Uspešno završen još jedan program Osnaži se 5 s Mohanđijem, u Srbiji

Od 16. do 25. maja 2024. održana je druga po redu Osnaži se 5 serija u Mohanđi centru mira Obrenovac, u Srbiji

Program je pratilo 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐨 𝟏𝟓𝟎 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐢 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐬𝐮 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐝𝐫𝐮𝐳̌𝐢𝐥𝐢 𝐮𝐳̌𝐢𝐯𝐨 𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐚𝐣𝐧 𝐬̌𝐢𝐫𝐨𝐦 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐚. Ovaj 10-dnevni intenzivni program koji je vodio Mohanđi dao je mogućnost dubokog uranjanja u sebe. Na samom početku učesnici su dobili smernice za putovanje unutar sebe tokom tišine u narednim danima. Usledila je rekapitulacija  svega kroz šta su učesnici prošli kroz serijal Osnaži se 1-4, da bi došli do faze stvaranja majstora, izuzetnog puta koji zahteva odlučnost, disciplinu i istrajnost.

Mohanđi je otvorio program inspirativnim satsangom, podsećajući učesnike na glavne ciljeve putovanja osnaženih:

„𝑂𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑧̌𝑛𝑗𝑒 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑜𝑡𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑖. 𝑍𝑏𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑔𝑎 𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑘𝑜𝑚 𝑜𝑣𝑜𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎. 𝐽𝑒𝑟 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑢𝑝𝑖𝑠̌ 𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒. 𝐴 𝑢 𝑜𝑣𝑜𝑚 𝑧̌𝑖𝑣𝑜𝑡𝑢 𝑣𝑎𝑠̌𝑎 𝑠𝑣𝑟ℎ𝑎 𝑗𝑒 𝑑𝑎 𝑢𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑛𝑜 𝑠̌𝑡𝑜 𝑧𝑜𝑣𝑒𝑚𝑜 𝑇𝐼. 𝐴𝑘𝑜 𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑢 𝑖 𝑜𝑑𝑙𝑢𝑐̌𝑛𝑜𝑠𝑡, 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐́𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑖𝑘𝑢.”

Program je pružio učesnicima priliku da svaki dan koračaju stabilnim puitem discipline kroz ponavljanje jutarnje rutine – joge (po principima Himalajske škole tradicionalne joge),vežbi disanja i mantri koje čiste unutrašnje puteve. Učesnici su svaki dan uživali u satsangu s Mohanđijem i dobijali jasne uvide. Kroz tehnike na programu, poput grupnog Mai Tri, procesa sa Devi Mohan i Ivanom Kalinić koja je vodila Porces mapiranja budućnosti, učesnici su tokom prvih pet dana uranjali u dublje nivoe čišćenja i oslobađanja od prepreka koje ih sprečavaju da žive svoj pun potencijal.

𝐏𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐧 je 𝐨𝐳𝐧𝐚𝐜̌𝐢𝐨 𝐤𝐫𝐚𝐣 𝐩𝐫𝐯𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚, 𝐢 𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐨 učesnika ovo je 𝐛𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐞𝐝𝐧𝐣𝐢 𝐝𝐚𝐧 učešća, dok su ostali nastavili punih 10 dana u tišini.

Od šestog dan posle ustaljene jutarnje rutine i satsanga s Mohanđijem, učesnici su imali više vremena da budu u tišini, te dopru do još dubljih slojeva svog bića.

Tokom ovog programa svi prisutni su imali priliku da iskuse šaktipat od Mohanđija, duboko pročišćavajući energetski transfer koji dovodi do unutrašnjeg poravnanja, što je doprinelo još većem otpuštanju nagomilanih emocija, utisaka, blokada, te dalo učesnicima još dublju transformaciju i dodatnu lakoću postojanja.

Nakon šaktipata svi su s lakoćom zaronili u satsang, koji je počeo pitanjima za učesnike, kako bi se videlo da li je jasnoća prisutna nakon deset dana tišine.

„𝐾𝑎𝑘𝑜 𝑚𝑜𝑧̌𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑖𝑧𝑟𝑎𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑎 𝑠𝑣𝑖𝑚 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑖𝑚 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑢𝑝𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑢𝑡𝑖𝑠𝑐𝑖𝑚𝑎? 𝐾𝑟𝑜𝑧 𝑠𝑣𝑒𝑑𝑜𝑐̌𝑒𝑛𝑗𝑒. 𝑁𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑐́ 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑠𝑖𝑗𝑒, 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑜 𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑𝑎𝑙𝑜, 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖𝑗𝑖 “, rekao je Mohanđi.

Delimo sa vama neka od brojnih pitanja koja su postavili učesnici:

P: Zašto mogu doći do stanja bez misli i osećanja beztelesnosti samo preko spoljašnjih pokretača (kao što su mantre, procesi)?

O: 𝑍𝑏𝑜𝑔 𝑢𝑠𝑙𝑜𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝑛𝑎𝑢𝑐̌𝑖𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑡𝑒 𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑗𝑎, 𝑎 𝑛𝑒 𝑘𝑎 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑟𝑎. 𝑃𝑢𝑡 𝑘𝑎 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑗𝑒 𝑝𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑝𝑟𝑖ℎ𝑣𝑎𝑡𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖.

P: Da li naši instinkti takođe nestaju u tišini?

O: 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖 𝑢𝑣𝑒𝑘 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑢, 𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑗𝑖ℎ𝑜𝑣 𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎𝑗 𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑛𝑗𝑢𝑗𝑒 𝑘𝑎𝑘𝑜 𝑣𝑎𝑠̌ 𝑜𝑠𝑒𝑐́𝑎𝑗 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑠̌𝑡𝑣𝑎 𝑜𝑝𝑎𝑑𝑎.

P: Kako da se molimo za druge, a da ne potenciramo nivo svesti nemanja, npr. Ako je neko bolestan i mi se molimo za njega – da li pojačavamo njegovu bolest? Ako je zahvalnost najbolja molitva za nas same, koja je onda najbolja molitva za druge?

O: 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡𝑒: ’𝐻𝑣𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑚 𝑠̌𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑣𝑜𝑗 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒, 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒, 𝑑𝑢𝑔𝑜𝑣𝑒𝑐̌𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖 𝑠𝑟𝑒𝑐́𝑢.’ 𝐴 𝑘𝑎𝑑 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒, 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒.

Nakon dragocenih odgovora, učesnici su dobili dodatnu priliku za kontakt s Mohanđijem kroz potpisivanje knjiga i blagoslov predmeta, kao i neko vreme provedeno u tišini sa njim. Zatim su nastavili da budu sami u tišini još nekoliko sati, sve do kraja programa koji je krunisan rezimeom Osnaži se programa i podelom iskustava.

Ovo je bio dobar način da se kroz izražavanje sopstvenih uvida i iskustava, posle 10-dnevnog intenziva, učesnici uključe u svet buke.

Svi koji žele da se priključe intenzivnom programu Osnaži se 5, koji vodi lično Mohanđi, potrebno da je prođu sve programe Osnaži se 1-4. Za više informacija vezano za ove programe, možete pisati na programi@mohanji.org

Podelite ovu objavu

X