Prava moć je u poniznosti

Mohana Hanumatananda

Voleo bih da podelim iskustvo koje je imalo veliki uticaj na moje biće. Desilo se pre dve nedelje posle naše grupne meditacije “Moć čistote” u Skoplju, u Makedoniji. Svaki put posle meditacije puštamo muziku i kupamo se u zahvalnosti prema našem Učitelju i Tradiciji za Milost. Dok je išla pesma, našao sam se iznutra sa svojom glavom do Mohanđijevih stopala. Nikada ranije se nisam ovako osećao zbog svog zapadnjačkog uma. Moj um nije sasvim shvatao šta klanjanje do stopala Učitelja stvarno znači. Znao sam samo teoretski, intelektualno, ali ne i iskustveno. Osećaj je bio izvan svih reči i bio je jedan od “povrataka kući” i velika zaštita. Ništa me ne može dotaći pored stopala mog Učitelja. One su mi bile duhovni čuvari.

h-u-m-i-l-i-t-y
“Samo zapamti ovaj odnos. Jedinstvo.”

Sva povređenost, bol i tuga koje sam nagomilao u proteklom periodu bile su usisane Mohanđijevim Stopalima i prosto uklonjene za delić sekunde… Ceo događaj nije imao trajanje… bio je van vremena i prostora… Jednostavno se dogodio i ja sam ga spoznao. Nikada to nisam nameravao, bila je to čista Milost koja se spustila na moje jadno sopstvo…

Sutradan, kada sam rekao Mohanđiju za iskustvo, rekao mi je da to nije bila imaginacija. Bilo je stvarno, On me je sjedinio sa svojom svešću. Rekao je, “Samo zapamti ovaj odnos. Jedinstvo.”

Znao sam da nije bila imaginacija. Kad god sretnemo Višeg Učitelja, kako da znamo da je interakcija bila stvarna? Mohanđi uvek kaže, ako je taj susret ostavio trajan trag i pomak, onda je bio stvaran… Ako se ništa nije promenilo, onda je samo zaluđivanje.

Sada sigurno znam gde je mojoj glavi mesto – pored Mohanđijevih stopala. Tamo me ništa ne može dotaći. I nakratko sam doživeo najvišu poniznost i njene efekte. U tom poniznom trenutku kada se moja glava (tj. um) stopila sa Mohanđijevim stopalima, sve moje žalosti su nestale i osetio sam se stvarno moćnim. To je bila moć koja je poticala iz mog srčanog centra – moć koja oslobađa mene i druge.

Mohanđi je rekao: “Ja uvek uradim svoj posao. Sve što ti treba jesu vera i prepuštanje.”

Prevod: Biljana Vozarević

Lektura: Jelana Fassbender

Originalni tekst je ovde

Podelite ovu objavu

X