Veliki Majstori – ISUS

VELIKI MAJSTORI – ISUS

LJUBAV JE SVE ŠTO VAM JE POTREBNO

Image
Bezuslovna, bezinteresna ljubav je religija Boga

 

Postoji samo jedna religija u kraljevstvu našeg Oca – LJUBAV. Ljubav bez uslova uz nju. Bezuslovna LJUBAV. Čista LJUBAV. Postoji samo jedan kriterijum da se dostigne kraljevstvo našeg oca – iskreno izražavati Bezuslovnu Ljubav pod svim okolnostima. Put je jednostavnost i čistota misli, reči i dela. Kada funkcionišemo sa nivoa čistote i jednostavnosti, postajemo nevini, kao deca. Prava deca našeg Najvišeg Oca. U stvari Ego nas čini ‘odraslima’. Dakle, zaista, SVE ŠTO NAM TREBA JE LJUBAV.

Image
LJUBAV širi srca svakog bića

Naša sposobnost da izrazimo Samilost i Dobrotu je moćna prednost koja nas čini drugačijim od drugih bića. Možemo divno da se osmehnemo i naglas smejemo, dok je maksimum kod drugih bića na zemlji da se cere. Mi iskreno možemo da izrazimo sreću. Najinteligentnija smo od svih nesuptilnih bića na Zemlji. Superiornost u odnosu na druga bića postaje sinonimno, kada nam se srčana čakra raširi i ljubav preplavi u spoljni svet. Kada iskrena samilost prevaziđe sva druga osećanja, počnemo da evoluiramo sve više, u kraljevstvo našeg oca kroz nesebično življenje i iskrenu samilost. Isus nam je pokazao ovaj put Svojim životom.

Image
SMEJ SE naglas – Ovaj život je previše kratak

Sva bića osećaju ljubav. Ljubav širi srca davaoca i primaoca. Svako se oseća dobro kada se ljubav izrazi. Ljubav osigurava blagostanje. Čovek postaje pravi izraz Boga kada mu nežnost i samilost poteku iz srca u svako biće oko njega. Kada čovek izabere da voli sve i svako biće, bez obzira na njihovo ponašanje prema njemu, on izražava pravu prirodu svoje duše. Duša je božansko koje boravi u svemu nesuptilnom.

 

Image
Moj Otac i ja smo JEDNO

Naređenja i zabrane ne postoje u kraljevstvu našeg Oca. Kada je svaka duša jednota, kada svaka duša izražava bezuslovnu ljubav, gde je prostor za naređenja i zabrane? Nema razlika i klasifikacija. Svi uživaju bezuslovnu ljubav i kolektivnu svest, čiji je izraz samilost i dobrota. Nema grehova ni kazni. Postoji samo visok nivo svesti. Totalna svest o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Postoji samo kolektivno postojanje i, kadgod je potrebno, pojedini uzorci (to znači kolektivni entitet postaje pojedinac radi određene svrhe; i uzima se nesuptilno telo da bi ispunilo taj određeni niz dužnosti, i stopi se opet nazad čim se izabrana misija savršeno obavi. Ova vrsta ne-karmičkog postojanja se još naziva i Avatar). Ipak, deo celine ostaje isti kao izvor, baš kao što kap mora izražava sve karakteristike majke okeana. Postoji savršeno jedno. Totalna savršenost.

Image
Bezuslovna Ljubav stvara neograničenu unutrašnju radost

Kraljevstvo našeg oca se prvo rađa u našoj svesti, kada sve dualnosti koje naš svesni um nosi prestane da postoji i beskrajna radost se dogodi. To je raj. Kada doživimo taj nivo svesti odnosno radosti, može biti samo jedan način izražavanja – BEZUSLOVNA LJUBAV. Sva razdvajanja koja postoje u našem ograničenom, svesnom umu, nestaju i svako biće postaje istinski izraz – našeg JA. U tom stanju, počinjemo da doživljavamo razne situacije kroz brojna tela. Nema ničega što ne doživljavamo, baš kao i naš Otac. Kada se smejemo, On se smeje. Kada plačemo, On plače – Otac postoji kao naš lik u ogledalu i odjekuje istim emocijama koje mi izražavamo. Isto tako, kada postanemo jedno s našim ocem, sve se dešava i unutar nas. Postajemo potpuno svesni izraza – moj otac i ja smo JEDNO. Istinsko nedvojstvo. Nismo razdvojeni. Jednota svakog bića. Potpuna i totalna jednota.

Image
Pakao i Raj su unutar nas samih

Ko stvara raj i pakao? Ko bira raj i pakao? Ko je stvorio zidove? Ko je stvorio uslove? Ko stvara religije? Ko stvara klasne razlike? Ko stvara ljubav i mržnju? ČOVEK. Sve stvari su izraz Čovekove moći stvaranja. Kada čovek izabere da izrazi prirodu negativnih sila unutar sebe, dešavaju se ratovi i destrukcija. Raj i pakao na Zemlji su su čovekova kreacija. Pohlepa i Mržnja su stvarale haos dok je samilost i ljubav stvarala nadu. Svaki život napreduje od nade. Čovek je koristio strah da bi kontrolisao druge i njima manipulisao. Religije su pogrešno tumačile učenja Velikih Oslobođenih Majstora da bi kontrolisali ljude i vezali ih, uključujući strah od greha, smrt i kaznu u paklu. To je čak navodilo neke da ubijaju druge ako se nisu povinovali. Netolerancija, zajedno sa pohlepom i glađu za moći, stvarala je pakao na zemlji, i ljudi pate od bolnih posledica, generacijama. I tako, Bog nam je dao sve opcije.Uporno smo izražavali i doživljavali razna stanja postojanja. Kada je pohlepa zaslepljivala čoveka, dešavale su se bitke. Među strašno velikim bolom i patnjama, Veliki Majstori su se rađali da bi izlečili rane sveta koje je naneo čovek.

 

Image
Svi smo mi deca. Igramo se elementima.

Čovek poseduje, u sebi, moć da doživi ekstremnu bol i ekstremnu radost (agoniju i ekstazu). Agonija zemaljskog postojanja, ili najviša duhovna ekstaza u kraljevstvu Oca. I jednim i drugim upravlja On. Kada su vladala čula i um, čovek je birao prolazna zadovoljstva i propratne agonije, dok kada je duša upravljala umom, čovek je birao put Božanstva i izražavao Bezuslovnu Ljubav. Majstori su dolazili, ukazivali na to, da bismo to shvatili. Pošto smo mrzeli promene, ponekad su nam dojadili. Ubijali smo ih. Majstori koji su bili izvan svojih tela, nikada se nisu brinuli zbog fizičke smrti. Mi uvek povređujemo one koji nas nikada ne povrede, mišlju, rečju, delom. To je u ljudskoj prirodi. To nas još više vezuje za zemaljsko postojanje.

 

Image
Agonija i Ekstaza su naše sopstvene kreacije

 

Klanjam se do nogu Velikog Majstora koji nam je rekao “Bezuslovna, Ljubav je i Put i odredište”. Sve što nam treba je LJUBAV. Sve što vidimo na zemlji nije naše. Doživljavamo čulne predmete kada smo živi i sve napuštamo – kada umremo. Došli smo na Zemlju praznih ruku. Dok živimo posedujemo mnogo materijala, i sve ostavljamo iza sebe kada napustimo telo. Ništa ne posedujemo, trajno. Samo smo privremeni čuvari svega, uključujući i ovo telo koje se stalno menja. U takvoj situaciji, za šta se možemo boriti? Šta je vredno borbe? SAMO BOŽJA MILOST. Tela dođu i prođu, dok Božja Milost nastavlja. Moje duboko poštovanje velikom majstoru, koji je održavao svoje telo samo oko 33 godine, ali ostavio trag koji još uvek traje – generacijama, iako su se tumačenja njegovih učenja tokom vremena možda iskrivila. Dobro proživljen život. Život čistote i Ljubavi. Neka njegovi blagoslovi stvore isti efekat na sve živote i nek pohlepa i mržnja iščeznu s lica majke Zemlje. Nek budemo sposobni da doživimo i izrazimo Njegovu svest, uvek. Neka Bezuslovna LJUBAV prevagne zauvek na Zemlji, kao u raju. Sve što nam treba je LJUBAV.

Bog Vas Sve Blagoslovio

VOLIM VAS

M

 

Image
Volim Te i poštujem Te, Veliki Majstore

 

 

Podelite ovu objavu

X