Vi ste moćni. Ako se osećate drugačije, držite se za mene dok ne nađete sebe. Pomoći ću vam. Štake su vam potrebne samo dok vaše sopstvene noge ne postanu dovoljno snažne da vas nose.

P: Imam veru.

O: Da li? Je li uslovljena ili neuslovljena? Razmislite ponovo. Da li zaista imate VERU? Koliko? Reč vera postala je kliše. Vera nije samo reč. To je stanje, trajno stanje. Većina onih koji kažu “verujem”, sumnjaju u sebe, i sigurno čak i u svoju veru. I njihova vera je često uslovljena i promenljiva pod tuđim uticajima, mišljenjima i rečima. Takvi moraju više da se trude da bi postigli potpuno stanje apsolutne vere.

P: Predajem se (sadašnjem trenutku, višoj volji)

O: Nemojte se zavaravati. Predavanje znači izostavljanje svega onoga što ste ostavili iz vašeg sistema. Da li vi to zaista radite? Potpuno predavanje zahteva aposlutnu veru. Potpuno predavanje je kompletno stanje poništavanja određenog aspekta vas samih. To je stanje poništenja. Vi uklanjate nešto što nije potrebno vašoj konstituciji. Karma se uništava. Razmislite ponovo pre nego što upotrebite takve reči. Nemojte zavaravati same sebe.

P: Kome da verujem?

O: Samom sebi.

P: Volim vas.

O: Da li? Prvo bi trebalo da volite sebe. Volite svoju porodicu. Volite svoje komšije, prijatelje, kolege. Ja sam sveukupan. Kada volite sveukupnost, onda postajete bezuslovna ljubav, onda i mene volite. Ako mislite da sam ja ova forma, onda je u pitanju nerazumevanje. Kada mrzite nekoga, tada ne volite mene. Voleti me znači voleti univerzum. Voleti me, znači voleti bezuslovno. Kada me budete videli u svakom biću, tek onda ćete me zaista voleti. Ujedno ćete osećati moju ljubav. Ja vas volim kroz sva bića.

Image
Koračanje putem vere i predaje sadašnjem trenutku

P: Nekada ne osećam da smo povezni.

O: Vi nikada niste nepovezani sa mnom. Vaš um nije. Vi niste vaš um.

P: Želim da zauvek budem sa vama.

O: Biti u mom fizičkom prisustvu nikada neće osigurati bliskost sa mnom. Ako ste jedno sa mojom svešću, vi ste uvek sa mnom, i celokupno i u potpunosti ste povezani sa mnom. Ovo je ujedno i trajnije. Nemojte gajiti pogrešno mišljenje da su oni koji su u mom fizičkom prisustvu zaista ‘prisni’ sa mnom. Neki od vas koji ste fizički jako daleko od mene, ste zapravo bliži meni (kroz jedinstvo svesti) od onih koji su u mojoj fizičkoj blizini. Dakle, želja da se bude sa mnom ne bi trebalo da se odnosi na fizičku blizinu. Mnogi od vas ne bi ni mogli da podnesu moju fizičku blizinu zato što je rizik od razočaranja veliki. Pročitajte blog “Život sa svecem”. Mogao bih da napadnem vaš ego s vremena na vreme. Rekao bih vam stvari koje možda ne želite da čujete, sa namerom da vas uzdrmam i oslobodim od nekih vezanosti za ovaj život i ponovna rođenja. Možda vam se ne bi svidelo. Zato se pazite. Kada posedujete ogromnu zrelost da se suočite sa bilo čime što vam je dato, vi ćete me automatski dosegnuti. To je sigurno. U suprotnom, u pitanju je samo zanesenost. To nema nikakvu duhovnu vrednost. Biti u fizičkom prisustvu (Gurua), i ujedno biti potpuno lišen ega i u stanju potpunog predavanja, kao Sama ili Malsapati u slučaju Širdi Sai Bagavana, je prava milost i blagodat. Tada su učenik i Guru jedno, iako u različitim telima. Ovo je moguće i ostvarivo ukoliko posedujete konzistentnost i potpunu odlučnost, kao i volju za poništavanjem individualnog ega.

P: Kako mogu da osiguram svoj duhovni progres?

O: Težite da uvek budete svesni 360 stepeni oko svoje kičme. Posmatrajte svoj um i ego. Uvek budite na odstojanju od njih. Budite postojani u svojoj pobožnosti kao i u svom uverenju. Nemojte samo slušati druge. Slušajte sopstvenu dušu i razumite vaša iskustva. Razumite ih i rastite ka unutra. Rastite iznutra. Budite bogati iznutra. Svi spoljašnji izrazi bi trebalo da budu odraz vašeg unutrašnjeg bogatstva, a ne vašeg ograničenog uma. Kao što je Gandiđi rekao: “Budite promena koju želite da vidite u svetu oko vas.” Budite Bezuslovna Ljubav.

Image
Budite uvek svesni 360 stepeni oko svoje kičme. Budite bezuslovna ljubav!

P: Kako vas mogu videti u vašem pravom obliku?

O: Prvo vidite sebe u pravom obliku, pa ćete onda videti i mene.

P: Gde su Dobro i Zlo?

O: U vašem umu. Počinju i završavaju u vašem umu.

P: Ne mogu da spavam.

O: Dobro.Vežbajte da budete svesni. To je bolje od spavanja.

P: Kako da vas spoznam?

O: Spoznajte sebe, pa ćete znati mene. Ono što kaže vaš um, to nisam ja. Ono što vam kaže duša, to sam ja.

P: Ko je pravi svetac?

O: Onaj koji nema nikakve veze sa zemaljskim postojanjem i toga je svestan, dok je ovde.

P: Čak i ako imam samo jednu želju…?

O: …vi ćete ostati ovde.

P: Aum Poornamada Poornamidam… sa čime ovo možemo izjednačiti zarad lakšeg razumevanja? (pitanje koje školski učitelj postavlja svojim učenicima)

O: Sa svetiljkom. Ona nikada ne umanjuje svoj sjaj, svetlost, čak iako je hiljade svetiljki upaljeno pomoću jedne. Sve je potpuno. Samo potpunost i postoji. Um to ne razume, duša razume.

P: Zašto lutamo?

O: Zato što pratimo svoj um. Um uvek ostaje nezadovoljan. On vuče za sobom telo. Donosi strahove i razočaranja. Čini da trčite od jednoj stvari ka drugoj, kroz razočarenja i nerazumevanja.

P: Kada ego preuzme…?

O: …ljudi nestaju.

P: Duhovna evolucija je neizbežna ili zagarantovana u svakom životu?

O: Zavisi od nečijeg karmičkog tereta.

P: Da li je duhovno nasleđe moguće?

O: Jeste.

P: Šta je naša nada za bolje sutra?

O: Danas.

P: Da li sam zaista živ ili sanjam?

O: Sve zavisi na kom ste nivou funkcionisanja. “Probudite Se”, i znaćete.

Image
Duhovnost je svesnost

P: Mislim da su duhovni majstori nepobedivi. (Tema diskusije je duhovni pad)
O: Ne. Naprotiv, oni su ranjiviji od drugih. Kada se egzistencija prebaci an bezuslovnu ljubav, oni svima veruju. Ovo nekada može biti prilično štetno. Teško je peti se uz merdevine, ali se lako pada (Ko visoko leti, nisko pada).

P: Da li uzvišeno biće može da padne?

O: Zavisi kako se izbori sa svojim egom i umom. Ako ga um kontroliše, čak i egzistencijalna dualnost će ga povući nadole. Jedinstvo se ne može opaziti umom. To prevazilazi um. Da bi se postojalo u jedinstvu, trebaju se prevazići granice uma i ega.

P: Čovekova potraga za znanjem

O: Gubljenje vremena, sem ukoliko mu pomaže da se rastereti.

P: Čemu je vredno težiti?

O: Tišini.

P: U šta je vredno ulagati?
O: U svesnost.

P: Duhovne moći?

O: Slatkiši.

P: Zašto?

O: Traćenje vremena. Održavanje u dualnosti. Mogu ojačati nečiji ego. Olakšavaju skretanje sa puta. Udaljavaju čoveka od jedinstva.

P: Čovekova krajnja destinacija?

O: Narajana, čovekova destinacija.

P: Da li je to Gospod Višnu?

O: Parabrahma, vrhovni BOG bez oblika. Onaj koji Stvara, Održava i Uništava. Svi oblici su formirani iz Njega i rastvaraju se u Njemu.

P: Zašto posećujemo sveta mesta?

O: Zbog potrebe da se kupamo u višim energijama.

P: Šta nosimo odatle?

O: Zavisi od vaše podobnosti. Idealno bi bilo da nosite višu svesnost, tišinu uma, ukoliko možete. Obično, nosite sa sobom samo neke fotografije vašeg sopstvenog oblika ispred neke duhovne pozadine! One vam samo govore da ste zaista bili tamo i uveravaju vas da ste dobro potrošili pare. Sposobnost da se doživi se pojačava predavanjem i tišinom. Tišina vas čini svesnijim negó bilo koje knjiško znanje. Očekivanja ubijaju aromu svakog iskustva.

P: Zašto nemaju svi isti doživljaj?

O: Svako doživljava u skladu sa svojim kapacitetom, nivoom razvoja i konstitucijom. Svako prema svojim sposobnostima, svako prema svojoj podobnosti. Nema nikakvog smisla porediti. Poređenja znače nerazumevanje.

P: Gde vi zaista postojite? U kojoj realnosti?

O: U vašim srcima. U području vaše svesti. Nemam druge egzistencije.

 

Volim Vas Uvek,

M

Image

Prevela: Maja Otović

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Podelite ovu objavu

X