Moja Novogodišnja poruka za 2015.

Najdraža otelotvorenja čiste ljubavi

Završava se 2014. Novi list u kalendaru – 2015. Dok postavljamo ceremoniju buđenja nove godine u svom životu, sakupljamo odluke, nade i optimizam. Nova ljudska godina će biti lansirana zajedno sa novim nadama i aspiracijama. Želim vam veliko uzdizanje u svesti tokom predstojećih dana. Umiremo svake večeri i rađamo se svakog dana. Svakog dana, naročito svakog rođendana je nova prekretnica u našem životu. Nova godina je još jedan dan dok vreme teče.
Dok sa sebe zbacujemo teret 2014-te i dok nastavljamo da koračamo u nepoznate terene neizbežne budućnosti, neka VERA bude zvezda vodilja.
Dok donosimo nizove odluka kojima nastojimo sebe da promenimo; da promenimo ono što smatramo kao zaslepljujuće blokade u svom karakteru koje onemogućavaju zemaljsku izvrsnost, ODLUČNOST je glavno uporište.
Dok nosimo novu odeću života, i dok okrećemo novi list u životu, tražimo novu zemaljsku slavu. Dok rasprostiremo po vremenu svoja očekivanja od sebe i svoje budućnosti, neka SAMILOST bude ključni sastojak. Neka se vaš zemaljski uspeh meri po vašim delima SAMILOSTI i DOBROTE. Ne budite preoštri prema sebi.

Mohanji quote  - Let compassion be your breath
Neka SAMILOST bude vaš dah. Izgradite svoje oslobođenje na delima samilosti

• Budite dobri i ljubazni bez uslova i neka se to pokaže
• Nemojte da osuđujete ili kudite druge zato što ne znamo njihovu karmu baš kao što ne znamo ni svoju
• Zbacujte teret pokupljen tokom dana – svake večeri
• Budite sunce životu. Ustajte u brilijantnom sjaju sunca svakog jutra i živite isto tako bez uslova kao i ono te širite toplinu svakog dana ili mesečinu svake noći
• Neka SAMILOST bude vaš dah. Izgradite svoje oslobođenje na delima samilosti
• Bezuslovna ljubav je stanje. Budite u stanju Bezuslovne Ljubavi. Budite to. Nemojte da RADITE to.
• Ovo je ljudska NOVA GODINA. Posvetite je dobrobiti bića drugih vrsta i obećajte da ćete im poboljšati život svakog dana pomalo. Biće im bolje ako ih samo ostavimo na miru.
• Smanjite zavisnost i uživajte u slobodi. Zavisnost dovodi do očekivanja i na kraju do razočaranja. Izbegavajte očekivanja i doživite zadovoljstvo svakog momenta.
• Ne osuđujte, ne kritikujte i ne kudite druge jer se tako zagađujete. Kada kudimo druge, mi kudimo sami sebe.

Mohanji quote - As we shed the weight of 2014 -  faith
Dok sa sebe zbacujemo teret 2014-te i dok nastavljamo da koračamo u nepoznate terene neizbežne budućnosti, neka VERA bude zvezda vodilja.

Želim vam Sjajnu i Brilijantnu Novu godinu
Želim vam Sreću, Mir i Uspeh
Beskrajna Ljubav

Prevod i obrada: Biljana Vozarević
Lektor: Ivana Miljak

Podelite ovu objavu

X