Volonteri Udruženja Mohanđi Srbija u humanitarnoj akciji sa ACT fondacijom

Zajedno za Udruženje osoba sa invaliditetom “Feniks”