Veliki učitelji – Adi Šankaračarja

VELIKI UČITELJI – ADI ŠANKARAČARJA

Koliko je velikih duhovnih majstora hodalo zemljom!!! Koliko ih živi među nama čak i sada!!! Zaista smo blagosloveni što smo deo ove bogate tradicije velikih svetaca koji su nas naučili, jednostavnim rečima, ko smo mi u stvari!!! Većina nas još uvek traga. Mnogi od nas još uvek gledaju u budućnost radi tog neprocenjivog znanja, dok su potpuno nesvesni činjenice da to znanje postoji sasvim u našoj sadašnjosti. Pripadamo velikoj tradiciji prosvetljenih učitelja, koji nisu očekivali ništa zauzvrat, za svoju dobrotu, samilost i bezuslovnu ljubav. Danas, moj um luta na put Velikog Šankare – Adi Šankaračarje.

Kako može običan čovek kao ja da objasni velikog učitelja kao što je Šankaračarja? Kako mogu da se čak i upustim u takvu avanturu? O Gospode, Oprosti na mojoj aroganciji…
Šankačarja teče kroz svakog tragaoca. On boravi unutar nas, Guru aspekt naše potke. On je duša Vedante. Vedanta je tekla kroz njega. Kada mu je bilo 8 godina, kada ga je učitelj pitao ko je on, Nirvana Šatakam je potekla iz ovog mladog dečaka. Nirvana Šatakam je suština svih spisa. To je srž Vedante. Ako to razumemo u potpunosti, razumeli smo celu tajnu našeg postojanja. Ne treba nam ništa više…

a1
Guru Parampara
Sada Shiva Samarambham
Sankarachaarya Madhyamam
Asmat aacharya Paryantham
Vande Guru Paramparaa
(Tako, počevši od Gospoda Šive, kroz Šankaračarju i mog ačarju, guru parampara večno teče…
O Veliki Učitelju – nudim svoje ponizne pozdrave tebi pred lotos noge. Klanjam se pred tvojim lotos nogama. Izvini zbog moje neukosti, dozvoli mi da okusim nektar tvoje najviše mudrosti.)

Nirvaana Shatakam (peva Mohanđi)

autor: Adi Šankara

Mano Buddhi Ahankara Chitta Ninaham
Nacha Shrotra Jihve Na Cha Ghrana Netre
Nacha Vyoma Bhoomir Na Tejo Na Vayu
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Ja nisam um, ni intelekt, ni ego, ni odrazi unutrašnjeg ja (chitta).
Ja nisam pet čula.
Ja sam izvan toga.
Nisam etar, ni zemlja, ni vatra, ni vetar (pet elemenata). Ja sam zaista, to večno znanje i radost, Šiva, ljubav i čista svest).

Na Cha Prana Samjno Na Vai Pancha Vayu
Na Va Saptadhatur Na Va Pancha Koshah
Na Vak Pani Padau Na Chopastha Payu
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Niti se mogu nazvati energijom (prana),
niti pet tipova daha (vayas),
niti sedam materijalnih esencija,
niti pet pokrivača (pancha-kosha).
Niti sam pet instrumenata eliminacije,
rađanje, kretanje, shvatanje, govorenje.
Ja sam zaista,
večno znanje i radost, Šiva,
ljubav i čista svest).

Na Me Dvesha Ragau Na Me Lobha Mohau
Mado Naiva Me Naiva Matsarya Bhavah
Na Dharmo Na Chartho Na Kamo Na Mokshah
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Nemam mržnje ili nedopadanja,
niti pripadnost ili dopadanje,
ni pohlepe,
ni obmanu,
ni ponos niti oholost,
ni osećanja zavisti ili ljubomore.
Nemam dužnost (dharma),
ni novac,
ni želja (karma),
čak ni oslobođenje (moksha).
Ja sam zaista,
To večno znanje i radost, Šiva,
ljubav i čista svest.)

Na Punyam Na Papam Na Saukhyam Na Dukham
Na Mantro Na Teertham Na Vedo Na Yajnaha
Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhokta
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Nemam ni zasluge (vrlinu),
ni nedostatke (poroke).
Ne činim grehove niti dobra dela,
nemam sreće ni tuge,
bol ili zadovoljstvo.
Ne trebaju mi mantre, sveta mesta,
spise (Vede), rituali, žrtve (yagnas).

Nisam ni jedno u trijadi
posmatrača ili onog ko doživljava,
proces posmatranja ili doživljavanja,
ili bilo koji predmet koji se posmatra ili doživljava.
Ja sam zaista,
Večno znanje i radost, Šiva,
ljubav i čista svest.)

Na Me Mrityu Shanka Na Me Jati Bhedah
Pita Naiva Me Naiva Mata Na Janma
Na Bandhur Na Mitram Gurur Naiva Shishyah
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Nemam strah od smrti,
jer nemam smrt.
Nisam odvojen od svog ja,
nemam sumnje o svom postojanju,
nemam diskriminaciju na osnovu rođenja.
Nemam oca, ili majke,
niti sam imao rođenje.
Nisam rođak,
ni prijatelj,
ni guru,
ni učenik.
Ja sam zaista,
To večno znanje i radost, Šiva,
ljubav i čista svest.)

Aham Nirvikalpo Nirakara Roopaha
Vibhur Vyapya Sarvatra Sarvendriyanam
Sada Me Samatvam Na Muktir Na Bandhah
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

(Ja sam sveprisutan.
Ja sam bez atributa,
i bez forme.
Nisam ni privržen svetu,
ni oslobođenju (mukti).
Nemam želja ni za čim
jer ja sam sve,
svuda,
u svako doba,
uvek u ravnoteži.
Ja sam zaista,
Večno znanje i radost, Šiva,
ljubav i čista svest.)

ŠIVOHAM – JA SAM ŠIVA
Kada je imao osam godina, Adi Šankaračarja je postao sanjasi (odrekao se svega radi potpune usredsređenosti na samospoznaju). Do svoje 16-te, završio je sve što je ikada napisao. Napisao je mnogo komentara i šloka (stihova). Između 16 i 32-ge, uspeo se i silazio dva puta sa moćne planine Barat (u Indiji), kada nije bilo vozova ili aviona. Podigao je 4 manastira na četiri najudaljenija kraja na zemlji da bi nastavio da vodi nove tragaoce na put đnane (znanja). On je obnovio mnoge hramove gde spadaju sedište mudrosti hram Kolur Mukambika i hram Badri Višal kod Badrinata na Himalajima. Čak je struktuirao i metod puđe (pooja – ritualno obožavanje božanstava). On je završio sve ovo za 32 godine. Ko je ON? Je li to bio večni Šiva? Ne možemo da ga se setimo bez dubokog unutrašnjeg poštovanja. Kakav duhovni Majstor!!! Kakav Ačarja !!! Kakav Svetac!!! Kakav Poznavalac!!! Kakav život za življenje!!!
Naučio nas je:
“Privrženost, želja, zadovoljstvo, bol, itd. se opažaju da postoje sve dok se deluje iz uma. Oni se ne primećuju u stanju dubokog sna kada um prestane da postoji. Zato oni pripadaju samo umu a ne sopstvu (Atmanu).”
Još jednom, klanjam se pred nogama ovog Velikog Majstora. Neka svi okusite nektar ove mudrosti koja večno teče. Neka svi budete prosvetljeni do kraja, milošću i blagoslovima Šankaračarje.
Bog Vas Blagoslovio
Volim Vas
M

Klanjam ti se –Vrhovni Učitelju!!!
Klanjam ti se –Vrhovni Učitelju!!!

Prevod i uređivanje: Biljana Vozarević
Lektura: Ivana Miljak
Originalni tekst je ovde.

Podelite ovu objavu

X