mohandjijeva-svest-1

Mohanđijeva svest

Poznajemo ga kao visoko razvijeno duhovno biće koje širi duboko znanje sa nama i odgovara na sva naša pitanja. Mi smo svesni Njegovog fizičkog tela, ali da li razumemo Njegovu svest?

Jedan naučnik iz Srbije, iz Beograda, Dr Goran R, uradio je eksperiment na Mohanđiju kako bi izmerio aktivnost njegovih moždanih talasa u meditativnom i budnom stanju. Mohanđi je u eksperiment ušao bez prethodnih priprema poput joge, pranajama (tehnika disanja) ili meditacije.

“Um je stanje, a stanje bez uma je stanje Boga.” – Mohanđi

Kod svake normalne osobe postoji prisustvo alfa, beta, teta i delta talasa. Frekvencija i jačina ovih talasa zavisi od stanja osobe i električnih impulsa u mozgu. U videu na prvoj slici možete videti kako izgledaju tipični ljudski talasi (Typical Human Brain Waves).

Na drugoj slici je prikazan snimak Mohanđijevog mozga – Povezanost kod nivoa trećeg oka. Slike u prvom redu prikazuju povezanost sa trećim okom uz visoku energiju. U isto vreme, prisutni su duboki delta talasi (ukazuju na duboko meditativno stanje), odsutni beta talasi (znači da nema razmišljanja), niski alfa talasi (opušteno stanje).

Na sledećoj slici može se videti snimak Mohanđijevog mozga – Povezanost kod nivoa krunske čakre. Prve dve slike ponovo pokazuju povezanost i aktivaciju krunske čakre sa veoma jasnom vizuelnom slikom gde nema beta talasa, ali su prisutni duboki delta i teta talasi (duboka meditacija, između budnog stanja i sna). Teta talasi su most ka podsvesnom umu.

Na narednom snimku može se videti da u budnom stanju mozak pokazuje aktivnost samo usled treptaja oka i to na prva dva kanala. Šiljci se mogu videti na FP1&FP2, FP1-A1&FP2-A2. Obratite pažnju na nivo amplituda u ostalim kanalima. Očigledno je da je Mohanđi stalno u meditativnom stanju, gde je mozak veoma umiren i utišan. On je budan, ali potpuno obuzet apsolutnom svesnošću.

U budnom stanju uma, prisutni su beta, alfa, teta i delta talasi (u dubokom stanju sna – beta i alfa talasi su odsutni). Eksperiment dalje pokazuje da je aktivnost Mohanđijevih moždanih talasa ista, bilo da je budan ili u meditaciji. Aktivnost se jedino vidi kada se desi neki fizički pokret koji koristi motorne sposobnosti mozga. Dakle, može se zaključiti da je Mohanđi sve vreme u stanju „bez uma“.

Kako onda on funkcioniše? Samo kroz Svest.

“U dubini tišine možete čuti glas Boga.” – Mohanđi

Još jednom, ko je Mohanđi?

Mohanđi je u stvari samo stanje postojanja, ogromno polje energije i čiste svesti.

Mohanđi je svest.

„Svest je sve. To je jedina nit koja prolazi kroz sva naša stanja, kao što su budno stanje, stanje sanjanja, duboko stanje sna, kao i stanje čiste svesti. To je jedina nit koja prolazi kroz sve naše živote. To je jedina nit koja je počela pre nego što je vreme počelo i postoji u apsolutnoj ravni bezvremenosti.“ – Mohanđi

Podelite ovu objavu

X