Pitanja i Odgovori u Maskatu, decembar 2010

Teme: Kako i zašto da budemo orijentisani na kičmu? U čemu je razlika da li su čakre zatvorene ili otvorene? Da li treba nositi drago kamenje i zašto? Kako da prevaziđemo odlaganje? Šta misliš pod vezivanjem/ograničavanjem?

Gledajte dublje, izvan očiglednog
Gledajte dublje, izvan očiglednog

P: Ovo je uvodno pitanje: rekao si da treba da se koncentrišemo na kičmu i da se u isto vreme koncentrišemo na udisaje i izdisaje. Pokušavala sam to da uradim, ali sam mogla da uradim samo jednu stvar u jednom momentu. Mislim da ne mogu da radim oba procesa istovremeno.

O: To je vrlo jednostavno. Kada počnete da učite da vozite, vrlo je teško stalno paziti na volan, kočnice, gas, menjač, kvačilo i retrovizor sve vreme. Teško je koordinisati sve u isto vreme. Takođe morate da pratite semafor, itd. Teško vam je da postignete to pre nego što naučite veštinu vožnje i dobijete vozačku dozvolu. Posle toga, vožnja postaje automatska. Postaje mehanička. Da li sve to radite svesno? Zar nije sve došlo na svoje mesto? Ne vozite li sad glatko? Naravno, vaše nesvesno preuzima šta god da ponavljate. Nema ovde razlike – u meditaciji, pošto su svi naši drugi aspekti tihi, naša svest će se pomeriti. To je kao partnerstvo svog svesnog uma sa nesvesnim. Kada, kroz ponovljenu aktivnost, vaša svest pređe na treće oko, možete da vidite sve odozgo. Tada ćete biti u savršenom sinhronicitetu. Doslednost i Strpljenje.

Kako se to dešava? Treba da se koncentrišete. To je zato što smo orijentisani prema napred. Obično funkcionišemo u 120 stepeni ispred sebe. Ne vidimo preostalih 240 stepeni iza sebe. Da li smo potpuno svesni svojih leđa i onda kada se ne dešava ništa iza nas? Ovih preostalih 240 stepeni definitivno postoji, ali mi to ne primetimo. Biti orijentisan na kičmu je veliki pomak. To je kao igranje bekfut (odstraga) u kriketu. Mi smo prirodno predodređeni da igramo frantfut (spreda). Kada pređemo na igranje bekfut, vreme i prostor se promene i drugačiji se igra s loptom.

Život se menja kada čovek postane orijentisan na svoju kičmu. Onda je uzdignuće automatsko. Kada izgovarate AUM, pomerate se na kičmu. Kada se pomerite na kičmu, oči se automatski koncentrišu na Treće Oko. Probajte da zažmurite i vizualizujete kičmu. Automatski vam koncentracija pređe na Treće Oko. Potpuno nenaporno. Sistem je tako izgrađen. Kasnije postaje prirodno.

Predlažem da se ljudi koncentrišu na moje oči da prime energiju. Mnogi kažu, ‘Ne treba nam slika! Čim zažmurimo, vidimo te’. Mnogi to kažu. Oni su se toliko usaglasili sa mojom energijom i fizičkom formom da se to momentalno desi. Neko mi je prekjuče rekao da – ‘kada pogledam Babađijevu sliku, vidim tebe. Kada pogledam tvoju sliku, promeni se u Babađijev lik’. Shvatite, duhovni Majstori igraju takvu igru da uklone vezanost za bilo kakav fizički okvir. Svi fizički okviri imaju valjanost, trajanje i neminovno raspadanje.

U ljudskoj prirodi je da volimo da posetimo kuću koja nas primi s toplinom i ljubavlju. Ne volimo da posećujemo mesto gde smo nepoželjni. Kada je viši izvor dobar i pouzdan, on nas automatski privuče. Postanemo konektovani s njim. Konektovaćete se sa izvorom koji je dobar za vas. Ne morate o tome svesno da mislite. Takođe, čak i ako želite ne možete to svesno naći. Ali ćete se automatski povezati s pravim izvorom. Kakav god da je nivo do kog ste se uzvisili, dobićete lekcije odgovarajuće za sebe. Ako ste orijentisani na kičmu, dobićete tu vrstu konekcije. U trećem razredu, ne mogu vam dati gradivo za Magistra. Čak i ako vam to dam, nećete moći da ga iskoristite.

P: Kako da sinhronizujemo toliko toga?

O: Prvo se koncentrišite na fizički nivo. Koncentrišite se na um, telo. Um je aktivan sve vreme i vi to znate. Telo možete osetiti. Čula su uvek aktivna pošto inače ne možemo da čujemo ili vidimo! Čula s umom daju nam iskustvo. Onda se pomerite na dah. Kada se pomerite na dah, postejete suptilniji. Sa udisaja, treba da pređemo na zvuk (Naada). Kad dostignemo zvuk, prvi zvuk koji čujete biće vaše srce. To je osnovni ritam s kojim ste rođeni. Srce udara kao damaru (instrument koji se koristi da daje ritam) u ruci Gospoda Šive. Otkucaj srca označava buđenje u životu i ritam života i postojanja. Sa damaruom, Šiva vas budi. Šta je buđenje? Budi vas u stvarnost! Stvarnost ko ste… Tatvamasi (To si ti). Ples Šive je ritam postojanja.

Dakle, krenuli ste od tela ka umu, ka dahu, do zvuka. Konačni zvuk je …mmmmm… u AUM. Da biste ispevavali AUM, nije vam potreban jezik. Lice bez jezika takođe može da izgovori AUM. To je univerzalni zvuk. Kada čovek dostigne AUM, dostigne i Šušumna nadi. Dostizanje AUM je ujedno i stapanje s Kundalinijem. Dostizanje AUM je dostizanje Šive. Šiva postoji u naada. AUM je konglomerat (smeša) mnogih bindua. Bindu ili naad bindu je sitna čestica zvuka. To je savršeno stapanje. Ono je suptilno, suptilnije i najsuptilnije. Ono dovodi do stapanja sa večnom tišinom.

P: Ponekad ljudi kažu da čakre treba da su otvorene. Kako znamo da su otvorene?

O: Nema potrebe da znamo. Ova vrsta radoznalosti je u vezi s intelektom. Intelekt nikada ne ostavlja čoveka na miru. On vezuje čoveka za zemlju, te onemogućava slobodnu evoluciju i duhovno uzdizanje, tako što postavlja pitanja. Znanje je igra intelekta. To je definitivno prepreka i možete se tu zaglaviti. Čakre će se otvoriti u pravo vreme. Nema potrebe misliti ili brinuti o tome. Nema ni koristi.

Majka priroda i savršena ravnoteža
Majka priroda i savršena ravnoteža

P: Šta to znači kada su čakre otvorene ili zatvorene?

O: Otvorene čakre znače da se vaša prijemčivost povećala. Zatvorene čakre znače da ste prizemniji. Zatvorene čakre znače da ste gusti, teški, otvorene čakre znače da ste lakši i povezani s višim energijama. To će se automatski desiti kada budete toga dostojni, zaista spremni. Čak i ako bih vam namerno otvorio čakre, ne biste to mogli da iskoristite! Čak i ako vam otvorim sve čakre, ne biste mogli da koristite tu energiju, i čakre će se ponovo zatvoriti. Kada ste zaista spremni, one će se otvoriti i više se nikada neće zatvarati pošto ćete njima funkcionisati. Ako ne koristim ruku, mišići će oslabiti! Čakre, nadi, kundalini… zaboravite na to sada. Desiće se kada za to dođe vreme. Samo idite putem sa potpunom zahvalnošću i predavanjem Gospodu Svevišnjem, Ocem svega.

P: Voleo bih da pitam o dragom kamenju. Ljudi savetuju da se nosi kamenje pošto ono povoljno deluje na nas.

O: Molim vas, shvatite da je naš sistem ili konfiguracija sačinjena iz 5 elemenata: zemlja, voda, vatra, vazduh i etar (space). Ovih pet elemenata je sastavljeno da bi sačinilo naše telo. Kada doživimo neravnotežu elemenata, ili, kada neki elementi izgube moći, tj. nemaju dovoljno moći, onda ih dodajte preko drugog koncentrisanog izvora. Kamenje je koncentracija određenih aspekata nekih elemenata koji konstituišu naše telo. Ideja je, kada nosimo pravo kamenje, ono poboljšava ili pospešuje naš sistem ili balansira intenzitet elementa koji nedostaje. Sve u svemu, mi smo sačinjeni iz elemenata, i ako nema dovoljno snage ili potencija nekih elemenata u našem sistemu, mi to kompenzujemo tako što nosimo odgovarajuće kamenje. Naše čakre imaju određeni vibracijski nivo. Kamenje/dragulji takođe imaju određeni vibracijski nivo koji može da odgovara čakrama. Kada nosite pravo kamenje, ono poboljšava funkcionisanje čakri. Čakre su kao transformatori. One distribuiraju energiju u naš sistem. To je sve naučno. Ali, ako kamenje/dragulji nisu dobro prepisani, oni nas mogu i povrediti. Na primer – ako imate višak elementa vatre u svojoj konstituciji i neko vas posavetuje da nosite kamen koji će dalje pojačati elemenat vatre, onda ćete postati jako uzvrpoljeni. Možete uraditi i nešto kobno po vas.

Ali takođe, molim vas primetite, od rođenja do smrti, ni jedna čakra neće ostati konstantna. Vaši nivoi energije ne ostaju konstantni. Nivoi prane će rasti i opadati! Konstitucija će ostati ista ali će se nivoi menjati. Najbolje rešenje je da prihvatatite ove nivoe i nastavite s verom.

Učitelji obično ne nose kamenje. Neki Učitelji su ih nekada nosili ali su za to imali svoje razloge. Obično ljudi koji su nesigurni posežu za takvim stvarima – jer misle da će im to pomoći! Ako naginjete ka tome da nosite dragi kamen, pobrinite se da ga prepiše pravi autoritet. Uzmite ga od osobe koja je prava, a ne od nekoga koga zanima samo da vam to proda. To postaje i zavisnost. Možete se osećati nesigurniji kada ga ne nosite. To stvara zavisnost.

Iza toga stoji nauka. Na Zemlji ništa nije beskorisno. Sve se koristi. Ali naš cilj je oslobođenje. Dakle, izbegnite zavisnost! Kamenje je sa Zemlje. Ali zbog svog vibracijskog nivoa, one poboljšavaju svaku čakru na koju se odnose. Može to biti vazduh, voda, vatra, prostor ili zemlja! Na vama je da to koristite.

Na putu Šive, zavisnost od bilo čega je ‘vezivanje’. Možemo da shvatimo da je to naša konstitucija. Sve dok smo na zemlji moramo da se držimo svoje konstitucije. Kada vatra napusti telo, mi to telo nazivamo ‘mrtvo telo’. Kada ga napusti prana, to je takođe mrtvo telo. Moramo da živimo s konstitucijom s kojom smo ovde došli. Sigurno nam treba annamayakosha, pranamayakosha, manomaya kosha… sve koše (koje pokrivaju slojeve tela u vezi sa hranom, pranom, emocijama, itd.) – trebaju nam sve one da bismo funkcionisali. Ali sve je vezivanje na putu Šive. Na kraju, sve mora biti eliminisano. U jednom momentu sve bude eliminisano i onda se stopite.

Njihova pomoć (koša) je potrebna samo na zemlji. Duše funkcionišu i na drugim ravnima, ali one nemaju istu zavisnost od sistema kao što imamo mi. Na primer, naše telo ne može da izdrži temperaturu od 1000 C. Taj programirani sklop je vezanost za zemlju. Ima duša koje meditiraju pod vodom u moru. Imaju drugačiji vibracijski nivo. Sreo sam jednog gospodina koga je učio duhovni majstor koji živi pod morem! Ovaj majstor ne izlazi baš mnogo, niti ima telo kao mi. On se pojavljuje na površini pri čemu uzme formu tela, malo providnog. Ako provučete ruku kroz to telo, ona prolazi. Vi vidite telo, ali ono nije dovoljno čvrsto, kao naše. Čovek koga sam sreo učio je od ovog majstora kako da poređa elemente u svom telu tako da obrazuju ravnotežu i da se održava dobro zdravlje za vreme zemaljskog života. Kamenje takođe ređa elemente po redu. Kada to uradite ili nosite kamen, to donosi izvesnu ravnotežu. Dakle, na vama je da li ćete to koristiti ili ne.

P: Šta označava Rudrakša?

O: Odricanje. Šivu.

Prosto vooooooli da odlaže
Prosto vooooooli da odlaže

P: Neko je u jednom od blogova postavio pitanje o odlaganju/odugovlačenju. Želi da sazna više o tome. Pita da li je namerno odlaganje za neki drugi put isto što i odugovlačenje. Na primer, znam da moram da uradim ovaj posao, i uradiću ga uveče jer imam sada posla… Je li to odugovlačenje?

O: To nije odugovlačenje. Odlaganje sa svrhom ne može se nazivati odugovlačenjem. Tamas je inercija ili lenjost. To je takođe i bekstvo. Tamas navodi ove kvalitete inercije, lenjost, bekstvo – ni za šta!!! Čovek prosto ne želi to da uradi. Odlaganje koje nije zbog nekog drugog posla, nego zbog toga što ne želi da uradi posao je odugovlačenje.

P: Kako da prevaziđemo odugovlačenje?

O: Postoje tri gune Radžas, Satva and Tamas –Tamas je najgušći, najteži. Da biste izašli iz Tamasa, morate ući u Radžas. Ne možete se pomeriti u Satvu. Radžas je akcija. Tamas mora da bude rastvoren/savladan akcijom. Isplanirana akcija je neophodna da bi pobedili tamas. Rekao bih, idite na trčanje, aerobik, tenis – šta god. Prosto radite neku fizičku vežbu. To pobeđuje inerciju. Kada ste u ekstremnoj akciji, tad rasterujete tamas i to vas automatski vodi u Satvu.

Satva znači veoma suptilan nivo u kome će svest biti veoma visoka. U Satvi, akcija će biti radi akcije a ne radi rezultata. Akcija neće biti zbog očekivanja. Radićete objektivno. Radićete bez uslova. Funkcionisanje u ravni Satve će vam uvek dati osećaj izvanredne ravnoteže. Daće vam mir u umu jer ništa ne očekujete. Ne govorim o očekivanju rezultata uveče. U kancelariji, imamo planove, pravimo prihode i postižemo ciljeve. Naš stav da ćemo to uraditi samo ako dobijemo nešto zauzvrat. To je Radžastik razmena! Razmena u Satvi će biti potpuno iz srca i ravnoteže. Molim vas nemojte me pogrešno shvatiti… ne emocionalnog srca, govorim o višem duhovnom srcu! Ove transakcije će biti potpuno ograničene svrhom, kao ona kod Isusa ili Krišne. Svaki njihov momenat je ograničen svrhom. Ali, lako je skliznuti iz Satve. Očekivanja vas vraćaju nazad u Radžas. Manjak objektivnosti vas vraća nazad u Radžastik mod.

Avatari su uvek znali, sa apsolutnom jasnoćom, tačno šta da rade i zašto se nešto dešava. Što se više uzdižete, imate više vizije i sve vam je mnogo jasnije. Tamas je najniže stanje i zona gde ste dovoljno lenji da ne želite da radite ništa. Da biste to savladali, morate da uđete u Radžas mod. Preduzmite akciju da biste savladali inerciju. Držite me za reč. Pomoći će vam izuzetno mnogo. Tamas će, kao korov, vući ljude u depresiju. To se dešava sve više u našem društvu. Inercija je opasna. Usisaće vas a da i ne znate. Nedelju dana kasnije, shvatićete da ste bili lenji cele nedelje. Toliko toga je prošlo za vreme perioda inercije.

Oslobođeno postojanje
Oslobođeno postojanje

P: Šta misliš pod vezivanjem ili ograničavanjem?

O: Rekao bih da je sve vezivanje. Sve veze su vezivanje. Zavisnost od elemenata kao što su voda i hrana je takođe vezivanje. Ali ovo vezivanje nam je i potrebno. Ne možemo da kažemo da ćemo postojati bez svega toga. Moramo polako da prerastemo sve to. Evoluirajte stadijum po stadijum. Duhovni majstori će doći i voditi vas. Kada ste spremni da idete tim putem, sigurno ćete biti vođeni. Ali ako sednete u sobu i mislite, ili odlažete… ništa se neće desiti. To je individualni put. Niko ne može da vas nosi na krkače i hoda. Morate taj put sami da pređete.

Prirodni čovek
Prirodni čovek

Snimanje i transkripcija sa razlilčitih satsanga sa Mohanđijem: Dr Dipali Đađu
Prevod i uređivanje: Biljana Vozarević

Lektura: Ivana Miljak
Originalni tekst je ovde.

Podelite ovu objavu

X