Suština Joge

Image

Znamo da joga znači ujediniti. Otuda se jogom može zvati sve što ujedinjuje čoveka sa najvišom svešću. Drugim rečima, Joga nema granica ni prepreka. Joga se u suštini slaže sa samom prirodom čoveka. Joga ujedinjuje ili sve što ujedinjuje je Joga, bez obzira na prirodu svakog bića.
Postoje razni putevi i svi ovi putevi su aspekti Joge. Služenje čovečanstvu, posvećenost svemoćnoj sili ili Bogu, putevi kontemplacije i meditacije, put svesnog odricanja, put odbacivanja aspekata uma, put daha, put tišine, put negovanja svesnosti, joga akcije, joga neaktivnosti, joga suzdržavanja, i tako dalje. Svi putevi imaju za cilj da rastvore ograničeni um do najviše svesti.

Svaki put je potencijalan. Svaki put je nekome od značaja. Kako izabrati put? Jednostavno – to je put koji bira vas na osnovu vaše prirode. Ono što čini da se lako povežete je pravi put za vas. Ono što vama odgovara da praktikujete će dati rezultate kod vas. Ono što dodaje stres nije vaš put. To je problem sa kojim se čovek suočava kada sledi mišljenja drugih. Drugi ne mogu potpuno da shvate vašu prirodu. Samo vi možete da doživite svoju prirodu na osnovu toga šta vama odgovara. Prirodu bitisanja ne može čovek uvek jasno da shvati i od toga šta neko voli ili ne voli zavisi kakva će biti nečija priroda, orijentacija, i tako dalje. Priroda se formira od karakternih osobina. Priroda predstavlja pravu konstituciju pojedinca. Neko može da bude agresivan, pasivan, tih, glasan, kreativan, destruktivan, optimističan, pesimističan, učtiv, okrutan, sadističan, ciničan, milosrdan, pun ljubavi… Uz sve to, priroda je uvek mešavina mnogih aspekata. Priroda može da bude i situacijska takođe. Kada se to shvati, mora se jasno shvatiti da put koji odgovara jednoj osobi ne mora da odgovara i nekom drugom. Zato je važno ići svojim putem ka oslobođenju na osnovu svog instinkta, ugodnosti, izvodljivosti, sklonosti i najvažnije prirodi. To je razlog zašto su put znanja, put posvećenosti i put oslobađajuće akcije izuzev puta kraljevske (Raža Joge) jasno definisani u našim starim spisima. Sve odgovara nekome.

Pravi razlog što postoje svi ti putevi i sve religije koje predstavljaju puteve jeste čovekovo traganje za oslobođenjem. Oslobođenje je ono za čim čezne duša. Oslobođenje od rađanja i smrti! Oslobođenje od svih nižih frekvencija postojanja kao što su bes, mržnja, ljubomora, osveta i sklonost ka povređivanju drugih radi imovine iz posesivnosti. Svaki aspekt niže frekvencije ograničava čoveka na zemlji i ponavlja njegovo postojanje kroz mnoga tela kao i vreme i prostor. Kada čovek postane svestan ove činjenice, on počne da traga za oslobođenjem. Oslobođenje ne stiže lako. Svaka želja mora da se rastvori i um treba da bude totalno miran i bez misli pre nego što čovek može da podigne svoju svest do univerzalne svesti.

Poriv zarobljene duše koja se mnogo puta na rađala na zemlji radi zadovoljenja tera um da se oslobodi. Kakvi god da su izrazi u vidu duhovnosti, duhovnih tragaoca, duhovnih majstora, učitelja i religija to su sve vidljivi izrazi ovog poriva duše za oslobođenjem. U ovom stremljenju, šta god ujedinjuje čoveka sa putem oslobođenja naziva se Joga. Tako Joga ujedinjuje čoveka sa svojim sopstvom a isto tako ujedinjuje sopstvo sa univerzalnim sopstvom. Čovekova priroda je kapija ka svom sopstvu, a svoje sopstvo je kapija ka vrhunskom sopstvu.

S bezuslovnom ljubavlju

Image

Mohanđi

Odlomak iz elektronskog časopisa „Joga izvan asana“, april 2014, broj 2 koji i možete ga preuzeti ovde.

Časopis izdaje „The World United – Yoga Association“

Prevela: Biljana Vozarević

Podelite ovu objavu

X