Imate potencijal da dostignete najvišu svest

Pitanja i odgovori u Minhenu

Image

Što se tiče Isusa, on je bio 100% obavezan svojom misijom. Bez imalo zabune, išao je smelo napred sa svojom misijom sa hirurškom preciznošću. Bilo mu je sasvim jasno da će mu ljudi jednog dana uništiti telo. Znate li šta je najviše napadao? Inerciju, tamas. Inercija je šta? – Ušuškanost u samozadovoljstvu, lenjost, zanimanje za negativne stvari, prejedanje, ljubomora, bes, pohlepa. U Isusovo vreme, zajednica je tavorila u inerciji. Zato što je bilo udobno postavljenih sveštenika koji su kontrolisali ljude i bila je ustanovljena rutina svakodnevice. Šta sveštenici inače rade? Kontrolišu ljude strahom od kazne. A Isus je želeo da oslobodi ljude. Govorio je: imate potencijal da dostignete Oca. Sve je unutar vas samih. Vaša duša je kanal.

A kada bi Isus napadao inerciju odnosno letargiju ili tamas, ljudi su uzvraćali napad. Jer ko stvarno želi da ustaje rano iz kreveta kada je još uvek mrak i hladno napolju. Naravno, ne govorim ovde bukvalno o spavanju, nego o životu uopšte. Isus je nastojao da probudi ljude i kaže im da ustanu i počnu da trče. Mislite da se to ljudima svidelo? I ako društvo nešto ne voli odmah nađu svaki razlog da eliminišu onog što daje to što ne vole.

Kada se govori istina, ona može ponekad biti vrlo zastrašujuća. Ne volimo istinu, ne volimo da je čujemo, volimo da odlažemo neizbežno. To nam je u prirodi. Pa kada neko kaže golu istinu, mi ga ili sprečavamo u tome ili uništavamo. Sokrat je govorio istinu i dali smo mu otrov. Isus je govorio samo istinu i razapeli smo ga na krst. Takvi su ljudi. Volimo da ubijamo te ljude i onda stavimo njihove slike na zid i kažemo kako su bili dobri. Nikoga ne kritikujem, ali budimo realni.

Ono što je važno o istini: kada čujete istinu tada sva vaša svest reaguje. Ne um koji kaže “O ovo je baš zanimljivo, možda je to istina”, nego vam celo biće reaguje i kaže, “Da! To je tačno.” To se dešava kada se istina jasno saopšti.

Image
U nedelju za Uskrs slavimo Hristovo vaskrsenje, i to koristimo kao povod da popijemo piće. Ali da li koristimo taj dan da se povežemo s njegovom svešću?

***Iskoristite ovaj dan da se povežete sa njegovom svešću! Isusovo telo nas je napustilo, ali njegova svest nas nikada nije napustila, ona je uvek na raspolaganju.***

 

Dakle ako možete da se povežete sa njegovom svešću moći ćete da lečite ljude, na primer.

P: Kako da dostignemo Hristovu svest?  

M: Preko svoje kičme. Bilo koga da želite da dostignete, prvo treba da dostignete svoju dušu. A da biste dostigli sopstvenu dušu, shvatili sopstvenu prirodu, morate da idete izvan svog uma. Nađite jedinstvo na sva tri nivoa koja sam ranije objasnio – u budnom stanju, stanju sna i stanju dubokog sna. Prvo dostignite sopstvenu dušu, onda dostignimo druge duše. Tada ćemo postati jedno sa najvišom svešću.

 Koja je razlika između vas i mene u pogledu duše? Mi smo deca istog oca. Dalai Lama to prelepo kaže: “Skinite mi odeću, skinite mi kožu, vi i ja smo jedno.” Istina. Mi pravimo barijere na osnovu svojih identiteta u ovom životu. Živimo samo 70-80 godina. Tako kratko! Ali se kačimo za to. Kažemo ja sam Indijac, Nemac, Britanac…

Još nešto: Sunce je tu sve vreme, od kada je Zemlje. Ono je svedok posmatrač, a mi ne možemo čak ni sa suncem da se povežemo!!! Čim počnete da se povezujete sa energijom sunca, videćete istu energiju i svetlost u sebi samima. Nema razlike. Sunce koristi istu energiju, kao i vi što koristite toplotu da biste svarili hranu. To je sve povezano. Kako li smo se od toga odvojili?

Image
Da biste dostigli sopstvenu dušu, shvatili sopstvenu prirodu, morate da idete izvan svog uma

P: Kažeš da možemo da se povežemo sa Hristovom svešću preko kičme, a šta je sa srcem?

M: Srce to automatski odražava. Kada se povežete sa svojom kičmom i Hristovom svešću, Jedino iskustvo koje ćete imati biće ljubav. Hristovo glavno učenje je bilo: “Voli svoga neprijatelja kao svog prijatelja.” Ne možete da razlikujete. Idete kroz kičmu i to vam se vraća u srce.

Povezanost sa bilo čime višim mora da se desi izvan čula, kroz treće oko. Treće oko vam je povezano sa kičmom a ispoljava se preko srca. To je sve međusobno povezano. Ako se povežete sa srcem, srce ne može uvek da izdrži sav taj intenzitet. Dolazi to ispoljavanja, nije problem. Kao što možete da koristite ruke da radite neki posao, ali nisu one te koje vode šou.

Vidite, 80% vaših vitalnih funkcija kontroliše vaš podsvesni um, kao što su disanje, varenje, cirkulacija krvi. Zamislite samo ako biste dali 20% odgovornosti svesnom umu, jednog dana mogli biste da zaboravite da dišete!

 Image

Ali da se vratimo na poentu, šta mislite kako ti veliki duhovni Majstori funkcionišu? Da li mislite da njihova podsvest kontroliše njihove vitalne funkcije? Kada na putu oslobođenja polako sve preuzima svesni um, onda je svesni um svestan svakog otkucaja srca jer ste potpuno u centru s njim. Možete da putujete svojim telom sa svakom kapi svoje krvi, svesnošću. Kada kažem osvestite kičmu, čim je ne budete doživljavali kao spoljašnji entitet, ono što doživljavate i onaj ko doživljava postaju jedno u kičmi. Zato što nećete biti odvojeni od iskustva jer ćete biti sjedinjeni sa kičmom. Onda se ni jedan otkucaj srca ne dešava bez vašeg znanja. Trajno ste u meditativnom stanju, samadhi. Onda možete da upravljate celim telom. Dimenzije postojanja su neverovatne. A ljudi misle samo na to šta će doručkovati!

Image
Povezanost sa bilo čime višim mora da se desi izvan čula, kroz treće oko. Treće oko vam je povezano sa kičmom a ispoljava se preko srca.


Translated from:

http://mohanji.org/qa-in-munich-easter-2011/

Podelite ovu objavu

X