Mohanđijev blagoslov za Himalajski tradicionalni ples

Himalajska škola tradicionalnog plesa je globalna inicijativa inspirisana Mohanđijem, sa ciljem da tradicionalni ples u svojoj čistoj formi bude dostupan svima

HŠTP nastala je kao novi ogranak Himalajske škole, koji nas vodi na putovanje gde kroz ples imamo priliku da iskusimo svesnost, centriranost i posvećenost.  (Više o ovom plesu možete saznati na FB stranici Himalayan School of Traditional Dance)


Povodom toga Mohanđi je napisao svoj veliki blagoslov za tradicionalni ples:

Namaste!

Ples.

Ples je priroda postojanja.

Ples je priroda kreacije.

Iz potpune tišine i konačnosti nastao je ritam. Zvuk. Prostor i vreme. I, nastao je ples.

Svaki atom pleše.

Kada se prodre u svaki atom, iznutra se vidi ples. Svaki atom neprestano pleše. U ogromnom telu Šive, gde svaki atom neprestano pleše utemeljen u mirnoći, Šiva postaje ples.

Ne postoji odvojenost.

Ples i plesač su isto.

Pesma i pevač su isto. Oni su jedno. Ovaj ekstatični ples stvaranja koji živi u čitavom univerzumu stoji iza ideje Himalajske škole tradicionalnog plesa.

U pitanju je poravnanje. Savršeno poravnanje. Kad plešete u potpunoj prepuštenosti, savršeno ste usklađeni. Savršeno poravnanje. Potpuna asimilacija. Vi ne postojite. Svaki čovek ima pravo da bude čovek. Biti čovek znači biti celovit. Biti celovit znači biti usklađen. U potpunom poravnanju. U apsolutnom blaženstvu.

To je naše pravo koje smo stekli rođenjem. Dakle, ples, euforični ples gospoda Šive predstavlja čaroliju življenja. Postojanja. Biti živ. To je ples. Ples je neprestan. Traje koliko god treba. Kroz kreacije, kroz generacije, ples se nastavlja.

Ples je još jedan oblik buđenja. Stanje blaženstva. Ples vas čini, spaja vas u ritam i čaroliju postojanja. Ples postaje vi, baš kao što i pesme i muzika postaju vi. Nema odvojenosti. Svi elementi prirode će reagovati na to. Njegova reakcija na ritam, reakcija na poravnanje.

Kad smo putpuno usklađeni, mi smo jedno s prirodom. Ples je podsetnik na našu suštinu. Ko smo zaista. Ko možemo da budemo. Dakle, ljudi moraju da budu humani. Da biste bili ljudi, morate da se uskladite i sa najvišim izrazima, u obliku plesa – pokretima. Uskladite se sa pokretima i osetite to. Stapate se. Sjedinjujete se. Mi smo ples. Čitav ritam unutar nas, svi organi koji skladno funkcionišu plešu, plešu zajedno, u nama. Kada se stopimo sa ovim plesom unutar nas, to ispoljavamo kao veliku energiju. Ogromna energija. Poravnanje. Zadovoljstvo. To blaženstvo plesa.

Ples je deo nas. Možda nismo plesači, ne moramo da budemo pravi plesači da bismo igrali. To se događa u svima, u telu svakog pojedinca. Ples Šive živi u svakom mikrokosmosu i svakom makrokosmosu. On se ispoljava. Isti je. Sličan u svemu. Dakle, mi smo ples.

Himalajska škola tradicionalnog plesa samo je izraz onoga ko smo u savršeno usklađenom stanju.

Himalajskoj školi tradicionalnog plesa i ljudima koji su na njenom čelu, ljudima koji su sa njom povezani i ljudima koji primenjuju njene tehnike želim veliku istinu i postojanje u ovom životu.

Želim vam svima puno uspeha, puno zadovoljstva, veliko ispunjenje i potpuno spajanje s Vrhovnom svešću. Želim vam da iskusite stanje u kom su ples i plesač sjedinjeni.

Želim vam da iskusite stanje u kom su ples i plesač jedno.

Želim vam puno uspeha.

Šaljem vam puno ljubavi.

Mohanđi govori

Podelite ovu objavu

X