Džapa joga

s.l.1

Najdraža moja otelotvorenja čiste ljubavi,

Kada je naš unutrašnji i spoljašnji svet pod raznim iskušenjima izazvanim faktorima postojanja, teško je meditirati. Čovek može i dalje da meditira ako je dobro ustanovljen i utemeljen u unutrašnjem svetu i kada je zavisnost od spoljnjeg sveta minimalna. Kada pojedinac svrsishodno koristi čula, i kada na um ne utiču naj primamljiviji čulni predmeti koje svet može da ponudi,  on može da ovlada svojim čulima i da se kad god hoće, “odveže” od njih. Mi živimo u umišljenom svetu. Oko nas je mnogo sjaja, da nas upeca, ponekad svesno, a uglavnom nesvesno.

Mi živimo u umišljenom svetu. Oko nas je mnogo sjaja, da nas upeca, ponekad svesno, a uglavnom nesvesno.
Mi živimo u umišljenom svetu. Oko nas je mnogo sjaja, da nas upeca, ponekad svesno, a uglavnom nesvesno.

Inerciju je lako prodavati. Televizija i internet to dobro prodaju. Većina stvari za koje koristimo oči da bismo ih doživeli, prodaje inerciju. U isto vreme, u izvesnoj meri, sve ima vrednost. One su deo našeg života. Ne možemo ih sve zanemariti i biti u isto vreme deo društva; zato što je ljudsko postojanje orijentisano na veze, što je konkretna manifestacija koja proizilazi iz relativiteta, osnovnog temelja kreacije. To je i zato što u osnovi postoji aroma emocija koja je začin naših veza.

Zapamtite, sve što je preterano je LOŠE.

Kada je inercija na vrhuncu, čovek ne može da reši čak ni najmanju uskomešanost u životu. Krive druge ljude za svoju situaciju, koju su oni sami svesno ili podsvesno stvorili. Pribegavaju prekomernoj hrani, alkoholu, seksu ili drogama da bi održali svoje nivoe osećaja udobnosti.
Kada je inercija na vrhuncu, čovek ne može da reši čak ni najmanju uskomešanost u životu. Krive druge ljude za svoju situaciju, koju su oni sami svesno ili podsvesno stvorili. Pribegavaju prekomernoj hrani, alkoholu, seksu ili drogama da bi održali svoje nivoe osećaja udobnosti.

Prodavanje tamasa je veoma rasprostranjeno. Tamas znači inercija. Kada postanemo robovi TV programa, to je jasan znak da smo progutali mnogo tamasa, već smo se u to utopili. Kada je inercija na vrhuncu, čovek ne može da reši čak ni najmanju uskomešanost u životu. Krive druge ljude za svoju situaciju, koju su oni sami svesno ili podsvesno stvorili. Pribegavaju prekomernoj hrani, alkoholu, seksu ili drogama da bi održali svoje nivoe osećaja udobnosti. Gledaju prozaične priče kao što su sapunice i sadistički uživaju dok posmatraju druge kako pate i iznutra sijaju radošću što je njima relativno bolje nego tim likovima u filmovima! Ali ne shvataju da je najvažnije u tome to što oni nagomilavaju sličnu  karmu u svoj život time što skupljaju i skladište takve emocije.

Koje god podatke da unesemo u svoj sistem ili šta god da se konzumira putem misli, reči i dela, ili koju god hranu da smo uneli telom, umom, intelektom, to postaje sastojak i osnova našeg daljeg postojanja, ovog i sledećeg.
Koje god podatke da unesemo u svoj sistem ili šta god da konzumiramo putem misli, reči i dela, ili koju god hranu da smo uneli telom, umom, intelektom, to postaje sastojak i osnova našeg daljeg postojanja, ovog i sledećeg.

Podaci patnje nesvesno ulaze u naš sistem. Pošto oni emotivno učestvuju u tim pričama, oni to žive ili doživljavaju. Ti utisci im se uskladište u umu. To će postati stvarnosti ili sastojci njihove sledeće inkarnacije. Neki ljudi nikada ne znaju razlog zašto pate. Ne znaju zašto pate u životu uprkos tome što su učinili mnogo dobrih dela u ovom postojanju. Odgovor je jednostavan. Koje god podatke da unesemo u svoj sistem ili šta god da se konzumira putem misli, reči i dela, ili koju god hranu da smo uneli telom, umom, intelektom, to postaje sastojak i osnova našeg daljeg postojanja, ovog i sledećeg. Zapamtite, inercija se dobro prodaje jer kupaca ima na pretek. Hrana za čula se uvek dobro prodaje. Ako se nova knjiga objavi s naslovom “Tantrički seks za vas”, ili  “100 načina da vodite ljubav”, to će se odlično prodavati, i takvi autori koji to rade radi novca biće poštovani u društvu, dok će ljudi izbegavati pravi satsang ili društvo prosvetljenog majstora jer “Ah, ista dosadna lekcija o DUŠI koju niko nije video” , ili “Ovaj čovek iznosi na videlo moje najskrivenije strahove”. Ljudi će radije izabrati da čuvaju svoje strahove i umesto da ih puste da odu izabraće da se pretvaraju da oni ne postoje.

Ljudi će radije izabrati da čuvaju svoje strahove i umesto da ih puste da odu izabraće da se pretvaraju da oni ne postoje.
Ljudi će radije izabrati da čuvaju svoje strahove i umesto da ih puste da odu izabraće da se pretvaraju da oni ne postoje.

Društvo se sastoji od ljudi. Kada je društvo puno inertnih (tamazik) ljudi, oni ili preobrate one koji nisu tako inertni u svoju grupu ili ih unište. To znači da Inertna zajednica pravi ljude po svom obličju ili ih uništava. Ako kopate malo po istoriji, možemo videti da smo sve redovno uništavali; ili ubili ili utišali sve koji su govorili neprolazne istine. Ako to nismo mogli, bežali smo od njih i njihovih učenja. Ljudsko Postojanje! Bilo bi dobro da se to zna.

Možemo da vidimo teško inertne i pohlepne ljude kako sede na mestima moći, što je u stvari velika tragedija. Oni stalno daju “fine” izgovore zašto ne urade neko pozitivno delo. Na čelu im jasno i glasno piše “nemoguće”. A onda opet, oni su proizašli iz istog društva kome mi pripadamo. Društvo ih je stvorilo. Ljudi će dobiti samo vladare koje zaslužuju. Zato je važno inerciju saseći u korenu da bi se stvorio bolji svet. Transformacija na pozitivno treba da se dogodi u svakom srcu društva.

Možemo da vidimo teško inertne i pohlepne ljude kako sede na mestima moći, što je u stvari velika tragedija. Oni stalno daju “fine” izgovore zašto ne urade neko pozitivno delo.
Možemo da vidimo teško inertne i pohlepne ljude kako sede na mestima moći, što je u stvari velika tragedija. Oni stalno daju “fine” izgovore zašto ne urade neko pozitivno delo.

Kada vreme stvori uznemirenost, to testira talenat čak i najdoslednijeg duhovnog tragaoca. Sasvim prirodno. Meditacije i vežbe (sadhane) će postati teško izvodljive. S jedne strane lebdi oblak inercije (tamasa) koji konstantno gura čoveka da “još malo odspava” a s druge strane, nedostatak podrške okruženja. Um stvarno leluja. Mnogi odustanu. Mnogi će se razočarati. Mnogi promene svoje Gurue, jer su umislili da je Guru razlog za njihovu patnju!!!

Kada vreme stvori uznemirenost, to testira talenat čak i najdoslednijeg duhovnog tragaoca... Tada je najbolje praktikovati Džapa jogu ili Jogu izgovaranja imena bogova
Kada vreme stvori uznemirenost, to testira talenat čak i najdoslednijeg duhovnog tragaoca… Tada je najbolje praktikovati Džapa jogu (Jogu izgovaranja imena bogova)

Ono što je najbolje praktikovati tokom tog perioda jeste Džapa Joga, ili Joga Izgovaranja imena bogova.

Lord Krišna i skoro svi veliki duhovni majstori koji su hodali zemljom shvatili su značaj Džapa Joge. “Među raznim tipovima Jajne (Ritual ili žrtva, u vatru, koja se sastoji iz Mantri i materijala) Ja sam Jajna ili Džapa”, kaže avatar Krišna u Bhagavad Giti.

Gita naglašava značaj izgovaranja “što uništava sve nesreće, promašaje i patnje”. Patanđali uči da Džapa mora da se radi duže vreme bez prekida kako bismo postali jedno sa zvukom i to treba raditi s naklonošću i poštovanjem.  Džapa je sama forma Boga. Savršenstvo se može postići izgovaranjem Božanskog imena. U tom kontekstu, sećam se velikog Svetog Valmikija – transformacije lovca Ratnakara u Mudraca Valmikija! Dostigao je najviši mogući stepen duhovnog uzdizanja i totalnu transformaciju (metamorfozu) samo tako što je izgovarao ime boga Rame i tako postao jedno s tim imenom.

Konstitucionalna promena se može desiti kada postanemo jedno s imenom Boga. Bog je najsuptilnije od najsuptilnijeg. U tom kontekstu, čak i ime je grubo. Ali, samo ime se može smatrati za formu Boga, gde zvuk predstavlja formu. Zvuk “OM” može se smatrati formom Boga jer je Bog bez forme i sve forme.

samo ime se može smatrati za formu Boga, gde zvuk predstavlja formu. Zvuk “OM” može se smatrati formom Boga jer je Bog bez forme i sve forme.
I samo ime se može smatrati za formu Boga, gde zvuk predstavlja formu. Zvuk “OM” može se smatrati formom Boga jer je Bog bez forme i sve forme.

Džagadguru Adi Šankaračarja kaže: ”Vladaj sobom, zadrži dah, profiltriraj prolazno od istinitog. Ponavljaj sveto ime Božje i duboko iznutra umiri svoj nemirni um. Ovo univerzalno pravilo primenjuj svim srcem i dušom.

Zaratustra kaže da Džapa (ime božanske sile) leči sve bolesti. Guru Nanak je rekao da Sveto Druženje sa imenom jedino sredstvo da se dostigne jedno sa Najuzvišenijom Božanskom Silom.

Veliki Svetac Kabir Das kaže: “Bez iskrenosti, misao ili izgovaranje Božjeg imena nije moguće. Ako se čovek stopi  (postane jedno) sa makar samo jednom česticom imena Boga,- Ne, sa pola čestice, svi čovekovi promašaji/gresi će se poništiti.” Ovo je zaista dubokoumno. Izgovarajte božje ime iz dubine duše. Budite jedno s tim zvukom. Držite kičmu ispravljenu, i izgovarajte u svoju kičmu, ako možete. Izgovaranje iz grla nema svrhe. To će biti samo dodatak zagađenju zvukom koje već postoji. 🙂 Poniranje unutra tokom tog izgovaranja je bitno a jednako je važno i sjediniti se sa imenom koje izgovarate.

Khvaja Moinudin Čisti je rekao: “Ako protrljate ogledalo svog srca imenom Božjim, videćete božji sjaj kao odraz.” Prelepo!!

Bhagavan Ramana Maharši je rekao: “Mantra je kanal koji pomera tok misli. Mantra je izgrađena brana koja usmerava vodu tamo gde je potrebno. Džapa znači čvrsto se uhvatiti za jednu misao pri čemu se isključuju sve ostale misli, to je svrha Džape. Ona vodi dhjani (meditaciji) što se završava Samospoznajom.”

Bhagavan Ramana Maharši je rekao: “Mantra je kanal koji pomera tok misli. Mantra je izgrađena brana koja usmerava vodu tamo gde je potrebno. Džapa znači čvrsto se uhvatiti za jednu misao pri čemu se isključuju sve ostale misli, to je svrha Džape. Ona vodi dhjani (meditaciji) što se završava Samospoznajom.”
Bhagavan Ramana Maharši je rekao: “Mantra je kanal koji pomera tok misli. Mantra je izgrađena brana koja usmerava vodu tamo gde je potrebno. Džapa znači čvrsto se uhvatiti za jednu misao pri čemu se isključuju sve ostale misli, to je svrha Džape. Ona vodi dhjani (meditaciji) što se završava Samospoznajom.”
Bhagavan Nithjananda iz Ganeš Purija kaže: “Džapa je sredstvo. I vrlo jednostavno i izuzetno efikasno. Džapa jogom, stvori se vibracija, očisti se telo a tako i um postane čist i Božanski. Džapa u kontinuitetu će dovesti do nada-upasane a to stanje će pomoći da se dostigne stanje Samospoznaje.”
Bhagavan Nithjananda iz Ganeš Purija kaže: “Džapa je sredstvo. I vrlo jednostavno i izuzetno efikasno. Džapa jogom, stvori se vibracija, očisti se telo a tako i um postane čist i Božanski. Džapa u kontinuitetu će dovesti do nada-upasane a to stanje će pomoći da se dostigne stanje Samospoznaje.”

Bhagavan Nithjananda iz Ganeš Purija kaže: “Džapa je sredstvo. I vrlo jednostavno i izuzetno efikasno. Džapa jogom, stvori se vibracija, očisti se telo a tako i um postane čist i Božanski. Džapa u kontinuitetu će dovesti do nada-upasane a to stanje će pomoći da se dostigne stanje Samospoznaje.” Ovde Bhagavan govori o ćelijskom nivou pročišćenja zahvaljujući vibraciji od izgovaranja božanskog imena. pošto su telo i um međusobno integrisani, čišćenje se dešava u telu što automatski čisti i um, itd. Pošto Džapa sa umom usredsređenim na zvuk i Sveprisutnu božansku silu, zagarantovaće sveobuhvatno čišćenje. Ovo je najdelotvornija moguća duhovna praksa u burnim vremenima.

Sveta Tereza iz Avile našla je upotpunjenje “kada svaki udisaj počne tiho da izgovara ime Božje”.
Sveta Tereza iz Avile našla je upotpunjenje “kada svaki udisaj počne tiho da izgovara ime Božje”.
Eknat je rekao “Sećanje je oslobođenje. Zaboravnost je regresija. Izgovaranje imena je najbitnija posvećenost”.
Eknat je rekao “Sećanje je oslobođenje. Zaboravnost je regresija. Izgovaranje imena je najbitnija posvećenost”.

Sveta Tereza iz Avile našla je upotpunjenje “kada svaki udisaj počne tiho da izgovara ime Božje”. Eknat je rekao “Sećanje je oslobođenje. Zaboravnost je regresija. Izgovaranje imena je najbitnija posvećenost”.

Širdi Sai Baba je rekao: “Božje ime je neprolazno, Alah Malik!” Baba takođe navodi da Bog nema imena. On je izvan imena i formi.
Širdi Sai Baba je rekao: “Božje ime je neprolazno, Alah Malik!” Baba takođe navodi da Bog nema imena. On je izvan imena i formi.

Širdi Sai Baba je rekao: “Božje ime je neprolazno, Alah Malik!” Baba takođe navodi da Bog nema imena. On je izvan imena i formi. Ali, za nas, ime ili forma će pomoći da se prevaziđe forma i stigne do besformnog.  Dakle treba da se uhvatimo za kanap imena i popnemo do najviše mogućnosti svog postojanja, dok možemo.

Još jedna misao i završavam… Tukaram je rekao: “Ime Božanske sile je neprolazno. Radite džapu Ramakrišna Hari i on će vas uvek spasiti. OVO JE MOJ POSLEDNJI ZAHTEV I SAVET!” Tako završava Sveti Tukaram. Sa ovom napomenom ovde i ja ću završiti ovaj tekst.

 

Čak i kada možemo da meditiramo, izgovaranje imena božanstava ili mantri može da dovede do dublje meditacije. Ime Božanske sile, zvuk, dah, vibracije, sve pomaže da um utihne.
Čak i kada možemo da meditiramo, izgovaranje imena božanstava ili mantri može da dovede do dublje meditacije. Ime Božanske sile, zvuk, dah, vibracije, sve pomaže da um utihne.

 

Sveti spisi su nam dali nekoliko smernica za izgovaranje mantri, a posebno o njihovim efektima. Neke od njih su sledeće:

  1. Ovo je era Juge (Kali Juge) gde ljudi putem izgovaranja imena Božijeg mogu postići iste rezultate koje je neko mogao dostići pomoću ispaštanja, rigoroznih vežbi ili rituala.
  2. U ovoj eri čak i izgovaranje mantre zahteva određeni sistematski pristup, dok izgovaranje Božijeg imena svako može raditi bilo kada bez ikakvih ograničenja. Zato je najbolja vežba koju treba raditi u ovoj eri izgovaranje imena Božijeg.
  3. Jedini zahtev koji je potreban posvećeniku, jeste potpuna bhakti (*bhakti = apsolutna ljubav i posvećenost jednom od božanstava kao jedan od puteva spasenja) ili posvećenost ili vera prema božanstvu kome se moli.
  4. Božije ime ima moć vatre koja sagoreva teške karme.
  5. Oni koji neprestano i sa potpunom predajom i posvećenošću izgovaraju Božije ime, postaće moćni kao Jogi koji je godinama živeo isposničkim životom. Postaće pročiščeni isto kao neko ko je ispaštao na vatri.
  6. Onaj koji više od 30 miliona puta izgovori ime Božije, promeniće čak i svoju tešku sudbinu. Linije na njegovim dlanovima zauvek će se promeniti. Bolesti i nesreće će ga napustiti.
  7. Oni koji više od 40 miliona puta izgovore ime Božije, neće nikada biti siromašni i biće bogati iznutra i spolja.
  8. Oni koji više od 50 miliona puta izgovore ime Božije, imaće svesnost velikih majstora. Njihov duhovni status će porasti izvan granica. Što više neko mantra, postaje pročišćeniji iznutra. Ništa što pripada zemlji više nikada neće uticati na njega.

Prepuštam vas sada kontemplaciji o ovim mislima. Kada ne možemo da meditiramo, onda pomaže izgovaranje imena božanstava, mantri (eng.chanting). Čak i kada možemo da meditiramo, izgovaranje imena božanstava ili mantri može da dovede do dublje meditacije. Ime Božanske sile, zvuk, dah, vibracije, sve pomaže da um utihne. Izgovarajte božje ime, uz kontemplaciju o imenu boga koga ste izabrali i stopite se sa tom konstitucijom, što će biti stanje jedinstva, nedvojstva. To vam želim.

Na kraju, izgovarajmo iskreno Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Neka sva bića sveta i sam svet bude Miran i Srećan. Svi su jedno. Jedna svest – ili različiti izrazi jedne svesti.

Volim vas

M

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Neka sva bića sveta i sam svet bude Miran i Srećan. Svi su jedno. Jedna svest
Neka sva bića sveta i sam svet bude Miran i Srećan. Svi su jedno. Jedna svest

Podelite ovu objavu

X