O konstituciji i duhovnom izrastanju

  • Mohanji
    Dve stvari su mera vašeg duhovnog napretka… unutrašnji mir u svakoj situaciji i neustrašivost, bez nesigurnosti i anksioznosti.
  • Jedino vi možete meriti svoj duhovni napredak. Dve stvari su mera vašeg duhovnog napretka… unutrašnji mir u svakoj situaciji i neustrašivost, bez nesigurnosti i anksioznosti.
  • Kada je neko sirov, on je debelokožac. Ništa ga ne dotiče. Kada postanete čisti i sve suptilniji, dotiču vas i najmanje sitnice! Kada duhovno raste,  čovek ponekad više pati. Ali to je vreme kada čovek treba da posmatra kao nepristrasni posmatrač, bez vezivanja za ono što doživljava. Uzmite sve objektivno.
  • Suptilnost je snaga. Kada ste grublji, vaša vezivanja vam diktiraju i aktivnost. Kada je čovek suptilan, on ima mnogo veću snagu da deluje. Savladava sve prepreke i ide napred. Kada je čovek suptilan, volja i svrha su poravnati. Oni grubi prvo razmišljaju kako da obezbede sebe.
  • S čovekom je nekada problem to što VERA nije čvrsto ukorenjena i ne može da izraste u banjanovo drvo (*simbol čovekovog potpunog, i fizičko i duhovnog sazrevanja, samospoznaje). Koren treba da ide dublje a i u vis treba da poraste više. Ništa ne treba da skreće pažnju sa sveprisutne, sveprožimajuće, svevremene sile univerzuma.
  • Konstitucija se stvara radi identiteta i ona će postojati. Koliko ona ima uticaj na vas, od toga zavisi vaše uzdizanje. Ako ona nadvladava nad vama, onda ona upravlja vašim životom! To takođe znači da ne vladate svojim životom.
  • Čovekova konstitucija se koristi kao platforma za duhovno uzdizanje. Duša je kao kap okeana. Okean je puna energija, to je Generator sopstva i ima svoju konstituciju. Deo te konstitucije je u nama i to je duša. Duša ima opštu konstituciju koja je konstitucija univerzuma i nije ista kao konstitucija karaktera. Konstitucija karaktera je individualna i nestaje kada umremo. Duša ne nestaje. Duša aktivira našu prirodu, karakter i izraz. Duša potpomaže našem iskustvu i igra neutralnu ulogu.
  • Konstitucija nečijeg karaktera se ne može promeniti. Konstitucija karaktera daje čoveku EGO. Kada je on naduven zbog svog karaktera odnosno novca, tada emocije i imovina postaju štetan faktor u duhovnom izrastanju.

 

Sa satsanga s Mohanđijem pribeležila: dr Dipali Đađu

Prevela i obradila: Biljana Vozarević

Podelite ovu objavu

X