Mohanđijev blagoslov za Himalajski tradicionalni ples

Himalajska škola tradicionalnog plesa je globalna inicijativa inspirisana Mohanđijem, sa ciljem da tradicionalni ples u svojoj čistoj formi bio dostupan svima.