Testovi bezuslovne ljubavi, problem interpretiranja istina

Dok je Isus bio živ, mnogi ljudi su bili povezani sa njim, ne samo njegovi učenici, nego i mnogi drugi. I mnogi od njih su bili zaista posvećeni. I većina ih je bila duboko pogođena kada su Isusa razapeli. Iako su ti ljudi živeli njegovo učenje bezuslovne ljubavi, propustili su to i da dokažu u momentu kada je došlo do samog razapinjanja. S toga, ti isti ljudi nastavili su ponovo da se rađaju, da bi naučili da vole u svim situacijama, u svim uslovima. Jer njihova najveća želja je bila da se stope s Hristovom svešću, ali nisu mogli da vole bez uslova, zauvek, kao što je to mogao Isus. Nisu mogli da iskažu bezuslovnu ljubav. Rađali su se još mnogo puta da je osete, dožive i izraze. Ali opet bi se rađao bes, jer, “kako to ljudi smeju da učine takvu nepravdu Isusu!” Takva pitanja su se uporno vraćala.

81cb20cc9757b8b60734a394adec53b71

Čak i danas u našem životu, čemu se sve ne opiremo, opiremo se svakoj situaciji, želimo da analiziramo svaku situaciju, a analiza oduzima čar svakom iskustvu. Jako je važno biti jedno sa iskustvom i teći sa iskustvom. Nije bitno da li je ono dobro ili loše. Jer to će vas držati u SADA. Jeste li ikada pomislili na duhovne majstore iz prošlosti, ako ste ih zaista razumeli, nema potrebe ni za kakvim drugim učiteljima u životu. Jer je svaki od njih u svim aspektima svog života zračio potpunost, celovitost, centriranost. Svaki od njih je ljudima saopštavao istinu na svoj način, koji je odgovarao tom periodu.

Bhagavad_gita_as_it_is_plate_09-e1371531068663-1024x735

Recimo u Bagavad Giti, kada je Krišna govorio Arđuni, Arđuna ga je razumeo. A danas nam je potrebno objašnjenje za objašnjenjem za svakih nekoliko stihova, i opet ne razumemo. To je naša priroda. Mi razvodnjimo višu istinu i mogućnost spoznaje. Krišna je moćan karakter i doveo je do toga da se ljudi iskažu kroz generacije. Skroz osobeni egzotičan, u svakom period života je živeo punim plućima, slavljen i fascinantan. Kao beba, dečak, ljubavnik, ratnik… U svakom periodu je davao jake poruke ljudima. Ali danas postoje pogrešne interpretacije. Na primer, njegova Ras Lila, Krišna sa hiljadama ženadanas se interpretira kao da je on imao seksualni odnos sa hiljadama žena. Međutim, istina je drugačija. Duboka poruka te Ras Lile, pošto je Krišna bio visokosvestan i sa visokom energijom, jeste da su svi hteli da budu blizu njega, u njegovoj energiji. Deca, odrasli, životinje… Sve je privlačio. On je bio avatar. I kod Hristai kod Krišne to je bila ta energija koja privlači ljude. I sama reč Krišna znači “Onaj koji privlači”. Zato su mnogi plakali, kad će Krišna da se vrati. A to nije bilo fizičko sjedinjavanje. To je bilo energijsko sjedinjavanje. To je suština i pravi razlog što su se svi okupljali, igrali i pevali kad bi Krišna dolazio. Sjedinjavanje energija je kao da se mi stapamo sa vrhunskom dušom, naša duša koja se stapa sa najvišom dušom. A ljudi govore o tome kako je imao 16008 žena! Pa kažu kad je on imao mnogo žena, mogu onda i ja.

Sećam se jednog duhovnog majstora koji je pušio, kako je govorio svom učeniku, u redu, možeš da pušiš, ali tako nećeš postati ja, ha, ha. Imitirajući majstora neće nikad postati on, samo će postati zavistan od nikotina.

1a782fe2cdfbaab428d617ce5d2164f1

A Krišna je bio kralj i u jednom ratu oslobodio je iz zatvora u osvojenoj zemlji na hiljade ljudi među njima i mnogo žena i dece i rekao im, idite kući, sad ste slobodni. Ako budete imali problema, dođite kod mene. Svi su otišli svojim kućama. Neki su bili u zatvoru i po 40-50 godina. Ali kadsu se vratili kućama, njihovi rođaci i prijatelji ih nisu primili, jer su oni bili bivši osuđenici i zazirali su od njih, te oslobođeni zarobljenici nisu mogli da zarade ni za hranu, ni da se reintegrišu u društvo. Onda su oni otišli kod Krišne i požalili se: “U zatvoru smo imali hranu, tri obroka na dan, a ovde nemamo ni to.” Tad je Krišna dao svim ženam akraljevski status kako bi one dobijale prihode od države. Svaka je imala kuću i penziju od države i bile su prihvaćene u društvu. Ne možete nigde naći takvog vladara, koji je sa takvom mudrošću, brzinom i jasnoćom pronalazio rešenja.

Onaj ko je u višim nivoima svesti, taj nikad nije u konfuziji. Konfuzija nastaje kad je čovek u nižoj svesti, na nižim čakrama, um se dvoumi, hoćemo li, nećemo li. Onaj ko je prevazišao um nikad nije u zamci uma. Takođe, mi zavisimo od spoljašnjih faktora (drugih ljudi, predmeta). Ako se ti spoljašnji faktori promene, mi se poljuljamo. I to nas mnogo pogodi, ne zbog toga što smo nesposobni, već zato što zavisimo od drugih predmeta, ljudi…

Originalni video možete poslušati ovde.

Prevela: Biljana Vozarević
Lektorisala: Jelena Fassbender
Uredila: Staša Mišić

Podelite ovu objavu

X