Ammucare

          AMMUCARE /amukea/

Image

9. novembar 2010. Ammucare ima 7 godina. Dok nas naše sećanje nežno vodi u početak Ammucare, u Delhiju, upravo sada – naše godišnja podela ćebadi se dešava u punom jeku. Ammucare je osnovana 2003. iako su misli o njoj počele još 2001. Nisam planirao da osnujem nikakve dobrotvorne organizacije. To nije bio deo mog svesnog plana. Priroda je učinila da se to dogodi. Priroda je to hranila. Priroda to održava u životu.

Bilo je to jedno lenjo veče. Sedeo sam na obalama reke Ganga na Himalajima, sa Svami Govindanandom. Ćutali smo, izgubljeni u sopstvenom svetu. Odjednom, Svamiđijeve reči su me trgle u sadašnjost. “Od čega zarađuješ za život?” Pošto sam uživao u svojoj tišini i nije mi se pričalo, skoro sam otresao to pitanje minimumom reči. Rekao sam “Biznis”. Zurio je u moje oči. Rekao je: “Bićeš uspešan štagod budeš radio. Ali, uradi nešto za decu majke zemlje… Imaćeš večni mir.” Sada sam bio potpuno u sadašnjosti. Te reči su mi se duboko urezale kao što se udica ureže duboko u ribu. Ostalo je kao zadatak. To je bilo kao trn koji mi se zabio u meso kao zadatak. Bolelo je. Bilo mi je nejasno. U stvari, sve je bilo nejasno. Šta treba da radim? Šta uopšte mogu da uradim? Kada je pala noć, razišli smo se.

Dok sam išao u ašram, reči “deca majke zemlje” su i dalje odzvanjale u glavi. Ammu je umrla, ostavivši veliki vakuum u mom životu, u avgustu 2000. Čim sam se vratio u Dubai nakon ovog incidenta, izgubio sam posao. Dobio sam drugi i preselio se u Oman. Bio sam još uvek pod uticajem duboke žalosti i vakuuma koji je Ammu ostavila iza sebe. Nastavio sam da razmišljam… “deca majke zemlje”… Ima mnogo organizacija koje rade mnoge stvari za decu. Puno ih je u svetu. Svetu ne treba još jedna. Treba li da se udružim sa nekom organizacijom koja već postoji i radim nešto za decu? Ništa se nije činilo kompletnim. Nešto je nedostajalo. Nisam mogao da pronađem ono što sam tražio. Šta sam tačno tražio?

Počeo sam da razgovaram o ovim aspektima sa svojim bliskim prijateljima, preko Yahoo Grupe zvane Mohans Friends. Mnogi su predložili da se formira nova. Pitao sam se kako da to izvedem. Nisam imao mnogo novca pri ruci. Postojanje je bilo manje više samo da se pokrije najnužnije. Nisam imao dovoljno podrške da osnujem nešto novo. Svi moji prijatelji su bili radni ljudi, kao ja. Naše vreme je bilo ograničeno. Šta možemo da uradimo?

U tom trenutku, desila su mi se dve spoznaje. Jedna je bila ta – Deca Majke zemlje znači, sva bića koja majka zemlja rodi i hrani; a ljudi su samo jedni od njih. Treba da se brinemo o svim biljkama, pticama, životinjama, ljudima i okruženju. Sve što se kreće ili ne kreće je deo majke zemlje. Sve su to njena deca. To mi je jako otvorilo oči. Druga spoznaja bila je da većina dobrotvornih organizacija ima svoj interes. Oni nagomilaju velike fondove i koriste ih u privatne svrhe. Neki su ograničeni religijom a neki su ograničeni moćnim ljudima u društvu. U oba slučaja, to nije bezuslovno. Shvatio sam da Milosrđe koje stvara zavisnost uopšte nije milosrđe. Naš cilj treba da bude da oslobodimo ljude. Naši napori treba da ponište krivicu i strah u ljudima i uklone zavisnost. Moje misli i cilj postajali su jasni i glasni.

Odlučio sam da formiram organizaciju za koju nije potrebna članarina niti obavezno plaćanje bilo kakve vrste. Odlučili smo da ništa ne treba da vezuje nikoga ni za šta. Rođeni smo slobodni. Ne treba da dozvolimo umu da nas zarobi. Tako, Ammucare je osnovana na Dan Divali 2003. Mnogi koji su nam poželeli sreću rekli su da to neće opstati bez plaćanja. Opstalo je. Ammucare je radila kao platforma za izražavanje samilosti. Mnogim ljudima je dobro došlo. Mnogi ljudi su pristupili i koristili ovu platformu. Ipak, niko nije bio njome ograničen. Ammucare je preživela mnoge oluje tokom godina. Mnogi ljudi su dolazili i odlazili, kao što je slučaj sa mnogim organizacijama. Mnogi su ostali. Svima je koristilo. Svi su odneli kući lepe uspomene. Svima se život poboljšao, na ovaj ili onaj način. Ammucare je uzdigla sve. Svake godine, delimo ćebad siromašnima ili starima u sirotinjskim krajevima Nju Delhija i predgrađa. Ljudi, žene i deca su udahnuli i osetili radost davanja. Svi su takođe duboko udahnuli radost čistote dela. Tako, Ammucare je postala globalna porodica.

2003, ACT Fondacija je registrovana i u Dubaiju. Anand Nair, Shankarji, Jay, Jyothi, Ramdas, Anup i drugi su to učinili kao izraz posvećenosti. Uradili su mnogo dobrotvornih akcija tokom godina. Počeli su od davanja pomoći izgorelom radnom logoru, do libanskog rata, ACT je bila jedna od najorganizovanijih i najefikasnijih dobrotvornih platvormi koja je ikada postojala u Dubaiju. Povlačenje i u vezi s tim promena lokacije mnogih ljudi smanjila je aktivnost ove organizacije na minimum. To je bilo i zbog toga što su svi članovi ACT dobrovoljno služili. Nije bilo plaćenih ljudi da obavljaju posao.

Sada, ACT Fondacija postaje globalna. Traži bazu u Evropi da bi se ustanovila i razgranala. Biljana i tim vredno rade na tome. Sve što ACT radi je besplatno. Sve je dobrovoljno davanje. Počevši od meditacija da bi se podigla svest ljudi, do fizičke pomoći siromašnima i bespomoćnima, svaki čin je potpuno nesebičan. ACT radi na više nivoa. Mnoge duše pozitivno dotiče. Kažemo: Bar jedan pozitivan čin (eng. ACT) dnevno će pomoći da se očistimo od naših prenagomilanih želja (karme) i učini nas lakšim. Ne verujemo u kaste, verska uverenja, državne granice, granice među zajednicama, rasne barijere, niti u bilo koju drugu, barijeru koju je stvorio čovek. Verujemo u decu majke zemlje  i stojimo da pomognemo bespomoćnima. Mi smo posetioci na Zemlji. Zemlja je naš privremeni dom. Imamo odgovornost da plaćamo zakupninu. Jedina moguća zakupnina je iskreni izraz samilosti i ljubavi – i Pomaganjem Bespomoćnoj deci Majke Zemlje. Dok ne platimo zakupninu, nemoguće je glatko mirno odavde.

Duša iza ACT Fondacije je AMMU, dobra duša koja je hodala zemljom samo nekoliko meseci manje od 5 godina. Potencijal i moć duše se može prepoznati tek kada ta duša nastavi da postoji i služi uzdizanju dece majke zemlje, kroz mnoga druga tela, nakon što napusti svoje prvobitno telo. Ammu nastavlja da izražava opipljivu ljubav i samilost kroz sve aktivnosti ACT-a. To je siguran znak visoke i uzvišene duše.

ACT će rasti jer ćete vi rasti i evoluirati. ACT mora da raste. Svetu je potreban ACT. Svetu trebate Vi. Vi ste ACT. ACT ste vi. Nema razlike. ACT je spoljni izraz vaše urođene samilosti. ACT je LJUBAV. Vi ste LJUBAV. Shvatite da je naša prava priroda Bezuslovna ljubav. Ne možemo da povredimo nikoga. Povređivanje bilo koga nije naša suštinska priroda. Naša istinska priroda je spontano davanje pomoći bez očekivanja ičega zauzvrat. To ste vi i to je ACT. ACT je vaša prava priroda – postići ćete večni mir. ACT nije organizacija. To je treći nivo u hronologiji kreacije – misao, reč i delo. Vi ne možete da živite bez delovanja. Nedostatak delovanja je jednak smrti. Sva živa bića moraju da čine (eng. ACT). Dakle ČINITE iz samilosti. Činite iz Bezuslovne Ljubavi. Uradite više za decu majke zemlje. Uz podršku organizacije ili bez nje, budite spontano dobri i milostivi. Izrazite se skroz naskroz. Vi ste izrazi sveprisutne božanske sile, i vi ste otelovljenja dobrote i ljubavi.

Hajde da UČINIMO bar Jedan Pozitivan ČIN (ACT) dnevno. Uradite to za sebe, ni za koga drugog. Ni jedan ČIN iz samilosti nije dovoljan u današnjem svetu. Uradite više. Dostići ćete stanje najviše radosti.

Bog Blagoslovio Sve

M

Image

Podelite ovu objavu

X