mohandjijeva-svest-1

Mohanđijeva svest

Poznajemo ga kao visoko razvijeno duhovno biće koje širi duboko znanje sa nama i odgovara na sva naša pitanja. Mi smo svesni Njegovog fizičkog tela, ali da li razumemo Njegovu svest?