O Lord Data Tradiciji

O LORD DATA TRADICIJI

M1
Oslobođenje se postiže svesnošću

Dragi moji koji ste novi na ovom duhovnom putu,

Odgovaram na vaša pitanja o Zlatnoj Lord Data tradiciji. Daću sve od sebe da to pojednostavim, da bi se lako pratilo i razumelo. Svi putevi vode u isti okean. Možete da izaberete samo put koji vama odgovara. Ako ste ovde danas, shvatite da vas je vaša sudbina ovde dovela.

Kao na svim putevima, najveća prepreka na našem putovanju bi bila naše vlastiti um koji stalno sumnja i preispituje, naši vlastiti duboko urezani utisci iz prošlosti (samskaare), naše vlastite karmičke blokade. Ako su pitanja kreativna i ako  redovno doprinose  širenju svesti bitnim odgovorima koje tradicija daje, onda to ima svrhe. Napredujete na putu duhovnog oslobođenja. Ako imaju za cilj da porede jedan put s drugim i koriste se da bi se izabralo kuda čovek treba da ide, onda je to totalno nerazumevanje.

Sudbina nam neminovno daje znanje, iskustvo, put i relevantnog Gurua ( komentar prevodioca: *Gurua kao principa, ‘guru’ na sanskritu znači ‘onaj ko unosi svetlost, rasterivač mraka’, dakle onaj koji podiže svest ljudi i oslobađa ih od neznanja, jer neznanje svoje suštine je uzrok patnje. Guru može biti i element u prirodi, vetar, list, neka životna situacija). Prihvatanje onoga što je dato i što nam je na raspolaganju je daleko najvažnije. Naravno, imate slobodu da odbacite ono što vam ne odgovara. Ali, ako ste mislili da biste mogli da izaberete svoj put dok ispunjavate svoju sudbinu, to bi bio jasan znak nerazumevanja, jer ste vi već napravili svoje izbore pre nego što ste započeli ovaj život i ne postoji više izbora za vas, čim ste krenuli na svoj izabrani put. Na putu sudbine teško da može doći do promene, mada su moguće male varijacije. Molim vas neka vam ova istina bude jasna, tako da vaš um prestane da smućkava poređenja, kritike, osuđivanja i cenzure svake misli, reči, postupka ili situacije, a kamoli ljudi koji čine ceo vaš život. Onaj ko se stalno žali na nepravdu ili tragediju ne razume ko je te situacije stvorio. Vi ste jedini kreator života koji ćete doživeti tokom svog života na Zemlji. Molim vas neka vam to bude jasno.  Vi ste stvorili svoju sudbinu. Vi ste kreator. Naravno, vodili su vas mnogo puta, u prošlosti kao i danas, mnogi duhovni majstori, situacije kao i sam život. Vaša duša vam je samo pomagala da shvatite, materijalizujete, doživite i uživate svoju sopstvenu kreaciju u svojoj celosti i potpunosti. Vaša duša je to samo oživela. Bez duše, ne može biti nikakvog iskustva. Dakle, vaša duša je ono što čini razliku između našeg života i smrti. U većini slučajeva, velika je verovatnoća da jedini kreator koga ćete sresti na putu sudbine jeste vi sami! Pravi kreator drame ostaje nevidljiv i nedodirljiv u teškom svetu. Čim nađete Njega, svet težine će vas napustiti ili obrnuto. 🙂 Nećete više imati šta da radite s teškim svetom dualnosti.

M52
Vi ste jedini kreator života koji ćete doživeti tokom svog života na Zemlji. Molim vas neka vam to bude jasno. Vi ste stvorili svoju sudbinu. Vi ste kreator…

Put Datatreje je put apsolutnog oslobođenja – prvenstveno od onoga što vezuje vašu dušu za Zemlju, ili za bilo koju oblast postojanja i od karmi koje idu uz to. Težina koja zadržava dušu u teškom svetu je karma. Dakle, poništavanje karmi povećanjem svesti je u suštini metod naše tradicije. Oslobođenje se postiže svesnošću. Kako svesnost raste, tako raste i distanciranost, nevezivanje. Nevezivanje – od naših omiljenih navika pa čak i od zavisnosti od svega i svačega. To se postiže korak po korak, treba vreme. Kada se tragaoc konstantno prepušta omiljenoj navici uma, tela ili intelekta, onda Guru igra ključnu ulogu da ga podseti koji  mu je pravi cilj postojanja. On predstavlja bezuslovni podsetnik, ne očekuje ništa, ali daje sve. Krajnje oslobođenje je oslobođenje od potrebe ili zavisnosti od osnovnih elemenata da bismo sebe doživeli ili izrazili; elemenata koji čine naše telo, kao što su zemlja, voda, vatra, vazduh i etar. To znači, odbacićete svoju ograničenost, konačnost i postati sveobuhvatna duša (sanskrit: Parabrahma). To je potpuno oslobođenje i rastvaranje. Postoje razne metode da bi se dotle stiglo, i kao na svim putevima, prepreke predstavlja naš um u budnom stanju koji sumnjiča, preispituje, žali se i odugovlači.

M161original. After 2nd dip in Mansarovar lake
… Ali, ako ste mislili da biste mogli da izaberete svoj put dok ispunjavate svoju sudbinu, to bi bio jasan znak nerazumevanja, jer ste vi već napravili svoje izbore pre nego što ste započeli ovaj život i ne postoji više izbora za vas, čim ste krenuli na svoj izabrani put. Na putu sudbine teško da može doći do promene, mada su moguće male varijacije.

Tradicija veruje u nadmoćnost duše nad svim dualnostima. Ovo je i to i ono i ono je i to i ovo. Ova duša pripada toj duši – Najvišoj Duši i ta duša pripada ovoj duši – sve do nivoa gde se na kraju prepozna da ne postoji ovo, to i ono, to su sve izrazi jedne duše, koja je bez oblika i koja je sveprisutna. Sveprisutnost je čini totalnom, mirnom i nepomičnom. Kada svesnost o ovome i potpuno razumevanje postane trajno iskustvo, ono čoveka učini avadhutom, totalnim ‘slobodnjakom’, koji neprekidno boravi van svih dualnosti.

faith and puritz
Bezuslovna ljubav je temelj. Čistota i vera su njeni stubovi. Predanost i posvećenost malter, vrh je oslobođenje.

Tradicija je totalno utemeljena u bezuslovnoj ljubavi. Čistota i Vera su njeni stubovi. Totalna predanost  i posvećenost kao i strpljenje čini čoveka potpuno ukorenjenim u tradiciji. Tišina, manje reči i ljubazno izražavanje, zajedno s nagonskim ukazivanjem milosti i pokazivanjem dobrote čine da ovaj put bude lak. Dobrota i samilost, Bezuslovna Ljubav, objektivno svedočenje života i opažanje samo Božanske sile u svemu, oslobađa čoveka od svih upetljavanja postojanja. Kada čovek jasno shvati postojanje, onda mu postaje savršeno jasno da nije on taj koji čini. On je samo instrument. Ego ga napušta, on se poništava i Bog preuzima kontrolu. Karma ustupa mesto darmi. Simbolizam ovog puta je majmunče koje se čvrsto drži za svoju majku. Majka se popne na drvo i dete dostigne najvišu granu samo tako što se čvrsto držalo za svoju majku. Učenik se čvrsto drži svog Gurua i dostiže najviše duhovno uzdizanje predavanjem i posvećenošću. Ono najviše se ne postiže činjenjem mnogo toga, nego kroz bitisanjem, postojanjem u višoj svesti.

Konstantno ukorenjen u kičmi, povezan s energijom i duhovnim statusom svog Gurua, sve razlike nestaju i Guru i učenik postaju jedna svest. Majstor stvara mnogo majstora. Putovanje postaje potpuno.

monkey mom and baby
Kada čovek jasno shvati postojanje, onda mu postaje savršeno jasno da nije on taj koji čini. On je samo instrument. Ego ga napušta, on se poništava i Bog preuzima kontrolu. Karma ustupa mesto darmi.

Tradicija apsolutno veruje u nesebično služenje (sanskrit: seva). Cela tradicija je u nesebičnom davanju. Nesebičnom Davanju ili Nesebičnom Služenju. Ranije sam pominjao, odajemo počast i poštujemo kulturu tako što poštujemo božji aspekt u svakom biću. Božji aspekt je aspekt duše. Poštuje se elemenat boga u našoj majci (Matr Devo Bhava), u našem ocu (Pitr Devo Bhava), u našem duhovnom učitelju (Acharya Devo Bhava), u našem gostu ili posetiocima (Atithi Devo Bhava). Ukratko, samo nastojte da vidite aspekt boga u svakom biću. Aspekti Tela, Intelekta i Uma su podložni promenama i propadanju. Aspekt duše uvek ostaje isti kroz vreme u večnost. Dakle, to je jedini trajni aspekt našeg postojanja i to se prepoznaje i poštuje. U našim programima, mi to poštujemo kroz služenje hrane gladnima (Annadaan). Služenje hrane gladnima je najveće od svih služenja koje briše u podsvest urezane negativnosti koje su se gomilale tokom mnogih života – tako kažu spisi (te se stoga naziva mahaadaan, maha = veliki). Dakle, služimo hranu u svim svojim funkcijama i nameravamo da služimo hranu besplatno, u našem ašramu za sve posetioce, bez obzira na to da li su bogati ili siromašni.

Food+distribution
Služenje hrane gladnima je najveće od svih služenja koje briše u podsvest urezane negativnosti koje su se gomilale tokom mnogih života – tako kažu spisi.

Sledeći nivo služenja je Meditacija. Meditacija ima za cilj da dovede naš nemirni um koji luta, ka samima sebi. Naše meditacije služe kao hrana za um. One čiste i umiruju um. Miran um dovodi do mirnog društva. Ono što se formira u umu postaje događaj. Svi događaji imaju svoje korene u nečijem umu. Dakle, ako su umovi mirni, i narodi su mirni.

Sledeći aspekt nesebičnog davanja je prenošenje znanja, jasnoće putem satsanga (oplemenjivanjem kroz druženje). Pitanja i odgovori, čitanje naših blogova i razgovori na date teme jesu hrana za intelekt. Intelekt je veoma moćan kreator. To je još jedan aspekt ili dimenzija uma (buddhi=intelekt). Intelekt stvara pitanja i sumnje koje čoveka otuđuju od istine. Dakle, satsang pomaže da se poveća svesnost i razumevanje, koje zauzvrat umiruje i zadovoljava intelekt.

Najviše od svih aspekata nesebičnog davanja naše tradicije jeste Šaktipat. Šaktipat pomaže duši da odbaci svoj prtljag od mnogih životnih vekova, pošto je svaki šaktipat u suštini promena softvera. On sagoreva otpatke, dim i ostatke karmi prošlosti, pročišćava, tako da pomogne duši da se oslobodi tereta i vezivanja karmi, efikasnije i lakše. Šaktipat radi po individualnoj potrebi kao i prijemčivosti. Šaktipat naše tradicije nema za cilj da probudi Kundalini, iako se to samo po sebi desi kada je put čist i bez blokada. Svaki Šaktipat ima za cilj da pročisti i uzdigne čoveka do više svesti. Jedino što kundaliniju  blokira put jeste naš karmički teret samskaara utisnutih još odavno. Čim se samskaare (utisci koji stvaraju karakter i omiljene navike) srede, nema prepreka da se kundalini stopi sa stvaraocem. Kundalini energija je obećanje Boga Čoveku. Jedino čovek ima ovu privilegiju. Životinje je nemaju. Kundalini je čovekova superiornost, kao i velika odgovornost. Pošto nosimo ovo obećanje, od nas se očekuje da spontano izražavamo i njegove kvalitete. Primarni kvalitet Boga jeste dobrota i bezuslovna ljubav. Kada se samskaare rastope, karme izgube svoju jačinu. Kada karme nisu jake, i prepreke na putu Kundalinija se takođe rastope. Kada karme postanu sve ređe i ređe, svest počinje da se pomera. Porast svesti pomaže da se kundalini pokrene naviše. Kada gas vodonik napuni balon, on počinje da pokazuje znake života. Kada ga napuni, balon leti. Tako, ako posvećeni tragaoc (sadhak) deluje shvatajući ovo, onda će ulagati svoj novac samo u svest. Na duhovnom putu novac je energija. Neki od vas su pitali da li je to dah. Dah je životna energija, Prana. To je isto.

M20c
Svaki Šaktipat ima za cilj da pročisti i uzdigne čoveka do više svesti.

Dakle, ne uzdiže se čovek do stanja Boga izvođenjem brojnih duhovnih vežbi koje na kraju postanu navike. Nego širenjem svesti.

Širenje svesti se dešava kada delujete u svojoj široj svesti, koja se drugim rečima može nazvati svest u 360 stepeni. Što se više orijentišete na svoju kičmu,  zavisnost od spoljnih fakktora i potreba da se dokažete sebi i drugima prestaje da postoji i vi ćete biti samodovoljni. Spoljašnji znak bi bila vaša unutrašnja tišina. Imajte to stalno na umu.

Posvećenost (Bhakti) i Znanje (Đnana) se takođe stapaju na našem putu. Đnana – znanje se stapa s Bhakti – posvećenošću. Razumevanje dovodi do spontane posvećenosti. Predanošću, mi dostižemo i znanje i posvećenost. Guru je Bog. Predavanjem najvišem Guruu, dostižemo Boga.

M159
Širenje svesti se dešava kada delujete u svojoj široj svesti, koja se drugim rečima može nazvati svest u 360 stepeni. Što se više orijentišete na svoju kičmu, zavisnost od spoljnih fakktora i potreba da se dokažete sebi i drugima prestaje da postoji i vi ćete biti samodovoljni. Spoljašnji znak bi bila vaša unutrašnja tišina.

Lord Data je adi Guru, prvi Guru. On je Parabrahma. On je potpuno oslobođen svega. On je tačka spajanja trojstva – predstavlja tri aspekta Parabrahme, a to su stvaranje, održavanje i rastvaranje. Kada trojstvo postane jedinstvo, to nije ništa drugo nego Parabrahma. Po potrebi u datom trenutku, Data ispoljava relevantne aspekte pošto je on sve. Kao što znate, Bharat (India) znači Bhav, Raag i Taal, koji su tri aspekta postojanja ili stvaranja. Sama zemlja predstavlja: Ispoljavanja Boga, karakter, karakteristike, aromu; Muziku Boga, melodiju, Pranava Mantru – AUM, i Ritam Boga, naš puls i dalje sve aspekti ritma ili ciklusa postojanja. Isto tako, Data predstavlja sve aspekte postojanja.

U spisima piše da je telo hram a duša božanstvo koje boravi u tom hramu. Ipak, telo je sklono  nečistoćama. Fizičke nečistoće koje luče oči, uši, nos, usta i organi za izlučivanje; mentalne nečistoće kao što su fobije, patnje, negativnosti i strahovi, do intelektualnih nečistoća. To čini celu našu konstituciju podložnom raznim aspektima “Mal”-a što znači nečistoća. Cilj je odbaciti “Mal” i dostići “Amal” što znači čisto i nezagađeno – našu dušu. Tradicija vas uzdiže do stanja čistote za kojom čovek žudi, bez pretenzija. Ceo put je bez pretenzija. Najveći Gurui naše tradicije nisu izgledali ništa naročito. Svi su bili avadhute. Često su ih zanemarivali ili smatrali ludim. Pa ipak su uvek bili skromni i dostupni pravom tragaocu. Potrudili bi se da stignu do pravog tragaoca čak i ako bi taj tragaoc živeo na drugom kraju planete. Takva je bila njihova ljubav, dobrota i posvećenost.

Nadam se da sam ovo razjasnio na vaše zadovoljstvo. Sva pitanja treba da nestanu sama od sebe i čist mir treba da caruje vašim unutrašnjim svetom. To je ono što nam je cilj. Imati sve pri čemu vam nije potrebno ništa, to  je apsolutna nadmoć. To je totalna kontrola. Tada ste gospodar svog života. Čula vam neće više kao divlji konji vući telo u katastrofe. Držaćete uzde svog života a tako i treba.

Volim Vas Beskrajno, M.

Podelite ovu objavu

X