O ŠAKTIPATU

ŠAKTIPAT

Image
Jezgro naše meditacije je Šaktipat – prenos energije s viših nivoa svesti.Tradicija Šaktipata je da ubrza duhovni proces. Šaktipat je čista milost. On je redak, predivan i božanski dar. On je realan i savršeno dobro funkcioniše.

Šaktipat je fenomenalno iskustvo. To je prenos kosmičke šakti energije kroz vašu krunsku čakru. U procesu spuštanja energije kroz kičmu ona sagoreva i čisti vašu karmu (ostatke posledica postupaka ili želja iz prošlosti).

Jezgro naše meditacije je Šaktipat – prenos energije s viših nivoa svesti. Šaktipat obično dajemo preko krunske čakre, Sahasrare i ponekad Adžna Čakre. Šaktipat poravnava sistem i stiže gdegod treba. Tradicija Šaktipata je da ubrza duhovni proces. Šaktipat je čista milost. On je redak, predivan i božanski dar. On je realan i savršeno dobro funkcioniše.

Image
Ljubav je osnova stvaranja. Sam život je bio prvi Šaktipat. Od tada, svaki Šaktipat koji se desio od svakog duhovnog Majstora koji predstavlja Guru Princip ili Najvišu Svest, transformisao je živote i dovodio ih, po svesti, do nivoa Najviše Svesti.

Prvi Šaktipat ikada dogodio se s prvim stvorenjem, kada je život ušao u materiju i postao živo biće. To je bila demonstracija Ljubavi i Šaktipata – koji je život – i dar od Svevišnjeg. Ljubav je osnova stvaranja. Sam život je bio prvi Šaktipat. Od tada, svaki Šaktipat koji se desio od svakog Majstora koji predstavlja Guru Princip ili Svevišnjeg transformisao je živote i dovodio ih, po svesti, do nivoa Svevišnjeg.

Onaj ko daje Šaktipat može da izdrži mnogo više energije od primaoca. Sijalica može da bude samo 20 vati, ali provodnik struje nosi mnogo jaču energiju. Sijalica je podešena da primi samo 20 vati.

Kada se energija transformiše vi primate količinu koju možete da izdržite. Dakle nećete biti sprženi! Šaktipat funkcioniše na fizičkom nivou jer ima isceljujuće moći. On funkcioniše na emotivnom nivou i isceljuje emocije. Takođe funkcioniše na intelektualnom nivou pa možete jasno da razmišljate i svest može da vam raste. On pomera vašu svest u ravan duhovnog napretka. Svest vam se pomeri, što ćete znati narednih dana nakon primanja Šaktipata. Energija Šaktipata deluje tokom izvesnog perioda. I deluje na razne  načine (isceljivanje/ čišćenje). Takođe olakšava blokade ega. Deluje različito na svaku osobu, prema njenoj/njegovoj konstituciji i potrebama.

Image
Kad je Šaktipat u pitanju, nema naučnog dokaza. Nauka je za mozak ili intelekt. Moramo da idemo izvan intelekta i logike da bismo shvatili i doživeli duhovnost. Logika je za um. Međutim, duhovnost se može samo lično iskusiti, ne saznavati.

Kako evoluirate tako će vam se kapacitet menjati. Onda će vam se dati Šaktipat prema vašem kapacitetu. Svaki put kada se Šaktipat desi, otklanja se različita grupa blokada.

Vežbe disanja na početku koje radimo su namenjene kao platforma za meditaciju koja sledi. Imaju za cilj da aktiviraju čakre da bi se energija ravnomerno primila i rasporedila. Svrha svega ovoga je čišćenje i duhovno uzdizanje.

P: Ko je tvorac Šaktipata?

M: Prvobitni stvaralac univerzuma.

P: Kako Šaktipat menja fizičko i duhovno telo?

M: Zavisi od individualne konstitucije. Promena je sigurna. Očekivanja su glavna prepreka da se dogodi promena. Promene mogu da budu fizičke, mentalne, intelektualne i duhovne. Zavisi od toga gde je blokada. To je čisto individualno. Svako dobije ono što zaslušuje. Kod svakoga se otklanjaju blokade, redovno, jer se blokade pojavljuju u raznim fazama evolucije. Efekat, lakoća, je obično nepogrešiv. Ne moramo ni da pričamo o tome. Učesnici će osetiti. Radost ne može da ostane sakrivena.

Isto tako bilo koja vežba koju meditatori trenutno praktikuju daće više rezultata nakon šaktipata. Naša učenja samo dopunjuju druge duhovne vežbe, nisu u suprotnosti s njima. Naš put je put oslobođenja, a ne vezivanja.

Ni jedan pravi Šaktipat nikada nije uzaludan. Svaki Šaktipat transformiše i menja život. To je izraz Bezuslovne Ljubavi Svevišnjeg, Duše i Guru Tatve, što je jedno te isto. Naš ograničeni um ne može da shvati dubinu transformacije koja se dešava u primaocu.

P: Koji faktori mogu da smanje efekat Šaktipata?

M: Meso, riba, životinjski proizvodi, alkohol će smanjiti brzinu duhovnog uzdizanja. Ako želite da unesete hranu odmah nakon mditacije, molim vas neka to bude sirovo povrće, voće, voda i biljni čaj. Molim vas ne poslužujte meso ili ribu ili čak kuvanu hranu u toj prilici odmah nakon meditacije. Nivo energije će biti jako visok nakon meditacije. On će se narušiti ako odmah zaposlite stomak. Ljudi mogu čak i da odspavaju nakon meditacije ako izaberu. Onda će prenos energije još bolje delovati.

Image

P: Jako mi je prijala tvoja meditacija i blagoslov. Posle toga sam međutim imala temperaturu i glavobolju. I osećala sam se zbunjeno.

M: To je fizička manifestacija unutrašnjeg čišćenja Šaktipata. Samo prođite kroz proces. Šaktipat otklanja sve što vas nepotrebno vezuje. Kada se ove veze ili utisci preseku, nastane jaz između čovekovog uma i intelekta i javlja se duhovna evolucija. U ovom jazu normalno je osećati konfuziju ili kao da vam se plače i sl. Moramo da shvatimo da su um i intelekt repetitivni, dok je duhovnost evolutivna. Imajte poverenja da će se ovaj jaz blagovremeno smanjiti. Međutim, učenik mora da ima ekstremno strpljenje. Ovaj jaz bi mogao da dovede do jakog fizičkog, emotivnog, ili intelektualnog bola. Uglavno duhovnog učenika podržava Majstor koji je odgovarajući za njegov duhovni status. Nema razloga za brigu. Uskoro ćete biti dobro.

Inicijacija u Šaktipat

Image
Jedan od kriterijuma za inicijaciju su da osoba funkcioniše
u ravni čistote i nesebičnosti,
a ne u ravni želja.

Da biste mogli da date Šaktipat potrebna vam je inicijacija. Inicijacija u Šaktipat NIJE ista kao primanje Šaktipata. Jedan kriterijum za inicijaciju je da osoba treba da funkcioniše s višeg nivoa čistote, ne s nivoa želje (želje da postane guru, želje da zaradi novac, itd.) Inicirani treba da bude posvećen, nesebičan i čist.

Ko će biti iniciran u Šaktipat to je izbor Majstora (nikoga ne iniciram osim ako imam dozvolu Viših Majstora).

Kada je inicirani čist, desi se savršenstvo transfera. Primalac i davalac su u savršenom modu prijemčivosti i primalac će dobiti ono što on ili ona zaslužuje. Bilo bi to kao promena softvera nabolje.

Ne mogu fizički da stignem do toliko mnogo ljudi. Pa preko Iniciranih, mogu da doprem do više ljudi istovremeno. Bez obzira koliko se BTW meditacija radi na raznim lokacijama, inicirani davaoci Šaktipata su uvek podešeni na moju svest, što znači da sve te ljude polje pokriva polje moje proširene svesti.

Šaktipat je velika odgovornost. Zato svi oni koji su instrument davanja Šaktipata održavaju svetost i ozbiljnost u vezi s ovim svetim zadatkom.

Image
Šaktipat nije šala. To je velika odgovornost.
To je veliki dar. Neprocenjivi dar.
Ljudi rade bezbroj duhovnih vežbi da bi dostigli kapacitet da daju Šaktipat.

“Šaktipat je ulivanje više energije u često statične niže energijske ravni postojanja. Viša energija aktivira sve što je pritajeno. Ona osvetljava ćelije i regeneriše postojanje. Uklanja blokade i često menja ili podiže frekvenciju primaoca.  … kada materija dobije život, postaje entitet. Isto tako, Šaktipatom, mi regenerišemo i revitalizujemo životnu silu koja uzvisuje primaoce. Nosi ih do viših dimenzija. Ona menja njihov unutrašnji softver. … postoje razlike u nivoima energije i kapacitetima svake od njih. Svaka osoba dobije samo onoliko koliko može izdržati. Šta se dešava kada kroz sijalicu od 20 vati prođe struje od 1000 vati? …Prirodna frekvencija pojedinca se nikada ne narušava tokom davanja Šaktipata. Zato se beleže izvanredni rezultati širom sveta.

Svi mi imamo svoje blokade pošto imamo svoj nivo svesti. Šaktipat pomera nivo svesti pojedinca, sagoreva karme koje blokiraju put i uklanja blokade na više nivoa kao što su Fizički, Emocionalni, Intelektualni, Duhovni i tako dalje. Ko će najviše imati koristi od Šaktipata?  Oni koji su otvoreni i prijemčivi. Prijemčivost čini razliku. Neki ljudi dođu zatvorenog uma i žale se da ne osećaju ništa. Takvi ljudi krive mene a nikada neće da prihvate da nisu bili otvoreni da prime Šaktipat. Ljudska priroda!”

Image
Ja sam uz svakoga. Lično štitim svakoga. Kada na nekog prenesem moć, deo mene se ugradi u njih. To im pomaže da rastu i prenose energiju bez vezivanja. To je dragoceno. Bez odgovarajućeg duhovnog kapaciteta, ako osoba da šaktipat, biće prazna i iznemogla.

Šaktipat sagoreva i pročišćava. To je kao promena softvera, svaki put. Svaki put kad se dogodi Šaktipat, otklanjaju se različite grupe blokada. Moramo ovde shvatiti jednu važnu stvar – mi postojimo na ovoj planeti tokom mnogobrojnih života. Nosimo pune torbe emocija nagomilanih iz tih života. Neke su ostale a neke su odbačene putem naših misli, reči i dela. Ove karme sprečavaju naše oslobođenje. Svaki Šaktipat sagoreva višak. Svaka meditacija gura osobu malo dalje.

Šaktipat je Blagodet, Dar. Ima moć da transformiše živote.

Šaktipat je jedan od ključnih faktora naše meditacije. Šaktipat je deo naše velike tradicije. Ali, sve dok se čovek ne inicira kako treba, Šaktipat neće imati nikakvog efekta.

Davalac ne može da da ništa i primalac neće imati koristi. Naše vođene meditacije, per se, su samo priprema. Na tim časovima, Šaktipat je taj koji čini razliku. Radi na rasterećivanju od čovekovog ‘tereta’ i čisti ga sistematski, nedelju za nedeljom, i rezultati se jasno vide na ljudima. Ista meditacija daje različit efekat svaki put. Nema fizički nikakve raznolikosti. Ali postoji raznolikost u efektu meditacije, svaki put.

Vera i doslednost. To je naš put. Rasterećivanje je postepeni proces jer se mi oslobađamo od samskara (u tkivu zapamćenih emocija)  iz mnogih života. Šaktipat je dragocen i on je ozbiljan. Oni koje sam inicirao da daju Šaktipat poslao mi je Baba. Iniciranje ljudi nije moja diskrecija. Svaki put ću dobiti instrukciju u pravo vreme, koga da iniciram, baš kao u Alfredovom slučaju. Nisam ja taj koji biram koga ću da iniciram. Sledim naređenja. Oni koji su inicirani doživeli su ogromne pomake u svojoj konstituciji i nivou svesti. U stanju su da ih prenesu i drugima. Kada daju Šaktipat, njihova svest se stopi s mojom. Šaktipat je svetinja. Moć će biti potpuno izgubljena ako se nivoi sa kojih se deluje zasnivaju na egu.

Image
Sveti momenti Šaktipata. Šaktipat je milost.

Šaktipat je blagodet. Mora da se desi. To je ozbiljna odgovornost. Čistota i Vera treba da se održavaju sve vreme radi efikasnog davanja Šaktipata. Takođe, prisustvo različitih Učitelja na našim meditacijama je još jedan opipljivi dokaz. Ljudi ih vide ili osećaju i doživljavaju pomake u svojoj konstituciji, nivoima funkcionisanja. To nije imaginacija. To je stvarno. Ipak, svesni um koji ne može da shvati stvari izvan čula, imaće tendenciju da to poriče i odbaci kao imaginaciju. Anti-duhovno je poricati sopstvena iskustva, više voleti reči drugih nego svoje lično iskustvo. Vaše sopstveno iskustvo je za vas najvažnije. To je vaša lična lekcija. Morate da krenete da hodate s mesta na kome stojite. Vaše sopstveno iskustvo je mesto gde stojite. Reči drugih za vas nemaju vrednost, naročito ako funkcioniše s uobičajene intelektualne ili emocionalne ravni.

Svi oni koje sam inicirao u Šaktipat, daju ga s istim intenzitetom koji bih i ja imao, da sam fizički prisutan. Baš kao što se dete majmuna okači na svoju majku i automatski stigne do najviše grane, na našem putu, učenik dostiže najviše u duhovnosti, samo tako što se drži principa zvanog Guru – Guru Tattwa.

Kako šaktipat utiče na promenu fizičkog i duhovnog tela?

To zavisi od osobe do osobe, ali promena je sigurna. Ono što je najčešće glavna prepreka napretku su očekivanja o tome šta će se desiti. Promena može biti fizička, mentalna, intelektualna i duhovna, u zavisnosti od toga ko ima kakvu vrstu blokade. Siguran efekat je lakoća je i o tome ne mora da se priča, već se to jednostavno oseća kroz samo iskustvo.

Ukoliko radite neke druge vežbe razvoja, ovo će vam samo još dodatno pomoći.

Koliko često treba da se meditira i koliko često da se prima šaktipat?

Jedan šaktipat nedeljno je sasvim dovoljan. Što se tiče meditacije, ona može da se radi svakodnevno, ili jednom nedeljno, ali efekti su uvek tu.

Da li postoji razlika u dužini davanja šaktipata?

Ne. Sve zavisi od osobe do osobe, i intenziteta nečije blokade. Svako prima tačno onoliko koliko mu je potrebno.

 
Tekst o šaktipatu možete preuzeti ovde.

Podelite ovu objavu

X