Duša naspram duha

Duša je uvek spokojna, sa telom ili bez. Nije vezana za krivudave i vezujuće emocije života, rađanja i smrti, duša uživa u večnoj slobodi.

P: U čemu je razlika između duše i duha? 

O: Pokušaću da napravim razliku između duše i duha jer može doći do zabune u celoj ovoj vežbi. Želim da ih razdvojim samo zbog znanja. Ne da biste to testirali, već radi svesnosti. Kada kažem duh, duh je nešto što se pomera, aktivira i pruža iskustvo. Ponavljam – duh je nešto što se pomera, aktivira i takođe vam pomaže da prođete kroz neko iskustvo. Duša ostaje poput izvora; ovo je razlika o kojoj govorim.

Duša


Duša je izvor. Duša je nezainteresovana, kao gorivo u automobilu, nije zainteresovana ni za šta. Ako sipate gorivo u auto, auto se kreće, tako znate da ima goriva. Struja nije zainteresovana za sijalicu ili mašinu za veš, ili televizor. Ali ako nema struje, ništa od toga ne radi. Jednostavno. Tako je to.

Duh


Duh ima dublji deo; duh ima iskustveni deo, povezan je sa njim. Duša ima nula iskustvenog dela za koji je vezana, sve dolazi iz nje, i sve se vraća nazad njoj, baš kao tišina.

Tišina


Tišina nije zainteresovana za zvuk. Ali odakle zvuci dolaze? Iz tišine. Gde zvuci odlaze, kad zvuci umiru? U tišinu. Tišina je uvek kao okean. Zvuci su kao talasi. Duša je kao okean. Duh je kao talas. Da li ste shvatili razliku između njih? Iz tog razloga ih ja razdvajam.

Ovo je operativna stvar. Imamo telo, um i intelekt, ali ne znamo da ih koristimo, ili verovatno nismo istrenirani. Zbog toga uvek kažem da bi naš edukativni sistem trebalo da uči ljude da budu svesni sebe, ne da ih uči stvarima koje su u spoljnjem svetu. Šta više, trebalo bi da učimo decu da budu svesna sebe, od čega se sastoje? Ovo je veoma važno. Znamo o čemu govorimo.

Duh ima tri funkcionalna stanja.

Šta je duh?


Operativni deo duše. U hinduističkoj terminologiji zovemo ga Šakti. A šta je Šiva? Šiva je supstrat. Šiva je okean. Šakti je talas. Duh ima tri stanja u toku 24 časa.

Tri stanja


Koja su tri stanja? Proživljavamo ih svaki dan, svi ljudi. Budno stanje, stanje sna i stanje dubokog sna. Dakle, u kojem ste stanju sad?

Publika: U budnom stanju, možda.

M: Možda. Da li ste sigurni da ste u budnom stanju? Stanje hrkanja je ponekad takođe stanje sna. Ako ste u budnom stanju, to je veoma važno stanje jer u ovom stanju imate taj osećaj da je nešto vaše. „Kreativni Vi“ postojite ovde jer imate spoljni svet sa kojim možete da komunicirate u budnom stanju. U budnom stanju, imamo spoljni svet koji je glavna stvar. Tokom naših budnih sati nosimo se sa svetom koji je izvan nas.

Kako funkcionišemo u ovom svetu?


Tako što koristimo svoje organe za percepciju, organe za akciju. Pet organa za percepciju – oči, uši, nos, kožu i jezik. Onda organe za akciju – ruke, noge itd. Na ovaj način imamo interakciju sa spoljnim svetom.

Iskustva


Šta dobijate odavde?

Iskustva.

Kako stičete iskustva?

Vidite, oči ne mogu da imaju iskustvo ukoliko um nije uz njih. Oči ne mogu da vide same za sebe. Um mora da bude prisutan pored očiju, jedino onda vidite. U suprotnom, gledate. Zamislite da gledate u okean, ali um vam je kod kuće. Da li vidite šta se dešava ispred vas? Vi gledate, ali ne vidite. Isto tako ako su vaše uši ovde, ako slušate moj glas, ali vaš um nije ovde, da li shvatate šta ja govorim? Um ima ogromnu ulogu ovde.

Da bismo imali iskustvo, um mora da bude prisutan. Zamislite da gledate igrani film i jedete hranu. Da li zaista razumete ukus hrane, osim ako je hrana veoma loša i nejestiva? Onda to shvatate jer vaša pažnja odlazi tamo. U suprotnom, ješćete dok gledate.

Um


Dakle, gde vam je um, odatle dobijate iskustvo. Um je procesor. Podaci koji se kontinuirano sakupljaju sa ovog sveta procesuiraju se kroz um, intelekt, ego. Ovako funkcionišemo.

U budnom stanju, ova vežba je veoma, veoma važna da znate. I takođe, da smo maksimalno aktivni, povezani sa suncem, od svitanja do zalaska sunca. To je vreme kada su sve naše funkcije na optimalnom nivou. Nakon zalaska sunca, idu na dole. To znači da telo počinje da se gasi i sprema se za druga stanja.

Dakle, u budnom stanju (ne samo vaše telo, životinje, ptice, sva ta bića), više su povezana sa spoljnim svetom od svitanja do zalaska sunca. To je uobičajen način. I nakon zalaska sunca ne jedu hranu. Zašto? Jer je telo već krenulo da se gasi. Ako date više hrane telu u to vreme, telo mora više da radi, prekovremeno. I postajete gojazni, niste u balansu. Obično, naše telo je podešeno prema suncu; ovo je približna slika.

Međutim, stanje budnosti je vreme kada prolazimo kroz iskustva pozicija, posedovanja i veza povezanih sa spoljnim svetom. Uzimate podatke, dajete im vrednost i stavljate ih na određena mesta. Neki imaju veoma visoku vrednost, neki imaju veoma nisku vrednost. Visoka i niska vrednost u našim spisima je jasno definisana: Mata, Pita, Guru i Bog.

Mata, Pita, Guru i Bog


Mata je vaša majka. Zašto je majka prva? Jer vaš odnos sa majkom je devet meseci duži od odnosa sa društvom. Dakle, prva i najvažnija je vaša interakcija sa majkom. Bez obzira da li volite svoju majku ili ne, morate da brinete o svojoj majci jer taj odnos ima vrednost. Zatim dolazi otac. Otac je zaštitnik, hranitelj, itd. Zatim guru, koji vam pomaže da spoznate sebe.

Onda dolazi Bog. Bog je najtiši aspekt našeg života, ne meša se. Bog nikada ne dolazi i ne razgovara sa vama, nikada vam ništa ne govori. On vam nikada ne kaže da je ovo u redu, ili ovo nije u redu, baš kao ni vaša duša. Vaša duša je unutra, ali vam nikada ne govori šta je ispravno ili šta nije; um je uključen u sve to. Znate, sve ono što volite ili ne volite izvršava um. Duša nije uključena. Bog nije umešan. Bog se ne upušta ni u jednu aktivnost sveta.

Bog je energija


Ono što se dešava u svetu finansira ili podržava Bog, što znači energija. Bog je energija koja podržava celokupnu delatnost sveta. Ona se nalazu u atomu jer se kreće i, takođe, nalazi se u celom univerzumu. Bog je svuda i sveprisutan, ali se ne meša, baš kao ni vaša duša.

Ako želite da znate kako Bog deluje, samo gledajte kako deluje vaša duša. Skoro je sličan, ne ometa, ali u isto vreme neko ko pruža, pruža bez mešanja.

Ovo je veoma važno; budno stanje je stanje kada imate ceo svet na raspolaganju za interakciju. Ali, sa kojim delom sveta možete da komunicirate? Koliko ovog sveta? Postoji vreme, postoji prostor i postoji prisustvo uma. Moći ćete da stupite u interakciju, u ovom vremenu, u ovom prostoru, samo ako je vaš um ovde, to je vaše iskustvo. U ovom vremenu, u ovom prostoru, ako vaš um nije ovde, nemate ovo iskustvo. Ovo je život. Ovako živimo.

U svakom trenutku, da li ste ovde? Ako niste ovde, ne doživljavate. Ako ste ovde, da. Ovde ne znači telo; telo je ovde, naravno, mogu da ga vidim. Ali, da li je tvoj um ovde? Takođe, ako vaš um razmišlja, vi ne čujete. Asimilacija se dešava. Razgovaramo, u isto vreme um asimilira, što znači da ne primate informacije. Receptivno vreme je vreme kada zaista prolazite kroz iskustvo. Ako nemate receptivno vreme, nemate iskustvo.

Da li je ovo previše za razumevanje? Molim vas da shvatite, duh i dušu nije lako razumeti jer nisu tako opipljivi kao telo, um, intelekt, ego. Duša je najsuptilniji i najneutralniji deo vašeg sistema, a duša je stvarni stanar vašeg tela. I ostaje samo onoliko koliko želi da ostane. I onda odlazi, ali onda to zovemo mrtvim telom. Duša koristi telo da bi prošla kroz iskustva.

Duša je kao gorivo u vašem autu, nikada vam ne govori gde da idete. Ali vam pomaže na vašem putovanju. Vodi vas. Duša je uvek neutralna.
Mohanđi

Jezik duše je tišina.
Mohanđi

Propadanje i smrt se dešavaju samo telu. Duša je uvek imuna na promene i ona je besmrtna.
Mohanđi

Onaj koji je priključen na unutrašnju svest van budnog stanja, stanja sna i dubokog sna, nema granice, limite ni smrt. Čovek je ono sa čim je povezan.
Mohanđi

Život je iskustvo između rođenja i smrti. Učinite ga lepim. Možete to.
Mohanđi

Šta je zapravo suština duhovnosti? Biti jedno sa Bogom.
Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde. 

Prevela: Ivana Vulin
Lektorisala: Dejana Vojnović

Podelite ovu objavu

X