Vreme promena – Dubokoumno shvatanje

Pred nama su dve zanimljive vremenske zone. 12.12.12. i 21.12.12. Oba datuma su tačke prelaza, visoke energije i frekvencije.
Pred nama su dve zanimljive vremenske zone. 12.12.12. i 21.12.12. Oba datuma su tačke prelaza, visoke energije i frekvencije.

Draga moja otelotvorenja čiste ljubavi,

Razgovarali smo o vremenima promena i njihovom uticaju na naš život još pre par nedelja. Neki od nas su govorili o promenama koje su već doživeli u životu i njihovom pristupu životu. Oni koji funkcionišu u emocionalnoj ravni mnogo su testirani. Oni koji su se opredelili za svedočenje nagrađivani su. I tako dalje i tako dalje. Stvarno vrlo interesantna vremena.

Ono što sledi možda će otkloniti neke vaše sumnje u pogledu trenutnih pojava, vremena i zastupljenih energija. Objasniću ovaj scenario što jasnije. Ipak, shvatite složenost ove teme i tako joj i pristupite; svarite svojim tempom. 🙂

Energije se pomeraju, a pomerale su se veoma brzo tokom nekoliko proteklih nedelja. Kao što sam ranije napomenuo, oni koji su još uvek birali da funkcionišu u emocionalnoj ravni mnogo su patili, a oni koji su birali da funkcionišu u intelektualnoj ravni i objektivnoj svedokujućoj svesti uhvatili su korak s promenama bez po muke. Kao što znamo, mogli bismo da koristimo svoje emocionalno srce i reagujemo na svaku situaciju kao i da koristimo svoj intelekt i odgovorimo na svaku situaciju. Razlika je između „reakcije“ i „odgovora“. Ovo dvoje je na ogromnom odstojanju. Kada su u igri emocije i ego, više je patnje. A kada radi intelekt, više je objektivnosti i ona pomaže da se situacija shvati u boljem svetlu. Gde je telo, tu je i promena. Kada neko nanosi bol putem misli, reči ili dela nekom drugom, onaj ko bol nanosi pati duže vreme nego žrtva. To je zakon prirode.

“Svesno smanjite svoj prtljag tako da vam putovanje bude prijatnije, prelazi i tranzicije lakši. Pokažite dobrotu od srca. Svesno oprostite i zaboravite boli i rane…” Mohandji

Sada, da bismo shvatili promene koje se dešavaju u našim domenima, pogledajmo detaljnije scenario naše sopstvene smrti. U vreme smrti pri poslednjem izdisaju kada duša izlazi iz našeg tela, najjača emocija ili najjači osećaj koji imamo odlučuje teksturu i aromu naše sledeće inkarnacije. Zato se u našim spisima jako se preporučuje izgovaranje imena Boga i kontemplacija ili meditacija o bilo kom Bogu, uobličenog ili bezobličnog, što više, tako da dostignemo Boga kada izađemo iz svog fizičkog tela. Što smo lakši u trenutku svoje smrti, time što ćemo prigrliti ljubav i dobrotu, doživećemo glatki prelaz. Ako mržnja, pohlepa, strah ili ljubomora ometaju u vreme naše smrti, možda ćemo ostati vezani za zemlju zbog njihove težine.

Isto tako, duša koju poistovećujemo s našim životima evoluira, odbacije prtljag čak i kroz ravan u kojoj je nakon smrti a pre sledećeg rođenja. Dakle, bitan je prelaz za vreme smrti kao definitivno sredstvo za više uzdizanje i nakon primarnog prelaza fizičke smrti, ona prolazi kroz period gestacije u kome razbistrava sebi svoj prošli život, živote, događaje, emocije, veze, kao i plan za iskustva koja joj predstoje dok se priprema da krene na sledeće putovanje u drugom fizičkom telu. Tokom ovog perioda, nešto od prtljaga se može odbaciti ili prepakovati u zavisnosti od toga da li je ono relevantno ili ne. Dakle, evolucija je neprekidni proces. Dešava se kroz smrt, kroz gestaciju i kroz ponovno rođenje. Prednost tokom obustavljenog stanja između smrti i rođenja je ta što se tokom ovog stanja ne dešava dalje nagomilavanje, jer ne delujemo sa nivoa čula i uma, kao i to što platforma delovanja nije zemlja. (Skoro svi naši planovi za dalje su vezani za domen zemlje) To je veliko olakšanje. Mi samo razvrstavamo prtljag koji nam je u ruci u to vreme. Što je manji prtljag, lakši je prelaz. Otuda, nagomilavanje dok još živimo u ovom telu treba da se kontroliše i svesnošću. Ako idemo za svojim umom kud god hoće i dodajemo sve više na naš „spisak za kupovinu“, imaćemo brda neispunjenih želja i to bi moglo da pređe u više inkarnacija. Vodite računa.

"Moguće je veliko pomeranje svesti 12.12.12. i 21.12.12. To kako tada vladamo sobom u pogledu svojih misli, dela i osećaja,  odlučuje naš život narednih dana..." Mohanđi
“Moguće je veliko pomeranje svesti 12.12.12. i 21.12.12. To kako tada vladamo sobom u pogledu svojih misli, dela i osećaja, odlučuje naš život narednih dana…isto kao što emocije i osećaji u trenutku smrti određuju teksturu i aromu našeg sledećeg života” Mohanđi

Sada su  pred nama dve zanimljive vremenske zone. 12.12.12. i 21.12.12. Oba datuma su tačke prelaza, visoke energije i frekvencije. Ovo će biti prelaz za svaku dušu koja hoda zemljom. Kao što sam gore naveo, baš kao i u trenutku kada duša napušta naše telo, dešava se veliki prelaz, i za vreme ova dva dana, moguće je ogromno pomeranje svesti. Baš kao što sam gore napomenuo koliko je važno imati više osećaje, osećanja, želje ili misli za vreme napuštanja tela, što će odlučiti teksturu i aromu naše sledeće inkarnacije, to kako vladamo sobom u pogledu svojih misli, dela i osećaja za vreme 12.12.12. i 21.12.12. odlučuje naš život narednih dana. Zato sam preporučio svima u našoj porodici Bless The World (Blagoslovi Svet) da hrane gladne i uboge, da čine dobra i milosrdna dela, da rade dobro, osećaju dobro i govore ono što je dobro.  Meditirajte, povežite se sa Gospodom koga obožavate izgovaranjem bogougodnih reči, molitvi, ili tišinom. Najvajvažnije od svega, pošto će um stalno da luta, bilo bi dobro svim srcem se predati aktivnostima služenja drugima šta god da možete sebi da priuštite. Ali, pobrinite se da inerciju i odlaganje potpuno izbrišete tih dana. Ne treba da odlažete dajući prazne izgovore. Sebe ne možete prevariti. Morate da odbacite inerciju i pojurite. To će vam pomoći u životu posle 12.12.12. Drugi 12.12.12. će se desiti tek za 1000 godina.

sl 4
“Nadam se da ste shvatili značaj ovog vremena koje nam je dao univerzum. Ovo je vreme da izrazimo kvalitete svoje duše i oca. Bezuslovna ljubav, Nega, Milosrđe, Dobrota, Samilost i tako dalje.” Mohanđi

     Nadam se da ste shvatili značaj ovog vremena koje nam je dao univerzum. Ovo je vreme da izrazimo kvalitete svoje duše i oca. Bezuslovna ljubav, Nega, Milosrđe, Dobrota, Samilost i tako dalje. Uzdržite se od hrane koja povećava inerciju a u koju spadaju mrtvi organizmi i supstance koje nam otupljuju sistem kao što je alkohol. Uporno, svesno, činite dobra dela iz ljubavi. Volite članove svoje porodice, prijatelje, kolege. Oprostite svima dok se uzdižete u viši domen. Smanjite svesno svoj prtljag tako da vam putovanje bude prijatnije, prelazi i tranzicije lakši. Pokažite dobrotu od srca. Svesno oprostite i zaboravite boli i rane. Svim srcem učestvujte u dobročinstvima i dobrotvornim donacijama. Hranite gladne i zaradite puno milosti tim postupcima.  Odbacite mržnju, strah, brigu, pohlepu i ljubomoru. To će vam znatno smanjiti prtljag. Ispunite prostor bezuslovnom ljubavlju koja je lakša po prirodi i s njom je lakše. 🙂 Učestvujte u razgovorima više prirode (satsang) što znači, kako bismo mogli nešto da poboljšamo da svet u kome živimo ima više koristi, ili kako bismo mogli da svoj život učinimo korisnijim i vrednijim za širi svet, itd. Iskoračite iz svoje zone udobnosti i napravite pozitivnu razliku u spoljnjem svetu. Koristite svoj život pozitivno, i konstruktivno za poboljšanje u svetu. Negujte osetljivost. Ne traćite vreme na priču o drugim ljudima, i ne osuđujte ih odnosno ne kritikujte ih. Misao je prvi nivo stvaranja, nagomilane misli mogle bi da postanu događaji! Neka vam misli budu više prirode, reči i dela će automatski uslediti. Zapamtite, ovo je najbolje vreme za vaše duhovno uzdizanje, evoluciju; koristite ga mudro. Uvek se setite da smo srećni što živimo tokom ovog vremena da bismo uživali i doživeli ovu tranziciju. Ovo je vreme lakoće, svetlosti, koristite ga da se uzdignete.

Hranite gladne... Ovo su akcije deljenja hrane u Delhiju, deci sa oštećenjem govora i sluha u Čenaiju, a koje je organizovala BTW porodica. I vi možete da se udružite.
Hranite gladne… Ovo su akcije deljenja hrane u Delhiju, deci sa oštećenjem govora i sluha u Čenaiju, a koje je organizovala Porodica BTW. I vi možete da se udružite.
"Srećni što živimo tokom ovog vremena da bismo uživali i doživeli ovu tranziciju. Ovo je vreme lakoće, svetlosti, koristite ga da se uzdignete..." Meditacija koju je vodio Mohanđi za osobe sa invaliditetom.
“Srećni što živimo tokom ovog vremena da bismo uživali i doživeli ovu tranziciju. Ovo je vreme lakoće, svetlosti, koristite ga da se uzdignete…” Meditacija koju je vodio Mohanđi za osobe sa invaliditetom.

Baš kao i smrt i ponovno rođenje, smatrajte da prolazite kroz sličan prelaz dok ste u svom telu! To je čudo ovog vremena. Odbacite svoje egoe i počnite novi život. Ova prilika se nikada neće vratiti. Ali ako se umesto toga držite svog teškog prtljaga žaljenja, mržnje, neprijateljstva i krivica, propustićete voz. Ili bar nećete imati koristi od ove „Bogom Dane“ tranzicije.

     Ne plašite se da će 2012. biti kraj sveta. To bi pre mogao biti kraj naše težine. To bi mogao da bude kraj naših pogrešnih identifikacija. Telo će postojati, ali sa drugačijim paketom svesti. 🙂 Sa novim softverom. 🙂 Odbacite svoj ograničeni um i pogledajte izvan njegovih granica. Uvidećete da je život daleko važniji i zanimljiviji od onoga u šta nas uveravaju naš ludasti ego i ograničeni um.

Uživajte

Volim Vas

M

Ne plašite se da će 2012. biti kraj sveta. To bi pre mogao biti kraj naše težine. To bi mogao da bude kraj naših pogrešnih identifikacija. Telo će postojati, ali sa drugačijim paketom svesti. :)
Ne plašite se da će 2012. biti kraj sveta. To bi pre mogao biti kraj naše težine. To bi mogao da bude kraj naših pogrešnih identifikacija. Telo će postojati, ali sa drugačijim paketom svesti. 🙂

Podelite ovu objavu

X