P&O Do blještavog sjaja unutrašnje svetlosti

Ovo je kompilacija Mohanđijevih odgovora na pitanja koja su mu postavljali a dovoljno su opšta da se mogu podeliti u korist svima.

Budi inteligentan. Ostavi svoj um na miru.
Budi inteligentan. Ostavi svoj um na miru.

Obraćam se svima koji se duboko povezujete s mojom svešću – ne postoji ritual kojim se povezuje sa mnom. Budi Mohanđi da bi doživeo Mohanđija. Jedna svest i mnogo manifestacija. Ne postoji mnoštvo duhovnih majstora. Postoji samo Jedan duhovni majstor i mnoštvo Njegovih ili Njenih manifestacija. Različite forme su iluzija. Vaša misija u ovom životu je da ostanete povezani sa nemanifestovanim izvan svih manifestacija. Ne gubite vreme na senzacije. Uložite u tišinu iznutra. Uložite u svesnost. To je jedini materijal vredan ulaganja. Život odlazi na poređenja, imidže, imena, forme i tako dalje. Čeznemo da stvorimo okvire i zaključamo ličnosti unutra, čak i imenima uloga kao što su otac, majka, brat, prijatelj, ljubavnik, muž itd. To je potpuno traćenje vremena. Samo budite i dopustite neka bude. Nastavite da se povezujete sa nemanifestovanim unutar svih manifestovanih bića. Pitanja i odgovori Nema nikakve svrhe propovedati, ako niste uvereni i ako to svesno ne živite. Svi ljudi konstantno iznose svoja mišljenja u ovaj svet. Društveni mediji to podržavaju. Ali, niko ne sluša! Nikom nije stalo. Svet prihvata i sve odbacuje skoro istog momenta i nastavlja dalje do sledećeg čulnog zadovoljstva. Nivo zadržavanja je jako nizak sve dok se ne dese šokovi u životu. Dobro se lako zaboravlja.

mohanji 1
Jedan plamen može da zapali mnogo lampi. Samo jaki plamenovi mogu da se odupru svim vremenskim olujama. Vredi biti pravi plamen.

Ključ je u življenju svog najdubljeg uverenja. Radite to bez inhibicija. Bez očekivanjna. Kada to svesno živite, ono postaje čvrsta izjava svetu. Možda vas vaši savremenici koji ne shvataju vašu svest budu kritikovali ili ismevali , ali, ako su vam namere čiste i nenasilne, svet će čitati vašu poruku i pre ili kasnije biti inspirisan njome. Ipak to ne treba da nas se tiče. Kada se brinete o svom statusu u budućnosti, svesno ili nesvesno može doći do manipulacija. Možete da postanete skloni pretvaranju. To treba izbeći po svaku cenu. Nikada se ne pretvarajte. Budite spontani. Uvek živite svoj život bez očekivanja. Bilo da vas svet uvažava ili ne, živite svoju najvišu istinu. Živite svoje uverenje. Oni koji vas razumeju će se okupiti oko vas. Jedan plamen može da zapali mnogo lampi. Samo jaki plamenovi mogu da se odupru svim vremenskim olujama. Vredi biti pravi plamen. Oni koji nas ne razumeju nas se ne tiču. Oni koji nas razumeju nas se takođe ne tiču. Oni koji ne mogu da vas shvate će vas napustiti. Oni koji shvataju pratiće vas spontano. Ostati čvrsto sa svojom istinom je definitivno ono što nas se tiče. Doslednost je ono što nas se tiče. Istina izražena nesebično postaje pokret. Oni koji čeznu za istinom će je prepoznati i pratiti. Oni koji to ne mogu, i ne moraju. Vaš život treba da bude vaša čvrsta izjava. Ostalo nije vaša briga. … Faktor uspeha i neuspeha u ljudskoj vezi zavisi od više svrhe i očekivanja. Jasan viši cilj pomaže zdrav i uspešan odnos dok ga očekivanje automatski uništava. P: Ali šta ako su ljudi u vezi na različitom nivou svesti? Da li je to nekompatibilnost čak i ako nema očekivanja? Kako onda sa tim izaći na kraj? O: Ako je svrha jasna i nesebična, svesnost se pomera na potrebnu frekvenciju. … P: Šta je tajna uspešnog života? O: Samo klizite kroz život kao voda . Tecite. … P: Šta je Sukh (Sreća) prema tebi? O: Ispunjenje i Upotpunjenost. P: Zašto je Sukh prolazna? O: Šta god je prolazno, to nije Sukh. To je samo “asukh” (šta god nije sukh – bolest u jednom smislu koja bi se mogla protumačiti i kao neznanje ili nerazumevanje). Sve što je prolazno su trenutna zadovoljstva za um koja se smatraju srećom. … P: Šta je glavni uzrok ega? O: Neznanje. P: Da li imamo pravo da povremeno budemo egoistični? O: Ne. To vodi truljenju svesnosti. Samo jedan entitet ima pravo da bude egoističan u celom univerzumu. Prvobitni stvaralac koji je počeo stvaranjem relativnosti. A on , on je pun, slobodan i potpun. On je potpuna svesnost. Potpuna svesnost je izostanak ega. Uživaj. … Pinkijeva dilema: Nalazim se na železničkoj stanici. Stotine ljudi zuji unaokolo. Bezličnih. Kuda svi oni idu? (Filozofsko pitanje) Odgovor: Jure na pokretnoj traci vremena koja reciklira postojanje. Pomno posmatraj. Svi oni idu putem sudbine ka rastvaranju/poništenju.

NEMOJ DA RADIŠ ŽIVOT. OSEĆAJ ŽIVOT. Osećaj svaki momenat. Raditi život sa očekivanjima rezultata stvara razočaranje, bol i stres. Kada počnemo da osećamo život, svesnost spontano raste. Stres sam po sebi izvetri.
NEMOJ DA RADIŠ ŽIVOT. OSEĆAJ ŽIVOT. Osećaj svaki momenat. Raditi život sa očekivanjima rezultata stvara razočaranje, bol i stres. Kada počnemo da osećamo život, svesnost spontano raste. Stres sam po sebi izvetri.

… Tanjino pitanje: Čitala sam tvoj blog “Ko se boji istine 1&2 i baš sam uživala. Ipak bih zamolila za jedno objašnjenje. Jednom rečju, ko se boji istine? Odgovor: Kukavice. … Skraćeno pitanje: Pomenuo si da su svi Učitelji eho iste istine koja odjekuje kroz vreme. Postoji li nešto originalno u univerzumu? Odgovor: Da. BOG. … Pitanje: Kako se povežeš sa nama dok si fizički tako daleko? Odgovor: Povežem se kada se vi povežete. Povežem se i kada se vi ne povežete, baš kao što struja stoji na raspolaganju na prekidaču na zidu. Kada misliš ili razgovaraš o meni, bez obzira da li je dobro ili loše, povezuješ se sa mojom svešću. Ja sam uvek s tobom, bilo da me vidiš, osetiš ili da se probudiš u meni. Ja nisam telo. Ja sam svest koju ovo telo predstavlja. Nema rastojanja u svesti. … P: Tvoje mišljenje o društvenim medijima… O: Znak vremena. Jedan od ključnih aspekata ljudskog postojanja je izražavanje. Vreme je pružilo ovu priliku da se čovek virtuelno izrazi. Ako se ne koristi dobro i pozitivno, možemo sebe smatrati zastarelim. Verujem da možemo da koristimo koju god platformu želimo, sve dok neprekidno teče pozitivno izražavanje. … Pitanje: Da li postoji način da izmerimo viši i niži nivo svesti? Odgovor: Da. To je LJUBAV. Ako vam je svesnost puna ljubavi bez razloga, diskriminisanja i očekivanja, možete smatrati da imate veoma visoku svest. Ako postoji i najmanje zrnce sumnji, ljubomore, ljutnje, mržnje, poređenja ili bilo čega drugog što nije neuzrokovana i neuslovljena ljubav, onda još uvek morate još mnogo da radite na svom pročišćavanju. Nadam se da je odgovor jasan.

Život zavisi od toga kako ga protumačiš. Bilo bi razumnije da ga tumačiš s ljubavlju umesto sa mržnjom i s optimizmom umesto s pesimizmom. Sve što tražimo svakog momenta je samo SREĆA.
Život zavisi od toga kako ga protumačiš. Bilo bi razumnije da ga tumačiš s ljubavlju umesto sa mržnjom i s optimizmom umesto s pesimizmom. Sve što tražimo svakog momenta je samo SREĆA.

… P: Gde je svetlost Mohanđi? O: U tebi. Svetlost koju si oduvek tražila izvan sebe uvek je bila u tebi samoj. Okreni se ka unutra. Budi istrajna. Budi strpljiva. Naći ćeš je pre ili kasnije. … P: Šta je prvobitno značenje reči ‘satsang’? (Ankino pitanje) O: Društvo koje te uzdiže. Društvo u tvom sistemu koje te najviše uzdiže i ispunjava je tvoja sopstvena duša. Biti jedno sa svojom dušom. Duša je jedini faktor u našem sistemu koja je totalno mirna i koju ne dotiču unutrašnji i spoljašnji faktori našeg postojanja. Biti sa dušom znači imati miran um. Kada je um miran, možete da vidite svoj istinski odraz u svom sopstvu. … P: Kako otpustiti prošlost? O: Objektivnom svesnošću. Budite svesni sadašnjosti koja ne treba da ima ništa sa prošlošću. Prošlost će ostaviti svoje utiske u sadašnjosti. Budite svesni i toga. Kada postanete konstantno svesni svojih sadašnjih misli, reči i radnji i postupate sa njima objektivno, uvek ste u meditativnom stanju. To će osloboditi sadašnjost od prošlosti. … P: Da li je duša trajni nepristrasni posmatrač? O: Samo u ljudskom kontekstu možemo to tako prihvatiti. Zbog toga što imamo mnogo drugih slojeva da uzmemo u obzir. Um, ego, intelekt, itd. U tom kontekstu, možemo dušu smatrati krajnjim nepristrasnim posmatračem. Ali u apsolutnom smislu, duša nema šta da nepristrasno posmatra. Duša je sve. Posmatrač, posmatrani i posmatranje. Duša nije ništa. Duša nema dnevni raspored. Duša je uvek slobodna. … Pitanje malog Anua koje je bilo kratko (Kratko pitanje malog Anua): Bezuslovna ljubav ne postoji. Šta preporučuješ? Odgovor: Ne krivite decu. Ona ne veruju u bezuslovnu ljubav jer je mi sami ne demonstriramo tako što ćemo je “živeti”. Probajte da živite bezuslovnu ljubav, ne samo deca, nego će vam ceo svet recipročno uzvratiti ljubavlju. Ceo svet je izraz vrhunske duše. Njena priroda je bezuslovna ljubav. Znam na šta misliš – svet je danas odgojen u duhu uslovljene ljubavi. Čak i da volite bezuslovno, mogu sumnjati u vas i nikada je neće lako prihvatiti. Moj predlog je da nastavite da pokušavate. Vredno je truda. Bar će vaš unutrašnji prostor ostati čist i neuprljan, bez ikakvih očekivanja. Dakle, i dalje je preporučujem. … Pitanje: Kako da živimo sa ljudima koji se pretvaraju da im je stalo a nije; koji vas hvale pred drugima, a loše govore o vama iza leđa? Odgovor: Ignorišite ih. Ponašajte se prema njima kao što biste prema osobi koja je bolesna. Budite dobri i milosrdni, ali distancirani. Nemojte da nosite njihov teret na svojim leđima. … Pitanje: Kako da postignem to da mi se značajno promeni karakter, navike i ograničenja u ovom životu? Odgovor: Izaberi da energizuješ pozitivnost u životu. Odbaci sve što je negativno po prirodi. Energizuj ono što je dobro. Ignoriši ono što nije dobro. Neguj ono što imaš u životu. Ignoriši ono što nemaš. Budi u sadašnjosti i daj sve od sebe baš sada. Uvek se iznova otkrivaj u svakom trenutku pitanjem – šta još mogu da uradim za svet? Istraži sebe više. Budi pozitivan ma šta da se desi u životu. Dobar život je izbor. Dobar život je stav. To je stav koji čini život vrednim življenja. U tome je tajna. … P: Što ljudi lutaju na duhovnom putovanju? O: Nezasiti um stvara očekivanja, pada na čulni šljašt, neguje koncepte i nerazumevanje i čini da čovek poveruje da je mir negde drugde.

Strah onesposobljava. Od straha od grešaka život stagnira. Strah dovodi do patnje. Lek je vera. Nemojte da imate nikakve veze sa strahovima. Stanje neustrašivosti dovodi do totalnog oslobođenja.
Strah onesposobljava. Od straha od grešaka život stagnira. Strah dovodi do patnje. Lek je vera. Nemojte da imate nikakve veze sa strahovima. Stanje neustrašivosti dovodi do totalnog oslobođenja.

Sakupila i prevela: Biljana Vozarević
Lektura: Ivana Miljak
Uređivanje: Biljana Vozarević

Originalni tekst je ovde.

Podelite ovu objavu

X