MG36 – Depresija

Kako izlazimo iz depresije? Počnite da idete ka unutra. Počnite sve više i više da se povezujete sa unutrašnjim svetom.