Navaratri homa

Ceremonija vatrom koja se izvodi devet noći zaredom