Da li je Korona virus zavera?

Ne skrećite svoju pažnju na “Zašto se ovo desilo?”, nego na “Šta bi trebalo uraditi?” Svako je odgovoran za svakoga.