Od tragaoca do učenika

mohanji-quote-importance-of-spiritual-anchoring

Emotivno zdravlje je isto toliko važno, ako ne i važnije, kao i fizičko zdravlje. Upravo je zato duhovno blagostanje ili duhovno učvršćivanje izuzetno važno. Dok je sve spoljašnje prolazno i menja se, prava stabilnost je uvek ona unutrašnja. Otuda je važno imati stabilnu povezanost sa svojim unutrašnjim bićem ili duhovnost. Ovo je takođe razlog što zavisnost od spoljašnjih stvari za duhovno učvršćivanje ne može pružiti podršku sve vreme. U nekom trenutku, morate da se ukorenite iznutra, da se skrasite unutra. – Mohanđi

P: Zašto je potrebna blizina gurua?

Glavni razlog zbog kog treba da budemo blizu gurua je taj što guru direktno utiče na vaš kauzalni (uzročni) sloj. Možete raditi sate i godine razne metode, ali i dalje ne morate dotaći kauzalni sloj, zato što mi kao ljudska bića, kao bića koja postoje u ovoj ravni, možemo da vidimo samo efekte. Da li znate uzrok bilo koje stvari koja se desila u vašem životu, uključujući vaše odnose, vaš posao, mesto gde ste rođeni, uključujući zmiju napolju? 🙂 Nemate pojma koji je uzrok tome, zar ne? Samo je efekat vidljiv. Ali blizina gurua direktno prodire do uzroka i to do uzroka spaljuje. Uzrok biva spaljen. Možete raditi šta god hoćete, ali da biste spalili uzrok morate biti u blizini onoga koji je uzrok već spalio. U suprotnom, sve je isto. Možete raditi metode ali ponavljam, vi ste vezani za efekat, a uzrok se ne vidi. Vatra se ponekad ne vidi, samo dim. Ovo je nešto što moramo razumeti. Moramo shvatiti i zbog toga moramo biti povezani sa majstorima koji imaju moć.

Na taj način vaš kauzalni sloj biće pročišćen, svi džepovi će biti prazni. Kauzalni sloj ima mnogo džepova, dovoljnih za mnogo života. Majstor vadi stvari iz tih džepova i prazni ih. Tada u životu nema više efekata. Kada nema kauzalnog sloja, nema ni efekata, i tada postajete jedno sa svešću.

P: Bolje unutrašnji mir nego jurenje za senzacijama

M: Mir je nusproizvod. Kad nemate želja, nemate efekata, nasumičnih efekata koje ne možete kontrolisati, kada to prestane, postoji samo mir. Ništa drugo ne postoji samo mir, potpuni mir. Da biste te džepove održali praznim, sve što treba da radite je da budete sve više i više od pomoći spoljnjem svetu. Zato stalno govorim da prosvetljenje nije za vas već za svet spolja. Kad ste vi prosvetljeni, svet je bolji, svet se oseća bolje. Svet postaje bolji. Svet treba to da doživi više nego vi. Tako, zamislite da se od 7,5 milijardi ljudi 1 milion prosvetli, svet bi bio sjajniji. Ne bi bilo takmičenja, ratova, mržnje, ljubomore, osuđivanja, bogaćenja… Gledajte svoja posla i budite srećni. Ali, u isto vreme ne na sebičan način, budite od pomoći.

 

 

 

Majstor je kao sunce, na sve podjednako sija

P: Nije li guruu ili majstoru važnije da se fokusira na one koji su zaista spremni za vašu poruku svesti?

M: Ovaj aspekt je aspekt činjenja. To da se majstor fokusira na učenika se nikada ne dešava. Majstor je kao sunce koje daje svetlost i tada učenik automatski bude napojen. Majstor nikada ne gleda na nekoga i kaže: “O, daću više svetlosti ovoj, a manje onoj osobi.” To se nikada ne dešava, jer istinski majstor ne može funkcionisati sa nivoa uma. Ako biram, nisam majstor. Sunce nikada ne bira kome će dati svetlost, kojoj zemlji će dati više svetla. Sunce jednostavno napaja celu zemlju i sve raste. Ista sunčeva svetlost pada na hram kao i na slivnik, a sunčevi zraci nisu oštećeni, sunce nije oštećeno. Ista je sunčeva svetlost svugde.

Dakle, postoje izbori koje pravimo. Učenici postanu kada oni odluče da su učenici. Kada neko odluči: „Ja sam učenik ovog gurua“, tada se dešava veza između gurua i učenika. Onda guru daje. Od učenika su jedino potrebni predaja i prihvatanje. Kada dođe do prihvatanja, snabdevanje dolazi automatski. To je skoro kao kad otvorite česmu. Kad otvorite česmu, voda teče. Kada pritisnete prekidač, upali se svetlo. Toliko je to jednostavno. Tako to funkcioniše.

Nijedan majstor neće reći: “Ja biram.” Naravno, majstori vole one koji evoluiraju i postaju majstori, tako da njima daju više vođstva i podrške ukoliko je to moguće. Inače, ne postoji diskriminacija. Kao što je Govindapada rekao: „Zašto Adišankara – zato što on može da drži okean u posudi. On je Adi Šankara, on je moćan, dorastao je tome da prenosi istinu svetu.“ Kad takav učenik dođe, majstori će ih još više osnažiti. To je čista spremnost za tako nešto. Tu nema diskriminacije, nema dopadanja ili nedopadanja. Nijedanom majstoru se ništa niti sviđa niti ne sviđa. To prosto ne može tako. Šta vam se sviđa? Fizička forma, novac, status? Sve su to privremene stvari koje ćete morati ostaviti iza sebe. Dakle, vaše stvari, vaš novac, vaš društveni status nemaju nikakvu vrednost. Međutim, vaš duhovni status ima vrednost, vaša ispražnjenost ima vrednost, vaša podobnost ima vrednost. A to je upravo ono što vas dovodi do višeg nivoa duhovnosti, ništa više.

 

Mohanđi o predaji

P: Pitanje je o predaji višoj svrsi, majstoru, veri.

M: Predali ste se kad znate da imate, kako sam rekao, vođstvo od duše. Kad vas duša vodi, predaja je spontana. Kad vas um i ego vode, predaja je veoma teška. Ako pogledate naše živote, 80% vođstva dolazi od uma i ega. Ali, ponekad se povežete sa dušom i ona kaže da ste stigli, da ste došli do izvora. Tada više nema rasuđivanja, sumnje, preispitivanja, i tada je predaja spontana. Za takvu predaju, ne morate da učinite nikakav napor, dešava se sama od sebe. Takođe je i vera spontana, dolazi i do vere. Tada više nema pitanja. Zato je Širdi Sai Baba rekao: “Moj guru je bio veoma moćan, ali me ničemu nije naučio. Od jutra do večeri, sedeo sam i gledao u njega, a on mi je dao sve.”

To je kao dete majmuna. Majmunče nema snagu da se popne na najvišu granu, ali majmnčetova mama ima i snagu i veštinu. Majmunče se pripije uz svoju majku, ona se penje uz drvo, i majmunče stiže do onog najvišeg. Dakle, povezujući se sa svešću višeg majstora, vaša svest se automatski razvija i širi. Nema šta da se radi, sve je u tome da se bude. Činjenje uvek ima svoje granice, a za bivanje granice ne postoje. To je veoma jednostavno. U tome je poenta. Ako je nešto komplikovano, nije istina. Istina mora da bude jednostavna.

Zato kažem – smejte se. Smejte se u svakoj situaciji. Kad se naljutite, smejte se. Kad ste ljubomorni, smejte se. Jer ako život shvatite bez ozbiljnosti, ako ga ne shvatite ozbiljno, život postaje veoma lak. Ako se možete smejati u najvećoj tuzi, ceo život će biti pun smeha. 🙂 To je moguće. 🙂

 

 

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Jelena Fassbender
Prevela i uredila: Staša Mišić

Podelite ovu objavu

X