Mohanđijeva poruka za Guru Purnimu 2021

Onog momenta kada počnete da se povezujete sa tom nepromenljivom stvari unutar vas samih, počinjete da se povezujete sa aspektom istine u vama.

Zdravo svima!

Želim vam srećan Guru Purnima praznik! Veoma važan događaj.

Stanje ili prostor koji nas može uzdići do našeg najvišeg nivoa, najvišeg potencijala postojanja na Zemlji. Guru Purnima je podsetnik na naše mogućnosti u ovom životu. Najviša mogućnost, mogućnost gde možete dostići stanje ekstremne stabilnosti, mirnoće, koja ne može biti uznemirena nijednim aspektom oko nas. To je predivno stanje. Stanje koje vas podiže, uzdiže i stabilizuje vas do kraja. Ovaj dan je podsetnik na ovo stanje.

Guru (učitelj) je suština koja ostaje, živi unutar nas, uvek. Rođeni smo sa njim. I celog našeg života – guru aspekt, Guru Tatva ostaje unutar nas. Uvek je u nama. Moramo da razumemo taj apsekt u nama i moramo da ga probudimo u nama, kako bi postao istaknut vid našeg postojanja. Guru živi u nama. Mi bismo bili dobar guru.

Uvek smo verovali da je guru telo, otelotvorenje sa kojim možemo da se povežemo spolja. To je osećaj koji obično imamo. Ali, spoljašnji aspekt svega ili bilo čega je samo težnja. To je težnja, to je postignuće, odrednica ili mapa puta. Ali, u suštini, mi dosežemo najviše povezujući se sa stanjem mirnoće unutar nas samih.

Ta stvar se ne menja sa emocijama, vremenom ili kroz situacije. Nešto u nama je uvek stabilno, stabilno kao svedok. Na njega ne utiče nijedan aspekt našeg postojanja. Stanje lepote, stanje moći, stanje gde vi komandujete kao vladar. To je naš potencijal.

Sad možete da zamislite zašto na nas utiču razne situacije iz okoline. Razna vremena i razni prostori oko nas, razne emocije oko nas. Kada shvatite da smo mi poljuljani emocijama, situacijama, ljudima ili mestima, shvatimo i da je nešto u nama,  nešto na šta se ne može uticati, što se ne može menjati ili što ostaje nezainteresovano za sve promene. To je guru princip. To je pravi princip unutar nas.

Kako da ga pronađemo? Kako da pronađemo taj princip? Veoma jednostavno. Moramo da treniramo um koji ide van čula, u spoljni svet, da uđe unutra, da se fokusira unutar nas, da se poveže sa unutrašnjošću, i da je posmatra. Moramo da istreniramo um koji se spontano vezuje za mesta, ljude, odnose i pozicije, da uđe unutar nas. Poveže i kontemplira na tu stvar koja je nepromenljiva.

Onog momenta kada počnete da se povezujete sa tom nepromenljivom stvari unutar vas samih, počinjete da se povezujete sa aspektom istine u vama. Guru principom. Istinom. Guruom. Bogom. Svi su oni isto. Svi su oni prisustvo. Svi su oni svrha. Svi su oni mirnoća. Svi su oni nevezani. Baš kao što Sunce nije vezano ni za šta na Zemlji, baš kao što naša duša nije vezana za naše telo, guru je stanje nevezanosti. U guru stanju, ili stanju gurudstva, ili Guru Tatve, ili guru principa, vi ste apsolutna sloboda.

Sloboda je stanje gde niste vezani nijednom materijalnom stvari, nijednom pozicijom, osobom ili bilo čime oko vas. Nikada nismo ograničeni čak ni onim što je unutar nas. Mi smo inkarnacija slobode.  Mi smo rođeni slobodni. Nema strahova, nema fobija, nema anksioznosti, nema krivice i kajanja. Sve ovo je povezano sa umom, budnim stanjem uma. Mi nemamo ništa od toga, mi nemamo ništa sa tim.

Život postoji zarad iskustava. Uzeli smo telo zarad sticanja iskustava. Iskustva se dešavaju vremenom: sa našim telom, umom, sa našim intelektom i egom. Mi samo prolazimo kroz iskustva raznih dimenzija našeg postojanja i ove Zemlje.

Kada počnemo da se povezujemo sa guru principom – to je vreme kada shvatimo da su sva ova iskustva dobra i da je to ono zbog čega smo ovde. Ali, nijedno od njih nije razlog za večni mir, ispunjenje, završetak ili mirnoću. Nisu materijal za to. To su sve iskustva koja dođu i odu. Ali, nešto ostaje kao svedok, neupleten, nevezan, dok mi idemo okolo i proživljavamo život u svim njegovim dimenzijama. To je guru princip. To je princip na koji se podsećamo danas na Guru Purnima praznik.

Povežite se sa tim principom. Podsetite se: Sve što vam je ikada trebalo od života je u vama. Samorealizacija je realizacija nečega što je već unutar vas. Guru princip je unutar vas. Vaš lični guru je unutar vas. Svi spoljnji gurui pokazuju prstom na vašeg unutrašnjeg gurua. To je unutar vas.

Kada shvatimo da je ovo trajno i da je ovo jedina i najvažnija stvar koju smo ikada zatražili ili za kojom smo tragali – onda ste stigli kući. Započeli smo naše putovanje iz vrhovne svesti. Mi jesmo svest. Mi smo deca svesti, mi smo svest.

Ja i moj otac smo jedno. Mi smo svest. Svest je otac. Svest je sin. Mi smo svest. Iz svesti smo krenuli na putovanje u ovaj svet kako bismo saznali šta nije svest ili koje su dimenzije svesti. To je svrha života na Zemlji.

U nekom momentu smo skrenuli sa puta, došli smo u zabludu da smo mi ova inkarnacija ili ovo biće koje se materijalizovalo zarad iskustva. Mislili smo da je ovo ono o čemu se radi u životu. To je vreme kada se neko pojavi u obliku ispred nas i kaže nam: “Pogledaj ovde. Sve što ti je ikada trebalo nalazi se u tebi. Tvoj dom nije ovde. Ovo je privremeni prostor samo zarad iskustva, da isprobaš dualnost, nešto što ti nisi, da isprobaš relativnost, nešto što je u vezi sa tobom.”

Jednom kada spoznamo ovo, kada razumemo ovo, kada shvatimo šta je iluzija, šta je relativitet, šta je istina – onda počinjemo da se vraćamo kući. Počinjemo da tragamo za tom stvari koja je stvarna. Deo prave stvari unutar nas. Onda se povezujemo sa našom svešću.

Onog trenutka kada se povežemo sa našom svešću, počinjemo da se osećamo dobro. Shvatamo da smo na pravom putu. Putujemo u pravom smeru. Tada se cela situacija menja. Menja se cela jednačina. Mi kao entitet, kao ime, kao oblik, kao svrha, kao situacija se menjamo u stanje gde postajemo sve. Vidimo sebe u svemu. Vidimo samo svest na delu. Onda idemo ka našem domu. Kada zaista postanemo svest, kod kuće smo.

Ovo je unutrašnje putovanje, ne spoljašnje putovanje. Spoljašnje putovanje se poistovećuje sa vremenom. Vreme nas nosi napred. Unutrašnje putovanje je vanvremensko. To je putovanje u večnost. Večnost je guru.

Želim vam svima srećan Guru Purnima praznik!

Shvatite princip gurua unutar vas, prihvatite ga i otkrijte se u njemu.

Želim vam puno uspeha, puno ljubavi.

Želim vam mnogo prihvatanja, veliko samopoštovanje i da volite sebe.

Želim vam svima srećan Guru Purnima praznik!

Mohanđi

Prevela: Ivana Igrić
Lektorisala: Dejana Vojnović

Podelite ovu objavu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
X