Dijamanti i kamenje

Dijamanti i kamenje

Život je dragocen ... poštujte ga
Život je dragocen … poštujte ga

Q: Život je dragocen

A: Zaista jeste. Život je dragocen. Svaki trenutak je dragocen. Već smo propustili mnogo dijamanata dok smo bili zauzeti sakupljanjem kamenja.

Život vezivanja uopšte nije život
Život vezivanja uopšte nije život

Q: Život je stvar oslobođenja

A: Zaista jeste. Ali nije stvar bega. Nije stvar neispunjenosti onim što imamo i žudnje za onim što nemamo. Nije stvar upoređivanja. Nije svar tuge zbog nejednakosti. Nije stvar unutrašnje otpornosti i nemira. Oslobađanje je svar OSLOBOĐENJA – postojanje u kome imaš sve, ali ti ne treba apsolutno ništa. Bilo da je materijalno dostupno ili ne, nema agonije ni ekstaze. Ništa nije suštinsko. Istinsko oslobođenje je  nezavisnost od svega i zahvalnost na svemu.

Život je sam po sebi Istinsko Dostignuće – šta god bio tvoj put, čime god da se baviš.
Život je sam po sebi Istinsko Dostignuće – šta god bio tvoj put, čime god da se baviš.

Q: Život je stvar dostignuća

A: Zaista jeste. Ali nije stvar pehara i trofeja u ormaru. Stvar je blagoslova koje si namenio nemoćnima. Stvar je naše sposobnosti da pozitivno utičemo na druga bića. Istinska dostignuća ne mogu se nabrojati na prste, već se samo mogu izmeriti nečijim duhovnim napretkom, stepenom oslobođenja. Istinska oslobođenja su uhvatljivi trenuci u kojima smo živeli nesebično. Ovo je jedino mesto gde svako pobeđuje.Sva materijalna dostignuća za neke su dobitak a za neke gubitak.

Misli pojedinca doprinose kolektivnoj sudbini.
Misli pojedinca doprinose kolektivnoj sudbini.

Q: Život se vrti oko misli

A: Zaista. Postaješ ono što misliš. Misao je prvi nivo kreacije za koju se oslobađa enerigija. Misao se uzdiže iz unutrašnje želje koja postoji u našoj podsvesti kao seme koje će proklijati u pravom okruženju. Ako su misli dovoljno snažne, one dalje vode ka izražavanju reči ili slika. Ako su reči dovoljno snažne, one vode ka aktivnosti. Aktivnost u kombinaciji sa emocijom postaje karma. Karma vodi ka daljim rođenjima. Tako se odvija čovekov život. Svaka misao je važna. Ne postoji ništa što naš sistem ne iskoristi. Kolektivne misli generacija stvaraju događaje. Savladavanje i potiskivanje donose Avatara koji će uništiti zlo i ponovo uspostaviti darmu. Stil života zasnovan na oklevanju i letargiji izazvaće ratove i promene. Stoga u svakom trenutku svi učestvuju u kreiranju kolektivne sudbine  koja zauzvrat postaje sudbina pojedinca na svakom nivou.

Gladnima je hrana Bog. Izbegavaj rasipanje hrane.
Gladnima je hrana Bog. Izbegavaj rasipanje hrane.

Q: Život se vrti oko  hrane .

A: Zaista. Telo je omotač sastavljen iz elemenata. Elementi hrane omotač sve do smrti i dezintegracije. Telo je vezano za um onoliko koliko je um vezan za telo. Um zadržava emocije, uključujući emocije prema hrani. Telesne potrebe potisnute su potrebama uma za zadovoljenjem. Um caruje. Telo se pokorava. Dolazi do gojaznosti. Telu nije potrebno toliko hrane koliko umu. Um pothranjuje požudu. Telo ima sopstvenu inteligenciju. Naše navike u ishrani odražavaju naš karakter i sudbinu. Nesvesno jedenje, emocionalno jedenje i žudnja vode do prejedanja, gojaznosti i iznenadne smrti. Hrana koja je kuvana i skladištena, hrana koja sadrži mrtve organizme (sa manjkom prane) i zagađena hrana, smanjuju postepeno vitalnu energiju konzumera i čine ga osetljivim na mnoge bolesti. Onaj ko kontroliše konzumiranje može se smatrati imperatorom svog života. Prilagođen unos hrane tako da ispunjava jednu trećinu želuca, dok jedna trećina ostaje napunjena vodom, a jedna vazduhom, predstavlja idealnu količinu za zdrav život. Adekvatna ishrana, adekvatno spavanje, i adekvatno vežbanje uz ličnu higijenu čine veličanstveno ljudsko biće. Rasipanje hrane je zločin. Ne bi nikada trebalo biti u svojstvu zabave. Uzmite samo onoliko koliko možete konzumirati bez napora. Nikada ne shvatajte hranu olako. Naše telo je konzumiralo tone hrane i galone vode do danas. Još više od toga je rasipano. Živimo u svetu u kome neko umire od gladi i krade hranu, dok se drugi bore sa gojaznošću. Nahraniti gladnog je najplemenitije dobro delo. Gladna može biti prica, životinja ili ljudsko biće. Nezavisno od tela ili vrste, moramo našu decu edukovati da nahrane gladne. Ovo će ih osloboditi stresa i učiniti ih višim bićima od krvi i mesa.

Uspeh je život. Život je uspeh.
Uspeh je život. Život je uspeh.

Q: Život se vrti oko  uspeha

A: Zaista. Istinski uspeh u životu zavisi od razvoja naše svesnosti. Uspeh je u našem duhovnom razvoju. Uspeh je izražen kroz našu blagonaklonost. Uspeh je osloboditi sebe od svake vrste zavisnosti.Uspeh je u osvajanju jednostavnosti. Uspeh je u poznavanju sebe. Uspeh je u samom uspehu. Svi materijalni uspesi su privremeni i prolazni. Oni dođu i prođu, i ostave ili sreću ili tugu, ali ne ravnotežu. A ipak, ravnoteža u sreći i patnji je istinski uspeh.

Vera stvara čuda. Vera pomera planine.
Vera stvara čuda. Vera pomera planine.

Q: Život je stvar verovanja

A: Zaista jeste. Vera se dogodi pre ili kasnije. Kada se ego otkloni i poništi konstantim padovima, nastupa vera.Vera vodi. Vera umiruje. Vera osnažuje. Vera hrani život. Vera oslobađa život. Vera stabilizuje život. Vera oslobađa čoveka. Vera se pojačava sa iskustvom. Vera se smanjuje kada se odreknemo sopstvenog iskustva; zamenjujući ga za iskustva drugih ili iskustva iz knjiga. Vera se pojačava kada je predaja potpuna. Vera se umanjuje kada ego postane dominantan. Vera je realna,ako je spontana. Vera je prolazna, ako je nametnuta ili nasleđena. Ako je čovekova vera zasnovana na instinktivnoj pripadnosti čoporu, ona prestaje čim čovek zamakne za sledeći ćošak. Takva vera je prolazna i nema trajnost. Vera zasnovana na ubeđenju je realnija ukoliko je ubeđenje zasnovano na istini.

Veliki majstori daju primere nesebičnog postojanja i bezuslovnog davanja.
Veliki majstori daju primere nesebičnog postojanja i bezuslovnog davanja.

Q: Život se vrti oko davanja

A: Zaista. Samo kada davanje postane bezuslovno,  i apsolutno oslobođeno bilo kakvih očekivanja. Davanje nije stvar bogatstva ili novca. Davanje vremena, energije, znanja, usmerenja, informacija, prostora, hrane, vode, lekova, odeće, knjiga, lečenja i svega ostalog, iz čistih namera i bez očekivanja pretvara čoveka u “ČOVEKA”.

Onaj koji daje blista. Onaj ko se nesebično kreće kroz društvo zrači pozitivizmom i nadom. Čak i kada je njegov život kratak, on je ŽIV u svakom trenutku. Njegovo ispunjavanje svrhe samo po sebi će zračiti ŽIVOTOM. Život nije vredan ako ničim ne doprinosi svetu koji nas okružuje. Ništa nije superiornije u odnosu na postojanje životinje. Život je u davanju. Davanje je suština života. Davanje ojačava i uzdiže čoveka na nivo Boga. Oslobađa ga. Bezuslovno postojanje uvek oslobađa čoveka.

Zahavalnost čini srca BOGATIM
Zahavalnost čini srca BOGATIM

Q: Život se vrti oko  zahvalnosti

A: Zaista. Zahvalnost oslobađa i fokusira um na sadašnjost. Prisutnost u sadašnjosti je sama po sebi oslobađajuća. Zahvalnost čini srce bogatim. Bogato srce dragocenije je nego pun novčanik. Zahvalnost budi dečiju radoznalost uma. Čini život vrednim življenja. Kada zahvalnost postane suština našeg karaktera, preterivanje nestaje, ego nestaje i anksioznost nestaje. Zahvalnost je podrška veri. Zahvalnost donosi ravnotežu. Zahvalnost osnažuje bezuslovnu ljubav. Ako u životu treba da odabereš jednu vrlinu, obaberi zahvalnost. Vredna je odabira. Sve ostalo će samo doći na svoje mesto.

Prava moć je u pravoj kontroli uma i osećanja.
Prava moć je u pravoj kontroli uma i osećanja.

Q: Život se vrti oko moći

A: Zaista. Prava moć je u kada intelekt kontroliše  um. Kada je čovek emotivan intelekt se isključuje. Nekontrolisana čula i um sakupe se u ljudsku slabost. Um koji kontroliše čula, i intelekt koji kontroliše um čine čoveka moćnim. Duša je ta koja povlači konce, ona je potpuno moćna. Ipak, ona ne izražava moć. Nikada ne nadvlada ni jednu odluku uma ili intelekta. Imati moć, a ne ispoljavati je, ili je ne morati ispoljavati je prava moć. Ako moć stvara harmoniju i ljubav u svetu onda je zaista plemenita. Moć koja se koristi za osvajanja i potiskivanja je demonska. Od osnove našeg karaktera zavisi kako usmeravamo svoju moć. Moć skida maske sa čoveka i pokazuje njegovu pravu prirodu. Neki moć koriste za dobročinstvo i za dobrobit svih. Oni su pravi izrazi Svemoćnog. Oni nikada ne prave unutrašnje barijere kao što su kaste,vera, kultura, zemlje, boje, zajednice itd.Oni su Univerzalna bića. Priroda njihovog izražavanja je bezuslovna ljubav. Neki koriste moć da bi putem straha kontrolisali druga bića. Oni su nesigurni;i onim liderima koji stvaraju strah i kontrolu nedostaju karakter i kvalitet.

Pojedinac ili organizacija je su jedno  isto u ovom kontekstu. Organizacija je telo sastvaljeno od više pojedinaca. Moć bi trebalo koristiti za brisanje suza ljudima. Trebalo bi je  koristiti za zaštitu, a ne za uništavanje. Moć biti trebalo koristiti uz svest, a ne emocije.

Moć je mač sa dve oštrice. Može povrediti onoga ko njime vitla. Istorija je puna takvih primera. Onaj ko ima apsolutnu moć mora biti apsolutno pažljiv. Moć treba da stvara harmoniju, ljubav i mir. To je prava moć. Onaj koji kontroliše svoj um je takođe veoma moćan. Niko ga nikada ne može potresti. On nikada neće biti nesiguran. Živeće život u ravnoteži. Stoga, pravo osvajanje je osvajanje uma.

Moć čistote je neprikosnovena i istinita
Moć čistote je neprikosnovena i istinita

Q: Život se vrti oko čistote

A: Zaista. Čistota misli, reči i dela oslobađa čoveka svega. Ojačava njegovo postojanje. Čistota je moć. Čistota je istina. Istina je čista. Istina odjekuje u svim elementima. U našem celom biću odjekuju istina i čistota. Ceo univerzum odjekuje istinom i čistotom. Kada živimo istinu čistota se događa. Kada živimo čist život, dosledno izražavajući čistotu svakom misli, reči i delom, uzdižemo se do postojanja u proširenoj svesti. Nema ograničenja  u carstvu čistote. U čistoti je uzvišena snaga. Moć čistote je dosežna. Moć čistote rasterećuje na mnogim nivoima. Moć čistote oslobađa. Moć čistote stvara imunitet na svakodnevne udarce i šokove. Um prepun pitanja se smiruje do stanja oslobođenosti od misli. Ućutkuju se sva pitanja. Čistota donosi ispunjenost. Donosi stabilnost. Čini da i samo naše postojanje bude sjajna stvar. Ispunjava naše postojanje životom. Donosi svrhu. Ispunjava život verom i nadom. Povezuje nas sa najvišom svesti. Moć čistote je nesaglediva. To je priroda Uzvišenih.

Pitanja se ponavljaju, hiljadu puta, dok um ne otkaže. Onda nastupa mir. Duboki mir. Duboki mir prihvatanja. Duboki mir živeljnja istine.

Blagoslovim vas sve

Volim vas

M

M51
Moć čistote donosi svrhu. Ispunjava život verom i nadom. Povezuje nas sa najvišom svesti. Moć čistote je nesaglediva. To je priroda Uzvišenih.

Podelite ovu objavu

X