Mrak života

Draga Otelotvorenja Čiste Ljubavi,

Ovo je moj odgovor na mnoga vaša pitanja o mraku, različite frekvencije, koji obavija naš život s vremena na vreme. Jedino Svesnost prevazilazi ovu trenutnu razdvojenost od istine – vi ste JEDNO s BOGOM.

Mohanji quote in Serbian- The truth is you are light and you will always be.

Ovim ću pokušati da vam pružim ruku i da vas podignem do tog nivoa svesti, koja će vam, ako u nju uložite svoje vreme i energiju, pomoći da vodite život pun radosti.

Taj privremeni mrak prouzrokovan je neznanjem. Um povremeno biva u zabludi zbog emocija koje ga preplavljuju. Zato je krajnje neophodno negovati objektivnost. Kada je um u zabludi, on počinje da vidi senku umesto forme koja je tu senku stvorila. Počinje da veruje u to da je senka stvarna i oseća da je forma odsutna. Zaboravlja na formu koja je realnost i povezuje se sa senkom. Ova zabluda je obično nastala konceptima stečenim u prošlosti, kao i pogrešnim razumevanjem koje je sačuvao um. Dakle, kad god tamne fleke zablude pomrače um, izaberite da budete sa svetlom. Vera pomaže u takvim okolnostima. Mrak može da pokuša da obmane čak i veru. Ali ostanite s verom i držite je čvrsto. Uz konopac vere, podignite se na više nivoe svesti. Nikada ne puštajte taj konopac. Samo ga čvrsto držite i ne puštajte ga.

Mrak i svetlost ne mogu zajedno. Mrak je zabluda. U njemu nema ničega. Nema supstance. On je samo odsustvo svetlosti. Svetlost ima supstancu. Ona ima energiju. Mrak nema energiju. Šta god ima energiju to daje život. Energija je život. Život je energija. Dakle, popnite se uz konopac vere u svesnost da pripadate svetlosti jer ste živi. Mrak vam ne može dati “ŽIVOT”. Mrak nema supstancu. Odsustvo supstance vam ne može dati supstancu. Mrak vam može dati samo emocije kao što su strah i nesigurnost.

Mrak je odsustvo svetlosti i nema trajnost. Svetlost ima trajnost. Vaše istinsko sopstvo je trajno. Zato vi pripadate svetlosti. Vi ste svetlost. U slučaju ljudskog postojanja, nepoznavanje istine je mrak. Istina je da ste svetlost i to ćete uvek i biti. Neistina je mrak vašeg zemaljskog postojanja, zajedno sa osećajem da ste vi taj entitet ili imidž koji ste stvorili na izvesno vreme u datom životnom prostoru. To je privremeno. Vi niste privremeni. Mrak je privremen. Vi to niste. Vi ste neprolazni. Dakle, vi ste svetlost. Pošto mrak i svetlost ne mogu jedno s drugim, samo kada svetlost ode, onda postoji mrak. Mrak je nerazumevanje, neznanje i zabluda. Mrak povećava strah i razočaranje. Uz svetlost strahovi ne postoje. Zato je važno da se držite svetlosti. Svetlost je svesnost. Svesnost je svetlost. Budite uvek svesni toga da ste vi svetlost.

Volim vas Uvek
M

Prevod i uređivanje: Biljana Vozarević
Lektura: Ivana Miljak
Originalni tekst je ovde.

 

Podelite ovu objavu

X