Otvoren EBC Balkan – Klub ranoranilaca za decu

Klub ranoranilaca za decu teži da kod najmlađih razvije navike ranog ustajanja kao i ranog odlaska na spavanje kako bi deca uskladila svoj organizam sa prirodnim ciklusima i samim tim postigla stabilnost i sklad unutar sebe.