O otpuštanju, mantrama, Šaktipatu i Nat tradiciji

Satsang sa Mohanđijem u Novom Sadu, u Srbiji, 4. maj 2014. godine

mohanji-31

P: Tokom meditacije Moć čistote, moje oči su se same po sebi rotirale za oko 60 stepeni na gore, tako da sam ih skoro morao otvoriti. Ne znam šta se desilo.

O: Kada se povežeš sa trećim okom, i kada se tvoje oči rotiraju ka trećem oku, to znači da si u raspoloženju opraštanja, ti opraštaš, otpuštaš. Kada su oči u normalnom nivou mi uvek privlačimo, skupljamo i skladištimo. Ali onog momenta kada se prebacimo na treće oko mi počinjemo da otpuštamo, oslobađamo se. To je znak da si spreman da otpustiš.. Mi smo po prirodi orijentisani ka skupljanju. Pomoću naših očiju, nosa, ušiju, i svih ostalih pomagala privlačimo iskustva, privlačimo još mnogo stvari i skladištimo ih. I što ih više skladištimo, sve smo teži. To je prirodno. Ono što se u stvari dešava je to da se iskustva, takođe, počinju ponavljati. To se zove Purva Samskara, što znači u prevodu utisci iz prošlosti. Sakupljamo impresije i ponavljamo ih u toku života. Važno je otpustiti, osloboditi, jer svaka sekunda treba da bude sveža, svaki trenutak je svež. Ukoliko nosimo nešto iz prošlosti i smestimo to u sadašnjost, tad propuštamo aromu sadašnjosti, ukus pravog trenutka, sadašnjeg trenutka. Ono što se, zapravo, dešava jeste naša sklonost „supernametanju“. Na primer: „Znam ovo od pre, ili znam ovu osobu od pre, poznata mi je ova situacija od pre, znam ovo mesto od pre“, ali svakoga trenutka se sve menja, kao i naše telo. Menja se. Promena je deo života. Promena je deo zemaljskog postojanja. Moramo život gledati sa svežinom. Tada ćemo početi da uživamo u životu. Tada smo u sadašnjosti. U meditaciji koju smo upravo vežbali, kažemo ljudima da se povežu sa kičmom. Kada ste povezani sa kičmom, automatski se oči zatvore i povežete se sa trećim okom. Tada ste spremni za otpuštanje, oslobađanje. U drugom slučaju, nećete otpustiti. Čak i kada normalno sedimo zatvorenih očiju, mi ne oslobađamo; ono što radimo je da samo pokušavamo da manipulišemo našim uskladištenim utiscima. To je jedna od svrha.

Mohanđi blagosilja grupu tokom meditacije Moć čistote
Mohanđi blagosilja grupu tokom meditacije Moć čistote

Obično kada sretnemo osobu kažemo: „Srela sam je“. Ono što ste sreli je fizička forma i izrazi te osobe. Ali postoji i duboka svojstvena svest koja se izražava kroz osobu. Kao kada kažete: „Znam Mohanđija“ znači da znate moju fizičku formu i moj način izražavanja. I to je otprilike to. Ali odakle sve to dolazi, nemoguće vam je da sve to znate. Da biste sve to znali, morate više da funkcionišete iz trećeg oka. Onda kada sretnete osobu, vi je zapravo razumete. A ovako, sve što radimo jeste sretanje fizičke forme osobe i sakupljanje utisaka, kao i suđenje. To je veoma pogrešno. To nije način. Zbog toga imamo konflikte. Obično kada upoznamo nekog, vidimo razlike. Ali kada funkcionišemo iz trećeg oka, vidimo jedinstvo. A najjednostavnija tehnika za funkcionisanje iz trećeg oka jeste povezivanje sa svojom kičmom. Ne kažem „meditirajte“ nego „povežite“. Kada kažem „povežite“ to znači da, kada hodate, osetite kičmu. Kada sedite, osetite kičmu, bar i na pet ili deset minuta. To ne znači da treba da se fokusirate na kičmu sve vreme. Naposletku, ako počnete osećati kičmu u svakoj vašoj aktivnosti, to znači da počinjete da funkcionišete iz kičme, ili iz trećeg oka. Čak i ako zatvorite oči i osetite kičmu, automatski ćete znati da funkcionišete iz trećeg oka.

Kada počnete više da boravite u kičmi, dobićete manje emocija, a više svesnosti. Kako svesnost raste, postaćete jači. To je veoma jednostavno. Ne morate da idete kod učitelja ili na neko određeno mesto da nešto radite, sve dok vodite svoj život i možete da se povežete sa kičmom, možete biti smireni i takođe možete uživati u tišini uma koji postaje sve mirniji i mirniji. A kada se na ovaj način utvrdite u svesnosti, bićete odvojivi od uma, od svog tela. U isto vreme funkcionisaćete veoma dobro, ali vas neće kontrolisati um ili telo.

P: Kako da se otarasim stanja anksioznosti?

O: Već sam to objasnio. Povežite se sa kičmom, osetite svoju kičmu. Udaljite se od uma, počnite da ga posmatrate, odvojite se od uma, i polako, polako, polako um će postajati miran. To je kao kada ne energizujete jednu ruku godinu dana, tada nećete biti u mogućnosti da koristite tu ruku zato što su mišići oslabili. Tako da, ukoliko ne energizujete svoj um, posebno strahove, nesigurnosti, oni će početi da otpadaju. Neće ih više biti. Odvojenost od uma je veoma bitna. Kada kažem um, tu takođe spada i ego i intelekt, diskriminacijski faktor, emocionalni faktor, ego faktor.

P: Kako se ispevavanje mantre uklapa u celu ovu priču? Koja je njena upotreba? Da li je to dobro ili ne?

O: Svaka mantra ima strukturu koja pomaže nekom delu tvoje konstitucije. Ponekad utiče na podmlađivanje, ponekad na smirenje. Svaka mantra ima svoju svrhu.
Obično učitelj da mantru učeniku kada sagleda konstituciju učenika. To je kao lek prepisan na recept. Postoje mantre poput „Om namah šivaja“. Ljudi kažu da je ova mantra dovoljna, da ni jedna druga mantra nije potrebna, što je istina. Ona je veoma, veoma moćna. Dao sam objašnjenje svake reči u njoj.

3 aum-nama-c5a1ivaja-mohandjijevo-objac5a1njenje

Ovo predstavlja svaki aspekt našeg postojanja kao što je element vatre koji čini telo, pet tipova vazduha koji cirkulišu telom i pet tipova vatre, pet vidova postojanja. Svaki aspekt je pokriven ovom petosložnom mantrom.
Isti plamen može da se upotrebi za kuvanje i da se spali kuća. Na nama je da odlučimo šta želimo od te vatre. Ljudi vole da imaju moći. I konfigurišu mantre da bi dobili taj efekat. Postoje i mantre za zaštitu, poput plašta. Gajatri mantra ima i moć da zaštiti ali i moć duhovnog uzdizanja.

Značenje:  “Aum” predstavlja nemanifestovano Najviše koje se odražava kroz mnoga manifestovana bića “Parabrahmaaya Vidmahe” – Prepoznajemo (spoznajemo) ovu slavu kao Parabrahma (nemanifestovano Najviše) “Shiva Tattwaaya Dheemahi” – Shvatamo (meditiramo na) tom principu Šive (stanju svesti Šive - najvišoj svesti) “Tanno Mohan Prachodayaat” – Neka nas onaj koji je predstavljen, otelotvoren i koga prepoznajemo kao Mohana prosvetli (povede do totalnog oslobođenja)
Aum Parabrahmaaya Vidmahe Shiva Tattwaaya Dheemahi Tanno Mohan Prachodayaat                                 Značenje:
“Aum” predstavlja nemanifestovano Najviše koje se odražava kroz mnoga manifestovana bića
“Parabrahmaaya Vidmahe” – Prepoznajemo (spoznajemo) ovu slavu kao Parabrahma (nemanifestovano Najviše)
“Shiva Tattwaaya Dheemahi” – Shvatamo (meditiramo na) tom principu Šive (stanju svesti Šive – najvišoj svesti)
“Tanno Mohan Prachodayaat” – Neka nas onaj koji je predstavljen, otelotvoren i koga prepoznajemo kao Mohana prosvetli (povede do totalnog oslobođenja)
7 upasni-maharaj
Upasni Maharadž

Svaka mantra ima razlog i svoju moć. Ali ako se povežeš sa belim mantrama, poput „Om namah šivaja“, i drugim sličnim, ništa loše vam se neće desiti u bilo kom pogledu. Sa drugim mantrama, koje su orijentisane ka moći, treba biti oprezan. One nam mogu pomoći, ali nas takođe mogu i povrediti.

P: Kako da znamo koja od njih je možda opasna?

O:
Najprepoznatljivija i najčešće dokazana prijatna ispevavanja dolaze iz belog (dharme) zato što poboljšavaju tvoju zaštitu, energiju i sveukupnu dobrobit. Ona su u redu. Ali možeš proveriti i sa svojim učiteljem koji ih razume i on će ti preporučiti određenu mantru.

Takođe, možemo i da individualizujemo mantre. Pomoću određenih mantri, ukoliko ih koristite, možete dobiti određeni efekat, dok neka druga osoba može dobiti drugi efekat. Tako da mantre ne mogu uvek da se generalizuju. Ali ovo pitanje je veoma bitno u ovom trenutku zato što se sada energije na Zemlji veoma brzo menjaju. Od sada pa do 2022. godine očekuju se mnoge katastrofe. To je zbog toga što se energije veoma brzo menjaju. Taj efekat možete videti na ljudima. Um je nemiran. Um kontroliše. Postalo je teže povezati se sa višim frekvencijama kao i meditirati. Tako da mantranje danas ima mnogo veću vrednost od meditacije. A ispevavanje mantri može da dovede do meditacije. Obično se kaže da treba da razmišljate o sebi, o tome šta ste, pre nego što uđete u meditaciju. Kada budete razmišljajući postavljali sebi pitanja poput: „Da li sam ja ljutnja? Da li sam ja ova forma čiji odraz vidim u ogledalu? Da li sam ovaj izraz? Da li sam um? Da li sam ja intelekt? Da li sam ego? Da li sam sin ili ćerka, i tako dalje i dalje? Da li sam muž ili žena?“ Ova pitanja će nadolaziti, a onda će doći i odgovori koji će glasiti ne, ne, ne – posle dugog vremena kada počnete da osećate sebe, tada ćete uroniti u meditaciju. Ta meditacija je vaša stvarnost. I takva meditacija će imati mnogo, mnogo više uticaja i efekta zato što ste prepoznali sebe. Danas većina ljudi, ne potcenjujem, ima samo nejasnu ideju o tome ko smo, ili ko su. Većina mi, kada ih pitam: „Ko si ti?“, odgovori imenom koje ih povezuje sa ovim životom, a u stvari, svi mi koji sedimo ovde smo povezani u svesti. I svi ljudi izvan ove prostorije, uključujući i biljke, životinje, ptice, povezani su u svesti. Svi smo jedna duša, a mi zbog toga što izgledamo drugačije i što se osećamo drugačije smatramo da smo različiti. Tako da je sada zaista dobro vreme za mantranje. Kada ispevavate, ispevavajte iz centra stomaka, ne iz grla. Stomak je središte vatre, a kada povećate vatru, sagorećete sakupljene emocije. I kako budete nastavili da ispevavate pozitivne mantre iz centra stomaka određeni vremenski period, sveti spisi kažu da ćete moći da promenite vreme, klimu, pa čak i sudbinu.

P: Da li je važno da smirimo um dok mantramo?

O:
Mirnoća uma se dešava sama po sebi kada se povežete sa mantrom.

P: Da li to znači da nije bitno ako um luta okolo?

O:
Um će ionako da luta. Ne možete da kontrolišete um i počnete sa predstavom. To nikada ne funkcioniše. Molim vas da shvatite da je um najneumorniji činilac vašeg sistema. Nikada nije ustaljen. Ne mislite da možemo direktno da napadnemo um. To je nemoguće. Um će vas uhvatiti svaki put. 🙂 I manipulisaće vama. Zato kažem da, ako zavisite od uma, um će vas voditi i um će vam pomoći i da promenite učitelja. Um je prepunjen konceptima koji važe u društvu, u obrazovanju, konceptima od roditelja, iz svakog aspekta vašeg postojanja. Sakupljali smo sve te koncepte i popunjavali naš um. Naš život je u jednakosti sa onim konceptom kome dozvoljavamo da se izrazi, a ne sa realnošću. Ne doživljavamo svet realno već samo pokušavamo da ga oglušimo svojim konceptima. Što više koncepata imamo, sve smo krući.

5 sathya_sai_babaDa li su svi čuli za Satja Sai Babu? Postojao je jedan dečak koji je uz Babu bio mnogo godina da bi mu služio. Sve je išlo kako treba nekoliko godina, on je služio Babu, bio je srećan, Baba je bio srećan. Jednoga dana je odlučio da napusti Babu. Ljudi su mu govorili: „Da li si lud, gomila ljudi čeka da bi mu služila, a ti si tu sa njim?! Zašto propuštaš takvu šansu?“ On im je odgovorio: „Video sam Babu kako se brije. Kako Bog može da se brije?“ Dečak je zaboravio na to da kada si u ljudskom telu, takođe imaš sve što je u sklopu ljudskog tela, uključujući i rast dlake. Dakle, u čemu je bio problem? On je imao svoj koncept da Baba kao Bog treba i da bude takav, na neki određeni način. Kada je shvatio da se ti koncepti ne podudaraju sa njegovim konceptima, potpuno je pao pod njihov uticaj. Nije mogao to da prihvati i tako je propustio veliku šansu. Mogao je dosegnuti najviše nivoe, samo da nije bio orijentisan ka konceptima i vezan za njih. Svi smo mi takvi. Svi imamo ograničenja. Kupimo ram unapred, a onda sečemo sliku da bi stala u okvir. Nikada ne kupimo ram za sliku. Okvir je jednako koncept, a slika je jednako realnosti. Mi sečemo sliku (realnost) zarad koncepta.

P: Da li je važno kako izgovaramo mantru, ili je u redu ako je izgovaramo onako kako je osećamo?

O:
Većina mantri je na sanskritu pa su dikcija i pisanje manje-više isti. Naglasite svaku reč. Nemojte da gutate reči. Postoji mnogo jezika u svetu. Ne mislim da neko treba da dostigne 100%-tnu tačnost u ispevavanju. Ali najpribližnije moguće bi trebalo biti u redu jer je to najbolje što možete da dostignete.
5 calendar_icon
Da se vratimo na glavnu temu sadašnjice. Kao što sam rekao, energije se sada na Zemlji menjaju velikom brzinom. Očekuje se mnogo katastrofa od sada pa do 2022. godine. To se dešava zbog toga što se energije pomeraju velikom brzinom. Taj efekat možemo videti na ljudima. Um je neumoran. Um kontroliše. Povezivanje sa višim frekvencijama je postalo teško, i meditiranje je postalo teže, tako da danas ispevavanje mantri ima mnogo veću vrednost od meditacije. A mantranje vodi do meditacije.

Vreme se menja, i počevši od 2012. pa do skoro 2017. godine vreme je zgusnuto i tamnije po svojoj prirodi. Od 2018. godine pa do 2022. biće mnogo više svetlosti, svežine i priroda će postati suptilnija. Ovo se očekuje. Možete primetiti da je osnovni instinkt ili osnovni karakter ljudi poboljšan u poslednjih nekoliko godina. Ljudi koji su okrenuti ka duhovnosti, meditaciji, istraživanju sebe, intenziviraju sve to zato što se u ovom trenutku planeta Zemlja brže okreće. I vaš mali doprinos mnogo pomaže. Jedna godina se izjednačava sa skoro pedeset godina. Tako da, ako sada uložite u svesnost, pomoći će vam da cilj dostignete mnogo brže. Ova godina, 2014. je bitna kao godina stvaranja. To je zbog Meseca. Mesec predstavlja vodu, voda označava novi život. Ovo je novo stvaranje. Sada je dobro vreme za otpočinjanje novih stvari. Ako započnete nešto specifično ove godine, 95% je šanse da će se to i ostvariti. Ako izvučete jednu poruku iz ovoga, to bi trebala i da bude pouka. Sada negujte pozitivnost ili pozitivne aspekte, ili jasnu svrhu: „Ovo je ono što želim da postignem u godinama koje dolaze.“ Ili „Želim da se oslobodim u predstojećim godinama.“ Ovakav vid moćne odluke ili moćnog cilja, ako posejete seme sada, ono će izrasti u svoj svojoj lepoti u godinama koje slede. Veoma je važno da ovo zapamtite za period od ovih deset godina između 2012. i 2022. godine. Veoma dobra ideja bi bila da ovo seme bude seme oslobođenja, zato što smo zaglavljeni sa toliko mnogo stvari koje je kreirao um. Mnogo više se delimo nego što se ujedinjujemo, a u stvari smo svi povezani, samo što naš um ne želi to da prihvati. Um voli da održava razlike i deljenja mnogo više nego ujedinjenje i jedinstvo. LJUBAV je sve što nam je potrebno.

6 coloursP: Imam veoma intenzivno iskustvo boja tokom meditacije, da li je to um ili realnost?

O:
Boje su obično izraz naše konstitucije zato što sakupljamo mnogobrojne faktore. Tu su ljubav, nervoza, strah, dobrota… mešavina svih njih se nalazi unutar tebe. I ovo sve se reflektuje u bojama. Ali ovo je dobro, jer kada ih jednom vidiš, to verovatno znači da te i napuštaju.

P: Dobro je poznato da većina majstora iz Vedanta tradicije koriste mantre za inicijaciju. Koliko znam, Vi to ne radite, bar ne u tom smislu, Vi koristite Šaktipat. Da li Šaktipat igra sličnu ulogu u svemu ovome ili je u nekom smislu dublji i direktniji od mantri? Možete li nam reći nešto više o Šaktipatu?

O: Postoji mnogo puteva koji vode ka istom okeanu. U tradiciji koju ja pratim, na putu Šive, mnogo aktivnosti učini učitelj (guru). Na našem putu je najveći uslov za učenika da bude prazan prostor. To nije aktivnost, to je postojanje. Kažemo da je naš put poput mladunčeta majmuna. Mladunče se drži zakačeno za majku. Ono nema sposobnost da se vere uz drvo. Majka se vere. Sve što mladunče radi je da se drži za svoju majku. Tako da, ako se potpuno povežete sa učiteljem ili stazom, ili tradicijom, sve će vam doći. Da li ste čuli za Širdi Sai Babu? Neko ga je jednom pitao: “Kakav je bio Vaš Guru?“ On je odgovorio: “Moj Guru je bio veoma moćan. Ali me ništa nije naučio. Od jutra do večeri nisam prestajao da gledam u njega. Legao bih i opet gledao u njega. I on mi je dao sve. Vežbao sam da budem prazan i da se potpuno predam.“ I samo kada se povežete sa Guruom, možete dostići najviše.

Daću vam još jedan primer, Širdi Sai Babin primer. Postojao je svetac koje se zvao Upasni Maharadž. Uobičavao je da mnogo vežba. Uvek se manje ili više igrao sa životom. Otišao bi u pećinu u šumi i meditirao, danima bez hrane i vode, a takođe bi odlazio i na razna mesta nedostupna ljudima. Samo bi tako sedeo i meditirao, pokušavajući da dostigne najviši mogući nivo koji čovek može da dosegne. Nije bio povezan sa Sai Babom, ali kad god bi ga Baba video, uhvatio bi ga, doneo i smestio u Širdi. Ali on nije mogao da sedi tamo. Bio je naviknut na šumu i na druga mesta. I kada Baba ne bi gledao, on bi pobegao. Baba bi ga opet uhvatio i doveo nazad. Nekoliko puta je ovo uradio i postao moćan kao i Baba. Kada je dostigao najviši nivo, živeo je na groblju udaljenom 4 do 6 km od Širdija. I šta god se dešavalo u Širdiju, on je znao samo sedeći tamo. Kada je jedan čovek otišao kod Sai Babe i video ga da puši, postao je veoma uznemiren. Rekao je: „Ovo je Guru? On puši? Ne želim njemu da se klanjam.“ i otišao je. Onda je došao do Upasni Maharadžija i pokušao njemu da se pokloni, ali je ovaj odgovorio: „Ne, odlazi. Ako ne možeš tamo da se klanjaš, nemoj ni ovde.“ Ovo je bilo 1900-te, nije bilo telefona. Na Šivinom putu, sve je u vezi sa otpuštanjem. Svaki aspekt se rastvara, ego se rastvara, um se rastvara, intelekt se rastvara, postajete potpuna jednota sa savršenstvom. Kada se sva ograničenja uklone postajete ekstremno moćni, postajete jedno sa Univerzumom.

Šaktipat saseca sve što ste skladištili, a što vam više ne treba, ono što ste sticali i čuvali. Ovo spaljujemo kroz Šaktipat. Ono što ne možete sami da iznesete, ili bi vam trebalo dugo vremena da se očistite, to se kroz Šaktipat rastvara. To je suština Šaktipata. Prvobitna ideja je šakti energija koja se već nalazi u ljudskim bićima i koja se poboljšava, koja dozvoljava da rastemo u energiji, od najnižih, pa do vrha glave, do najviših. Kada povećate šakti energiju ona spaljuje mnogo stvari koje ne želite. Ne treba se povećavati kada je karmički uticaj velik. Kada je karma jaka, to znači da ste već kreirali životni raspored, a na našem putu učitelj nikada neće ometati nečiju slobodnu volju. Nema manipulacije, prisiljavanja, sve treba da bude spontano. Jedino ako osoba dođe do vas i preda se u smislu poput: „Molim te, pomozi mi.“ ili „Spremna sam“, to je jedini put kada učitelj pomaže.

???????????????????????????????
I put Šive prenosi istu energiju ili istu moć sa učitelja na učenika. Ovo je velika, velika retkost. Zato što se osoba mora razviti do tog nivoa da bi mogla to da primi. A i učitelj mora da bude veoma srećan da bi dobio takvog učenika zato što je to veoma teško i retko se dešava. Jedan Amerikanac afričkog porekla došao je u Virdžiniju, SAD, da bi me upoznao. Bio sam iznenađen kada me je pitao. „Možeš li mi dati šivapat?“ Rekao sam: „Mogu ti dati šivapat, ali možeš li ga ti podneti?“ Mnogo ljudi dođe da me vidi. Veoma malo njih naraste u svesti. To uopšte nije problem. Sve zavisi od prijemčivosti tragača. Mnogi cvetovi izrastu na drvetu, ali samo nekolicina njih postane voće. Na našem putu postoji samo jedan kriterijum: prazan prostor. I ne postoji ni jedan drugi kriterijum, bilo da ste crni ili beli, bogati ili siromašni, iz ove ili one države… Jedini kriterijum je: „Da li ste sposobni da dobijete?“ Guru će testirati vašu podobnost. Razgovarao sam sa jednom božanskom majkom na Himalajima. Rekla je: „Ljudi se penju na planinu da bi dosegli učitelja. Posle mnogo uloženog truda dođete na vrh i sretnete se sa učiteljem. Prva stvar koju učitelj uradi je da vam zada udarac. Ljudi se ponekad razočaraju: „O, prepešačio sam sve ove planine i on me je udario.“ Ali neki ljudi se poklone do nogu učitelju. Tada ih učitelj prigrli.“ Ako preživite test, tada ste uzeti pod zaštitu. Tada više nemate o čemu da brinete, haha. To je šala, ali daje ideju o putu, što znači, jedino je praznina podobna. Nema ega, nema uma i tada Bog ispunjava sve. Postoji mnogo učitelja u našoj tradiciji, počevši od Šive, upoznati smo i sa Širdi Sai Babom, i postoji još mnogo učitelja koji idu ovom stazom, a tu su i dva obrnuta spajanja u jedno. Jedno je krija joga sa Babađijem i svim drugim učiteljima, a drugo su učitelji iz Datatreja tradicije. Oni se spajaju. Dakle, Datatreja strana su sve side, svi koji imaju moći, naravno svi učitelji imaju moći, ali ovde je mnogo više sida, kao što Širdi Sai Baba nikoga nije učio nikakvoj kriji. Na obe strane se nalaze moćni učitelji.

Bhagavan Nitjananda
Bhagavan Nitjananda

Ali svako od njih se brine o nekim ljudima. Nekim ljudima je potrebna aktivnost i da rade određene stvari kako bi tamo stigli. Ali za side sve je u vezi sa prazninom, nulifikacijom. Čak i Lord Datatreja, kada su ga pitali o njegovom učitelju, ili ko je on, samo bi odgovorio: „Ja sam samo ljubitelj prirode.“ Taj nivo poniznosti, nulifikacije, to je znak naše tradicije. Ta tradicija je nazvana Nat tradicija. Postoji mnogo Nat učitelja (gurua).
Bagavan Nitjananda iz Ganešpurija (napustio je telo 1961.), Širdi Sai Baba, Satja Sai Baba, svi su bili Nat Gurui. Oni su mogli da sede na jednom mestu, a ujedno da rade na mnogo mesta. Koristili su svoje telo samo da bi bili na Zemlji, ali njihova svest je mnogo, mnogo široka.

Nasargadata Maharadž
Nasargadata Maharadž

Ukoliko se povežete sa svešću, automatski ćete se uzdići. Jedini kriterijum je: održavajte prazninu. „Ovo nisam ja, ovo nisam ja…“ i jednom kada se potpuno budete nulifikovali, oni će sve preuzeti. Jedna osoba je pitala Nat Gurua: „Kako mogu da se iniciram u Nat put?“ Odgovorio je: „To je veoma jednostavno. Uskočite u reku i ona će vas nositi. Sve što vam je potrebno je jednostavnost, ljubav, saosećajnost i samo praznina. Uklonite sve koncepte. Budite nagi. „Kada sav ego, mržnja, razdeljenost, sve stvari koje ste čuvali u svom umu odu, i um će sam po sebi otići. To je kao da uopšte nemate smeća u kući, onda vam ne bi trebala ni kanta za smeće. Vaš um je kanta za smeće. Mi stvaramo otpad i čuvamo ga u svom umu. Kada ne biste uklanjali smeće iz vaše kuće mesec dana, ne biste mogli da uđete u kuću. Naš um je poput toga. Sada ne možemo da uđemo. Ceo životni vek smo to čuvali. I to je to. Bacite kantu za đubre daleko. Uvek kažem ljudima da ako žele nešto da mi ostave, neka mi ostave svoj um i neka idu. BUDITE SLOBODNI.

11 mohanji
Uskočite u reku i ona će vas nositi. Sve što vam je potrebno je jednostavnost, ljubav, saosećajnost i potpuna praznina. Uklonite sve koncepte… Budite slobodni

Prevod: Jelena Tubica
Lektura: Ivana Miljak
Uređivanje: Biljana Vozarević

Originalni tekst je ovde

Podelite ovu objavu

X