Mohanđi – Ogledalo Svesti

Autori: Milan Bojić, Biba (Devi) Mohan, Monja Wolf
Preuzeto sa: awakeningtimes.com
Prevod: Valentina Kolesar

Mohanji 0974 FbPrisustvo duhovnog majstora uzdiže i najslabašnija bića ka svom punom potencijalu. Njegove reči razbijaju okove iluzije koja prekriva naše umove i srca, a njegovo vođstvo usmereno je ka samo jednom cilju – oslobođenju od sveta dualnosti i beskrajnog točka karme.

Kako težak i varljiv put je to, koliko samo zamki na njemu vreba. Iza svakog ćoška Maja je spremna da proguta svoju odbeglu, probuđenu decu, i vrati ih u dugi, mračni san.

Ali On stoji i štiti nas. On prima na sebe udarce demona i spaljuje neprijatelje oslobođenja. Njegove oči sijaju dijamantsku zvezdanu svetlost koja vodi ka najčistijem izvoru postanja.

Njegova fizička forma je samo privid i šala, varljiva manifestacija večnog i nepojmljivog Gospoda Šive, skrivenog gospodara naših duša. On je To. On je Taj.

O, kako su srećna deca koja su pronašla svog Oca i igraju se oko njegovih svetih nogu. Njegov pogled treperi kroz eone i vodi nas, uvek i zauvek. U Njemu ćemo nestati, iz Njega smo nastali.
Ovaj intervju je pokušaj da zarobimo reči svetlosti u prostoru i vremenu današnjeg sveta. Trenutak u kom živimo je jedinstven i pripada jednoj od najuzbudljivijih kosmičkih priča. Živimo u vremenu sveopšteg buđenja i transformacije. Milenijumi mraka i dubokog sna polako se tope kao sneg u proleće. Živimo u vremenu Šive! Velika vatra transformacije progutaće naše sitne živote i pretopiti ih u veličanstveno božansko postojanje.
Hvala Ti, voljeni Oče!

Mohanđi je savremeni duhovni Majstor koji najdublje istine objavljuje laserskom oštrinom – jasno, jednostavno i kroz humor. Mohanđi izražava mnoge Majstore i mnogi Majstori se ispoljavaju kroz Njega. On uvek govori: “U terminima Svesti, svi Majstori su Jedno.” Mohanđijeve oči su put do Njegove Svesti. Sve što je potrebno je da se povezujemo sa Njegovim očima nekoliko minuta dnevno, sa apsolutnom verom i dubokom predajom, i samo da budemo prijemčivi. Mohanđijeva milost teče i svako može da je doživi. Nije bitno na kom delu planete se nalazimo. Čuda slede. Odgovori dolaze. Nesreće se rastvaraju. Ozdravljenja se dešavaju. Njegova milost se mora doživeti.
1. Koji je razlog da smo blagoslovljeni tvojim prisustvom na Zemlji? Molim te da nam kažes nešto više o svojoj misiji.

Razlog svake inkarnacije leži u ispunjenju. Reč ispunjenje je prilično uopštena. Ispunjenje se odnosi posebno na telo, na um i na intelekt. Mi imamo ispunjenje svakog trenutka. Mi živimo za ispunjenje. Karma je jednaka ispunjenju. Ako postoji karma – tu mora da dođe i do ispunjenja. Dakle, svako biće na Zemlji došlo je zbog ispunjenja u nekoj meri. Za neke ljude, ispunjenje je privređivanje, a za neke druge – služenje. Ne možemo učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja nam ne omogućuje ispunjenje. S obzirom na ovu istinu, ni moje postojanje ne može biti odvojeno od nje.
Misija svakog vodiča na Zemlji je da prevede generaciju u svetlo istine. Istina je veoma jednostavna – TI SI TO. Ti si neuništiv, nepromenljiv, bezbojan, bez forme, sam–po-sebi svetlo, blistav entitet koji postoji izvan vremena i prostora. Jednom kada smo na mentalnom planu razumeli ovu teoriju, moramo da krenemo u njenu realizaciju. Putovanje vodi od intelektualnog razumevanja ka ispunjenju. Naša misija zasnovana je na bezuslovnoj ljubavi, tj. na bezgraničnoj ljubavi ili ljubavi van ograničenja i očekivanja. Njeni stubovi su čistota i vera. Čistota u mislima, rečima i delima; i potpuna vera prvo u sebe, pa onda u vrhovno – nemanifestovano.
Koncept „divja deha“ oduvek je bio sa nama, ali umešao se kastinski sistem. Trebalo bi prvo da izrazimo našu urođenu božansku prirodu, tako što ćemo prvo poštovati sebe. Ako ne poštujemo naše telo i ne vidimo Boga u njemu, onda ne možemo ni da se konektujemo na Boga u univerzumu. Krajnji cilj je potpuno oslobođenje, što je prilično van mogućnosti razumevanja.

2. Možeš li nam reći nešto više o Kriji Svesti?

Krija Svesti je veoma sveta tehnika koja mi je data kako bi se širila među tragaocima i služila poput zvezde vodilje, za dostizanje jednote sa Vrhovnom Svešću. Sve vrste Krije su kombinacija podešenog disanja i vizuelizacije. Ova kombinacija vodi ka uklanjanju mentalnih prepreka i povezivanju sa Izvorom. Ona zahteva konstantnu i predanu praksu i takođe posvećenost. Zato dosta ispitujemo kandidate pre nego što budu inicirani. Dah je jedina telesna funkcija u našem sistemu koju možemo da podešavamo. Upravo je to alat koji koristimo da probijemo kore uslovljenosti i da se povežemo sa višim frekvencijama. Krija se koristi da se uzdignemo na viši nivo. Cilj je da ostvarimo postepeno povećanje svesnosti i da na taj način dotaknemo najviši vrh jednote u Svesti. Svi metodi povezani sa Krijom vode ka ovom kraju.

3. Šaktipat je zaista dragocena i moćna energija. Obično su Majstori u prošlosti šaktipat davali selektivno. Ti si ovu energiju učinio veoma lako dostupnom, tako se čini. Zašto? I koji je značaj šaktipata za svet?

Svoj deci, da bi prohodala, u početku treba pomoć. Roditelji pomognu. Mi živimo u svetu koji je natkriven oblacima neznanja. Vođeni smo konceptima. Naš operativni sistem sačinjen je od koncepata. Koncepti nas uvek otuđuju od istine. Šaktipat je prenos energije sa podešenom frekvencijom, kako bi se presekle smetnje koje su tokom vremena ušle u naš sistem u formi koncepata i pratećih blokada i kako bi se pomoglo našem pomeranju ka slobodi. Izvorno značenje je buđenje šakti energije, ili kundalini energije, koja leži skrivena u našem sistemu. Da bi smo probudili tu energiju, trebalo bi prvo da očistimo nečistoće. Zato, svaki šaktipat je dragocen. On ima potencijal da ukloni svaku nečistotu na fizičkom, emocionalnom, intelektualnom, finansijskom, duhovnom i svakom drugom sloju ili nivou koji obično „zaradi“ nečistotu, dok mi živimo svoj život. Šaktipat ubrzava proces uzdizanja u svesti. Opet, trebalo bi da postoji prijemčivost. Prijemčivost je od suštinskog značaja na svakom nivou. Vera uvećava prijemčivost. Sumnje je blokiraju. Svestan sam da je šaktipat uvek bio svet i dragocen. Takođe ga dajemo kao čin služenja. Nikad ne uzimamo ni dinar za davanje šaktipata. Ljudi su imali brojna iskustva transformacije sa našim šaktipatom. Šaktipat ima potencijal da promeni živote na bolje. Ali, trebalo bi da održavamo čistotu namere, kao i očekivanja. Treba da ga dajemo kao vid služenja svetu. Trebalo bi da ne očekujemo ništa, dok dajemo tako dragocenu energiju. Ako neko zloupotrebi moć davanja šaktipata, to će mu se nepovoljno vratiti u narednim životima. Zloupotreba bilo čega što je sveto može da bude prilično štetna za nas. Šaktipat je moćan izraz bezuslovne ljubavi. Šaktipat pokazuje da nam je iskreno stalo. U uslovljenom svetu razmena, mogao bi biti problem da se ovo razume.
Ali, efekti ovoga su već vidljivi kod mnogih. Neki biraju da to priznaju. Neki poriču svoje iskustvo i padaju nazad u svoj sopstveni udobni krevet komfora.

Komercijalna duhovnost događa se samo zato što ljudi nemaju volje da napuste svoje zone komfora i hodaju istinskim putem bez puta. Naša zavisnost od predvidivih stvari i situacija skoro uvek vodi ka eksploataciji.

4. Kako mogu da razlikujem put svetla od puta tame? Kako mogu da prepoznam vezivanje i izbegnem duhovne grupe koje iskorištavaju?

Tamni put postavlja zahteve. Ograničava. On stvara strahove, makar privremeno. Dakle, sve što vas ograničava i kontroliše, ili sve što u vama izaziva strah umesto slobode, mora biti smatrano ne-tako-belim. Kad god neko pokuša da vas veže za čoveka, kult, ili ritual, budite pažljivi. Druga stvar je vaš unutrašnji osećaj. Kao i sva bića, čovek takođe ima moć da razume razliku između dobrog i negativnog. Ako osećate da se vaše vibracije ne podudaraju sa situacijom, idite odatle. Sve treba da se poklapa. Treba da se osećate ugodno. Treba da osećate da ste kod svoje kuće. Jednota u Svesti je božanska.
Kritizerstvo, osuđivanje, strah, nesigurnost, proganjanje, klevete, ljubomora, mržnja, laži i bes su niže frekvencije i proizilaze iz zemaljskih (svetovnih) umova.
Ovo je vaše merilo. Ako osećate mržnju makar i prema jednoj osobi, vremenu, situaciji, mestu, ili stvari, onda treba da radite na sebi. Vaša ljubav bi trebalo da postane tako preplavljujuća i sve-saosećajna, da bude potpuno bezuslovna. Ovo je to, za šta duhovnost treba da vam služi. Prava duhovnost nije samo-razvoj. Prava duhovnost je uzdizanje zajednice usled toga što sijate. U toj sjajnoj svetlosti, verovatnoća bilo kakve tame je jednaka nuli. Zato, bilo koja osoba ili knjiga koja pokušava da vas kontroliše, umesto da vas oslobađa, nije dobra za vas. Bežite od nje! Bežite brzo.

5. Kako da prepoznam finu razliku između gubitka konekcije na duhovnom putu koji sledim i toga da sam „diplomirao“ za sledeći nivo i stoga našao novog učitelja?

Zadovoljstvo bez razloga, mir i ljubav ključni su znaci uzdizanja u svesti. Učitelji se pojave kada je učenik spreman. I učitelj je uvek u relaciji sa učenikom. Kada se dogodi učenik, dogodi se i učitelj. Učitelj je stanje, kao što je i učenik stanje. Učitelj ili učenik nikada nisu konstantni u svojim ulogama. Učitelj može biti otac, muž, ljubavnik, pešak, kupac, frizer, kuvar, ili može da igra bilo koju drugu ulogu, kao i bilo koje drugo ljudsko biće u svom životu. Pravo znanje će vam doći u pravom trenutku, kroz osobu, knjigu, ili životno iskustvo. To je istina postojanja. Živite svoj svakodnevni život maksimalno. Nastavite da se pitate: „Šta još mogu da uradim?“ Život će da cveta sam od sebe. Vodiči i Učitelji će se pojaviti pred vama. Ali, u datom trenutku nemojte imati bilo kakve mentalne predstave ili blokade zbog kojih ćete odbaciti vama dostupnog Gurua i progoniti onog iz vaše mentalne predstave. Prihvatite onog koji dolazi pred vas, ako vas On vodi ka vašoj unutrašnjoj slobodi ili oslobođenju. Idite sa Njim, ruku pod ruku, sve dok ne prođete kroz šumu vašeg sopstvenog uma i ne ugledate Svetlo. Nikad ne ispuštajte Njegovu ruku. Pravom učitelju ne treba ništa od vas. Ako bilo koji vodič pokuša da vas veže za sebe, bežite od njega najbrže što možete. Ne pokušavajte umom da razumete svog Učitelja. Um može samo da analizira na osnovu postojećih parametara. Osetite Učitelja, praktikujte Njegova učenja sa potpunom posvećenošću. Rastite.

6. Da li se u životu dešavaju greške?

Da. Osnovna greška je da smo nesvesni našeg suštinskog potencijala. Druga greška je naša predstava da smo odvojeni od Boga. Mi ljudska ograničenja pripisujemo Bogu, kako bi smo kreirali društvene kaveze. Kada ograničavamo Boga, mi ograničavamo sebe. Treća greška je da mislimo da su sva bića oko nas odvojena od nas. Na kraju, najveća greška bila bi traćenje vremena u življenju usvojenih koncepata i propuštanje prilike da shvatimo svoju istinsku prirodu.

7. Kako vidiš ovaj svet u narednih 50 godina?

Ja volim da vidim mir pred nama. Mir mora da procveta u umovima ljudi, pre nego što se spusti u društvo. Miran um kreira miroljubivo društvo. Mora doći kraj pohlepi i posesivnosti prema onome što ne možemo da posedujemo. Mimo našeg životnog ciklusa, ne možemo da posedujemo ni jedno parče zemlje. Tada zemlja nas poseduje. U konačnici, zemlja poseduje čoveka. Mi nepromišljeno gradimo imperije, zamišljajući da imamo svu moć kada posedujemo toliko toga. Mi možemo da posedujemo svet, samo ukoliko izgubimo svoj sopstveni mir. Mir je naše pravo. Imovina i posedovanje obavezno znače vezanosti i očekivanja. To narušava mir. Mir je sredstvo plaćanja. Voleo bih da verujem da će Zemlja doneti promenu na bolje u mentalnom sklopu ljudi, prisilno ili spontano, kroz pomeranje frekvencije u kojoj operišemo.
Mnogo destrukcije bi moglo da se dogodi, naročito zbog koncepata, „uputstava“ koje je sačinio sam čovek. Nema ničeg dobrog ili lošeg u životu. Sve što vas vezuje nije dobro za vas, dok je sve što vas oslobađa – dobro za vas. Kada se koncepti poruše, nastupiće mir. Koncepti su prisutni na svakom nivou postojanja. Koncepti života, ljubavi, braka, veza, društva, moći, novca, pohlepe, muškaraca, žena, životinja, ptica… itd, itd. Svi koncepti bi trebalo da se rastope i rastvore u spontanost, slobodan tok i mir. Ključ je u tome da se bude prirodan. Ključ je u tome da se bude u ljubavi sa životom nesebičnosti. Sve drugo je neprirodno.

8. Da li u duhovnom razvoju osobe može da nastupi momenat kada astrološka predviđanja više nemaju nikakvu vrednost, tj.osoba je prevazišla uticaje planeta i zvezda?

Da. Astrologija daje objašnjenje nečijeg života na osnovu položaja zvezda u vreme rođenja te osobe. To je sudbina, ili pre rođenja izabrani život.
Sudbina može da se promeni, naročito kroz prisustvo prosvetljenih majstora ili kontakte sa višim bićima, kroz podizanje svesti duhovnom praksom , ili vođenjem nesebičnog života. Kako svesnost raste i povećava se naša suptilnost, sve više kontrolišemo svoju sudbinu. Prkosimo svim pravilima. To je još izraženije kada se um potpuno rastvori i život postane sasvim usmeren ka svojoj svrsi. Svrsishodan život je život zasnovan na čistoj darmi. To takođe znači slobodu. Ljudsko telo je propadljivo. Mnogi sveci su čak ostvarili kontrolu nad svojim propadljivim telom, time što su pronikli u ćelijski nivo i prepravili ga tako da ćelije niti propadaju, niti se menjaju. „Divja deha“ koncept Sidha tradicije zasnovan je na principu besmrtnosti. Babađi je živi primer ove istine. Besmrtnost je ključ kojim se prkosi uticaju zvezda na ljudsko telo.

9. Ako je osoba na duhovnom putu i ima partnera, da li duhovni seksualni odnos tj. vođenje ljubavi između muškarca i žene ometa proces duhovnog rasta i podizanje Kundalini Šakti energije?

Ne ometa. Ako je svrha jasna, sve vodi ka istom cilju. Kundalini Šakti se takođe naziva Mahešvari ili Velika boginja. Kada se Velika boginja kreće kroz srednji meridijan, naše dimenzije počnu da se menjaju. Pomera nas od „da“ ili „ne“ ka egzaltiranosti. Kada se Velika boginja spoji sa Stvaraocem kroz krunsku čakru, otvaraju se fontane zadovoljstva kao kod hiljadu orgazama. Zbog toga stari spisi kažu da, ako imaš potrebu da voliš ženu, voli Boginju svom snagom. Rezultat je neuporediv.
Kada se Velika boginja kreće kroz srednji meridijan, u svakoj tački može se čuti zvonjenje ili zvuk čakri. Yam, Lam, Ham… itd.
Ne postoji nešto što se može nazvati duhovnim seksualnim odnosom. Svrha svega ovoga je rađanje. U pozadini svakog seksualnog sjedinjenja postoji želja i ispunjenje te želje. Nema ničeg dobrog ili lošeg u tome. Ako je želja obostrana, dolazi do uzajamnog zadovoljenja. Postoje određene metode disanja, ili tehnike pranajame, koje mogu da odlože orgazmički proces, kao i da usmere ove vibracije na gore, umesto na dole. Moguće je da ovo vodi ka buđenju kundalini. S druge strane, sve su to složene tehnike i amaterski pristup njima neće rezultirati nikakvim uzdizanjem.
Seksualnost je svojstvena svakom biću. Jednaka je nagonima gladi ili žeđi. Ona se održava u svakom biću kako bi se obezbedio produžetak vrsta. Čovek je otkrio svaki aspekt sebe – uključujući seksualni aspekt – da bi dosegnuo više realitete svesnosti. Kao što piše u starim spisima, sve što ide na gore je dobro, a što ide na dole je loše. Tako neki sveci čak svoju spermu preusmeravaju na gore i energija kruži unutar njih.

Kod žena to ide drugačije budući da je Šakti povezana s majčinstvom i žrtvom koju taj status donosi. Žene spontano idu unutra kad nose dete u utrobi, više osećaju, postaju puno suptilnije i nesebičnije. Iz tog osećaja one mogu da podignu svoju vibraciju na nivo univerzalnog majčinstva koji je u stvari igra ili prikaz energije Šakti. Postoje retki izuzeci u svim slučajevima. Postoje muški i ženski sveci rođeni osvešćeni. Oni vrlo brzo dođu na stazu zato jer je put dobro zacrtan pre nego su se inkarnirali. Visoke duše na Zemlju uvek dolaze zbog više svrhe. Oni su rođena utelovljenja Šakti čija je ljubav i čistoća neizmerna.

10. Šta je tama? Koja je njena priroda? Kako možemo da je prevaziđemo?

Tama je stanje uma kada identifikacije nadjačaju svesnost. To obično znači da smo orjentisani u čeonom režnju. Povezivanje sa kičmom i funkcionisanje iz šire periferije pomoći će da se ukloni tama uma. Svetlost i tama su faze uma i one nikad ne ostaju večno. Svesnost je svetlo koje poništava tamu u svim vremenima. Setite se ko ste vi. Setite se da ste sjajniji od hiljadu sunaca. Tama je odsustvo svetla. Čak i mala količina svesnosti može da iskoreni tamu zauvek.

11. Bez negativnosti ne bi bilo igre dualnosti – zar to ne čini negativno jednako značajnim kao što je i pozitivno? Koji je ispravan način tretiranja negativnosti u ovom svetu?

Negativno i pozitivno su dve strane istog novčića koji nazivamo život. Šta posejete, to raste u vama. Ako se koncentrišemo na ono što nas širi, što čini da se osećamo dobro i da se drugi osećaju dobro, to će biti pozitivno. Pozitivna stvar kao što je LJUBAV širi naša srca i čini naš život na Zemlji vrednim življenja. Negativno i pozitivno su jednako jaki i dostupni za nas kao opcije na Zemlji. Iskustveno gledano, oni su isti. Ali, negativno stvara više emocija i ponavljanja. To vodi ka vezivanju. Bilo šta što nas vezuje vodi ka postojanju koje se ponavlja. Zbog toga negativno nije baš dobro. Inače, oba su samo dva aspekta našeg postojanja. Jedan vodi ka drugom, ili jedan osvetljava drugi.

12. Koliko uticaja imaju pozitivni i negativni entiteti / bića na naš život na Zemlji? Kako bi trebalo da se ponašamo prema njima u ovom novom dobu masovnog kanalisanja viših / nižih entiteta?

Svi entiteti su jednako značajni. Jedan tip entiteta ograničava. Drugi oslobađa. Kada u duhovnosti tragate za senzacijama, postoji velika šansa da vam ih niži entiteti pruže i obavežu vas, a da toga niste svesni. Ako vam ništa ne treba, uključujući i senzacije, i vaš jedini cilj je BOG, i nećete se zaustaviti dok ne postanete jedno sa Vrhovnom Svešću, tada entiteti koji obavezuju i kontrolišu mogu jedino da vas ostave na miru. Oni će svakako pokušati sa određenim iskušenjima, kao što su droga, seks ili čak neki ubedljivi rituali.

Oni koji su se obavezali, daće sve od sebe da dokažu da je ovo najbolje stanje u kome se može biti. Oni će čak da preporuče da se vežete za određeni sistem, religiju ili kult, koji osigurava određenu komunikaciju sa Bogom. Pre svega, oni ne znaju da Bog uvek ostaje iznad svega i da je potpuno neograničen.
Oni se nikada ne slažu da vi predstavljate svoj sopstveni put za dostizanje Boga i da je put unutar svakog od nas. Put ka Božanstvenom leži u svakom od nas. Svako od nas je direktno povezan sa Bogom. Neki metodi nekome odgovaraju, a drugi ne.
To je zato što su sva Božja stvorenja jedinstvena i neuporediva. Većina rituala i aktivnosti služe samo da se zabavi naš aktivan um i da nas zadrže na nivou senzacija. Moramo uzdići sebe iznad svega, da počnemo da osećamo – a kamoli da postanemo jedno sa Bogom. Dakle, ako izbegavamo sve što nas vezuje, ako se držimo svog sopstvenog puta unutrašnje tišine, ako ne žudimo za senzacijama i ako smo spremni da otpustimo svaku želju, mi postajemo jedno sa tišinom unutar sebe. I ta tišina je zvuk Boga.

13. U današnje vreme, pregršt duhovnog znanja dostupno nam je preko interneta. Koliko je tu istinskog znanja? Kako da odaberemo ono što je dobro za nas?

Razumem. Većina toga je prerađeno tradicionalno znanje. Mnogo toga je tu da nas šarmira. Uglavnom su to nečija mišljenja. Istinsko znanje ne može da se smesti na internet. Ono se nalazi unutar nas. Svi oblici spoljašnjeg znanja su samo još jedna smernica za nas, da uđemo u sebe. Čitajući mnoge knjige, mnoga mišljenja, mnoga poređenja i mnoge koncepte, postaćemo sve više zbunjeni. Um i intelekt postaju sve jači. Ti zidovi postaju sve viši i i viši. Upravo su to zidovi koje moramo da preskočimo da bi smo dosegnuli suptilne vibracije Boga. Znanje koje dolazi spolja obično nas vezuje za grubo, zato što osnažuje naš um. Um postaje sve značajniji, jer mu je potreban prostor za skladištenje. Što više koristimo um, tim više nam postaje neophodan. Mi možemo da koristimo znak, uputstvo znanja koje dolazi spolja, ako nam se to dopada. Ali, čitanje, intelektualizovanje, analize, poređenja i takve stvari su anti-duhovne. Osnovno razumevanje koje bi svaki tragalac trebalo da ima je da sve što mu je potrebno, već se nalazi u njemu. Poljubac iznutra doći će svakome u pravo vreme. Sve što tragaoci treba da urade je da razblaže svoje sopstvene identitete i identifikacije.
Oni imaju slobodu da prihvate vođstvo nekog njima dostupnog Gurua, knjige ili interneta.
Ali, u trenutku kada to postane navika, stvari se komplikuju.
Otuđenje od istine biće vidljivo u njihovom stavu netolerancije. Netolerancija je neznanje. Druga strana ovoga je zahvalnost. Zahvalnost je izražavanje nečijeg osećaja jednosti sa suptilnim. Bezuslovna ljubav je isto to – jasna konekcija sa Bogom. Mržnja, poređenja i netolerancija su znaci otuđivanja od Boga.
14. Postoji nezvanična priča o tvom najnovijem iskustvu sa Kajlaša. Neki ljudi pričaju da si se tokom hodočašća na Kajlaš 2014. toliko proširio, tačnije – tokom svetog zaranjanja u jezero Mansarovar – da si privukao mnoge duše iz astralnog nivoa da ti priđu blizu i da se oslobode. Možeš li nam nešto više reći o tome?

Postoje mnoga bića koja su u svakom trenutku vremena na nas konektovana. To isključivo zavisi od frekvencije na kojoj operišemo. Bića se konektuju na sve one koji operišu na višoj frekvenciji, da bi se oslobodila. To ne moraju uvek da budu ljudska bića ili bića u fizičkoj formi. Sva bića, fizička i ne-fizička, imaju slično postojanje i stremljenja. Kada operišemo na višim frekvencijama, mi spontano izražavamo slične moći. Unutrašnja tišina vodi ka izražavanju neograničenih moći. Unutrašnja tišina je neprekidno stanje samadhija. Ako sada budem dodatno objašnjavao, moglo bi da zvuči kao samopromocija ili samohvalisanje. Oni koji su svedočili ili osetili šta se tamo desilo, možda bi mogli da objasne šta su videli.
Važno je znati da ljudska vrsta ima slabu sposobnost rasuđivanja. Pre svega, ona ima rok trajanja. Promenljiva je i ima odabrana stanja i izraze. Tu će biti mnogo sličnosti među bićima. To vodi ka konfuziji i maskira suptilne aspekte u društvu. Zbog toga je potrebno da prođe više generacija kako bi se prihvatio majstor iz prošlosti, a većina velikih majstora uvažena je nakon njihove smrti i nisu bili prepoznati za života.
Mi predstavljamo svet za neke ljude. Drugima ne značimo ništa. Između ove konekcije i diskonekcije obitava naš život. To je usled razlike u frekvencijama.
Ne može se svaka frekvencija povezati sa svakom frekvencijom. Nije jednostavno grubom da se poveže sa suptilnim, ili da razume suptilno. Što više operišemo u grubom, koje uključuje intelekt, ego, racionalno postojanje, ateizam, itd, više opcija potencijalne suptilnosti je uklonjeno iz nas. Neko ko je ponosan na svoj intelekt, može da se smatra sopstvenim zatvorenikom koji je ponosan na svoju zatvorsku ćeliju.
(Sličnu misao izrazio je Fr. Antoni Demello).

Iz beleški urednika

Sledi priča jedne žene (koja živi na zapadu i ne želi da se otkrije njen identitet), koja je spiritualni medijum; ona dobija vizije bukvalno kao pokretne slike koje se odigravaju ispred nje (nasuprot vizijama koje su mentalne slike).
„Tog dana bilo je oko 22h i ja sam u svom domu pripremala hranu. Videla sam Mohanđija kako putuje autobusom, koji se kretao uz planinu. U autobusu je bilo mnogo ljudi, a ja sam takođe videla hiljade bestelesnih entiteta koji su išli zajedno sa ljudima u autobusu; skoro je izgledalo kao da roj muva okružuje te ljude. I tu se moja vizija završila.
Sledećeg dana u isto vreme, tj.oko 22h (prim.urednika – što je u Indiji oko 13h), ugledala sam Mohanđija nagog do pojasa, kako zaranja u veliko jezero. Bio je okružen mnogim ljudima koji su takođe zaranjali sa njim. Svuda oko njega, videla sam i one bestelesne entitete kako zaranjaju u jezero poput vodomara, a onda se podižu gore i plove ka oslobođenju. Videla sam na trenutak da se to dešavalo, dok je Mohanđi nastavljao da zaranja u jezero. Odjednom, na nebu se pojavio Sai Baba. Iza njega su bili tamni oblaci i zastrašujući entiteti, koji su posmatrali scenu na jezeru. Sai Baba je pogledao pravo u mene i rekao da Mohanđi može da strada, ako se ovo nastavi. Naredio mi je da smesta počnem da čitam Sačaritu. Tog trenutka, prekinula sam pripremanje hrane i počela da čitam; kada sam završila poglavlje Sai Sačarite, videla sam da je scena još uvek ista, i na jezeru, i na nebu.
Podigla sam pogled ka Sai Babi i zamolila ga: „Molim te, spasi Mohanđija. Čini mnogo dobra svetu, potreban je svetu.“
Sai Baba me je pogledao saosećajno i rekao: „U redu, spasiću mu život, ali nakon toga, suočiće se sa mnogim izazovima pred sobom.“

Ovim se moja vizija završila.
Naše rasprave potvrđuju da se datumi i vreme ovih vizija podudaraju sa rasporedom Mohanđijevih putovanja na Kajlaš 2014. i njegovih specifičnih datuma na/u Mansarovar.

15. Ovaj događaj stavlja te u središte pažnje određenih negativnih sila koje imaju za cilj da drže duše zarobljenima. To uzrokuje različite oblike uznemirenja među tvojim najbližim sledbenicima. Da li je to istina?

Da. Može to tako da se shvati.

16. Na duhovnom putu pojavljuju se brojni testovi. Ipak, mnogo puta si rekao da na putu Šive ima samo jedan test, koji je uvek isti. Možeš li o tome da nam kažeš nešto više?

Bhagawan Krišna je rekao da kad god čovek razume svoj izvor i konektuje se na ne-manifestovanu i nad-prosvetljujuću Svest koja je čista energija, grubi aspekt uzima svoj danak. Grubi aspekt uključuje telo, um i intelekt. Poništenje znači odvezivanje od svega što je grubo, ili rastvaranje svih identiteta. To je često bolno zato što smo možda sakupili i zabavljali se sa mnogo suptilnih emocija tokom svog postojanja. Put Šive je upravo put potpune tišine, mirnoće postojanja i stanje bivanja Šivom. To je put potpunog uništenja i poništenja. U meri u kojoj su duboko uskladišteni vaši podaci, čin njihovog otpuštanja biće toliko bolan. Kada počnemo da se konektujemo na svoju izvornu formu, koja je čista svetlost postojanja, mi takođe smanjujemo broj svojih budućih života. Ovo potencijalno može da postane naše poslednje rođenje na Zemlji. To bi takođe intenziviralo ovu inkarnaciju. Zbog toga, put Šive je najdublji, kao i najteži od svih puteva. Oni koji tu dođu, obično su putovali kroz mnoge živote pre nego što su dovde dospeli.

17. Jednom si spomenuo da u životu svakog tragaoca dođe određeno vreme, kada on/ona dostigne prazan um. To je vreme kada se može dogoditi da tragalac napusti svog Gurua, zbog nedostatka strpljenja. Da li možeš, molim te, da nam objasniš ovu fazu u životu svakog duhovnog tragaoca?

Svaki tragalac prolazi kroz različite faze razvoja. Prva faza je obično faza uzbuđenja ili iskustva. Kada tragalac počne da praktikuje određeni metod, iskusiće odgovarajuću promenu unutar sebe. Druga faza je faza stagnacije. Jedna te ista praksa ne može da proizvede različito iskustvo, te postaje „ustajala“. Um stvara pobunu. On počinje da sumnja u put, u Gurua i u sve drugo sa čime je put povezan spolja. Um izvodi svoje uobičajene trikove. Treća faza je faza vakuuma. Određena praksa koja se dosledno ponavlja, kreira unutar tragaoca element praznine. Ovo je takođe faza konfuzije. U ovoj fazi se prosečan tragalac uortačuje sa pozitivnim ili negativnim. Negativno vodi ka potpunoj konfuziji. On možda čak oseti da je sve izgubljeno. Može da posumnja u svog Gurua, u svoj put, metode i u sve drugo. Može čak da posumnja i u sebe samog.

Druga mogućnost je da neguje prazninu koju je dostigao kroz ponavljanje prakse, prevazilazeći tako stanje stagnacije i koristeći ovaj prazan prostor, da se dovede u pozitivne vibracije. Daljom praksom, uz uverenost i doslednost, tragalac će premostiti prepreku stanja vakuuma. Tada nastupa stanje blaženstva. Stanje blaženstva je neprekidno stanje. U ovom stanju, tragalac je u režimu potpunog prihvatanja. Sebe, društva, okoline, vremena i prostora. Na tom nivou potpunog prihvatanja, u njemu vlada potpuni mir. Taj mir ostaje zauvek. Oni koji iskoče na prvom ili drugom nivou, nastaviće da ponavljaju isti obrazac, bez postizanja nekog posebnog napretka. Zato svaki tragalac mora biti svestan da ništa ne može da nadoknadi doslednost u praksi. Disciplina, vera i uverenost. Trebalo bi održavati volju da se ide do kraja puta sa datim Guruom, datim metodom i u datom vremenu.

18. Mnogi sledbenici misle da kada Guru nešto kaže, to je nepromenljivo i mora da se desi na način kako je Guru predvideo. Kada se događaj odvija na drugi način, potpuno suprotan od onog što je Guru rekao, sledbenici su razočarani i gube veru u svog Majstora. Nekad se čini da Majstori to čine promišljeno. Molim te, objasni kako da se nosimo sa rečima Gurua.

Guru je konstitucionalna istina. Konstitucija ostaje ista, ona je fundamentalna istina. Ta fundamentalna istina jasno definiše da su pojedinci karmička bića, oni treba da ižive određeni skup karmi. Kada Guru jasno definiše određenu darmičku istinu kao naredbu ili čak kao sugestiju, i ako je sledbenik koji to sluša sprovede sa potpunom predajom, uverenjem i posvećenošću, Guru preuzima i dovršava zadatak. Ovde kad kažemo Guru, mislimo na Majstora koji je povezan sa Izvorom, a ne na učitelja raznih znanja. Kada Guru definiše istinu i ona dođe do ušiju učenika koji nisu dosledni, a oni izaberu da delimično poslušaju, a delimično da prečuju, tu ne može biti željenog rezultata. Razočaranje se dešava u umovima učenika kada nema predaje, ili kada je slabija povezanost sa Guruom. Kada je vera nestalna, prisustvo Gurua u životu učenika biće nedelotvorno. Kada učenik analizira, upoređuje, kritikuje, sudi i sumnja u Gurua i njegove reči, one neće dati željeni plod.
Guru koji je povezan sa Izvorom vidi sve iz šire perspektive, bez emocija, na temelju svrhe. Učenici obično ne mogu da vide ono što vidi Guru. Zato to treba da bude kompenzovano verom. Izdvojte vreme da prepoznate i prihvatite određenog Gurua. Jednom kad je prepoznat i prihvaćen, ništa ne bi trebalo da potresa veru u njega. Pravi Gurui nikad ne insistiraju, oni samo vode i dozvoljavaju učenicima da vežbaju svoju slobodnu volju.

19. Mnogi članci i knjige govore o mladim i starim dušama koje naseljavaju našu planetu. Čini se da ako je neko mlada duša, to automatski znači da on/ona ne može da dosegne duhovne visine. Koliko je važno da li smo mi stara ili mlada duša? Da li mlada duša može da ostvari oslobođenje tokom svog prvog života na Zemlji?

Ne postoji hijerarhija među dušama. Duže vreme provedeno na Zemlji samo znači da su te duše imale da ispune više želja. Postoje brojne mogućnosti za svaku dušu, u zavisnosti od njihovog plana za život na Zemlji. Nije lako odrediti ili dešifrovati dubinu i obrazac svake duše, jer duša je samo nosač konstitucije koja se manifestuje kao postojanje. U tom kontekstu, ako je oslobođenje ključni plan, nije važno da li duša živi jedan ili mnogo života. Ona može da iskusi oslobođenje.

20. Pomenuo si da je ovo posebno vreme važno za duhovni razvoj, zato što se mnogima dešava buđenje. Hiljade izvora na internetu govori o vanzemaljcima, teorijama zavere, masovnom buđenju, globalnim nemirima… Zašto je ovo vreme toliko posebno u poređenju sa vremenom kada su živeli Isus ili Buda? Može li biti da je sada na Zemlji prisutno više Majstora nego što ih je bilo u prošlosti?

Frekvencija se menja. Vibratorni nivo Zemlje i odgovarajućih planeta Mlečnog puta se promenio. Prisutno je pomeranje po osi koje rezultuje pomeranjem polova. Promene koje ovo vreme obezbeđuje, pogodne su za primenu razvojnih alata na putu duhovnosti. Bivanje fluidnim, bivanje fleksibilnim, bivanje objektivnim i bivanje svesnim su jedini podobni uslovi za potpunu konstitucionalnu promenu. U vreme Majstora iz prošlosti, kao što su Isus ili Krišna, frekvencije na Zemlji su bile drugačije. Komunikacija je bila drugačija, nivo svesnosti je bio drugačiji, kolektivna svest je bila drugačija i uopšte gledano, sveukupni nivoi prihvatanja su bili drugačiji. Majstori iz prošlosti nisu bili manji od Majstora današnjice. Prisustvo Majstora današnjice i njihova vidljivost veći su zbog porasta komunikacionih platformi. Majstori iz prošlosti u svoje vreme nisu imali luksuz ovakvih platformi.
Svako pomeranje u frekvenciji ima svoje dobre i loše efekte. Dobri efekti su da daje vetar u leđa istinskim posvećenicima na putu oslobođenja. Takođe donosi patnju i konfuziju onima koji operišu u zonama duhovnog komfora, što takođe znači površnu duhovnost ili duhovnost iz udobne fotelje. Oni koji su fluidni i sposobni da otpuste i idu napred uvek su u prednosti, jer su povoljni uslovi za glatko napredovanje.

Promene polova će sigurno kreirati mnogo nemira na Zemlji. Stari spisi govore o manundarama, odnosno o ciklusima juga. U svakoj jugi, kao što je zlatno doba, dvapara juga, treta juga i kali juga, ciklus se ponavlja sam po sebi. Prisutno je ponavljanje era i događaja u vremenu i prostoru, pa je svaki ciklus kompletiran u sebi i sam po sebi. Da ispričam kratku priču iz Ramajane. Nakon rata u kome je pobeđen Ravana i oslobođena Sita, Rama, Lakšman, Sita i Hanumanđi su se vraćali iz Ajodhje, ploveći nebom u puspaki (vazdušni auto). Kada su prelazili okean, Siti je u vodu upao prsten. Hanuman je smesta skočio u vodu, da donese prsten. Ipak, kad je zaronio duboko u more, našao je tamo mnogo prstenova. Bio je zbunjen, pa se vratio nazad u puspaku i rekao Šri Rami šta je video. Šri Rama je odgovorio da Sitin prsten ima ugravirano ime Rame. Hanumanđi je ponovo zaronio, da donese prsten sa Raminim imenom. Kad se spustio skroz dole i stigao do dna mora, proverio je i video da svi prstenovi na sebi imaju ugravirano Ramino ime. Shvatio je da u istom prostoru, u različitim vremenima, istorija se ponavlja. Ukratko, sve što vidimo, sve što činimo, sve inkarnacije, svi događaji su se već ponovili mnogo puta. Mi samo iznova igramo istu ulogu u istoj priči, u različitim vremenima. Svežina iskustva postoji, jer se ne sećamo prošlosti.
21. Šta se dešava ako neko uvredi Gurua ili se nepravedno ophodi prema njemu?
Da li postoji način da se iskupi za takvo delo i poništi njegove posledice?

Svaka misao, svaka reč, svaka akcija jednom preduzeta, ne može biti opozvana. Misao, reč ili akcija, bilo pozitivna ili negativna, ima odgovarajuće posledice. Autor događaja će smesta požnjeti rezultate. Rezultat će zavisiti od intenziteta akcije.

 

Podelite ovu objavu

X