Moja Božićna poruka zauvek

Draga Otelotvorenja Ljubavi,

     Želim svakom od vas Srećan Božić. Želim Vam ukus Hristove Svesti. Svesti koja je sveobuhvatna; svesti koja se izražava samo kroz Bezuslovnu Ljubav, Samilost van granica pola i vrste, dobrotu koja prevazilazi vreme i prostor, snažnu, nepokolebivu nesebičnost ukorenjenu u istini postojanja i izvan čovekom stvorenih granica. To vam želim. To je duhovni status i stanje Isusa koga svet danas obožava. Ali, da li uopšte nalazimo vremena da se stopimo sa svešću koju je on predstavljao?

Isus Hrist

Ako da, onda ne može da bude ratova u svetu. Ne može da bude mučenja, ubijanja, posesivnosti ili čak manipulacije bilo kog bića bilo koje vrste na Zemlji. Može da bude samo mir, ljubav i dobrota u ovom svetu. Molim vas da promislite o ovome dok nazdravljate u ime Isusa i želite svakome izobilje.

Kad god se um saplete i upadne u lažne obrasce ponašanja, pretvaranja, neistinu, sebičnost, pohlepu, bes, mržnju i emocije koje su negativne po prirodi, neka imate tu moć da se zamislite i razmislite ko ste u stvari i koja vam je svest sve vreme dostupna i na raspolaganju! Vi ste otelotvorenja ljubavi. Imate Hristovu svest. Ona je ista kao Krišnina svest, Budina svest i Božja svest.

Isus Hrist

 

Sve negativnosti su samo stečene maske ovog postojanja. One nisu stvarno vi. One nikada ne mogu da budu vi jer vas sve negativnosti sputavaju i stvaraju patnju i vama i drugima. Vi ste jedno s ocem – Božjom svesti. Potencijal za kraljevstvo vrhovnog oca je u vama. To kraljevstvo je Božja svest ili Božanstvo. Božanstvo je unutar vas. Božanstvo nije izvan vas. Promislite o ovoj istini duboko i razmišljajte o njoj. Uvek se setite toga.

Kada postanete jedno sa svešću Oca, strahovi nestaju i mir se spušta u srž vašeg postojanja. Samouverenost i uverenje zamenjuju strahove i brige. Karme se razgrađuju. Spoljašnji negativni elementi mogu samo da unište hram (telo). Mi smo duša, koja nosi ovo telo određeno vreme. Mi samo igramo ulogu onoga što se čini da smo u ovom svetu. Ova uloga je privremena. Čak i ona će otići sa ovog sveta.

Ovo uverenje i svest jedinstva sa Bogom će vas učiniti moćnim, nepobedivim. Vaše uverenje će pomoći da izdržite sve životne nedaće. Ništa drugo ne postaje značajnije od ove istine koju doživljavate, da ste vi i Bog JEDNO (tj. nedvojstvo).

 

Ti i Bog ste JEDNO
Ti i Bog ste JEDNO

 

Napisao sam pre izvesnog vremena jedan blog o uverenju duše vezane svrhom. Možda će vam biti interesantno da ga opet pročitate…

Uživajte…

Gde je kraljevstvo Boga? Odgovor je – sasvim unutar vas. Vi stvarate raj i pakao svojim mislima, rečima i delima. Ako stvorite nesreću makar i u mislima, ona ostaje kao potencijal da se nesreća dogodi u budućnosti, na velikom platnu postojanja. Misao je prvi nivo stvaranja. Kada se raspravljate praznite emocije i svađate se, te reči dovode do truljenja svesti. Bezosećajnost, sadizam, okrutnost i svakovrsno nasilje dovodi do žalosti. One vode u bolest i razočarenja. Kolektivna svest društva, naročito ako je pretežno negativne prirode, ima takve rezultate. Kada korupcija, kontaminacija, pohlepa, pohota i sebičnost prave haos u umovima običnih ljudi, dešavaju se nesreće u društvu. Sebično društvo stvara sebične vladare. Sebični vladari iskorišćavaju sebično društvo. To je začarani krug koji danas doživljavamo. Pohlepa vlada.

 

Isus i apostoli
Isus i apostoli

Svetac je razapet zato što govori istinu a istina boli. Ona bode savest mnogih u društvu. Sebično društvo se više brine oko toga sa kim je svetac spavao, umesto o istinama koje je otkrio ili pozitivnosti koju je uneo u društvo. (Knjiga koja se bavi time da li je Isus spavao sa Marijom Magdalenom prodaje se više nego knjiga o njegovim učenjima!!!) Svako ko unese pozitivnost u društvo je zaista Božji anđeo. Njih treba podržati, negovati i poštovati. U današnjem društvu, kada je negativnost životna norma, bilo ko i svako ko ikome i svakome donese pozitivnost i oslobađanje treba da se neguje, poštuje i sačuva. Generacije su uporno uništavale one dobre i plemenite i “paklom vezani” su ih uništavali i manipulisali njihovim učenjima radi svoje lične koristi. Kada se manipuliše porukom istine ona postaje poruka neistine. Ono što oslobađa je istinito a ono što vezuje je neistinito. Oslobođenje je poruka Boga. Manipulacija, strah i vezivanje su negativni aspekti čoveka. To nema nikakve veze sa Bogom. Mučenje, uništavanje materijala i bića kao i ubijanje nikada ne može da bude poruka Boga. Dobrota, tolerancija svih vrsta i Ljubav preko svih granica jesu istinska poruka Boga.

Dobrota, tolerancija svih vrsta i Ljubav preko svih granica jesu istinska poruka Boga.
Dobrota, tolerancija svih vrsta i Ljubav preko svih granica jesu istinska poruka Boga.

Ljudska vrsta je samo jedna vrsta na ovom svetu. Mi smo odgovorni za sve vrste na Zemlji jer prvenstveno koristimo svoju pamet za svoje postojanje. Sve vrste su međusobno povezane, naizgled ili indirektno. Nanošenje bola, mučenje ubijanje bića bilo koje vrste nije čin Boga. Stanje Boga nikada ne dozvoljava takve postupke. Takvo ponašanje je definitivno odstupanje od stanja Boga.

Sebičnost i pohlepa nemaju nikakve veze sa Bogom i sasvim su od neznanja čoveka. To neka bude jasno. To mora da se saopšti društvu. Nenasilje u misli, reči i delu jasno proističe iz jedinstva sa stanjem Boga.

Kada se problem prihvati sa staloženošću, on čisti čoveka.
Kada se problem prihvati sa staloženošću, on čisti čoveka.

Oni koji pate, boluju ili bivaju žrtvovani su sigurno deca Boga. Bog im se približava. Očajnička muka rastvara ego i približava čoveka Bogu kad se prepusti. Bog ih voli, naročito kad predaju svoje žalosti i muke Bogu i prihvate svoju stvarnost ne žaleći se. Kada se problem prihvati sa staloženošću, on čisti čoveka. Kada kudimo i žalimo se, emocija vezuje situaciju za našu podsvest i to osigurava da će se isto očajanje ponoviti. Umesto opiranja datoj situaciji, kada dođe do totalnog prihvatanja, počne oslobođenje iznutra. U nas se uliva stanje Boga. “Neka bude tvoja volja, ne moja” je savršeni primer totalnog prepuštanja postojanju.

Kada se problem prihvati sa staloženošću, on čisti čoveka.
“Moj otac i ja smo jedno”. Mi zaista jesmo kosmos.

Kada prepustite ceo svoj život misiji istine, bez obzira na to ko ste, bez obzira na svoje jake i slabe strane, postaćete izuzetno jaki iznutra. Sve izvan nas pre ili kasnije nestaje. Unutrašnja strana nas vodi kroz sve i ustanovljava nas u našem sopstvenom stanju Boga. Onda shvatimo “Moj otac i ja smo jedno”. I to da smo jedna ista svest koja je stvorila univerzum, koja održava univerzum i rastvara univerzum. Mi zaista jesmo kosmos. Mi zaista jesmo jedno sa galaksijama i svim bićima svake ravni. Ta istina ne može da osvetli našu svesnost ako ostane samo kao spoljašnje znanje. Može da bude naša samo kada nas ta svesnost poljubi iznutra. Onda postajete jedno sa Hristovom svešću. To je individualno. Niko ne može nikoga da preobrati ni u šta. Preobraćanje u bilo koju religiju nikada ne garantuje duhovni status. To je samo promena etikete. To je samo spoljašnja fasada, baš kao i presvlačenje u drugu odeću. Ludost je verovati da promena religije može da ubrza vaše dostizanje Boga. Bog nije ograničen ni jednom religijom. Bog je sveprisutan.

Sve manifestaije su potekle od jednog Boga
Sve manifestacije su potekle od jednog Boga

Bog je isti za sva bića, sve vrste. Nema višeg ili nižeg Boga. Vi i ja smo deca istog Boga. Postoje više ili manje svesna bića. Oni koji šire toplinu, pozitivnost i dobrotu su svesniji. Nasilje je proizvod niže svesti. Nenasilje proizilazi iz više svesti. Usudite se da praktikujete nenasilje sve vreme. To će vas približiti stanju Boga. To je sigurno.

Želim Vam ukus Hristove svesti. Neka uvek budete srećni i slobodni.

Želim vam OSLOBOĐENJE od svih uslovljavanja i vezivanja za Zemlju.

Volim Vas uvek,

M

Mohanji blessing people in South Africa

 

 

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

 

Podelite ovu objavu

X